Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 747 за запитом навчання.

Теоретичні основи навчання учнів діалогічного мовлення 1.1. Суть і характеристика діалогічного мовлення 1.1.1. Психологічні особливості діалогічного мовлення 1.1.2.... Мета і зміст навчання діалогічного мовлення у старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1.3. Урахування психологічних особливостей учнів старших класів у ...
Теоретико методологічні засади інтегрованого навчання у вищій педагогічній освіті...................................................................................................8 1.1. Категоріальний аналіз поняття інтеграції у площині філософії освіти в Україні......................................................................................................................8 1.2.... Психологічний аспект інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВН...
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА …4 Принципи навчання української мови ...5 Методи навчання ...7 Дидактичні засоби навчання ..
Підготовка дітей до шкільного навчання як психолого педагогічна проблема. 1.1. Сутність готовності дитини до шкільного навчаня………………..5 1.2.
Методи навчання у внз 1.1. Основні наукові підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання у вищій школі 1.2.
Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 1.1. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях 1.2.
Еволюція систем трудового навчання. Розділ ІІ. Сучасні проблеми та їх причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1. Невідкладні проблеми подальшого вдосконалення технологічної освіти ...падіння престижності шкільного предмету «Трудове навчання», знецінення його ролі у загальноосвітній підготовці учнів. Розділ ІІІ. Пошук вирішення проб¬леми організації предмету «Трудо¬ве навчання» в контексті ...
...дайджесту з конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів) Дайджест (англ. digest стислийвиклад) інформаційний продукт. Дайджест це спеціально відібрана інформація у вигляді короткого викладу найцікавіших матеріалів з ...що присвяченіхарактеристиці конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів. Дайджест можна підготувати індивідуально або виконати як групову роботу (доп'яти студентів). Тематика дайджестів 1.
Психолого педагогічні особливості навчання іншомовної мовленнєвої компетенції 1.1. Навчання мовленнєвої компетенції як стратегічний напрям модернізації освіти 1.2.
...наочно ілюстративного матеріалу в період навчання грамоти ……………………………….…..С. 7 1.1. Психолого педагогічні умови використання наочно ілюстративного матеріалу в навчальній діяльності першокласників…...…………С. 7 1.2.... 66 Вступ Наочність – важливий принцип навчання грамоти в початкових класах, який давно отримав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці. Він диктується як особливостями психології дітей ...
Теоретичні аспекти професійного навчання персоналу 1.1. Навчання персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності 1.2. Професійне навчання: сутність та завдання 1.3.
Теоретичні засади використання технологій раннього навчання дітей в системі дошкільної освіти 1.1. Філософсько – педагогічні погляди на навчання та виховання дітей раннього віку 1.2.
Теоретичні засади використання технологій раннього навчання дітей в системі дошкільної освіти 1.1. Філософсько – педагогічні погляди на навчання та виховання дітей раннього віку 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 1.1. Індивідуальні риси особистості як важливий аспект навчання й виховання 1.2 Проблеми удосконалення навчально виховного процесу в навчальному ...
Історичні аспекти профільного навчання в загальноосвітній школі, досвід зарубіжних країн….… 7 1.1. Історичні відомості та вітчизняний досвід профільного навчання ………… 7 1.2.
Теоретичні основи інтенсивного навчання іноземних мов 1.1. Мета і завдання інтенсивного метода навчання іноземних мов 1.2. Опис та характеристика методу інтенсивного навчання ...
Шевченка (дистанційне навчання) br />br /> Практичне заняття Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (дистанційне навчання) Практичне заняття 1 Завдання 1.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДЕКОРАТИВНОМУ МАЛЮВАННЮ 1.1. Принцип наступності у творчому розвитку дошкільників 1.2. Завдання навчання декоративному малюванню в дитячому садку ...
ВИСНОВКИ Отже, психологічна готовність до навчання у вищому освітньому закладі розглядається як комплексна характеристика випускника. Вона значною мірою визначає успішність старшокласників у процесі навчання.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 1.1. Пoняття цiлicнoгo пpoцecy навчання 1.2. Конфептуальні ідеї педагогічної системи навчання та зв’язок з вихованням РОЗДІЛ 2.
Поняття про навчання та його особливості в дошкільному віці 1.1. Історія становлення навчання в дошкільному навчальному закладі 1.2 Поняття про навчання ...
...психологічної готовності дошкільника до шкільного навчання 1.1. Психічний розвиток дитини старшого дошкільного віку 1.2. Сучасні проблеми готовності дітей до шкільного навчання 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА У ПЕРШОМУ КЛАСІ 1.1. Цілі і задачи навчання письму у першому класі 1.2.
Загальна характеристика інтенсивного навчання іноземної мови в старшій школі 1.1. Інтенсивне навчання німецької мови 1.2. Сугестопедична теорія Г.
МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ, ЇЇ СУТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У ШКОЛІ 1.1 Поняття про навчальний модуль 1.2Сутність модульно розвиваючого навчання РОЗДІЛ 2.
Загальна характеристика особистісно орієнтованої технології навчання 1.1. Організація особистісно орієнтованого навчання 1.2. Можливості особистісно орієнтованих технологій навчання Розділ 2.
Дидактичні ігри в процесі навчання як актуальна педагогічна проблема 1.1. Сутність дидактичних ігор 1.2. Класифікація дидактичних ігор Розділ 2. Застосування дидактичних ігор у процесі навчання іноземної мови 2.1.
Науково – педагогічні аспекти диференціації навчання – 1 24. 1.1 Психолого педагогічні особливості диференційованого навчання, як освітньої технології – 1 9 ; 1.2 Готовність вчителів початкових класів ...
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1. Погляди вчених на проблемне навчання 1.2.
Підготовка дитини до навчання як психолого педагогічна проблема 1.1 Сутність готовності дитини до шкільного навчання: характеристика основних понять проблеми 1.2 Психологічні особливості ...
Загальна характеристика інтерактивних технологій навчання біології учнів 10 11 класів 1.1. Сутність інтерактивної методики навчання учнів на уроках біології 2.2.
Загальна характеристика індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 1.1. Проблема індивідуального підходу у навчанні в психолого педагогічній літературі 1.2.
Теоретичні аспекти раннього навчання дошкільників читанню ………… 6 1.1. Аналіз технологій раннього навчання дітей читанню ……….. 6 1.2. Освітньо виховна робота з навчання дітей ...
...АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1. Аналіз проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і ...
...ПРОБЛЕМИ РОЗУМОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1. Погляди вчених на проблему психологічної готовності дітей до навчання у школі 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття форми організації навчання 1.2. Основні форми організації навчання 1.3. Поняття та особливості нетрадиційних форм організації ...
Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2.
Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2.
Вплив сім’ї на навчання школярів. Висновки Список використаних джерел Вступ Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без єдності зусиль з сім’...Вплив сім’ї на успішне навчання молодшого школяра». Об’єктом є навчально виховний процес початкової школи. Предмет дослідження – шляхи оптимізації взаємодії школи та батьків в навчанні ...
Організація навчання письма Розділ 2. Методичні вказівки щодо навчання письма в букварний період навчання грамоти 2.1.
Організація навчання письма Розділ 2. Методичні вказівки щодо навчання письма в букварний період навчання грамоти 2.1.
Зміст Розділ 1. Зміст і планування навчального процесу. 1.1. Аналіз навчальної програми. 1.2. Планування навчального процесу. Розділ 2.... Навчання. // Трудова пыдготовка в закладах освыти. – 2007. №4. с.3 6. 8. Дьомін А.І. Навчально практичні роботи в учнівській виробничій ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА У 1 КЛАСІ.... 5 1.1. Психофізіологічні процеси письма першокласників.................... 5 1.2. Гігієнічні правила............................................................................. 8 1.3.... Періоди навчання письма............................................................. 11 1.5. Роль учителя у формуванні графічних дій..................................... 14 1.6. Процес навчання списування, система повторень...........
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ………………………………………………………7 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 1.1 Поняття модульного навчання та активізація пізнавальної діяльності 1.2. Характеристика модульного навчання , особливості організації на ...
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 1.1. Поняття психологічної готовності дитини до шкільного навчання 1.2. Особистісна готовність до шкільного навчання і формування позиції школяра ...
Загальна характеристика форм навчання учнів шестилітнього віку на уроках 1.1. Поняття форми навчання та її історичний розвиток 1.2.
...аспекти готовності дітей до шкільного навчання 1.1. Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання 1.2. Сформованість основних передумов і основ навчальної діяльності 1.3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.