Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 869 за запитом місцевості

...1 Question 1 Функції виконують місцеві фінанси: a. регулювання соціального і економічного розвитку територій b. економічного зростання країни в цілому c. фінансування міжнародних угод d....2 Яка необхідна умова існування місцевих фінансів? a. функціонування інституту місцевого самоврядування b. виникнення державних фінансів c. прийняття Конституції d. всі відповіді правильні Question 3 Принципи ...
Місцеві бюджети як елемент місцевих фінансових інститутів......................................................................................... 5 1.1. Соціально економічна природа місцевих фінансів....................... 5 1.2.
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 8 1.1. Економічна сутність місцевих бюджетів, їх роль в соціально економічному розвитку ...
Вступ……………………………………………………………………………………….. 3 1. Поняття про самоврядування. Територіальні громади……………………………….. 5 2. Органи місцевого самоврядування: Ради та їх виконавчі ...
Вступ 1. Теоретичні основи формування доходної частини місцевого бюджету 1.1 Фінансово економічна сутність місцевих бюджетів 1.2 Зміст ...
Виникнення місцевих податків зумовлене необхідністю розмежування джерел доходів між бюджетами різних рівнів і зміцнення ...
Характеристика та економічна суть місцевих податків та зборів 2. Аналіз структури доходів в місцеві бюджети 3. Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення Висновки ...
1. Поняття про самоврядування. Територіальні громади 2. Органи місцевого самоврядування: ради та їх виконавчі органи.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТИПУ З КУРСУ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» br />br /> 1. Етапи формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність та причини появи місцевих фінансів. 3.
Конституційно правовий статус місцевих рад План Правова природа та місце місцевих рад в системі місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих рад.
Поняття та принципи місцевого самоврядування 4. Система місцевого самоврядування 4.1. Територіальна громада 4.2 Органи місцевого самоврядування 5.
ТЕМА № 10 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування. 2. Принципи місцевого самоврядування в Україні. 3.
Конституційно правові основи місцевого самоврядування в Україні План Поняття і принципи місцевого самоврядування. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні. Конституційно правовий статус місцевих рад.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД План: 1. Порядок формування місцевих рад, їх кількісний склад. 2. Структура місцевих рад. 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД План: 1. Порядок формування місцевих рад, їх кількісний склад. 2. Структура місцевих рад. 3.
...і їх вплив на формування місцевого самоврядування в Україні 1.2. Місцеве самоврядування і державна влада – дві складові публічної влади 1.3.
Теоретичні засади функціонування місцевих податків і зборів україни 1.1. Теоретичні аспекти місцевих податків і зборів 1.2. Правова база регулювання місцевих податків і ...
Дипломна робота присвячена місцевому оподаткуванню, а також теоретичному обґрунтуванні сутності місцевого оподаткування, проведенні комплексного дослідження практичних аспектів місцевого оподаткування та обґрунтуванні шляхів реформування системи ...
Конституційно правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні План 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. 2.
Поняття місцевих державних адміністрацій в україні 1.1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади 1.2.
Поняття місцевих державних адміністрацій в україні 1.1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади 1.2.
Місцеві податки та збори як основне джерело формування місцевих бюджетів…………………………………………………………………………...7 1.1 Місцеві бюджети та основні джерела їх формування………………………7 ...
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. План: 1. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, їх функції, завдання та компетенція. 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. План: 1. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, їх функції, завдання та компетенція. 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 1.1. Сутність та роль місцевих державних адміністрацій в системі державного управління 1....
...НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ..............................................................................6 1.1 Економіко правові засади організації функціонування місцевих бюджетів.......6 1.2 Суть, значення та структура видатків місцевих ...
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД План: 1. Порядок формування виконавчого комітету місцевої ради. 2. Принципи діяльності, функції, завдання виконавчого комітету місцевої ради, форми та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...6 1.1. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці…….…..6 1.2. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування..................................
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД План: 1. Порядок формування виконавчого комітету місцевої ради. 2. Принципи діяльності, функції, завдання виконавчого комітету місцевої ради, форми та ...
...компетенції та взаємодії між органами місцевої виконавчої влади й органами місцевого самоврядування у вирішенні економічних і соціальних проблем у регіоні…………………………………..…..7 Розділ 2.
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 1.1. Історія становлення місцевих бюджетів 1.2. Значення місцевих бюджетів у соціально економічному ...
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК СТРУКТУРНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 1.1. Етапи розвитку місцевих бюджетів в Україні 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ.........8 1.1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів в Україні........................................................8 1.2.
Правові засади місцевого самоврядування в україні 1.1. Місцеві органи влади 1.1.1. Повноваження міських рад 1.1.2.
Місцевий бюджет як фінансова база органів місцевого самоврядування 1.1. Суть та роль місцевого бюджету в соціально економічних процесах регіону 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність, функції та значення місцевих фінансів 1.2. Роль місцевих фінансів у регіональній економіці держави ...
Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 1.1 Місцеві бюджети їх склад та характеристика 1.2 Організація бюджетного процесу на місцевому рівні 1.3 Управління ...
Місцевий бюджет, як складова бюджетної системи України…....……6 1.1 Суть та значення місцевого бюджету……………………….............….……………6 1.2 Джерела формування місцевого ...
...ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ..........................................................................6 1.1. Місцеві податки та збори як складова частина місцевих бюджетів..6 1.2.
Аналіз стану надходжень до місцевих бюджетів місцевих податків і зборів 1.1. Структура доходної частини місцевих бюджетів та вплив місцевих податків і зборів на стан ...
Організаційні засади формування видатків місцевих бюджетів 1.1. Сутність і класифікація видатків місцевих бюджетів………………........6 1.2. Роль та значення видатків місцевих бюджетів у соціальному ...
...ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ………………………………………. 6 1.1. Поняття, стадії та принципи бюджетного процесу на місцевому рівні………………………………………………………………………………. 6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ`ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.5 1.1. Поняття і система місцевого самоврядування…………………5 1.2.
Теоретичні та організаційні основи місцевого Оподаткування 1.1. Принципи формування місцевої системи оподаткування 1.2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Зміст та структура місцевих бюждетів 1.2. Доходи та видатки місцевих бюджетів:проблеми та перспективи формування.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ............6 1.1. Історичні аспекти становлення адміністрування місцевих податків і зборів.6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ…...….6 1.1. Історичні аспекти становлення адміністрування місцевих податків і зборів.6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Суть видатків місцевих бюджетів 1.2. Управління видатками місцевих бюджетів у забезпеченні соціально економічного розвитку територій РОЗДІЛ ...
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 1.1. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування 1.2. Критерії встановлення та принципи місцевих податків РОЗДІЛ 2.
Поняття та система гарантій місцевого самоврядування……………....5 1.1. Сутність гарантій місцевого самоврядування………………………………...5 1.2. Ознаки гарантій місцевого самоврядування………………………………..…8 Розділ 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.