Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 504 за запитом міжнародні

Як можна пояснити сам термін «міжнародне приватне право» і як можна тлумачити різні елементи (складові частини) цієї назви ? 3. Які точки зору існують в науковій літературі щодо того, чи входить міжнародне приватне право до складу міжнародного ...
1 Балів: 1 Міжнародні економічні відносини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини ...життя Question 2 Балів: 1 Міжнародне економічне право – це: Виберіть одну правильну відповідь a. система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права ...
Міжнародне співробітництво у галузі кримінального судочинства ПЛАН 1. Поняття, завдання та види міднардної правової допомоги по кримінальних справах. 2....: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. //Урядовий кур’єр. № 155 . 18 серпня 2004 р.
Що таке міжнародне економічне право? 2. Що є предметом міжнародного економічного права? 3. Охарактеризуйте концепції міжнародного економічного права, які ви знаєте. 4.... Що таке „міжнародне законодавство”? 3. Які основні джерела міжнародного публічного права ви знаєте? 4. Що таке допоміжні джерела міжнародного права? 5.
Які міжнародні договори в міжнародній інформаційній сфері ви знаєте ? 5. Які спеціальні принципи міжнародного інформаційного права ви можете назвати ? ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 2 1. Які міжнародні акти було прийнято для реалізації ...
Міжнародне співробітництво держав………………………….........7 1.1. Співробітництво держав. Форми співробітництва……………....7 1.2. Поява і ріст міжнародного поліцейського співробітництва. Міжнародні організації карної поліції…………………………………….
Міжнародні правові засади стосунків України та Росії 4. Зміст міжнародного правового принципу непорушності кордонів 5. Міжнародні правопорушення та міжнародна відповідальність 6.
Міжнародні організації, які координують туристську діяльність 3. Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності 4. Міжнародні документи, що регламентують туристську діяльність 5.
Міжнародне право та мораль 1.3. Міжнародне право та релігії світу Розділ 2. Дослідження особливостей міжнародного права, моралі та релігії.
Міжнародні економічні організації та механізми економічного співробітництва. 11 РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО 16 2.1.
Міжнародні трудові стандарти та відносини 2.1. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти праці 2.2. Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність ...
1. Міжнародні регіони тяжіння робочої сили та економічні наслідки трудової міграції. 2. Міжнародний розподіл праці. Міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва.
Міжнародні правопорушення та міжнародна відповідальність 2. Міжнародні інститути захисту прав людини та громадянина 3. Поняття міжнародної системи Література
Національні і міжнародні валютно фінансові системи 1.1. Валютний ринок і валютні операції 1.2. Валютні курси і конвертованість валют 1.3.... Міжнародні валютно фінансові організації 2.1. МВФ і Всесвітній Банк 2.2. Європейський Банк Реконструкції і Розвитку 2.3.
Міжнародні судові установі (поняття та загальна характеристика). 2. Міжнародно правові акти, що регулюють право притулку та їх характеристика. 3. Міжнародне економічне право.
Міжнародні економічні організації в системі ООН та міжнародне співробітництво 3. Глобальні проблеми міжнародного економічного співробітництва держав – членів ООН 4.
Міжнародне правове співробітництво в галузі освіти. 3. Охарактеризувати міжнародні морські організації.
Міжнародні економічні організації в системі ООН 3. Європейське економічне співтовариство в системі міжнародних економічних організацій 4. Інші міжнародні економічні організації 5.
Міжнародні кредити і міжурядові позики 4. Міжнародні валютно кредитні та фінансові організації Список використаної літератури
міжнародне інкасо Question 6 Інкасове доручення надає банку: a. посередник b. платник c. покупець d. постачальник Question 7 Банк, який здійснює ... поєднують міжнародне пряме та портфельне інвестування c. надають перевагу портфельним іноземним інвестиціям Question 7 Акція – це цінний папір, що надає право: a.
ВСТУП 1. Транспорт як галузь народного господарства 2. Міжнародні транспортні коридори 3.
Зміст Розділ І. Вплив Тайваньської проблеми на міжнародні відносини в Азійсько Тихоокеанському регіоні ...
1. Сучасні міжнародні кредитні відносини ................... 3 2. Словник: „фінансовий капітал” ................. 15 Література ...................... 16
1. Загальна характеристика міжнародних валютно кредитних установ 2. Фінанси міжнародних установ 3. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання Література
Вступ Розділ 1. Поняття міжнародного морського перевезення Розділ 2. Нормативно правова база міжнародного морського перевезення 2.1....та інші договори, які регулюють міжнародне морське перевезення вантажів 2.2. Нормативні акти України у сфері морських перевезень Розділ 3. Окремі аспекти правового регулювання морських перевезень ...
Вступ Розділ 1. Поняття міжнародного морського перевезення Розділ 2. Нормативно правова база міжнародного морського перевезення 2.1....та інші договори, які регулюють міжнародне морське перевезення вантажів 2.2. Нормативні акти України у сфері морських перевезень Розділ 3. Окремі аспекти правового регулювання морських перевезень ...
ПЛАН Вступ………………………………………………………………………...3 1. Міжнародна організація праці……………………………………….…5 2. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців……..... Міжнародні міждержавні і недержавні інституції………………..…18 Висновки………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………..…23
Варіант – 56 1. Міжнародні організації та Україна. 2. Поняття геополітики. Вплив географічних чинників на життєдіяльність української держави.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний факультет кафедра цивільного права Укладачі: д.ю.н., проф. Притика Ю.... МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 6.060100 «Право» Затверджено на засіданні кафедри Протокол № від „ ” 2009 р.
1. Міжнародні бібліотечно бібліографічні організації. 2. Діядьність ІФЛА. 3. Форми міжнародних контактів і зв'язків в галузі ...
1. Суть та особливості науково технічних відносин 2. Міжнародна передача технологій 3. Міжнародне технічне сприяння Список використаної літератури
1. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку праці 2. Міжнародні розрахунки Список використаної літератури
1. Особливості розвитку термінового валютного ринку України 2. Україна та міжнародні валютно фінансові інститути: характер і наслідки взаємодії Задачі ...
1. Фінанси транснаціональних корпорацій 2. Міжнародні валютно фінансові установи та форми їх співробітництва з Україною Задача Країна У за ...
ВАРІАНТ №6 Питання 1. Методи регулювання відносин у міжнародному приватному праві. 2. Система джерел міжнародного приватного права. 3....норм містить Закон України „Про міжнародне приватне право”? Положення Цивільного кодексу України про строки позовної давності мають диспозитивний чи імперативний характер?
Тема 1 1. Розкрийте суть поняття «інтернаціоналізація світового господарства» 2. Назвіть основні суб’єкти світового господарства 3....Підготуйте коротку доповідь про головні міжнародні економічні організації та участь України в МЕО.
План Вступ 1. Стан безпеки праці в світі. 2. Міжнародні організації в сфері охорони праці.
Тема курсової роботи "Міжнародні кредитні ринки". Дана курсова перевірена викладачем, виправлена згідно його вказівок та захищена.
Варіант № 26 1. Регіональні міжнародні організації і їх характеристика в міжнародному праві. 2.
1. Фінанси транснаціональних корпорацій 2. Міжнародні валютно фінансові установи та форми їх співробітництва з Україною 3.
1. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс 2. Україна в системі міжнародних валютних фінансових і кредитних відносин 3.
1. Регулювання міжнародних валютно фінансових відносин 2. Міжнародні валютні і фінансово кредитні ринки 3.
1. Основні принципи міжнародного права, що мають безпосереднє відношення до міжнародного економічного права 1.1 Поняття та ... Міжнародне торгове право як складова міжнародного економічного права 2.2. Принципи міжнародної торгівлі 2.3. Сутність міжнародних торгових договорів (угод) Висновки ...
Вступ 1. Поняття і особливості зовнішньоекономічного договору 2. Форма зовнішньоекономічного договору 3. Зміст зовнішньоекономічного договору 4. Види договорів з ЗЕД 5. Міжнародне правове регулювання договорів ЗЕД Висновки ...
1. Ліцензування валютних операцій в Україні та правила міжнародних розрахунків 2. Міжнародні розрахунки за допомогою пластикових карток.
Вступ Розділ 1. Історія розвитку, законодавство про видачу злочинців та практику його реалізації 1.1.... Міжнародне законодавство про видачу злочинців Висновки Список літератури
Вступ 1. Структура та діяльність Міжнародного банку реконструкції і розвитку 2. Особливості функціонування Міжнародної асоціації розвитку 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади здійснення міжнародної кооперації виробництва 1.1. Економічна сутність міжнародної кооперації виробництва 1.2 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.