Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 187 за запитом напрямів

Завдання до теми 11.... Одним з напрямів діяльності туристичної фірми «Самсон» є продаж путівок на відпочинок дітей у різні заклади Криму і Закарпаття.
Вступ 1. Психологічна просвіта: загальні положення 2. Консультаційно просвітницька робота психолога у школі 3.
Одним із напрямів поліпшення структури банківського сектора є заходи, спрямовані на відкриття кордонів і спрощення процедури доступу філій іноземних банків на вітчизняний фінансовий ...сільськогосподарське виробництво, кредитування інших пріоритетних напрямів розвитку галузі. Ці методи мають прийти на зміну адміністративних (втручання в кредитну політику окремих банків шляхом доведення необхідних обсягів кредитування ...
...в Україні, визначення її основних напрямів та перспектив розвитку. Згідно з поставленою метою в роботі було визначено наступні завдання:  визначити поняття бюджетної політики, її особливості, а ...завданням бюджетної політики є розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально економічного розвитку суспільства. А основою для такого розвитку є високі темпи стійкого економічного зростання, ...
...інтегрованої оцінки поточних і перспективних напрямів фінансового забезпечення його розвитку, визначення пріоритетних напрямів удосконалення системи нормативно правового забезпечення, визначення перспективних напрямів її реалізації.
...діяльності) 2.1 Загальна характеристика напрямів виробничо фінансової діяльності підприємства і його економічного потенціалу 2.2 Аналіз і оцінка платоспроможності, фінансової стійкості,рентабельності і ділової активності ...також прогнозування обсягів і оптимізацію напрямів його формування в плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в передплановий період є: аналіз загальної суми прибутку і ...
...діяльності) 2.1 Загальна характеристика напрямів виробничо фінансової діяльності підприємства і його економічного потенціалу 2.2 Аналіз і оцінка платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності і ділової активності ...також прогнозування обсягів і оптимізацію напрямів його формування в плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в передплановий період є: аналіз загальної суми прибутку і ...
...бюджетного планування є: — відображення основних напрямів бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої й виконавчої влади в державі; — вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й ...першочергового забезпечення бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки й соціальної сфери; — раціонального визначення джерел одержання бюджетних ресурсів та їхнього перерозподілу через ланки бюджетної системи; — єднос...
...є одним з найбільш важливих напрямів модернізації економічної сфери України. Реформи не будуть мати цілісного характеру без налагодження дієвого механізму торгівлі цінними паперами, спроможного акумулювати, розподіляти ...та розробка практичних рекомендацій щодо напрямів удосконалення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України. Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: – обґрунтувати економічну сутність ...
Огляд масштабів і напрямів діяльності обраної ТНК на світових ринках 3. Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, ...
Огляд масштабів і напрямів діяльності обраної ТНК на світових ринках 3. Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, ...
Огляд масштабів і напрямів діяльності обраної ТНК на світових ринках 3. Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, ...
...деякі висновки: одним з найважливіших напрямів фінансової роботи на підприємстві, завдання якого полягають у забезпеченні життєздатності, поточної ефек¬тивної діяльності та необхідних темпів зростання суб'єкта ...є пріори¬тетними щодо інших напрямів використання грошових коштів;  поточний вихідний грошовий потік потік, що характеризує обсяги та напрями використання грошових коштів для фінансування поточної господарської ...
...фінансової кризи для визначення основних напрямів реструктуризації 3. Основні напрями удосконалення фінансово організаційного забезпечення реструктуризації ВАТ «Харківський автогенний завод» 3.1 Визначення основних напрямів реструктуризації ВАТ «ХАЗ» 3.2 ...
...Ради України проект Основ¬них напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період за два дні до по¬чатку парламентських слухань. За результатами парламентських слухань Верховна Рада ...про взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступ¬ний бюджетний період. Оцініть правомірність ситуації.
...на підприємстві є визначення найефективніших напрямів вкладення залученого капіталу. Інформація про здійснені підприємством вкладення міститься в активі балансу. Загалом інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних ...інвестиційного клімату; вибір бір конкретних напрямів інвестиційної діяльності; визначення обсягу фінансового інвестування; вибір форм фінансового інвестування; оцінка ліквідності інвестицій; формування портфелю фінансових інвестицій; ...
...політика як один із самостійних напрямів діяльності держави: Засадничі основи ведення державної фінансової політики. Типи фінансової політики, їх характеристика. 6. Фінансові методи управління державними фінансами: Фінансове ...оподаткування прибутку страховика від різних напрямів діяльності. br />br /> «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 1. Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль для розвитку підприємництва.
Аналіз джерел, стратегій і напрямів реалізації китайської концепції зовнішньоекономічної відкритості – стратегічної основи зовнішньоекономічної політики КНР та можливість їх трансформації в українську економіку 2.3.... ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО БАЗИСУ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОГО ДОСВІДУ В ...
...ємною частиною, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально задовольнити туристські ... Транспорт є одним з пріоритетних напрямів розвитку туризму та економіки, тому він створює сприятливі умови для туристичної діяльності. Отже, проаналізувавши ситуацію транспорту України, я зрозумів, що ...
...підвищення ефективності наявних ресурсів та напрямів розбудови і зміцнення ресурсного потенціалу, зниження затрат на виробництво, підвищення якості товарів. Ресурсний потенціал з точки зору підприємства як господарюючого ...його основних елементів та можливих напрямів забезпечення найбільш раціонального використання. Для реалізації мети курсової роботи необхідно вирішити ряд завдань, серед яких дослідження теоретичних основ поняття ресурсного ...
...зростання здійснювалася різними представниками наукових напрямів в економічній теорії. Тому створено багато моделей економічного зростання. Сучасні теорії економічного зростання сформувалися на основі двох теоретичних джерел: 1) ...джерела зумовили виникнення двох основних напрямів у дослідженні економічного зростання — неокласичного (маржиналістського) і кейнсіанського (неокейнсіанського). Причини глибокої кризи економіки України можна поділити на дві групи: успадковані ....
...формування доходу й обґрунтування раціональних напрямів його використання. Особливе місце в такій стратегії посідає прогнозування оптимальною рівня й обсягу доходу. Кінцевою метою прогнозування є визначення ефективних джерел одержання і доцільних напрямів розподілу доходів підприємства.
...ліній (каналів) на кожному з напрямів, визначена кількість первинних цифрових трактів на кожному з напрямів. Перелік посилань
Дайте перелік основних напрямів діяльності публічних адміністрацій. 10. Дайте характеристику основних напрямів розвитку публічного адміністрування. Контрольні питання до теми 4 1.
...оцінки її поточних і перспективних напрямів, параметрів і співвідношення у реальному і фінансовому секторах з урахуванням специфіки трансформаційного періоду та виходячи із завдань середньострокової перспективи....економіки; • провести комплексну оцінку поточних напрямів, параметрів і співвідношення інвестиційної діяльності комерційних банків у реальному та фінансовому секторах; • обґрунтувати перспективні напрями підвищення активності комерційних банків на ...
Одним з напрямів здійснення функцій держави є реалізація держаної політики в сфері зайнятості населення, зокрема, щодо професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування і ...
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
Заповнити тематичну таблицю Близьким до кубізму був футуризм – один із провідних напрямів авангарду, започаткований італійським поетом Філіппо Марінетті. Послідовники цього напряму вбачали своє завдання у звільненні від тягаря минулого й уславленні сучасності.
...був футуризм – один із провідних напрямів авангарду, започаткований італійським поетом Філіппо Марінетті. Послідовники цього напряму вбачали своє завдання у звільненні від тягаря минулого й уславленні сучасності.
Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства 3. Планово економічна діяльність підприємства 4. Управління персоналом 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства 6.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
...політичної економії та її основних напрямів 1.2. Розвиток політичної економії РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 2.1. Національні відмінності у визначеннях предмета політекономії 2.2.
Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства 3. Планово економічна діяльність підприємства 4. Управління персоналом 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства 6.
Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства 3. Планово економічна діяльність підприємства 4. Управління персоналом 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства 6.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в макіяжі та стилі 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі образу та макіяжу 1.3.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
Специфіка літературних напрямів модернізму…………………….5 1.2. Поняття про «потік свідомості». Художні прийоми модернізму…7 2. Аналіз архітектоніки роману “Улісс” Дж.
Дослідження безособових речень мовознавцями різних напрямів 1.2. Види простого речення 1.3. Безособові речення в англійській мові 1.4. Головні члени безособового речення в англійській ...
Фінансово економічна характеристика основних напрямів діяльності ПБП «Промзв’язок» 3. Аналіз і оцінка стану, структури та джерел формування оборотного капіталу підприємства 4.
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
...був футуризм – один із провідних напрямів авангарду, започаткований італійським поетом Філіппо Марінетті. Послідовники цього напряму вбачали своє завдання у звільненні від тягаря минулого й уславленні сучасності.
Чим зумовлений такий великий діапазон напрямів навчання? 3. Які документи регламентують діяльність педагога вихователя інтернатного закладу? 4. Охарактеризуйте будь яку інтерактивну технологію (технології) виховання, яку Ви ...
Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3.
Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, економікс і макроекономікою.
Стратегії формування напрямів туристичного ринку в Україні.....................6 1.2. Туристичні послуги і туристичний продукт: характерологічні ознаки.......18 1.3.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.