Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 194 за запитом нагляд

...ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ…….......…..….6 1.1. Поняття та сутність банківського нагляду та регулювання………..........…...6 1.2.
...ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ…….......…..….6 1.1. Поняття та сутність банківського нагляду та регулювання………..........…...6 1.2.
Основні принципи ефективного банківського нагляду є базовими стандартами для здійснення виваженої та ефективної політики нагляду та вважаються універсальними. Базельський Комітет з питань банківського нагляду розробив ...
...ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ………………..…7 1.1. Поняття та завдання банківського регулювання і нагляду………………...……7 1.2.
...ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ………………..…7 1.1. Поняття та завдання банківського регулювання і нагляду………………...……7 1.2.
Поняття банківського регулювання та нагляду 2. Необхідність банківського регулювання та нагляду 3. Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел Висновок Державне регулювання банківської ...
Функціональне призначення інституту контролю та нагляду в сфері державної служби. 1.1. Поняття, задачі державного контролю та нагляду. 1.2. Форми та принципи державного контролю та ...
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ………………………………………………………...….6 1.1. Нагляд за діяльністю цільового страхового фонду, що здійснюється відповідною наглядовою радою………………………………………………….…6 1.2.
Прокурорський нагляд як вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Розділ 3. Прокурорський нагляд та контрольно наглядові повноваження інших державних органів ...
Органи прокуратури як субєкти прокурорського нагляду та їх значення у здійсненні контрольно наглядових фунцій щодо осіб, які відбувають покарання 1.1 Суть і завдання прокурорського нагляду 1.2.
...вигляді звітів до НБУ (дистанційний нагляд) для визначення достатності капіталу, ліквідності та прибутковості банку. Необхідно: 1. Використати результати фінансового аналізу для розроблення рекомендацій з питань банківського нагляду НБУ стосовно відповідних банків у ...
Загальна характеристика прокурорського нагляду в кримінального процесу 1.1. Поняття прокурорського нагляду в кримінальному процесі та основні форми прокурорського реагування 1.2.
Теоретичні основи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю………………………………………………………………………….…6 1.1. Поняття державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.…6 1.2.
Прокурорський нагляд як засіб забезпечення законності…………………………………………………………………………4 1.1. Детермінація прокурорського нагляду в Україні…………...……..4 1.2. Правові підстави діяльності прокуратури………………………….
Охарактеризуйте адміністративний нагляд міліції. 2. Елементи та проблеми організації діяльності міськрайорганів внутрішніх справ при підготовці та проведені масових заходів. 3. 10 Березня ц....дію Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". 25.12. минулого року Дорошенко притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство і ...
Поняття банківського регулювання та нагляду 2.Необхідність банківського регулювання та нагляду 3.Завдання банківського регулювання та нагляду Висновок Список використаних джерел
Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового слідства 2. Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і досудового слідства 3.
Правове регулювання нагляду та контролю за додержанням законності діяльності органів і установ виконання покарань 2. Практика нагляду і контролю за додержанням законності діяльності ...
) Перебуваючи під амністованим наглядом гр. н І. неодноразово відмовлявся відчиняти двері своєї квартири працівникам міліції для перевірки дотримання правил адміністративному нагляду, мотивуючи це тим, що не ...
Прокурорський нагляд за дотриманням екологічного законодавства 2. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації 2....про видачу дозволу органів пожежного нагляду на початок роботи підприємства.
Тема 1 НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ Практична ситуація Перевіряючи законність притягнення громадян до адміністративної відповідальності, прокурор встановив, що, ...
Особливості прокурорського нагляду за додержанням закону при звільненні засуджених до позбавлення волі за хворобою 3. Організація роботи прокурора по нагляду за додержанням закону при звільненні ...
ЗАВДАННЯ На прикладі конкретного банку (за місцем роботи) ознайомитись із здійсненням банківського нагляду Національним банком України на стадії ...
1. Постановка завдання та вихідні дані 2. Розрахунок обов’язкових економічних нормативів та контроль за їх дотриманням ...
Тема 4. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Практична ситуація Прокуратурою Київського району м.
...не було державного органу з нагляду за страховою діяльністю: а) з 1990 р. по 1991 р.; б) з 1991 р. по 1992 р....повноваженнями з: а) регулювання і нагляду за діяльністю страхових компаній; б) установ недержавного пенсійного забезпечення; в) кредитних спілок, ломбардів; г) усе правильно. 8.
...повноваження прокурорів у різних галузях нагляду. Слід засвоїти такі поняття, як прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів, галузі прокурорського нагляду, акти прокурорського реагування на виявлені ...
...реєстрація банків в системі банківського нагляду………………....17 2.3. Пруденційний нагляд та інспекційний контроль НБУ на ринку фінансових послуг…………………………………………………………………………….……23 Розділ 3.
...якщо він знаходиться під адміністративним наглядом. Визначте не правильну відповідь. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо: 1)заяву не належить розглядати в ... Адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення свободи, встановлюється терміном: 1) від 1 до 2 років; 2) від 1,5 до ...
...адаптації банківського сектору, зокрема системи нагляду. Сьогодні у світі система нагляду переходить від політики посилення жорстокості нагляду до політики підвищення прозорості та контролю за управлінням ризиками.
...прокуратури, суду (господарського суду) та нагляд та контроль вищезазначених органів за цією діяльністю з метою отримання прибутку; Б) визначенні міжнародними правовими нормами та законодавством України господарські ...єктами господарювання підприємницької діяльності та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою координації ринків товарів та послуг в Україні та їх пересування ...
Державний нагляд та регулювання страхової діяльності: його необхідність та сутність. 2. Страхове законодавство як інструмент регулювання страхової діяльності. 3. Орган нагляду за страховою діяльністю та його ...
...ухвал і постанов у порядку нагляду: суть та застосування 9 2.1. Суть та значення перегляду судових рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду 9 2.2.
...психіатричного закла¬ду із звичайним наглядом…...…14 2.3. Госпіталізація до психіатричного за¬кладу з посиленим наглядом………17 2.4. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим ...
Нагляд прокурора за законністю в стадії порушення кримінальної справи 3.1. Завдання і напрямки діяльності прокурора при порушенні кримінальної справи та форми нагляду 3.2 Особливості нагляду за ...
...Ільюшин за порушення правил адміністративного нагляду (за самовільне залишення місця проживання), а також позбавив її права на житлову площу в квартирі чоловіка....стосовно неї не встановлювався адміністративний нагляд у порядку передбаченому ст. 5 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».
...Ільюшин за порушення правил адміністративного нагляду (за самовільне залишення місця проживання), а також позбавив її права на житлову площу в квартирі чоловіка....стосовно неї не встановлювався адміністративний нагляд у порядку передбаченому ст. 5 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».
Необхідність та завдання здійснення банківського нагляду. 2. Порівняльна характеристика понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль". 3. Форми регулювання банківської діяльності. 4.
...банкiв здiйснює контроль департамент пруденційного нагляду та ряд управлiннь Нацiонального банку України. Контрольнi функцiї НБУ полягають у здiйсненнi нагляду за додержанням банкiвського законодавства України, економiчних нормативiв, ...
Органи пожежного нагляду Згідно статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку" державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на ...
Таблиця 2.2 Стан „Д” нагляду за вагітними жінками Таблиця 2.3 Стан обстеження та захворювання вагітних під час „Д” нагляду Таблиця 2.4 Аналіз стану ...
3) Санітарний нагляд за водопостачанням, полягаючий у виборі водного джерела, контролі за санітарним станом джерела і якістю води з бактеріологічними дослідженнями.... 5) Харчовий санітарний нагляд, що полягає в контролі за дотриманням правил виробництва, зберігання, транспортування і продажу продуктів харчування в харчових підприємствах, установах громадського харчування ...
...перегляду стандарту Question 18 Державний нагляд за додержанням стандартів здійснюють: a. Держспоживстандарт, центри стандартизації, метрології та сертифікації та спеціально уповноважені органи b....Question 19 Основною формою державного нагляду та відомчого контролю є: a. тільки вибіркова перевірка b. вибіркова або суцільна перевірка c. дослідно промислова партія продукції d.
...Question 17 Державне регулювання та нагляд у сфері пенсійного забезпечення щодо цільового використання коштів Пенсійного фонду здійснюють a. центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і ...Question 19 Державне регулювання та нагляд у сфері пенсійного забезпечення за діяльністю зберігача та уповноваженого банку здійснюють a. центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і ...
Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном 2. Задача № 5 Визначити розмір страхового платежу по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: – ...лише за дозволом органу державного нагляду за страховою діяльністю. 20. Страховий інтерес у страхуванні життя мають: а) страхувальник у власному житті, роботодавець у житті своїх співробітників; ...
Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном 2. Задача № 5 Визначити розмір страхового платежу по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: – ...лише за дозволом органу державного нагляду за страховою діяльністю. 20. Страховий інтерес у страхуванні життя мають: а) страхувальник у власному житті, роботодавець у житті своїх співробітників; ...
Тема 1 НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ. Задача № 1 Перевіряючи законність притягнення громадян до адміністративної відповідальності, прокурор встановив, що, відповідно до постанови ... ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ Задача № 3 09.06.2012 року під час проведення перевірки ...
...та значення конституційного контролю і нагляду. 2. Органи конституційного контролю і нагляду. 3. Моделі конституційного контролю. 4. Види конституційного контролю. С п и с о к ...
Банківське регулювання та банківський нагляд: співвідношення понять. Література: 1. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. – Харків: Фоліо. – 2004. – 286 с....сутність банківського регулювання та банківського нагляду в Україні / М. Суржинський // Юридичний журнал . – 2004. № 4. 5. Фінансове право України : навч. посіб. / Кучерявенко М. П., Криницький І. Є.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.