Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3657 за запитом надання

ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах..................................................
Продам курсову роботу з дисципліни Організація виробництва на тему "Удосконалення надання депозитних послуг" на прикладі ПАТ Райффайзен Банк Аваль" (2008 2010 рр.). Захищалася в Івано Франківському Національному Технічному Університеті Нафти і ...умов проведення робіт (випуску продукції, надання послуг) ................…………………………………………………..….. 7 1.2 Організаційна структура Івано Франківської обласної Дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ………………………………...…. 10 1.3 Взаємозв'язки с...
Теоретичні аспекти організації процесів надання послуг харчування для туристів в підприємствах ресторанної галузі 1.1. Значення послуг харчування і характеристика основних типів підприємств громадського харчування ... Організація надання послуг харчування у туристичному комплексі «Россава» 2.1. Загальна характеристика ресторану туристичного комплексу “Росава” 2.2.
Правовідносини щодо оплатного надання медичних послуг…………..7 1.1. Загальна характеристика правовідносин щодо оплатного надання медичних послуг…………………………………………………………………………………7 1.2.
Варіант 2 Задача 1 Державний службовець Сідоров звернувся до свого ... Варіант 2 Задача 1 Державний службовець Сідоров звернувся до свого ке¬рівника з заявою про надання відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку з народженням дитини. Керів¬ник відмовив у наданні відпустки, оскільки праця держав¬...
...природа послуги і договорів про надання послуг 1.1. Поняття послуги: правова сутність 1.2. Розвиток правової бази щодо договорів про надання послуг РОЗДІЛ 2.
...ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ВІДНОСИНАХ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН.……………………………………………8 1.1. Поняття та загальна характеристика земель комунальної власності територіальної громади……………………………………………………..8 1.2.... СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ВІДНОСИН НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН ЗА РІШЕННЯМ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…....29 2.1. Правосуб’єктність громадян у відносинах надання земельних ...
ЗМІСТ ВСТУП 1.ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ДІЯЛЬНІСТЮ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Стратегія розвитку надання медичної допомоги сільському населенню в Україні 12 1.1. Реформування системи охорони здоров’я України в контексті інтеграції до Європейського ...закордонного і вітчизняного досвіду організації надання медичної допомоги сільському населенню 28 2.1. Організація надання медичної допомоги сільському населенню України 28 2.2.
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ …………………………...8 1.1. Правова природа договору про надання фінансових послуг та його особливості…………………………………………………………………………...8 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НАДАННЯ 1.1. Поняття послуги та її відмінність від товару 1.2. Особливості надання готельних послуг 1.3.
Теоретичні аспекти конкурентності персоналу та надання ними послуг в готельних підприємствах…………………………………………….5 1.1. Компонентна структура конкурентоспроможності персоналу та їх послуг у готельних підприємствах……………………………………...... Практичні аспекти конкурентності та надання послуг персоналом в готелі «Мир»…………………………………………………...16 2.1. Чинники забезпечення зростання конкурентності та надання послуг персоналом готелю «Мир»……………….………………..
ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ПАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЛИБІДЬ» 2.1. Організація обслуговування різних типів гостей (бізнес, відпочинок) 2.2.... Організація побутового обслуговування, організація надання побутових послуг РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ 3.1. Контроль якості надання послуг в готелі 3....
Законодавство у сфері надання відпусток..................................................10. РОЗДІЛ 2. ВИДИ ВІДПУСТОК..................................................................................15. 2.1. Щорічна основна відпустка, порядок її надання........................................15. 2.2.
... Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Особливості технологічних процесів в закладах готельного господарства 1.2....готелі РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ДНІПРО» 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу “Дніпро” 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи способів надання кредиту та їх впливу на ефективність кредитної операції 1.1 Сутність, форми і основні принципи кредитування 1.2 Способи надання кредиту 1.3 Методика оцінки ...
...менеджера при організації технологічного процесу надання послуг проживання..................................5 1.1. Особливості менеджменту організації виробництва послуг проживання..............................................................................................................5 1.2. Стимулювання праці менеджерів в готельно ресторанному ...менеджера при організації технологічного процесу надання послуг проживання в готелі «Голосіївський»..................15 2...
...І ОСІБ, ЯКИМ ЗА ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ ПРИ РОЗГЛЯДІ В СУДАХ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ …………….. 6 1.1. Загальна хараткристика осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та ...
...туристичних комплексах Розділ 2 організація надання послуг харчування в туристичному комплексі "росава" 2.1. Загальна характеристика туристичного комплексу "Росава" 2.2. Організація технологічного процесу надання послуг харчування в туристичному комплексі "...
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «РУСЬ» 2.1. Загальна характеристика готелю «Русь» 2.1.1.... Аналіз технології надання готельних послуг 2.2.1. Технологічний процес планування та виробництва послуг розміщення в готельному підприємстві 2.2.2.
Аналіз надання рекламних послуг ТОВ «Фабрика реклами « РЕНАТА»» за 2000 2003 роки III. Проектно рекомендаційна частина Висновок Список використаної літератури В дипломній ...дипломної роботи було проведено аналіз надання рекламних послуг ТОВ “Фабрика реклами “Рената””, аналіз ефективності надання рекламних послуг, аналіз витрат на рекламу, аналіз конкурентного середовища.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи надання транспортно експедиційних послуг 1.1 Особливості надання транспортних послуг 1.2 Характеристика транспортно експедиційних перевезень 1.3 Сучасні тенденції розвитку ...
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ 1.1. Організація й технологія надання послуг харчування в готелях 1.2.
Теоретичні основи технології надання послуг харчування споживачам у готелях 1.1 Сутність та економічне значення ресторанного господарства 1.2.... Особливості надання послуг харчування споживачам у готелі «Діамант» 2.1. Характеристика ресторану в готелі «Діамант» 2.2.
... Зміст есе: 1. Поняття і зміст договору про надання послуг 2. Відмінність між договором підряду та договором про ...
Теоретичні засади методів надання і способів повернення короткострокових кредитів 1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування 1.2 Поняття кредитного ризику та кредитного процесу ... Практичні аспекти методів надання і способів повернення короткострокових кредитів у ЧФ КБ «Приватбанк» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Процес кредитування клієнтів банку ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи способів надання кредиту та їх впливу на ефективність кредитної операції 1.1 Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування 1.2 Способи надання кредиту 1.3 Методи визначення ...
Загальна характеристика договорів про надання послуг.........................6 1.1. Історія розвитку, поняття та ознаки договору про послуги.............................6 1.2. Зміст договору про надання послуг..................................................................11 1.3.
...як предмету договорів про їх надання…………………………………………………………………………….6 1.1. Характеристика банківських послуг…………………………………………...6 1.2. Класифікація банківських послуг як предмету договорів про їх надання....11 Розділ 2.
...клопотанням до сільської Ради про надання йому у приватну власність ділянки лісу загальною площею 4,5 га для здійснення господарської діяльності....сільської Ради про відмову у наданні у приватну власність земельної ділянки лісового фонду. Визначити коло суспільних відносин. Який законодавчий акт буде мати пріоритет при регулюванні вказаних ...
Аналіз надання стоматологічної допомоги населенню м. Черкаси за 1998 рік 3.2. Аналіз надання стоматологічної допомоги населенню м.
Технологія організації надання послуг харчування в готельному комплексі”дніпро” 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу “Дніпро” 2.2....робітників готелю в підвищенні якості наданих послуг. Так, наприклад у готельному комплексі “Дніпро” застосовується система заохочення працівників за високі результати роботи також спостерігається помітна тенденція постійного ...
Технологія організації надання послуг харчування В готельному комплексі”дніпро” 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу “Дніпро” 2.2....робітників готелю в підвищенні якості наданих послуг. Так, наприклад у готельному комплексі “Дніпро” застосовується система заохочення працівників за високі результати роботи також спостерігається помітна тенденція постійного ...
...підприємство, основною задачею якого є надання споживачам основних готельних послуг розміщення та додаткових послуг, основу, яких складають послуги харчування, а також надання в оренду конференц залів та ...
...підприємство, основною задачею якого є надання споживачам основних готельних послуг розміщення та додаткових послуг, основу, яких складають послуги харчування, а також надання в оренду конференц залів та ...
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Поняття «права на інформацію» і його складові елементи.... Іванову відмовили у наданні статистичних даних щодо захворювань на ОРЗ та грип у нашому регіоні, мотивуючи це дотриманням лікарської таємниці. Чи правомірна така відмова?
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТУРИСТАМ В МОТЕЛІ 1.1. Сутність надання послуг 1.2. Види послуг, що надаються в мотелях.
Варіант 7 Теоретичні питання: 1. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду. 2....було укладено кредитний договір про надання кредиту траншами (частинами) на протязі 10 днів після надання заявок АТ на перерахування траншів. Банк виконував перерахування несвоєчасно.
Предмет цивільний процес. До всіх задач складені процесуальні документи. Будь яку задачу можна замовити окремо 30 грн/...позовом Іванченка до автопідприємства про надання квартири та відшкодування моральної шкоди. У задоволенні позову було відмовлено. Іванченко в апеляційному порядку оскаржив зазначене рішення районного суду, посилаючись ...
Надання першої допомоги у разі травмування ………………………... 4 2.1. Прийоми і способи зупинки кровотечі …………………………. 4 2.2.... Надання першої допомоги при переломах, опіках, поразці електричним струмом ….. 8 Література …………………………………………………………………... 12
Варіант № 7 1. Цивільно правова характеристика договору лізингу. 2. Договір комісії. Делькредере. Задача....в якому містилось прохання про надання в оренду строком на 3 місяці будівельного крана. У своїй відповіді підприємство не заперечувало проти надання в оренду будівельного крана, ...
Концептуальні засади організації надання послуг харчування в готельних комплексах 1.1. Cутність послуг харчування в готельних комплексах 1.2.... Оцінка технологічного процесу надання послуг харчування туристам 2.3. Особливості моделювання процесу сервісного обслуговування в готельно ресторанному комплексі III.
ВАРІАНТ II Завдання 1 Заходи процесуального примусу. Завдання 2 Предметна підсудність адміністративних справ....сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки для вирощування нового сорту соняшника (1 га), яка би прилягала до земель, що є ...
Загальні положення порядку надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 1.2. Умови надання послуг автоматичного міжміського та міжнародного телефонного зв'язку 1....
...послуг у готелях, форми їх надання 2. Служби обслуговування в готелі та технологія надання додаткових послуг Список використаних джерел та літератури
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ В ГОТЕЛІ «ДОБРОДІЙ» 2.1. Загальна характеристика готелю «Добродій» 2.2. Аналіз організації основних служб готелю, їх призначення ...застосування закордонної практики в організації надання послуг гостинності 3.2. Пропозиції щодо удосконалення організації послуг гостинності в готелі «Добродій» ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Внаслідок неналежного надання медичної допомоги гр. М., останній помер в одній із лікарень міста. Дружина померлого звернулась до головного лікаря закладу охорони здоров’...вона хоче отримати, можуть бути надані лише органам прокуратури чи суду. Чи правомірно головний лікар відмовив у задоволенні клопотання дружини гр. М.?
ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ 2.1. Планувальна організація житлового поверха у готелях 2.2. Планувальна організація житлового номера у готелях РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ ...
...визнання та визначення доходу від надання послуг 3. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки фінансового обліку на ТОВ «Сахно» 4. Синтетичний та аналітичний облік доходу від надання послуг 5.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.