Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 561 за запитом навчальному

№ Вступ 1. Загальні положення до формування та реалізації індивідуального навчального плану студента при КМСОНП 2. Контроль успішності студента 3.
...навчально виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. 1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9 1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – виховною діяльністю навчального ...
...і початок діяльності Центральноукраїнського регіонального навчального центру 1.2. Нові цілі Програми партнерства громад 1.3. Шляхи залучення ширшої аудиторії 1.4. Регіональні навчальні центри РОЗДІЛ 2. Організація роботи з навчальною документацією у ЦУРНЦ 2.1.
Документування навчального процесу в Олександрійської філії Черкаського інституту управління Розділ 3. Організація роботи з документами в олександрійської філії Черкаського інституту управління 3....та їх використання у документуванні навчального закладу Висновки Список використаної літератури Удосканалювання системи освіти, робота по її наближенню до суспильних потреб заврашнього дня здійснювалась завжди і ...
ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………..8 1.1. Історико правовий аспект правового статусу вищого навчального закладу…………………………………………………………………………......8 1.2.
Вдосконалення навчальних планів 1.1.3. Вдосконалення методів навчання 1.1.4. Підтримка дослідницької діяльності 1.1.5. Використання традиційних та нових технологій в навчальному процесі 1.1.6.
Навчальний план і програми викладання психології 1.4. Цілі викладання психології 1.5. Принципи навчання психології Висновки до розділу 1 Розділ ...принципи викладання психології в різних навчальних програмах 2.1. Характеристика проблемного викладання основних питань теми 2.2. Блок для самоперевірки 2.3.
Аналіз систем автоматизації діловодства в навчальних закладах 3.3. Коротка характеристика програмних засобів MS Word та MS Excel 3.4. Розробка шаблонів документів засобами MS Word....серії документів Висновки Література Отже, навчальний процес у Шполянській філії Східноєвропейського університету економіки і менеджменту проводиться у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України від ...
Навчальна дільність школярів і методичні основи її активізації на уроках біології 1.1. Поняття і характеристика навчальної діяльності школярів 1.2.
Поняття навчальної діяльності 1.2. Особливості навчальної діяльності дітей середнього шкільного віку 1.3. Сформованість навчальної діяльності підлітків Розділ 2.
Теоретичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.1. Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 1.1. Дослідження особистісного розвитку підлітків у психолого педагогічній літературі 1.2. Особливості розвитку особистісних якостей і властивостей ... Прояв самостійності у навчальній діяльності підлітків Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ПСИХОДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Розвиток соціальної роботи як навчальна дисципліна 1.1. Історія соціальної роботи як навчальна дисципліна за рубежем 1.2. Становлення соціальної роботи як навчальна дисципліна в ...
...ПРЕДМЕТНО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.1 Аналіз психолого педагогічних джерел з досліджувальної проблеми 1.2. Готовність вихователів створювати предметно ігрове середовище 1.3....проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу Розділ ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 2.1. Педагогічні умови створення предметно ігрового середовища в дошкільному ...
...автоматизацію підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Програма повинна мати: 1. Інтерфейс користувача; 2. Вікно для відображення поля проведення тесту, функцію вибору нового тесту. 3....тестування знань є корисною для навчальних установ, а так само для людей займаються самопідготовкою або на дистанційній основі. Підставою для розробки програми є завдання до курсової ...
Загальна характеристика мови і стилю навчального видання 2. Особливості роботи редактора над стилістикою наукової мови навчального видання 3. Редакторський аналіз мови і стилю навчального видання 4.
...ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2.... Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі……………………………………………………………… Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2.1 Визначення вихідного ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1.1. Мета та принципи побудови річного плану 1.2. Зміст і структура річного плану діяльності дошкільного навчального закладу 1.3.
...основи дослідження впливу тривожності на навчальну успішність студентів 1.1. Проблеми тривожності у студентів в процесі навчальної діяльності 1.2. Психологічні особливості студентської молоді 1.3.
Теоретичні основи дослідження проблеми навчальної неуспішності молодших школярів 1.1. Психолого педагогічні підходи до проблеми навчальної неуспішності 1.2. Психологічні причини навчальної неуспішності молодших школярів ...
...ПРЕДМЕТНО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.1 Аналіз психолого педагогічних джерел з досліджувальної проблеми 1.2. Вимоги до створення предметно ігрового середовища 1.3....проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу Висновки до розділу I Розділ ІІ. ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 2.1.
...евристичної діяльності студентів вищих туристичних навчальних закладів 1.1. Поняття евристичної діяльності студентів 1.2. Потреба в удосконаленні евристичної діяльності майбутніх працівників туристичної сфери 1.3....евристичної діяльності студентів вищих туристичних навчальних закладів Розділ 2. Практичні аспекти формування евристичної діяльності студентів у ході вивчення історії туризму 2.1.
...ступенева освіта, вносяться зміни в навчальний план та програми, графіки навчального процесу, проте ці заходи поки що істотно не впливають на якість навчання студентів вітчизняних ВНЗ.
...ступенева освіта, вносяться зміни в навчальний план та програми, графіки навчального процесу, проте ці заходи поки що істотно не впливають на якість навчання студентів вітчизняних ВНЗ.
Аналіз структури навчальної діяльності 1.1. Пізнавальний мотив в структурі навчальної діяльності 1.2. Пізнавальна мета та задачі іноземної мови Розділ 2.
...аспекти становлення та розвитку професійної навчальної діяльності у студентському віці 1.1. Психологічні особливості студентського віку 1.2. Психологічні особливості навчання як одного з видів діяльності ... Розвиток професійно навчальної спрямованості в студентському віці 1.4. Індивідуально психологічні передумови ефективності діяльності студента Розділ 2. Експериментальне дослідження мотивації професійно навчальної діяльності ...
У курсовій роботі проведено аналіз усіх етапів опрацювання редактором оригіналу навчальної літератури, виявлено труднощі, які виникають під час робти, а також висвітлено особливості створення підручників для вищих навчальних закладів, проведено аналіз сучасних підручників ...
Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою ігор 1.1. Поняття та зміст активізації навчальної діяльності учнів 1.2.
...благополуччя та особливості засвоєння студентами навчального матеріалу 1.1. Емоційне благополуччя особистості 1.2. Психологічна характеристика студентства 1.3. Засвоєння студентами навчального матеріалу Розділ 2.
...впровадження Кредитно модульної системи організації навчального процесу 2. Загальні положення до впровадження КМСОНП 3. Принципи, яких треба дотримуватись при введені КМСОНП 4. Форми організації навчального процесу при КМСОНП 5.
... Задача № 15 Навчальний центр «Ерудит» проводить 3 місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання – із січня поточного року, курс навчання – 120 годин....кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн.
...особистості молодшого школяра та формування навчальних і пізнавальних інтересів Розділ 2. Проблема психічного розвитку особистості молодшого школяра і навчання 2.1. Особливості навчальної діяльності та розвиток пізнавальних процесів ...
Уніфікація та стандартизація документації навчального відділу……………………………………………………………………… РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТНИМИ ПОТОКАМИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВНЗ «ВМУРоЛ «УКРАЇНА»…………. 2.1.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ..............................27 2.1. Розробка календарного планування................................................................................................................27 2.2. Аналіз педагогічних умов використання програмно методичних комплексів у навчальному процесі..........................................................................................................................................
Характеристика державного управління як навчальної дисципліни…36 3.1. Поняття, предмет і завдання навчальної дисципліни державного управління……………………………………………………………………..……36 3.2. Джерела навчальної дисципліни державного управління………………..
Функції контролю навчальних досягнень. 2. Види і форми оцінювання навчальних досягнень. 2.1. Попередній контроль. 2.2. Поточний контроль. 2.3. Тематичний контроль.
...КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ 1.1. Історія використання нетекстових компонентів 1.2. Характеристика сучасних нетекстових компонентів 1.3. Роль нетекстових компонентів у навчальних виданнях IІ POЗДІЛ.
РОДИННЕ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Питання родинного виховання та навчального процесу у тлумаченні педагогів 1.2.
...та кредитно модульна система організації навчального процесу 2. Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно модульної системи організації навчального процесу 3. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем Висновки Список ...
...та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення 1.2....та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1. Впровадження нетрадиційної форми уроків в загальноосвітній школі 2.2. Застосування технології інтерактивного навчання на уроках ...
...та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення 1.2....та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1. Впровадження нетрадиційної форми уроків в загальноосвітній школі 2.2. Застосування технології інтерактивного навчання на уроках ...
Подання учням і сприймання ними навчального матеріалу. 5.1. Алфавіт, синтаксис, семантика. 5.2. Символи, слова, вирази, команди. 5.3. Правила опису алгоритму. 5.4.... Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. 8. Підсумки уроку. 9. Повідомлення домашнього завдання.
ВСТУП………………………………………………………………………………... 3 Розділ I.... Краєзнавча спрямованість навчальних дисциплін у початковій ланці освіти……………………………………………………………………………. 12 Розділ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» …………………………...
Вступ Розділ І. Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній ... Введення в навчальну програму поширені уроки з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним.
ВСТУП 1. Поняття форми навчальних занять 2. Лекція й методика читання лекцій 3.
ВСТУП 1. Поняття форми навчальних занять 2. Лекція й методика читання лекцій 3.
Вступ Розділ І. Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому ... Введення в навчальну програму поширені уроки з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним.
Вступ Розділ і. Науково теоретичні основи навчання дітей образотворчому мистецтву в загальноосвітній ... Введення в навчальну програму поширені уроки з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним.
ВСТУП ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. РОБОТА З ТЕКСТОВИМ РЕДАКТОРОМ MICROSOFT WORD РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ ... ПРЕЗЕНТАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ХІД РОБОТИ РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ДОДАТОК
Вступ РОЗДІЛ. 1. Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1.... Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці математики 2.1. Індивідуальний підхід при організації самостійної роботи на уроках математики в початковій школі 2....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.