Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 300 за запитом молодшого

...проблеми формування громадянських почуттів у молодших школярів 1.1. Становлення й утвердження інституту громадянства 1.2. Ідея формування громадянських почуттів в історії наукової думки 1.3. Змістова структура громадянських почуттів молодших школярів 1.4.
Особливості формування ціннісних орієнтацій учнів молодшого шкільного віку Висновки до І розділу Розділ ІІ. Організаційно педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів на уроках музики 2....
Ігрова діяльність молодших школярів, як засіб підвищення ефективності навчання на уроках. 1.1. Вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів 1.2.
...навичок в загальноосвітній школі учнів молодших класів 1.1. Поняття та види вокально–хорових навичок учнів молодших класів 1.2. Виховання співочої постави та артикуляції молодших ...
...з конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів) Дайджест (англ. digest стислийвиклад) інформаційний продукт. Дайджест це спеціально відібрана інформація у вигляді короткого викладу найцікавіших матеріалів з певної ...присвяченіхарактеристиці конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів. Дайджест можна підготувати індивідуально або виконати як групову роботу (доп'яти студентів). Тематика дайджестів 1.
Особливості мотивації учіння молодших школярів. 2.1. Основні засади формування мотиваційної сфери молодших школярів. 2.2. Позитивні та негативні сторони мотивації молодших школярів та ...
Теоретичні основи психічного розвитку молодшого школяра 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Роль діяльності в розвитку особистості молодшого школяра ...
...умов формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1.1. Естетичне виховання молодших школярів 1.2. Задачі виховання культури поведінки та формування художньо естетичних потреб молодших школярів ...
...основи психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку 1.3.
...З ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Поняття особистість. Особливості психіки молодшого школяра 1.2. Індивідуальні особливості розвитку учнів початкових класів 1.3.
Теоретичні основи проблеми розвитку мислення молодших школярів 1.1. Феномен мислення в психолого педагогічній літературі 1.2. Види мислення, розумові операції, якості розуму 1.3. Особливості мислення молодшого школяра 1.4.
Теоретичні основи агресивної поведінки молодших школярів 1.1. Аналіз феномену агресивної поведінки 1.2. Проблеми агресивності та її ґенезу у психологічній теорії та практиці 1.... Психологічна діагностика агресивності дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Методика психодіагностики та корекції агресивної поведінки молодших школярів 2.1. Програма психодіагностики агресивності молодших школярів 2....
...основи психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного віку 1.3.
Особливості розвитку мотиваційної сфери у молодшому шкільному віці 1.1. Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження 1.2. Формування мотиваційної сфери особистості 1.3. Характеристика розвитку мотивів у молодшому шкільному віці 1.3.1.
...діагностики та формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання 1.1. Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей дитини як педагогічна проблема 1.2....діагностиці та формуванні пізнавальних здібностей молодших школярів 1.3. Формування пізнавальних здібностей молодших школярів в процесі навчальної діяльності Розділ 2. Дослідження пізнавальних здібностей молодших школярів у ...
...основи дослідження проблеми навчальної неуспішності молодших школярів 1.1. Психолого педагогічні підходи до проблеми навчальної неуспішності 1.2. Психологічні причини навчальної неуспішності молодших школярів 1.3.
...тривожність як психологічна проблема дітей молодшого шкільного віку 1.1. Поняття, види тривожності, її вивчення в психологічній літературі 1.2. Причини появи і розвитку страхів і ... Діагностика страхів і тривожності у молодших школярів 2.1. Огляд методик для діагностики страхів і тривожності молодших школярів 2.2. Процедура тестування страхів і тривожності молодших ...
...основи формування етичних цінностей у молодших школярів 1.1.Проблема виховання етичних цінностей у молодших школярів на традиціях українського народу в педагогічній, психологічній, філософській, етнографічній науці ...
Особливості мислення дітей молодшого шкільного віку Розділ 2. Психодіагностика мислення молодших школярів 2.1. Мета, задачі та методи діагностики мислення 2.2.
...теоретичного осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному віці Розділ 2. Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1. Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2....
Психологічна характеристика тривожності молодших школярів 1.1. Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості 1.2. Поняття про тривогу й тривожність 1.3.... Психодіагностика тривожності дітей молодшого шкільного віку 2.1. Дослідження тривожності молодших школярів 2.2. Вивчення рівня і характеру тривожності за методикою Філіпса 2.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Суть, та основні завдання морального виховання 1.2. Особливості морального виховання молодших школярів 1.3.
Теоретичні основи проблеми розвитку мислення молодших школярів 1.1. Феномен мислення в психолого педагогічній літературі 1.2. Види мислення, розумові операції, якості розуму 1.3. Особливості мислення молодшого школяра 1.4.
Фізіологічні та психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку 1.1 Анатомо фізіологічні особливості...............................4 1.2 Розвиток пізнавальних процесів………………………..7 А) Мислення...........................................................................................7 Б) Пам’ять….............................................................................................. Психолого педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку 2.1 Умови со...
...ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Гра – активна форма виховання молодших школярів 1.2. Класифікація основних видів ігор та їх ...
Загальна характеристика дітей молодшого шкільного віку 1.1. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра 1.2. Провідна діяльність молодшого школяра 1.3.
Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2. Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1.
Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Особистість у духовно ціннісному контексті Висновки РОЗДІЛ 2. Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1.
Виховна робота в школі серед молодших школярів 1.2. Профілактика і лікування наркоманій Розділ 2. Роль вчителя в антинаркотичному вихованні молодших школярів 2.1.
...ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Проблема дослідження пізнавального інтересу в психолого педагогічній літературі 1.2. Пізнавальний інтерес як основи навчальної діяльності молодших школярів РОЗДІЛ 2.
...та її значення у розвитку молодших школярів 1.1. Казка як засіб розумового розвитку молодших школярів 1.2. Роль української народної пісні та народних символів України ...
Особливості мислення молодших школярів....................................5 1.2. Розвиток творчого мислення учнів...................................................9 1.3. Місце і значення навчальних дій у розвитку мислення молодших школярів....................................................................................................13 РОЗДІЛ 2.
...АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «...ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНIВ МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ В ПРАКТИЦI ВИХОВНОЇ РОБОТИ СОЦIАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРIГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГIЙ 2.1 Загальна характеристика соцiально педагогiчної дiяльностi у ...
...педагогів на проблему сенсорного розвитку молодших дошкільників 1.2. Розвиток сенсорних здібностей молодших дошкільників 1.3.Образотворча діяльність молодших дошкільників як засіб сенсорного розвитку.
Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів. 1.2.Психологічні особливості розвитку молодших школярів. 1.3.Особливості мотиваційного забезпечення навчання ІМ молодших школярів. 1.4.
Основні аспекти громадянського виховання молодших школярів 1.1. Питання патріотичного виховання в працях відомих педагогів, психологів 1.2. Сутність громадянського виховання та психолого педагогогічні компоненти формування патріотизму у молодших школярів 1.3.
Творче мислення молодших школярів як психолого педагогічна проблема 1.1. Проблема формування творчої особистості 1.2. Розвиток творчого мислення як умова успішного навчання ... Розвиток творчих здібностей у молодших школярів 2.1. Розвиток творчих здібностей у молодших школярів в процесі міжособистісної взаємодії 2.2.
...педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність вокально хорового виховання та його специфіка 1.2. Формування співочого дихання у молодших школярів 1.3.
Організація фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної підготовки 1.3....школи у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку 2.1. Суть та значення фізичного виховання у сім’ї 2.2. Взаємозв’язок сім’ї і школи ...
...педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.
Організація фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної підготовки 1.3....школи у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку 2.1. Суть та значення фізичного виховання у сім’ї 2.2. Взаємозв’язок сім’ї і школи ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1 Мотивація поведінки дітей молодшого шкільного віку 1.2 Проблема мотивації у зарубіжній літературі 1.3 Проблема ...
Процес розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1. Розвиток особистості молодшого школяра 1.2. Проблема навчання обдарованих дітей Розділ 2.
Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів засобами народних обрядів і традицій 1.1. Сутність та педагогічний зміст екологічного вихоання 1.2 Народні обряди та традиції ...як засіб екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку 1.3. Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів РОЗДІЛ ІІ. Метолика екологічного виховання молодших школярів у процесі використання ...
...основи вивчення особливостей самооцінки учнів молодших класів 1.1. Структурно функціональний аналіз Я концепції особистості 1.2. Формування позитивної самооцінки учнів молодшого шкільного віку 1.3.
...ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Погляди вчених на проблему шкільного конфлікту 1.2. Засоби вирішення шкільних конфліктів 1.3....ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО КОНФЛІКТІВ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 2.1. Мета, задачі і організація експериментальної роботи 2.2. Діагностика конфліктності дітей молодшого шкільного віку на етапі ...
...страхів і фобій у дітей молодшого шкільного віку 1.1. Сутність і види страхів і фобій 1.2. Причины появи страхів у дітей 1.3.... Шкільна фобія та типові страхи молодших школярів Розділ 2. Дослідження тривоги і страхів у дітей молодшого шкільного віку 2.1. Діагностика і аналіз тривоги за допомогою ...
Теоретичні основи формування в молодших школярів уявлень про текст і його будову 1.1. Поняття та основні види тексту 1.2. Розвиток у молодших школярів лінгвістичних уявлень про текст ...
...І ФІЛЬМІВ НА ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Глядацькі переваги дітей молодшого шкільного віку та особливості дитячого сприйняття 1.2.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.