Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 187 за запитом молодші школярі

...проблеми формування громадянських почуттів у молодших школярів 1.1. Становлення й утвердження інституту громадянства 1.2. Ідея формування громадянських почуттів в історії наукової думки 1.3....показники, рівні сформованості громадянських почуттів молодших школярів Висновки до розділу I Розділ II. Діагностика сформованості та шляхи становлення громадянських почуттів молодших школярів 2.1.
...з конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів) Дайджест (англ. digest стислийвиклад) інформаційний продукт. Дайджест це спеціально відібрана інформація у вигляді короткого викладу найцікавіших матеріалів з певної ...присвяченіхарактеристиці конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів. Дайджест можна підготувати індивідуально або виконати як групову роботу (доп'яти студентів). Тематика дайджестів 1.
...умов формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1.1. Естетичне виховання молодших школярів 1.2. Задачі виховання культури поведінки та формування художньо естетичних потреб молодших школярів ...формування художньо естетичних потреб молодших школярів Розділ 2. Фольклор джерело формування художніх потреб та естетичних вражень молодших школярів 2.1. Дитячий фольклор та його значення у ...
...діагностики та формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання 1.1. Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей дитини як педагогічна проблема 1.2.... Формування пізнавальних здібностей молодших школярів в процесі навчальної діяльності Розділ 2. Дослідження пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання 2.1.
Теоретичні основи психічного розвитку молодшого школяра 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Роль діяльності в розвитку особистості молодшого школяра ... Проблема психічного розвитку особистості молодшого школяра і навчання 2.1. Особливості навчальної діяльності та розвиток пізнавальних процесів 2.2. Основні напрямки психічного розвитку дітей молодшого ...
Теоретичні основи агресивної поведінки молодших школярів 1.1. Аналіз феномену агресивної поведінки 1.2. Проблеми агресивності та її ґенезу у психологічній теорії та практиці 1....психодіагностики та корекції агресивної поведінки молодших школярів 2.1. Програма психодіагностики агресивності молодших школярів 2.2. Шляхи психологічної корекції агресивної реакції молодших школярів 2.3.
Особливості психіки молодшого школяра 1.2. Індивідуальні особливості розвитку учнів початкових класів 1.3. Розвиток особистості дитини в молодшому шкільному віці за допомогою ...МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ТА ПЕРВИННА ПСИХОДІАГНОСТИКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Огляд методик вивчення особистості дитини молодшого шкільного віку 2.2. Дослідження за методикою Г. Айзенка та Р.
Психодіагностика мислення молодших школярів 2.1. Мета, задачі та методи діагностики мислення 2.2. Діагностика та аналіз розвитку інтелектуальних процесів у молодших школярів ...робота по розвитку мислення у молодших школярів 3.1. Розвиток здібностей молодших школярів до аналізу 3.2. Розвиток у молодших школярів становлення внутрішнього плану дій 3....
Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів Розділ 3. Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів ...інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів Висновки Список використаної літератури
...та причини виникнення страхів у молодших школярів Розділ 2. Шляхи подолання страхів молодших школярів та їх психокорекція 2.1. Робота психолога по подоланню шкільних страхів у ...методик для виявлення страхів у молодших школярів 3.2. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Суть, та основні завдання морального виховання 1.2. Особливості морального виховання молодших школярів 1.3.... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МОРАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Організація та аналіз результатів проведення експерименту 2.2. Шляхи підвищення рівня моральної вихованості молодших школярів ВИСНОВКИ ДОДАТКИ ...
...ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Гра – активна форма виховання молодших школярів 1.2. Класифікація основних видів ігор та їх ...аналіз результатів дослідження соціальної активності молодших школярів 2.2. Авторська розробка тренінг програми покращення соціальної активності молодших школярів з використанням ігрових методів виховання ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ...
Виховна робота в школі серед молодших школярів 1.2. Профілактика і лікування наркоманій Розділ 2. Роль вчителя в антинаркотичному вихованні молодших школярів 2.1.... Антинаркотичне виховання молодших школярів в сім’ї 3.1. Негативне відношення сім'ї до наркотиків 3.2. Вплив психологічного клімату в сім’ї ...
...основи формування етичних цінностей у молодших школярів 1.1.Проблема виховання етичних цінностей у молодших школярів на традиціях українського народу в педагогічній, психологічній, філософській, етнографічній науці ...рівні сформованості етичних цінностей у молодших школярів Висновки до першого розділу Розділ ІІ. Актуальний стан виховання етичних цінностей у дітей молодшого шкільного віку та використання народних ...
...та її значення у розвитку молодших школярів 1.1. Казка як засіб розумового розвитку молодших школярів 1.2. Роль української народної пісні та народних символів України ...усної народної творчості у розвитку молодших школярів 2.1. Прислів’я та приказки і їх роль у розвитку та вихованні молодших школярів 2.2.
...педагогічні основи навчально пізнавальної діяльності школярів 1.1. Вимоги до організації навчально пізнавальної діяльності молодших школярів 1.2. Мотиви навчально пізнавальної діяльності школярів Розділ 2.
Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів. 1.2.Психологічні особливості розвитку молодших школярів. 1.3.Особливості мотиваційного забезпечення навчання ІМ молодших школярів. 1.4.... Організація навчання лексичного матеріалу молодших школярів з урахування його мотиваційного забезпечення. 2.1. Відбір та організація лексичного матеріалу для формування лексичної навички. 2.2.
Психологічна характеристика тривожності молодших школярів 1.1. Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості 1.2. Поняття про тривогу й тривожність 1.3.... Дослідження тривожності молодших школярів 2.2. Вивчення рівня і характеру тривожності за методикою Філіпса 2.3. Психологічне дослідження феномену страху молодших школярів за ...
Особливості мислення молодших школярів....................................5 1.2. Розвиток творчого мислення учнів...................................................9 1.3. Місце і значення навчальних дій у розвитку мислення молодших ... Шляхи розвитку творчого мислення у молодших школярів.........28 2.3. Формування творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку на різних уроках.............................................................................
Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1. Духовні цінності особистості у виховному діапазоні 2.2. Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3....гармонійного, всебічного, цілеспрямованого розвитку особистості молодшого школяра і є важливим засобом зміцнення національної свідомості, виховання особистісних рис громадянина України, згуртованості як кожної окремої сім'ї, родини ...
...та причини виникнення страхів у молодших школярів 1.4. Робота психолога по подоланню шкільних страхів у молодших школярів 1.5. Психокорекція страхів методами арт терапії Розділ ...методик для виявлення страхів у молодших школярів 2.2. Кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
Творче мислення молодших школярів як психолого педагогічна проблема 1.1. Проблема формування творчої особистості 1.2. Розвиток творчого мислення як умова успішного навчання ... Розвиток творчих здібностей у молодших школярів в процесі міжособистісної взаємодії 2.2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами гри 2.3.
...педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.... Організація самостійної роботи молодших школярів 2.1. Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2.2. Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність вокально хорового виховання та його специфіка 1.2. Формування співочого дихання у молодших школярів 1.3....ТА МЕТОДИКА ВОКАЛЬНО ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Організація занять хору 2.2. Методика роботи над піснею та етапи її розучування 2.3.
...педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.... Організація самостійної роботи молодших школярів 2.1. Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2.2. Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури
Процес розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1. Розвиток особистості молодшого школяра 1.2. Проблема навчання обдарованих дітей Розділ 2....здібностей та гнучкості мислення у молодших школярів Висновок Література
Теоретичні основи формування в молодших школярів уявлень про текст і його будову 1.1. Поняття та основні види тексту 1.2.... Методика формування в молодших школярів увлень про текст і його будову 2.1. Робота над текстом на уроках української мови 2.2.
...методики дослідження тривожності і самооцінки молодших школярів ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ІІ.1. Результати дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів ІІ.2.... Результативність програми з корекції тривожності молодших школярів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК 1
...розвитку в них психофізичних якостей молодших школярів 1.1. Психологічна характеристика спортивних ігор 1.2. Вольові зусилля та емоційні особливості молодших школярів в спортивних іграх 1....спортивних ігор в психофізичному розвитку молодших школярів Розділ 2. Організація та методика проведення спортивних ігор молодших школярів на уроках фізкультури 2.1.
Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1. Духовні цінності особистості у виховному діапазоні 2.2. Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3....роботі аналізу духовного розвитку особистості молодших школярів можна зробити наступні висновки: Демократичні зміни, які відбулися в Україні протягом останніх десятиліть, визначили пріоритетні напрями гармонійного розвитку особистості.
...сім’ї на успішне навчання молодшого школяра». Об’єктом є навчально виховний процес початкової школи. Предмет дослідження – шляхи оптимізації взаємодії школи та батьків в навчанні та ...ї у навчанні та вихованні молодших школярів. Завдання: дослідити педагогічну спадщину відомих українських вчених та вчителів новаторів; необхідність практичної реалізації принципу інтегративності в навчанні та вихованні ...
Основні аспекти громадянського виховання молодших школярів 1.1. Питання патріотичного виховання в працях відомих педагогів, психологів 1.2. Сутність громадянського виховання та психолого педагогогічні компоненти ... Методика громадянського виховання молодших школярів 2.2. Урок «Одвічні символи України» 2.3. Виховна година «Народ пам’ятає, народ славить» 2.4.
Теоретичні основи екологічного виховання молодших школярів засобами народних обрядів і традицій 1.1. Сутність та педагогічний зміст екологічного вихоання 1.2 Народні обряди та традиції ... Педагогічні засоби екологічного виховання молодших школярів РОЗДІЛ ІІ. Метолика екологічного виховання молодших школярів у процесі використання народних звичаїв і традицій 2.1.
Увага молодшого школяра: методичний аналіз проблеми 2.1. Увага молодших школярів як психолого педагогічна проблема 2.2.... Експериментальне дослідження розвитку уваги молодших школярів 3.1. Основні критерії вихованості уваги 3.2. Якісний і кількісний аналіз результатів Висновки Список використаної літератури
...характеристика емоційно вольової сфери молодщих школярів 1.1. Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3. Розвиток емоційно вольової сфери молодших школярів Розділ 2.
ВСТУП 1 1 Методи та форми екологічного виховання молодших школярів 1.2. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів Розділ ІІ. Теоретико методологічні засади патріотичного виховання у ...механізми формування патріотичних якостей у молодших школярів Розділ ІІІ. Рекомендації щодо покращення стану еколого патріотичного виховання у школі Висновок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Додатки
...засади розвитку техніки читання у молодших школярів 1.1. Сутність читання та його етапи 1.2. Основні види читання Розділ 2.... Формування навичок читання у молодших школярів Висновки Список літератури
Родина – соціальний інститут формування особистості молодшого школяра 1.1 Родина та її соціальні функції 1.2 Історія родинного виховання в Україні 1.3 Загальні основи сімейного ...батьківський авторитет 1.4 Специфіка молодшого школяра у різних типах родини (основні вади дітей) Розділ 2. Практика усунення основних вад у розумовому розвитку дитини з неблагополучних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми патріотичного виховання 1.2.... МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Дослідження патріотичних уявлень молодших школярів на етапі констатуючого експерименту 2.2.
Загальна характеристика формування у молодших школярів навичок і звичок поведінки у процесі творчих ігор 1.1. Класики української та зарубіжної педагогіки про роль гри у ... Дослідження формування у молодших школярів навичок і звичок поведінки у процесі творчих ігор 2.1. Процес набуття навичок і звичок в сюжетно – рольових іграх ...
Загальна характеристика формування у молодших школярів навичок і звичок поведінки у процесі творчих ігор 1.1. Класики української та зарубіжної педагогіки про роль гри у ... Дослідження формування у молодших школярів навичок і звичок поведінки у процесі творчих ігор 2.1. Процес набуття навичок і звичок в сюжетно – рольових іграх ...
...ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 1.1. Історичний погляд 1.2. Сучасне значення гри. Структура та класифікація ігор 1.3 Дидактичні принципи організації ігор: ...ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1.Проведення, методика гри, та її вплив на розумовий розвиток молодшого школяра 2.2 Проведення дослідної роботи та ...
Психологічні особливості молодших школярів, схильних до агресії Розділ 3. Методи діагностики і корекції агресивності дітей 3.1. Методики діагностика агресії у дітей 3....і ігор для зниження агресії молодших школярів Висновки Література Додатки
...ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Діагностика екологічної культури молодших школярів 2.2. Методика реалізації проекту для формування екологічної культури молодших школярів 2....
...ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 1.1. Наукові дослідження проблеми дитячої відповідальності 1.2. Сутність та структура почуття відповідальності 1.3....умови формування почуття відповідальності у молодших школярів 2.2. Розвиток почуття відповідальності дитини в молодшому шкільному віці за допомогою гри та праці Висновки до другого розділу ...
ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Погляди вчених на проблему мовленнєвого розвитку учнів 1.2. Поняття мовленнєвих умінь та його основні форми 1.... МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Методика формування діалогічного мовлення 2.2. Методика навчання монологічного мовлення 2.3.
Причини порушень поведінки молодших школярів 2. Типи та методи стимулювання позитивної поведінки учнів 3. Формування досвіду позитивної поведінки молодших школярів Список літератури
...заохочення і покарання у вихованні молодших школярів 2. Практичні рекомендації по застосування методів заохочення і покарання у вихованні молодших школярів Висновки Література
ВСТУП ……………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В СІМ’Ї.....................6 1.1.
...ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Художня праця як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку 1.2.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.