Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 648 за запитом надходження

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.......................................................6 1.1. Сутність та класифікація неподаткових надходжень.......................................6 1.2. Місце та роль неподаткових надходжень в ...
...підходи до розкриття змісту неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.................................................................................................7 1.1. Класифікація неподаткових надходжень...........................................................7 1.2. Місце та роль неподаткових надходжень в доходах місцевих ...
Ведення обліку надходження товарів, закуплених за договором – основа його рентабельної роботи II Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1.... Процес ведення обліку надходження товарів, закуплених за договорами магазину «Черкаський Будинок торгівлі» 3.2.Документальне оформлення надходження товарів, за договором 3.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Поняття, ознаки та форми роздрібної торгівлі в України 1.... Нормативно правове забезпечення процесу обліку надходження та вибуття товарів і тари в галузі роздрібної торгівлі РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи надходження, зберігання та витрат грошових коштів підприємства 1.1 Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 1.2 Особливості зберігання грошових коштів ...
Загальна характеристика обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 1.1. Порядок приймання товарів, придбаних у постачальників 1.2.... Аналіз обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2.
...ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ..........6 1.1. Сутність запасів підприємства, їх надходження і вибуття..........................6 1.2.
Значення, завдання і джерела аналізу надходження товарів 3. Економічна характеристика діяльності ПСП «Ньютон» 4. Аналіз надходження товарів ПСП «Ньютон» за 2004 р 5.
Організація первинного обліку надходження та використання необоротних матеріальних активів 38 2.2. Фінансовий облік наявності і руху необоротних матеріальних активів 49 2.3.... Методика і організація аналізу витрат надходження та використання необоротних матеріальних активів 71 3.2. Аудит надходження та використання необоротних матеріальних активів 89 3.3.
Вступ Джерела власних надходжень бюджетних організацій Оподаткування власних надходжень бюджетних установ Операції, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від обкладання ПДВ бюджетних ...
1. Оборотні кошти підприємства їх економічна суть та організація.. 2. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів . 3.
... Задача № 18 На основі наведених даних необхідно визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за ...
Варіант №3 (“К” “Л”) 1.Визначте та охарактеризуйте правила розрахунків в іноземній валюті в Україні. 2....бюджету України виявилося, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого законом про Державний бюджет України ...
Питома вага,% 1 Податкові надходження: податки на доходи, на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості податки на власність платежі за використання природних ресурсів внутрішні податки ...послуги інші податки 2 Неподаткові надходження: доходи від власної та підприємницької діяльності адміністративні збори та платежі надходження від штрафів та санкцій інші неподаткові надходження 3 Спеціальні ...
...обсягом і за каналами руху) надходжень і витрат грошових коштів та їх еквівалентів* (далі грошових коштів). Поняття "грошовий потік підприємства" є узагальненим, тобто містить велику кількість ...вхідний (додатний) грошовий потік характеризує надходження грошо¬вих коштів на підприємство від усіх видів господарських операцій; вихідний (від'ємний) грошовий потік відображає виплати грошових коштів підприємством ...
прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу Question 12 Яке традиційне поняття замінено ринковим терміном “менеджмент”: a. обслуговування b. моделювання c.... здійснення контролю за надходженням і використанням Державних бюджетних коштів Question 15 Який з наведених Законів України визначає поняття податок: a.
Задача Визначити Cash Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.
...і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан ...фінансового плану є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки ...
прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу Question 12 Яке традиційне понятя замінено ринковим терміном “менеджмент”: a. обслуговування b. моделювання c.... здійснення контролю за надходженням і використанням Державних бюджетних коштів Question 15 Який з наведених Законів України визначає поняття податок: a.
...і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан ...фінансового плану є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити період діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки коштів ...
...і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан ...фінансового плану є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки ...
...і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан ...фінансового плану є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки ...
...і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс. На основі останнього розраховують очікувані фінансові коефіцієнти, щоб передбачити майбутній фінансовий стан ...фінансового плану є план грошових надходжень та виплат, який дає змогу: а) визначити пері¬од діяльності, коли фірма відчуватиме брак або надлишок готівки; б) розрахувати, скільки ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ НАДХОДЖЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 1.2 Принципи формування грошових надходжень підприємства 1.3 Теоретичні ...
...Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) становить 14,0 тис. дол. * 2,0=28,0 тис.дол.США В) Наприкінці 10 го року фірма планує продати об'...інфляція не враховуються: Всього грошових надходжень = 28,0 тис.дол.*10 років = 280 тис.дол Всього сума коштів, яка необхідна для фінансування за мінусом залишкової вартості обєкту ...
надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі тільки товарами b. надходжень та платежів, що здійснені впродовж торгівлі товарами та цінними паперами ...
...Аналіз фінансування та формування власних надходжень 3.3 Рекомендації щодо оптимізації складання фінансової звітності Висновки Список використаних джерел Фінансовою звітністю є бухгалтерська звітність, що містить інформа ... Складання та подання звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду дає змогу визначити частку фінансування потреб бюджетної установи безпосередньо нею.
...доходів бюджету, їх характеристика (податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом). Джерела формування доходів бюджету, їх характеристика. 13. Загальний та спеціальний фонд бюджету, їх ...
...підписання кредитної угоди; з моменту надходження коштів на рахунок позичальника; з моменту отримання доходу в результаті використання кредитних коштів; з моменту погашення першої частини кредиту 27....прямим методом використовуються такі показники: надходження у вигляді виручки від реалізації продукції; приріст чи зменшення поточних зобов'язань, пов'язаних з операційною діяльністю; приріст чи зменшення ...
...2007 році підприємство отримало інші надходження в сумі 150,4 тис.грн. В цілому чистий рух грошових коштів в 2005 році становить 145 тис.грн...., з яких 60,93% надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження.
...послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство Question 7 До МШП належать предмети, які використовуються протягом: a. нормального операційного циклу b.... середньоденного надходження готівки за вбрані три місяці з останніх дванадцяти c. середньоденного надходження чи середньоденної видачі готівки за обрані три місяці з ...
) : № Грошові надходження та невідкладні платежі І варіант ІІ варіант 1 Витрати на невідкладні потреби 2 2 Виплата заробітної плати 64 3 Сплата ...видатки грошових коштів 10 7 Надходження грошових коштів від реалізації продукції 128 8 Надходження простроченої дебіторської заборгованості 9 9 Інші надходження грошових коштів 5 10 Сплата ...
концентрації податкових надходжень e. накладання штрафів за нецільове використання бюджетних коштів Question 5 Якими правами користуються органи місцевого самоврядування у галузі місцевого оподаткування?... власні надходження бюджетних установ, які утримуються з місцевих бюджетів Question 4 Які з нижчеперелічених податків і зборів відносяться до місцевих? a.
...харчування”, по дебету яких відображується надходження запасів, а по кредиту – їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в школі ведеться сальдовим методом, що ... Для узагальнення інформації про надходження продуктів харчування не складаються меморіальний ордер № 11 „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” т. ф.
Практична частина: Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами Матеріали Проблема з урахуванням залишків Фактичне надходження Відхилення від плану Коефіцієнт забезпеченості тис.грн питома вага, % тис.грн питома вага, % більше менше тис.грн питома вага, % тис....Виконати слідуючи завдання : Визначити динаміку надходження матеріальних ресурсів Проаналізувати відхилення від плану їх вплив на забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами Визнач...
Теоретично правові аспекти неподаткових надходжень до бюджетів..6 1.1. Загальна характеристика сутності публічних доходів......................................6 1.2. Правове регулювання та класифікація неподаткових надходжень до бюджетів.....................................................................................................................12 Розділ 2.
...державного бюджету, структуру та джерела надходжень, дати пояснювальну записку Таблиця 2 Вихідні дані Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Сума, тис. грн....вага, % до цілого Доходи Податкові надходження 20227185,0 16,17 286382,0 4,13 20513567,0 15, у т.ч Податок на прибуток підприємств 60993023,0 48,77 6093023,0 4, ...
...Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 16,8 тис. доларів США. B) Наприкінці 10 го року фірма планує продати об'єкт за ціною ... 1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.
...період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.
...Інформаційна база обліку та аналізу надходження та вибуття товарів в роздрібній торгівлі 1.3 Методологія обліку торгових операцій 1.4 Особливості аналізу в роздрібній торгівлі 2.... Характеристика стану обліку надходження та вибуття товарів на ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.3 Аналіз товарних запасів по ВАТ “Черкаський Будинок торгівлі” 3.
...Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 21 тис. доларів США. B) Наприкінці 10 го року фірма планує продати об'єкт за ціною 45 ... 1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.
...Щорічне прогнозоване вільне від боргів надходження (за відрахуванням) складає 75,6 тис доларів США. B) Наприкінці 10 го року фірма планує продати об'єкт за ціною ... 1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.
та структуру надходжень у процентах. Таблиця 1 Види надходжень Сума, млн. грн. Податок на доходи, прибуток підприємств і організацій 5 496,6 ПДВ ...
та структуру надходжень у процентах. Таблиця 1 Види надходжень Сума, млн. грн. Податок на доходи, прибуток підприємств і організацій 5 496,6 ПДВ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи забезпечення та методичний інструментарій управління грошовими потоками Розділ 2 політика управління грошовими потоками підприємства ват «черкаський комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз руху грошо...
...місцевий бюджет включає в себе: надходження та видатки на виконання повноважень місцевих державних адміністрацій; надходження та видатки на виконання заходів культурно розважального характеру; надходження та видатки ...
, з яких 60,93% надходження від продажу товарів, робіт і послуг, 30,92% коригування на амортизаційні відрахування, 0,31% інші надходження.
...банку дебіторську заборгованість, внаслідок чого надходження від замовника (покупця) передаються банку в рахунок погашення заборгованості, є: a. гарантією (порукою) b. цессією c. концесією d....Question 7 Відношення щорічних грошових надходжень (до виплати податків) до суми вкладених власних коштів інвестора — це: a. іпотечна постійна b. коефіцієнт капіталізації c.
Крім цього чисті надходження, від запропонованих заходів, в 2003 році складуть 181239,8 грн, що є досить прибутковим. А тенденція, яка намітилась починаючи з ...року, свідчить про збільшення чистих надходжень в послідуючих роках в порівнянні з 2003 роком. Так чисті надходження в 2004 році складуть 200402,3 грн.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.