Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 353 за запитом моральність

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМ НАРОДНИХ КАЗОК……………….…………..6 1.1. Проблема морального виховання дошкільників у педагогічних джерелах…………………………………………………………………..…....6 1.2.
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. План. Вступ. 1. Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві. 2. Види моральної (немайнової) шкоди та способи її ...
СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА И ЕГО СУЩНОСТЬ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 1.1. История становления института компенсации морального вреда, его правовая база 1.2.
Теоретичні аспекти формування моральних якостей дошкільників …. 6 1.1. Сутність морального розвитку та морального виховання ……… 6 1.2. Погляди вчених, педагогів, психологів на проблему ...
Поняття і зміст моральної (немайнової) шкоди………………..7 1.1.Законодавство України, що передбачає відшкодування моральної (немайнової) шкоди………………………………………………..…7 1.2.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 1.1. Становлення інституту відшкодування моральної шкоди 1.2. Аналіз чинного законодавством України, що розкриває поняття та зміст відшкодування ...
Законодавче забезпечення права відшкодування моральної (немайнової) шкоди……………………………………………………………...…..7 Розділ 2. Теоретичні положення відшкодування моральної (немайнової) шкоди…………………………………………………………………………….….11 2.1. Сутність моральної (немайнової) шкоди……………………………….
Становлення і розвиток інституту моральної (немайнової) шкоди в приватному праві………………………………………………………………….…6 1.1. Загальна характеристика інституту моральної (немайнової) шкоди..6 1.2.
...з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, які є складовими частинами моральних якостей як комплексу. Також вдалося довести їх взаємопов’язаність, взаємозалежність, взаємообумовленість, яка проявляється в ...
Поняття моральних благ в цивільному законодавстві України та їх класифікація………………………………………………………………………….7 Розділ 2. Компенсація моральної шкоди, завданої фізичним і юридичним особам…………………………………………………………………………….....
Завдання 44. Бєлінський звернувся до апеляційного суду з позовом до місцевого районного суду про відшкодування 20 000 грн. моральної шкоди.
Поняття моральної поведінки 1.2. Проблема взаємодії моральної поведінки та політики Розділ 2. Актуальні проблеми моральної поведінки в політиці 2.1.
Соціально педагогічні умови морального виховання школярів засобами мистецтва 1.1. Історико теоретичні аспекти проблеми морального розвитку особистості 1.2.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ ……… 7 1.1. Погляди вчених на музичне виховання як засіб формування моральних якостей особистості … 7 1.2.
Характеристика моральних якостей 1.3. Особливості виховання моральних рис у дітей молодшого шкільного віку Висновки до розділу Розділ 2.
Справедливість як поняття моральної свідомості 2. Совість як поняття моральної свідомості 3. Сенс життя та щастя як поняття моральної свідомості 4.
...злочинів проти громадського порядку та моральності…………………………………………………………...…7 Розділ 2. Особливості громадського порядку і моральності як об’єкту кримінально правової охорони………………………………………………..…..11 2.1.
...дітей і дорослих у формуванні моральних якостей дошкільників 1.1. Теоретичний аналіз досліджень з проблеми морального виховання та взаємин між дітьми та дорослими 1.2.
Проблеми морального та естетичного виховання особистості 2.1. Естетичне виховання: традиції, проблеми, інновації 2.2. Проблеми морального виховання особистості 2.2.1.
Поняття моральної шкоди в цивільному праві. 6 2. Види моральної (немайнової) шкоди та способи її компенсації 12 3.
Моральність і користь. Сутність утилітаризму. Моральність і рівність. Сутність егалітаризму. Порівняльна характеристика. 2. Основні етапи процесу художньої творчості. Художнє бачення. Натхнення.
Розвиток моральних почуттів у молодшому шкільному віці………………...5 3. Формування моральних якостей у молодшому шкільному віці засобами художньої літератури……………………………………………………………7 4.
Цінність моральних норм. Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію. 2.
...ВЗАЄМИН ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ 1.1. Психолого педагогічні засади взаємин між дітьми і дорослими в дошкільному закладі 1.2.... Формування моральних рис особистості дошкільника під впливом педагогічного керівництва 1.4. Аналіз практики роботи дошкільного закладу з батьками Розділ 2.
К моральному вреду относят устойчивые (а не временные) физические страдания или нравственные переживания, вызванные нарушением здоровья, смертью близких, невосполнимыми имущественными потерями и т.п. В понятие морального вреда, помимо указанных страданий, включаются ...
1. Проаналізуйте підходи у трактуванні поняття духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і ... Розкрийте сутність основних принципів морального кодексу українського народу. Проаналізуйте реалізацію його положень у виховній діяльності сучасної школи, в сім’ї, оточенні (на конкретному прикладі).
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 1.1 Сутність ключових понять та рівні сформованості культури учнів 1.2. Педагогічні умови формування моральної культури учнів засобами народних традицій ...
Особливості морального виховання дітей в процесі спілкування з дорослими 2. Спілкування в сім'ї дошкільника як чинник морального виховання 3.
Фізичний та моральний знос основних засобів. Бухгалтерська та податкова амортизація 1.1. Природа фізичного та морального зносу основних засобів, методи визначення 1.2.
Конкретизація поняття морального боргу в роботі И.Канта "Метафізика вдач". 2. Незавершеність і невичерпність як характеристики творів мистецтва. 3. І....зоряне небо наді мною і моральний закон в мені". Як Ви розумієте це висловлення?
...естетичного виховання як фактор розвитку моральних якостей учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського 2.1. Розвиток культури поведінки в процесі навчання та виховання 2.2....сучасною школою в процесі розвитку моральних почуттів засобами естетичного виховання Висновки Список використаної літератури Додатки
ЛЮДСЬКА МОРАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ “ДРУГОДОМІНАНТНОСТІ” 2.1. Е.Левінас про примат етичного перед онтологічним………………………35 2.2....та Іншим як комунікативна основа моральності…………………………………………………………………………51 РОЗДІЛ IІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАПИСАННІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………………58 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….74
ВСТУП 1. Свобода в системі цінностей людини 2. Відповідальність людини як регулятор соціально моральних відносин суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………3 1. Моральна дiяльнiсть……………………………………………………..…4 1.1. Правова дiяльнiсть……………………………………………….……….9 Висновки……………………………………………………...……………….
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи впливу сім’ї на формування особистості дошкільника 1.1.... Дослідження впливу дорослих на формування моральних якостей дошкільників 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного клімату в сім’ї 2.2.
1. Структура моралі 2. Мораль як форма суспільної свідомості 3. Спільне та відмінне між мораллю та моральністю Список використаної літератури
1. Структура моралі 2. Мораль як форма суспільної свідомості 3. Спільне та відмінне між мораллю та моральністю Список використаної літератури
предмет цивільний процес. Вирішені задачі + складені 2 процесуальні документи. ВАРІАНТ І: Завдання 1: Ухвалою районного суду в ...Власенко про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, накладено арешт на автомобіль відповідачки. Остання подала апеляційну скаргу на сьомий день після винесення ухвали ...
... Варіант №15 1. Сором як явище моралі. Як співвідносяться совість і сором? Що, на Вашу думку, є важливішим для моральної оцінки вчинку – мотив чи результат?
... Варіант №7 1. Чи існувала мораль у первісному суспільстві. Обґрунтуйте Вашу точку зору. Що є спільного у первісного табу і сучасної моральної норми?
Природа, сутність, особливості і структура моралі. Моральні виклики сучасного світу. Особливості моралі майбутнього.
Вступ 1. Методика «Поділи іграшки» 2. Методика «Що таке добре і що таке погано» 3.
1. Порядок розслідування й облік нещасних випадків та їх документування 2. Обов`язки керівника (посадової особи) та комісії з ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.