Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 281 за запитом молодь

ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ………………………………………………………………………. 2.1. Молодь як суб’єкт ринку праці…………………………… 2.2. Основні проблеми працевлаштування та зайнятості молоді………………………………………………………………………… ...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ… 10 1.1. Поняття «молодь», її трудова правосуб’єктність ………………. 10 1.2. Гарантування працевлаштування молоді згідно Закону «Про ...
Проблеми молоді у сфері праці і зайнятості……………………………….12 Розділ ІІІ. Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки…………………………………………………………………………………....хворобливої дана ситуація виявилася для молоді, яка у силу специфіки своїх соціально психологічних характеристик виявляється недостатньо підготовленою до сучасних реалій ринку праці.
МОЛОДЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН………..6 1.1 Поняття молоді як суб’єкта правових відносин…………………………....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 МОЛОДА СІМ'Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Аналіз понять «молода сім'я», «гармоні та дисгармонійні сімейні стосунки» ...
Сучасна молода сім’я та основні її параметри 1.1. Функції та основні параметри сучасної молодої сім'ї 1.2.
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2. Проблеми готовності молоді до сімейного життя ...
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2. Основні аспекти формування психологічної готовності молоді ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ 1.1. Цінності й ціннісні орієнтації як соціологічні категорії: сучасна інтерпретація 1.2. Молодь як соціально демографічна група 1.3 ...
Теоретичний аналіз методик роботи із молоддю з девіантною поведінкою 1.1. Дослідження наукової літератури з теми 1.2. Проблеми антигромадської поведінки молоді 1.3.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “МОЛОДЬ”. ОСОБЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ МОЛОДІ 2. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ І ПОТРЕБИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАЦІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ...
Молодь як користувачі і творці інформаційного суспільства Розділ 2. Дослідження впливу інформатизації суспільства на молодь 2.1.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 2.1. Процес соціалізації учнівської молоді в умовах школи 2.2.
...на формування відхилень в поведінці молоді.....................................................................................................................30 Висновки до розділу І.................................................................................49 Розділ ІІ. Емпіричне дослідженя схильності молоді старшого шкільного віку до девіантної поведінки.........................................................
Визначення поняття «соціологія молоді», «молодь» Молодь як соціальна група Функцїї соціології молоді Методи дослідження Історія розвитку
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Загальні психологічні особливості юнацького віку 1.2. Поняття "готовність" у сучасній психолого педагогічній науці 1.3. Шлюбно сімейні настанови молоді 1.4.
“Сердиті молоді люди” як вияв національного протесту в Англії 1.1 Культурно історичні передумови виникнення “сердитих” 1.2 “Сердиті молоді люди” як літературне явище.
Гете «страждання Молодого вертера» в німецькій літературі 2.1. Жанрові особливості і композиція твору 2.2. «Вертер» Гете і проблема роману в критиці ...переживання Гете і трагічна історія молодого чиновника Єрузалема, з яким Гете познайомився під час короткочасної служби в Імперському суді у Вецларі.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї 1.1.... Структура рольової взаємодії у молодого подружжя 1.4. Рольові очікування членів подружжя як складова сімейно рольової взаємодії Розділ II. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ В МОЛОДІЙ ...
Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти 2. Формування політичної культури молоді, побудова змісту політичної освіти молоді Висновки Список використаної ...
...об'єкт і функції соціології молоді РОЗДІЛ ІІ. Соціологічний аналіз основних молодіжних проблем 2.1Основні проблеми соціології молоді 2.2 Стан дослідження молодіжних проблем. РОЗДІЛ ІІІ.
Клуб для учнівської молоді як осередок творчої самореалізації особистості 1.1. Засади та принципи діяльності клубів для учнівської молоді 1.2.
...ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 1.1. Історичні аспекти дослідження лідерства в вітчизняній психології 1.2. Теоретичний аналіз понять «лідер», «студенська молодь», «тренінг» 1.3.
... Задача Молоде подружжя К. за гроші, які їм подарували на весіллі, вирішили купити собі однокімнатну квартиру, щоб жити окремо від батьків....згоди на його укладання, а молоді є неповнолітніми. Яке рішення повинен прийняти суд: на користь батьків чи молодого подружжя? Відповідь обґрунтуйте.
Гете «страждання Молодого вертера» в німецькій літературі 2.1. Жанрові особливості і композиція твору 2.2. «Вертер» Гете і проблема роману в критиці ...переживання Гете і трагічна історія молодого чиновника Єрузалема, з яким Гете познайомився під час короткочасної служби в Імперському суді у Вецларі.
Журнали для молодих матерів серед газетно журнальних видань 1.1. Кореляція концепції видання з цільовою аудиторією 1.2....Специфіка дизайну журналів для молодих матерів 2.1. Ілюстративне оформлення видань 2.2. Кольорове вирішення журналів 2.3. Особливості шрифтового оформлення Висновки Список використаних джерел
Проблеми конкурентоспроможності, працевлаштування та зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………..4 2. Вирішення проблем працевлаштування та зайнятості…………………8 3. Запозичення світового досвіду вирішення проблем зайнятості молоді в Україні…………………………………………………………………………….11 Висновок………………………………………………………………………….
...проблеми формування здорового способу життя молоді 1.1 Аналіз проблеми формування здорового способу життя 1.2 Сутність основних понять досліджуваної проблеми Розділ 2. Методика роботи соціальних працівників з виховання в молоді здорового способу життя Висновки Список ...
...засади фізичного виховання дітей та молоді 1.1. Проведення днів здоров’я у загальноосвітніх школах 1.2. Виховання інтересу до занять з фізичної культури 1.3....здорового способу життя дітей та молоді Висновки Список літератури
...масової інформації на спосіб життя молоді 3. Вплив різних сфер життєдіяльності на формування здорового способу життя молодої людини та роль ЗМІ у цьому процесі 4.
ЗМІСТ 1. Вступ. 2. Теоретична частина 2.1 Трудова діяльність як найважливіший вид соціальної ...єктом нашої роботи є ставлення молоді до престижності сільськогосподарської праці. Мета: дослідити ставлення студентів коледжу до престижності сільськогосподарської праці
Вступ 1. Особливості охорони праці жінок 2. Охорона праці молоді в сучасних виробничих умовах Висновок Список використаної літератури
Постановка проблеми. Аналіз основних досліджуваних публікацій. Мета роботи. Вклад основного матеріалу. Висновки. Література....гарантії соціально правового захисту студентської молоді. Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавчого регулювання життя студентства.
Вступ 1. Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Україні 2. Основні положення та напрями сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні Висновок Список використаної ...
Задача Після закінчення Київського політехнічного інституту подружжя К. як молоді фахівці було направлено на роботу ...
Задача №155 Після закінчення Київського політехнічного інституту подружжя К. як молоді фахівці було направлено на роботу ...
Після закінчення Київського політехнічного інституту подружжя К. як молоді фахівці було направлено на роботу ...
ЗМІСТ br />br /> ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………………3 ВСТУП………………………………………………………………………………..5 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВІДКОВО БІБЛІОГРАФІЧНОГО АПАРАТУ……………………………..…...........................9 1.1....АПАРАТ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ МОЛОДІ………………………………………..28 2.1.Система каталогів і картотек…………………………………………...28 2.2.Довідково бібліографічний фонд………………………………………44 2.3. Фонд виконаних довідок……………………………………………….
Громадяни України Новіков та Килимчук домовились із громадянином Турції Нусою про те, що вони будуть привозити йому молодих дівчат для використання їх в ...
Вступ Розділ 1. Адаптація як психічне явище Розділ 2. Основні вимоги до педагогічної діяльності вчителя молодших класів Розділ 3.
ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1. Поняття та правове забезпечення охорони праці працівників на виробництві........................................................................................................5. 2.
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ РОЗДІЛ III.
Вступ Розділ 1. Інтернет: «За» і «Проти» Розділ 2. Медіаосвіта як засіб формування загальної культури особистості Розділ ...
ВСТУП РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ ТА ЇЇ ВИДИ 1.1.
Вступ Розділ I. Взаємодія школи і сім’ї в інтересах розвитку особистості 1.1. Аналіз праць педагогів класиків з проблеми ...
Вступ Розділ 1. Специфіка соціальних проблем жінок Розділ 2. Технології соціальної роботи з жінками 2.1 Види технологій соціальної ...
...комунікації (інформації) на соціалізацію сучасної молоді. Соціалізація молоді в умовах громадських організацій. Вплив на соціалізацію молодіжних субкультур. Особливості соціалізації студентської молоді.
«Політична культура сучасної молоді». «Молодіжна політика в Україні». «Молодіжний український бізнес». «Ціннісні орієнтації сучасної молоді». «Студентське кохання та студентська сім’я». «Девіантна поведінка молоді».
молода Question 24 Балів: 1 Як називається ситуація, коли шістнадцятирічну доньку одночасно чекають батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, і ... дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально демографічної спільноти Question 44 Балів: 1 Суть прогностичної функції соціології молоді полягає в: Виберіть одну або кілька ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.