Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 464 за запитом над

...і значення опіки та піклування над дітьми 2. Встановлення опіки та піклування над дітьми 3. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. Договір про патронат 3. Припинення патронату над дітьми
Девід Селінджер “Ловець у житті” (“Над прірвою у житті”) в контексті американської літератури ХХ ст 2.1. Вплив нонконформізму на творчість Дж. Селінджера 2.2. “Над прірвою у житті” як твір ...
Девід Селінджер “Ловець у житті” (“Над прірвою у житті”) в контексті американської літератури ХХ ст 2.1. Вплив нонконформізму на творчість Дж. Селінджера 2.2. “Над прірвою у житті” як твір ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ 1.1.... Соціально психологічні аспекти насильства над дітьми: причини і форми жорстокого ставлення до дітей 1.3. Технології соціально профілактичної та консультативної роботи з дітьми, які постраждали ...
Вступ 1. Загальна характеристика мови і стилю навчального видання 2. Особливості роботи редактора над стилістикою наукової мови навчального видання ...
ВАРІАНТ №3 1. Основні операції над поняттями: узагальнення, обмеження, визначення та поділ понять, ...
1. Права та обов'язки опікунів та піклувальників 2. Припинення опіки та піклування над дітьми 3.
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Особливості уроків образотворчого мистецтва в початкових класах. Розділ 2.... Методика роботи над тематичною композицією. Шляхи формування композиційних навичок у учнів 1 4 класів. Висновки Список використаної літератури Додаток
... 148. Громадянин Польщі Кшиловський побудував літальний апарат і вирішив його випробувати. Під час польоту Кшиловський втратив контроль над цим апаратом і потрапив на ...
Вступ 1. Предмет економічної теорії 2. Відмінності між економічною теорією і політичною економією ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 100P QS = – ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 50P QS = – ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 50P QS = – ...
47 Букварний період … 55 Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти .... 61 Післябукварний період … 82 Схема аналізу Букваря .....104 Робота над текстом у 1—2 класах ..105 Робота над текстом у 3—4 класах ... 110 Тематика курсових робіт з «Методики вивчення ...
Самостійна робота над текстом №1: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М....інтнесіфікації процесу навчання пропонуються роботи над текстами першоджерел. Для самостійного опрацювання дається певн е першоджерело з відповідними поясненнями, переліком проблемних запитань.
господство структуры над функцией b. дублирование организационного порядка c. конфликт d. преобладание личных отношений над служебными Question 8 Определите понятие, противоположное по смыслу ...
над неповнолітніми у віці від 14 до 16 років b. над громадянами, які визнані судом обмежено дієздатними c.
Багряного «Людина біжить над прірвою» у гендерному аспекті……………………………………………31 2.1. Особливості образної структури твору………………………...31 2.2. Система жіночих образів у романі І. Багряного «Людина біжить над прірвою» із погляду гендерної теорії……………………………………...
джерело влади над людьми. c. засіб пізнання світу; d. наслідування природи; e. відтворення внутрішнього світу митця; Question 5 Провідною ідеєю естетики класицизму є: ... цілі і цінності індивіда домінують над цілями і цінностями колективу; b. інтереси індивіда вищі над усе. c. цілі і цінності індивіда перебувають у рівновазі з цілями ...
...і піклування 3.1 Особи, над якими встановлюється опіка і піклування 3.2 Відмінність дітей сирі г від дітей, що залишилися без батьківського піклування 3.3 ...і піклувальників 3.4 Опіка над майном Глава IV Права, обов'язки опікунів і піклувальників по вихованню неповнолітніх і захист їх прав та законних інтересів 4....
...поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром; б) місце, де зсуваються гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) сильні ...поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром; б) місце, де зсуваються гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) сильні ...
...формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент)………………………....41 2.2. Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3 4 класів до слів ...таких факторів: а) поглиблена робота над підвищенням рівня оволодіння мовою; б) забезпечення мовлення функціонально стилістичною метою; в) врахування індивідуальних відмінностей мовленнєвого досвіду; г) здійснення мовленнєвого контролю; ...
...це а) перевищення видатків бюджету над його доходами; б) перевищення доходів бюджету над його видатками; в) перевищення доходів бюджету над сумою основного боргу; г) перевищення розходів ...
Робота над засвоєнням граматичної основи речення. 5. Навчання учнів установлювати граматичні та смислові зв’язки між членами речення. 6. Робота над практичним засвоєнням поняття «однорідні члени ...
...що передбачає надання переваги: • формам над змістом; • кількості методів, засобів, заходів над їх якістю та ефективністю; • застарілим нормам та інструкціям над реальними; • суб’єктивним вимогам над ...
джерело влади над людьми. e.наслідування природи; Question 14 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a.гедонізм. b. боговтілення; c. владарозуму; d.... ціліта цінності колективу домінують над цілями і цінностями індивіда; b. цілі і цінності індивіда домінуютьнад цілями і цінностями колективу; c.
Над своєю книгою Юго працював з 25 липня 1830 по 14 січня 1831 року, з перервою в декілька місяців, що збіглася ...нього лише приводом для роздумів над сучасністю. [7; с.16] Роман написаний у кінці 20 х років XIX століття. У цей час Франція переживає розчарування в ...
...міг би працювати не тільки над збутом, постачання асортиментом та якістю продукції, а і над рекламою цієї продукції, розміщенням регіону торгівлі, над покращенням технологічного процесу, а ...
...4 Question 1 Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію навколишньої дійсності, внаслідок якої клієнт починає по новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні ...визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя b. робота над вирішенням проблеми.
...що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником Question 3 Суперництво – a. стратегія поведінки в конфлікті, що характеризується прагненням отримати перемогу над суперником b.
нові рядки добавляються над виділеними c. стовпчики лыворуч від виділених d. стовпчики – праворуч від виділених Question 135 Що означає термін ABOVE? a. ліворуч b. над c. під d.
Теоретичні засади проблеми насильства над дітьми 1.1. Насильство над дитиною як соціально психологічна проблема 1.2. Класифікація видів насильства 1.3.
...суспільства Висновки уривок Закінчивши роботу над курсовою можна зробити ряд висновків і узагальнень стосовно неї: • Комуністичні ідеї є не нові, а спостерігаються в різних епохах історії....лише одним із видів диктатури над працею; скасування приватної власності. • Паризька Комуна була першим практичним втіленням комуністичних ідей з елементами демократії в життя.
Педагогічні умови, методи роботи над українською байкою в початковій школі 2.2. Робота над розкриттям моралі байки та прийоми удосконалення якостей читання у роботі над ...
Методичні вказівки: Починати роботу над темою рекомендується з ретельного вивчення та аналізу поняття злочину (ст. 11 КК), видів стадій злочину (ст.ст.... При роботі над вступом, окрім названих у загальних рекомендаціях положень, необхідно звернути увагу на те у зв'язку з чим постає питання про ...
Робота над переказами в початковій школі. 2.3. Робота над творами в початковій школі. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.
Роботу над ним слід розпочати з вироблення поняття одиничного злочину. Оскільки в теорії сучасного кримінального права немає єдності в розумінні ознак одиничного ... Продовжуючи роботу над першим питанням, потрібно коротко торкнутися тих підстав, з яких законодавець визнає певні види людської поведінки (вчинок, вчинки) самостійним, одиничним злочином, ...
...перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу Question 7 В якому з суджень знайшла відображення точка зору антисцієнтизму: a. наука як вища форма суспільної свідомості ...перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу Question 8 Хто з мислителів запропонував класифікацію наук, виділивши дві області людського розуму: науки, загальні для всієї реальності (...
Для этого надо: а) проанализировать лексику фрагмента (слова общеупотребительной или ограниченной сферы употребления; если имеются, то назвать научные термины (если среди них встретятся ...доволен тем, что имел власть над своими, но хотел унизить их. Ни в одну эпоху историческую мы не видим такого страшного эгоистического развития, кое выражало презрение ...
одна з логічних операцій над поняттями d. слово, яке позначає поняття e. один з видів понять 2 Термін це: Виберіть одну правильну відповідь a....відвідуванню занять, систематичній самостійній роботі над курсом, активній участі у семінарських і практичних заняттях". Виберіть одну правильну відповідь a. заборони суперечності b. виключеного третього c.
Обоснуйте, почему надо изучать конкурентов. Всегда ли надо изучать конкурентов? 13. Дайте понятие стратегической группы конкурентов. 14. Выделите стратегические группы (одну из групп, ...
...спостерігатись зворотній ефект перевищення витрат над ефектом від виконаних робіт раціональні  передбачають негайне втручання до стану і розвитку об’єкта управління оперативні (щодінні)  базуються на аналогії ...яка представляє собою діяльність виконавця над певним видом інформації (зібрати дані, провести розрахунки, підготувати звіт, передавати документ на підпис тощо) – це: Операція в управлінні  комплекс заходів, ...
...для выполнения поставленной задачи, но надо еще быть способной вступить у соревнование по многими другими, что формирует у человека определенную установку по отношению к себе» Опишите ...и будет лишь то, что надо для блага не только одного человека, но всех людей». Л. Толстой 3. «Из всех способов сделать человека гуманным и сочувственным ...
...для выполнения поставленной задачи, но надо еще быть способной вступить у соревнование по многими другими, что формирует у человека определенную установку по отношению к себе»....и будет лишь то, что надо для блага не только одного человека, но всех людей». Л. Толстой 3. «Из всех способов сделать человека гуманным и сочувственным ...
...для выполнения поставленной задачи, но надо еще быть способной вступить у соревнование по многими другими, что формирует у человека определенную установку по отношению к себе»....и будет лишь то, что надо для блага не только одного человека, но всех людей». Л. Толстой 3. «Из всех способов сделать человека гуманным и сочувственным ...
преобладание размера левой руки над правой; b. совместное преобладание леворасположенных парных органов над правыми; c. преобладание левой руки и левой ноги над правыми; d.
преобладание размера левой руки над правой; b. совместное преобладание леворасположенных парных органов над правыми; c. преобладание левой руки и левой ноги над правыми; d.
преобладание размера левой руки над правой; b. совместное преобладание леворасположенных парных органов над правыми; c. преобладание левой руки и левой ноги над правыми; d.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.