Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 645 за запитом назв

Як людина немислима в суспільстві без власної назви, так і плем’я, народ, нація не може існувати серед сусідів без своєї етнічної назви.
Прості назви 1.2.2. Складені топоніми 1.2.3. Складні топонімічні назви 1.2.4. Оказіональні назви Висновки до розділу 1 ...
НАЗВИ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЧИННИК ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 1.1.З історії появи грошей 1.2.... Назви грошових одиниць як специфічний шар лексики 2.2.Класифікація за національним змістом ВИСНОВКИ З 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові? 2. Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, ... Назвіть риси вихованої людини. З'ясуйте огріхи ділового спілкування, правила їх уникнення, як досягти ефективності ділових взаємин?
Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення: 1) Правомірне спричинення шкоди для усунення небезпеки, ...
Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення: 1) Здатність громадянина і юридичної особи своїми ...
Варіант № 1 ... Назвіть сфери суспільних відносин, що входять до предмету конституційного права. Наведіть по 6 прикладів норм Конституції України, які регулюють кожну з ...
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. БОРИС ГРІНЧЕНКО – ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ……………………………………………………..... ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ОБРОБКА НАЗВ СТРАВ…………..16 2.1.Перші страви……………………………………………………………17 2.2. Другі страви……………………………………………………………18 2.3. Треті страви…………………………………………………………..22 Розділ ІІІ.
ВАРІАНТ № 2 План Стор. Розділ 1.... Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфіксів – ськ(ий) і запишіть їх у три колонки: 1) ті, у яких внаслідок злиття двох ...
... Варіант №1 1. Обґрунтування етики. Що таке епос? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?
Заповнити тематичну таблицю Назва культури Епоха Особливості 1 2 3 Білогрудівська Комарівсько Тшинецька Лінійно стрічкової кераміки Трипільська
Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3.... Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5. Розкрийте значення кількісних, зокрема статистичних, методів у пізнанні ...
Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3.... Назвіть загальнонаукові методи, які використовує політична економія. Як ви розумієте діалектичний метод? 5. Розкрийте значення кількісних, зокрема статистичних, методів у пізнанні ...
Назвіть різновиди роздрібної торгівлі Тема 2. Сучасний стан та розвиток світової торгівлі Контрольні питання до теми 2 1.... Назвіть етапи розвитку світової торгівлі 3. Назвіть форми світової торгівлі за специфікою регулювання 4 . Назвіть форми світової торгівлі за специфікою взаємодії ...
Назвіть основні методи регулювання трудових правовідносин у світі 4. В який період вчені починають досліджувати проблеми трудового права в порівняльному аспекті?... Назвіть пріоритетні джерела трудового права Великобританії 5. Охарактеризуйте співвідношення джерел трудового права в державах романо германської сім`ї права 6.
Назвати навчальні курси, з якими зв’язана дисципліна «Управління трудовим потенціалом» Завдання 2 1. Що таке населення? 2.... Назвати джерела інформації про населення. Завдання 3 1. Чому регулювання демографічних процесів є об’єктивною необхідністю? 2.
...означених методів педагогічного дослідження можна назвати активним за впливом на особистість? 1. Педагогічний експеримент. 2. Анкетування. 3. Педагогічне спостереження. 4. Педагогічне тестування. 10.... Назвіть рушійні сили процесу розвитку особистості. 1. Природні задатки дитини. 2. Вимоги дорослих. 3. Соціальне оточення. 4.
Назвати і дати характеристику організаційно технічним заходам та засобам з охорони праці. 4. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством ... Назвати санітарно гігієнічні заходи охорони праці і охарактеризувати їх. 7. Як організована служба охорони праці на виробництві? 8.
Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора. 5. Назвіть періоди та етапи становлення психології ...
Назвіть елементи правосуб’єктності іноземних юридичних осіб. Якім чином вона визнається? 6. Які існують види юридичних осіб в міжнародному економічному праві?... Назвіть та охарактеризуйте положення, яке стосується права власності в Європейському співтоваристві. ТЕМА 6 1. Дайте визначення інвестиціям. 2.
Назвіть основні суб’єкти світового господарства 3. Назвіть основні форми та система міжнародних економічних відносин 4.
347 Алфавітний покажчик українських назв формацій. ............................................. 362 Алфавітний покажчик українських назв субформацій ...................................... 364 Алфавітний покажчик українських назв класів асоціацій ................................. 365 Алфавітний покажчик українських назв груп ...
Назвіть основні елементи методу однорідних секцій. 5. За якими принципом формуються секції? 6. Поясніть сутність методу нормативного розподілу постійних витрат. 7.... Назвіть припущення, які покладені в основу аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 4. Поясніть термін «точка беззбитковості». 5.
Назвіть і дайте характеристику напрямів відтворення населення. 4. Які вам відомі коефіцієнти швидкості зміни населення? 5.... Назвіть різновиди ринку праці. 6. Які є ознаки сегментації ринку праці? 7. Покажіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили за соціально ...
2) Назвіть основні функції податку. 3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника податків. 4) Що може виступати об’єктом оподаткування.... 6) Назвіть основні види податкових пільг. 7) Охарактеризуйте територіальні податкові пільги. Контрольні завдання до Теми 2 1) Назвіть джерела податкового права в ...
В) Дайте визначення фобії та назвіть симптоми найбільш поширених серед них. Г) Назвіть чотири типи тривожних розладів. Д) Які ви знаєте психологічні прийоми долання страху клієнта?
Назвіть вітчизняних засновників патопсихології радянського періоду. 3. Охарактеризуйте стан розвитку патопсихології в середині 20 сторіччя. 4.... Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому одужання настає внаслідок усунення дії травмуючого фактора. 6.
Назвіть рештки стоянок первісних людей на території України. 3. В чому полягає суть неолітичної революції? 4.... Назвіть версії, що пояснюють походження козацтва. 2. Що Вам відомо про Запорозьку Січ? 3. Що Вам відомо про формування козацької державності?
Назвіть основні елементи маркетингової політики розподілу. 5. В чому полягає різниця між прямими та непрямими каналами розподілу? 6.... Назвіть основні етапи формування каналів розподілу. 10. Які змінні необхідно враховувати при визначенні структури каналу розподілу ?
Назвіть техніко економічні рівні виробничої системи. 4. Назвіть передумови зміни технологій та методи прогнозування. Тема 3 1.
Назвіть особливості античної творчості. 2. У чому полягає специфіка творчого середньовіччя? 3. Дайте характеристику творчості в епоху Відродження. 4.... Назвіть рівні творчого процесу. 2. Розкрийте поняття «творчий потенціал». 3. Розкрийте структуру творчого процессу. ТЕМА 5 1.
Назвіть основні положення теорії наукового менеджменту? 7. Що досліджував Е.Мейо під час «Хоторнських експериментів»? 8.... Назвіть основні види трудової поведінки. 4. Що таке підприємницька трудова поведінка? 5. Назвіть основні елементи підприємницької трудової поведінки. 6.
Назвіть основні способи здійснення фінансової діяльності держави. 4. Які є основні методи розподілу коштів? 5. Охарактеризуйте таку ланку фінансової системи як ... Назвіть джерела фінансового права. Тема 3: Фінансово правові норми та фінансово правові відносини 1. Що таке фінансово правові норми і які ...
Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку банківської діяльності. 4. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку банківської системи. 5. Що представляє собою банківська діяльність?... Назвіть головні цілі банківської системи. 8. Які повинні бути умови для нормального функціонування банківської системи? 9.
Назвіть, які суспільно політичні сили увійшли до складу Центральної Ради. 4. Яка головна ідея, з точки зору української державності, була закладена ... Назвіть її столицю. Яку назву мав радянський уряд України? Хто його очолював? 8. Яким було значення IV Універсалу ЦР для українського ...
Назвіть основні фактори сегментації ринку. 2. Як ви вважаєте, чим відрізняється сегментація на ринку товарів промислового призначення від споживчого ринку? 3.... Назвіть умови використання стратегій росту 3. Охарактеризуйте стратегії інтегративного росту компаній. Контрольні питання до теми 7 1.
...у другому абзаці надрукуйте повну назву Вашої спеціальності та курс. Шрифт – Аrіаl, розмір – 14 пт, курсив. Установіть для другого абзацу: вирівнювання — по ширині, відступ першого рядка – ... Для шрифту цифрової частини назви групи використайте спеці¬альний ефект "нижній індекс". Установіть для третього абзацу: вирівнювання – ліворуч, відступ абзацу зліва – 2 см; – у четвертому ...
...6 Відновіть ланцюжок історичної зміни назви економічної науки. Політична економія Економічна теорія Економія Економікс Виберіть одну правильну відповідь a. Економія Економікс Політекономія Економічна теорія b....і використовується для обміну має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. потреба b. товар c. праця d. ціна Question 3 Розташуйте потреби, відповідно до класифікації Маслоу, ...
...що підлягають вирішенню експертом (експертами); – назвати матеріали, які надсилаються на експертне дослідження, вимоги, що ставляться до їх оформлення; – спрогнозувати значення висновку експерта для розслідування злочину: 1....що підлягають вирішенню експертом (експертами); – назвати матеріали, які надсилаються на експертне дослідження, вимоги, що ставляться до них та їх оформлення; – спрогнозувати значення висновку експерта для розслідування ...
Назвіть принципи римського права. 3. Дайте характеристику римського приватного права. 4. Що таке рецепція римського приватного права? 5.... Назвіть основні характеристики юридичних осіб. Практичне завдання до теми 3 1. Назвіть види шлюбу та визначте їх відмінності. 2.
...наука і як сукупність власних назв; 1.2. методи ономастичних досліджень Розділ 2. Власні назви села Нововідрадне: 2.1. антропоніміка; 2.2.
Назвіть види контролю, крім митного, якому підляга¬ють товари, що перетинають митний кордон України. 4. Які завдання митного контролю? 5.... Назвіть форми митного контролю товарів, предметів, документів 7. Який порядок проведення огляду та переогляду речей? 8.
Назвіть основні засади сімейного права. 4. З’ясуйте місце і значення міжнародних нормативно правових актів в системі джерел сімейного права України....класифікації сімейних правовідносин Ви можете назвати? 6. Схарактеризуйте юридичні факти як підстави виникнення сімейних правовідносин. Завдання для виконання 2. З’ясуйте чи є членами однієї сім’...
Назвіть і з'ясуйте сутність трьох вимірів, в яких існує екологія? Контрольні питання до теми 2 1.... Назвіть критерії розвиненості науки. Що таке сучасна наука і сучасна екологія? 3. Чому треба знати історію дисципліни, яку вивчаєте?
Назвіть відомі вам моделі ринкової економіки. 3. Дайте визначення платіжного балансу. Що визначає стан платіжного балансу країни? 4.... Назвіть методи й інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики. Що повинен ураховувати маркетолог? 7. Які фактори впливають на динаміку, обсяги, напрямки міжнародного інвестування?
Назвати зовнішні чинники інстинктивної поведінки. Завдання та запитання для самоконтролю №3 1. Функціональне значення гри. 2.... Назвіть вищі форми ігрової дослідницької діяльності тварин. Завдання та запитання для самоконтролю №4 1. У яких випадках тварина захищає свою територію?
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.