Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 987 за запитом можуть

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: Охарактеризуйте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового ...
Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути суб’єктами адміністративно процесуальних ...
...випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк Question 3 На який термін може застосовуватися випробування при прийнятті на роботу робітника? a....письмовій формі Question 5 Чи можуть бути застосовані обмеження на роботу за сумісництвом для працівників підприємств недержавної форми власності? a. можуть вводитись законодавством, колективним договором, а ...
Облігації, які можуть викупатися в будь який момент часу за бажанням інвестору називаються: конвертовані облігації; облігації з відшкодуванням; ординарні облігації; облігаціі дострокового викупу 110. Облігації, які можуть викупатися в будь який момент ...
...власності на землі сільськогосподарського призначення можуть бути: а. фізичні та юридичні особи; б. виключно громадяни України; в. громадяни та юридичні особи, засновані громадянами України або юридичними ...земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть знаходитись у приватній власності громадян або юридичних осіб, складає: а. 100 га; б. не обмежена; в.
наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям ...
Можуть b. Не можуть Question 9 Страхові медичні організації в Росії одночасно проводити медичне страхування громадян та інші види страхування a.
...оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, ... Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ...
...функціонально будь які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником Question 21 Балів: 1 Що розуміють під ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a....кори головного мозку, мінливі і можуть зникати b. Відмінності умовних рефлексів від безумовних визначаються часом їх вироблення: спочатку виробляються безумовні, а потім умовні.
...функціонально будь які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником Question 21 Балів: 1 Що розуміють під ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a....кори головного мозку, мінливі і можуть зникати c. Відмінності умовних рефлексів від безумовних визначаються часом їх вироблення: спочатку виробляються безумовні, а потім умовні.
...всі змінні, тобто із огляду можуть випасти деякі фактори, які серйозно в даному випадку впливають на ефективність організації Question 7 Ситуаційний підхід визнає такі основних обмеження: ...балансу тривожними симптомами неплатоспроможності фірми можуть бути : a. нові кредитні рахунки b. явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською c. заміна кредиторської заборгованості на дебіторську d.
...системи держави Question 2 Чи можуть державні службовці брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності ? a. можуть лише поза межами їх службових обов'язків і ...
Які покарання можуть застосовуватись за участь в незаконних страйках та організацію незаконних страйків в різних державах? Завдання 8 1....будинку роботи, в якій йому можуть допомагати члени сім’ї має назву: трудовий договір з надомним працівником трудовий договір з комівояжером трудовий договір з домашнім працівником ...
Фінансові кредити можуть надаватися підприємству: банками; постачальниками; податковими органами; у разі емісії привілейованих акцій 16. Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі: оцінки ...із видів доходів підприємства, які можуть бути розподілені між власниками корпоративних прав 30. Санаційний прибуток це: прибуток, що є результатом успішної реалізації санаційного проекту; різниця між ...
...та менший опір формальної влади можуть призвести до зростання продуктивності праці. У всякому разі вони повинні послабити суперечки всередині організації та полегшити керівникам виконання своїх обов'...створення умов, при яких підлеглі можуть спрямувати всі свої таланти на досягнення цілей організації. При цьому він повинен прагнути до розкриття та використання на практиці всіх ...
Випадки різкого зростання цього показника можуть свідчити про наявність операцій з високим рівнем кредитного ризику, різкі зміни в зменшенні можуть відображати високий рівень іммобілізації активів і, ...
...оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного теоретико методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту ... Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ...
Без гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості Принцип гнучкості управління  пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, що полегшує процес прийняття рішень, ...дій та їх ефективність, також можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення оптимальні  передбачають розподіл функціональних обов’язків і поточне керівництво координуючі  приймаються, коли ...
Суб’єктом господарювання можуть бути: А) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ...власності, передбачених законодавством, в Україні можуть діяти підприємства таких видів: А) приватне підприємство; Б) сільськогосподарське підприємство; В) підприємство, що діє на основі колективної власності; Г) комунальне ...
...у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті. У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою їх ...
...чи в наказовому порядку спеціалісти можуть підвищувати кваліфікайію. Недоліком є те, що підвищення кваліфікації у більшості випадків зводиться до навчання спеціалістів на ПЕОМ....бути вказаний обсяг питань, які можуть ставитись та сфера, що стосується безпосередньо діяльності працівника; удосконалення підвищення кваліфікації робітників. Одним із заходів, що дасть змогу підвищити об’...
...чи в наказовому порядку спеціалісти можуть підвищувати кваліфікайію. Недоліком є те, що підвищення кваліфікації у більшості випадків зводиться до навчання спеціалістів на ПЕОМ....бути вказаний обсяг питань, які можуть ставитись та сфера, що стосується безпосередньо діяльності працівника; удосконалення підвищення кваліфікації робітників. Одним із заходів, що дасть змогу підвищити об’...
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду 2.2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, ... 383 КПК, у касаційному порядку можуть бути перевірені: 1)вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; 2)вироки і постанови апеляційного ...
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду 3.2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, ... 383 КПК, у касаційному порядку можуть бути перевірені: br />br /> 1)вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; br />br /> 2)...
...властивості спеціальних суб'єктів злочину можуть служити ще й підставою для призначення того чи іншого виду покарання, що також диференціюється в залежності від властивостей суб'єкту....що (суб'єктом злочину не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб'єктом злочину не відповідає принципу особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та принципу ...
...свідомість, оскільки служби ПР не можуть задовольнятися лише спонтанними подіями, що відбуваються у їх країнах. Псевдоподії стають темою загальних розмов, вони у геометричній прогресії плодять інші ... Матеріали дослідження використання спеціальних подій можуть бути використані для уточнення дефініцій «подієва комунікація» і «функції спеціальних подій» для здійснення аналізу впливу спеціальних подій на позицію держави ...
У програмах можуть бути передбачені наступні способи відбору елементів вибіркового исследования:Возьмем інший приклад. Необхідно за великим обсягом даних провести перевірку на виникнення ...штатних засобів самої бухгалтерської програми можуть бути вивантажені в загальнопоширені формати даних. Наприклад, з бухгалтерської програми можуть бути вивантажені: журнал господарських операцій; залишки по рахунках в ...
...наукового дослідження Question 10 Чи можуть наукові революції за своїм значенням виходити за межі тієї області науки, в якій вони відбулися? a. так, можуть, бо та чи інша наука ...
...виробіток або виконаний обсяг робіт, можуть бути: індивідуальні або бригадні наряди, рапорти, відомості виробітку бригади, маршрутний лист, журнал робіт. Для нарахування основної заробітної плати робітникам з ... Можуть застосовуватись окремо розрахункові і платіжні відомості. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці ведеться на двох субрахунках пасивного рахунку № 70 «Розрахунки ...
можуть бути охарактеризовані кількісно і якісно b. можуть бути охарактеризовані якісно c. можуть бути охарактеризовані як об’єкт d.
...чека Question 9 Грошові чеки можуть застосовуватись: a. можуть застосовуватись як для розрахунків за товари, роботи, послуги, так і для отримання готівки із банка в касу ...
Чи можуть приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського призначення: а. так, можуть; б. ні, не можуть; в.
Важливо показати, що наслідки злочину можуть мати місце в різних сферах (економіці, виробництві, щодо прав лю дини, екології тощо). З огляду на це існує можливість поділити ...що злочинні наслідки майнового характеру можуть виражатися у так званій позитивній шкоді чи в упущеній вигоді (неотрима них прибутках). Доречно також розглянути наслідки нематеріаль¬ного характеру, ...
Які несподівані обставини можуть стати причиною інфляції? 14. Які можуть бути негативні наслідки інфляції? 15. 1Як можна одержати вигоду від несподіваної інфляції? 16.
...взаємною домовленістю сторін лізингові платежі можуть здійснюватися після отримання виручки від реалізації товарів, вироблених на взятому в кредит устаткуванні. Ставки платежів можуть бути фіксованими і плаваючими; для ...
...Які з наведених способів дії можуть бути рекомендовані як методи забезпечення фактичного контролю над дочірніми компаніями, що виділяються: a. надання основного для дочірньої компанії майна в ...цінних паперів згідно законодавства України можуть бути: a. Юридичні і фізичні особи; b. Держава; c. Юридичні особи; d. Зазначене в пунктах a,b e.
...психіатричних стаціонарів мають права, які можуть бути обмежені, якщо їхнє здійснення становить небезпеку: 1. Приймати відвідувачів. 2. Здобувати й мати предмети першої необхідності. 3....18 У структурі психіатричної лікарні можуть бути відділення: 1. Лікувально діагностичне . 2. Лікувально відбудовні . 3. Обсерваційні . 4. Судово психіатричні . 5. Лікувально виробничі.
...допоміжні та інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші ...роботи або надані послуги, які можуть бути безпосередні віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть ...
...чи в наказовому порядку спеціалісти можуть підвищувати кваліфікайію. Одним із елементів планування трудової кар’єри є планування кадрового резерву. Кадровий резерв це спеціально сформована і підготовлена ... ЧТКЕ і інші філіали “Черкаситеплокомуненерго” можуть здійснювати філіали погодження самостійно без відділу “Черкаситеплокомуненерго”. Професійно кваліфікаційне просування робітників, крім удосконалення внутріпрофесійного просування у ЧТКЕ може удосконалюватись за ...
Студенти, майбутні практичні психологи, не можуть дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте. А) Студент 1....що участь у груповій психотерапії можуть брати лише індивіди 5 45 років. Кількість осіб у групі обмежується. Це 4 16 осіб, залежно від замовлення.
Зразки лікарських засобів можуть братися у суб'єктів господарської діяльності незалежно від організаційно правової форми та форми власності, які зобов'язані створити для цього ... Основні контури (механізми) які можуть бути застосовані в роботі аптеки: Механізм автоматичного завантаження прибуткових накладних механізм автоматичного завантаження прибуткових накладних дозволяє істотно заощадити час на ...
...з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання c. є данина моді Question 5 Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, ...у ньому перцептивних викривлень, які можуть бути допущені слухачем c. всі відповіді є вірними d. із кожного фрагменту монологу того, хто говорить слухач обирає та повторює ...
...виробничо господарської діяльності підприємства, які можуть бути отримані в результаті виконання виробничої програми, як приріст основного й оборотного капіталу, що розраховується без обліку прибутку, є: a....інвестиційній сфері предметом підрядного договору можуть бути: a. інвестиційний проект b. комплекс робіт c. частина проекту d. вид робіт ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Грошовий вираз сукупності ...
...з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання c. є данина моді Question 5 Балів: 1 Виберіть рядок, в якому перераховані ...у ньому перцептивних викривлень, які можуть бути допущені слухачем Question 3 Балів: 1 Гіпотеза психолога консультанта являє собою набір тверджень, які встановлюють зв'язок між: Виберіть ...
Іноді причинами змін можуть виявитися випадкові збурювання, чи так званий «шум». Тому не можна занадто довіряти оцінкам економічних рішень, отриманим на основі даних про ...формалізованого опису економічного процесу, не можуть створити адекватну йому математичну модель. Існуючі математичні моделі, що прийнята називати моделями економічних систем, можна умовно розділити на три групи.
Чи можуть страхові компанії створювати власні таблиці смертності: а) так; б) ні; в) так, лише за дозволом страхувальників; г) так, лише за ... За договором страхування будівель можуть бути застраховані: а) предмети домашнього господарства; б) окремі конструктивні елементи; в) будівельні матеріали. 2. В Україні за договором страхування будівель ...
...Question 8 Об’єктами оподаткування можуть виступати: a. особистість b. майно c. загальний дохід d. усі відповіді правильні Question 9 До джерел податкового права належить: a....вилучення, прощення Question 17 Не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері: a. ресторанного господарства b.
Іноді причинами змін можуть виявитися випадкові збурювання, чи так званий «шум». Тому не можна занадто довіряти оцінкам економічних рішень, отриманим на основі даних про ...формалізованого опису економічного процесу, не можуть створити адекватну йому математичну модель. Існуючі математичні моделі, що прийнята називати моделями економічних систем, можна умовно розділити на три групи.
...віком до 1,5 року можуть не спати: 1. 2 2,5 години. 2. 3 3,5 години. 3. 4 5 годин. 61. Діти віком після 1,5 року можуть не спати: 1.
...відставання в психічному розвитку не можуть усвідомлювати фактичний характер або суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 3. Загальна характеристика заходів кримінально правового впливу, що можуть бути застосовані до неповнолітніх за ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.