Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 620 за запитом нарахування

Теоретичні аспекти організації обліку нарахувань та утримань із заробітної плати 1.1. Економічна сутність заробітної плати та нарахувань та утримань із заробітної плати 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1.1 Витрати на оплату праці і нарахування на фонд оплати праці, як економічна категорія 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти нарахування та сплати зборів на соціальне страхування 1.1 Сутність та види зборів на соціальне страхування 1.2 Законодавчо – нормативна база ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти нарахування та сплати зборів на соціальне страхування 1.1 Сутність та види зборів на соціальне страхування 1.2 Законодавчо – нормативна база щодо сплати зборів на соціальне страхування 1.3 Методологія обчислення та сплати зборів на соціальне страхування Ро...
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 5 1.1. Особливості здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податків та зборів ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДПС ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 5 1.1. Податкова служба як орган державного фінансового контролю 5 1.2. Сутність та особливості нарахування та сплати збору за спеціальне ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика нарахування та сплати ПДВ 1.4 Зарубіжний досвід сплати ПДВ Розділ 2 Практичн...
Поняття про види утримань та нарахувань на Фонд оплати праці 1.1 Поняття З/П та ФОП 1.2 Законодавча база з обліку утримання та нарахування на ФОП РОЗДІЛ ІІ.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ЗМІШАНИХ ПОДАТКІВ…………………………………………………………...7 1.1. Характеристика та порядок сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу………………………………………………………….…….7 1.2.... НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ ЗМІШАНИХ ПОДАТКІВ…………………………………………36 3.1. Шляхи удосконалення адміністрування збору за першу реєстрацію транспортних засобів………………………………………………………………36 3.2.
Вступ Розділ 1. Сутність кредиту і позичкового відсотка, їх вплив на економіку ... Порядок нарахування і стягування відсотків по кредитах 2.2 Аналіз кредитних вкладень і цінової політики 2.3 Порядок установлення процентної ставки 2....
Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Податок на прибуток підприємств 5 1.1.... Порядок нарахування податку на прибуток підприємств за визначеними ставками та оподаткування операцій особливого виду 14 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВ).........................................................................................ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ НАРАХУВАННЯ, СВОЄЧАСНІСТЮ ТА ПОВНОТОЮ СПЛАТИ ПДВ ДО БЮДЖЕТУ.......................................................29 ВИСНОВКИ.............
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту утримань із заробітної плати і нарахувань на фонд оплати праці 1....
Варіант 2 1. Перелік виплат та їх характеристика, на які не здійснюються нарахування до фондів соціального страхування. 2.
Задача 1. Санітарка ветеринарної поліклініки Дмитрієва звернулася до КТС із заявою про нарахування додаткової оплати за суміщення професій, ...
... 1. При посвідченні договору купівлі продажу квартири продавець А. наполягав на тому, що обов’язок по нарахуванню, утриманню та сплаті податку на ...
Задача Зенькович, якому виповнилося 17 років, був прийнятий на роботу слюсарем із тривалістю робочого тижня 28 годин. При нарахуванні заробітної плати за місяць його ...
Вступ 1. Сутність і значення справляння податків в сільськогосподарських підприємствах 2.
ВСТУП………………………………………………………………………...3 1. Загальна характеристика непрямих методів податкових зобов’язань.....5 2.
Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів та природного газу територією України 6 1.1.
нарахування амортизації Question 5 Транспортні витрати пов’язані з доставкою товарів в конфігурації оформляються документом: a. Прибуткова накладна b.... нарахування торгової націнки c. списання запасів у виробництво Question 10 При роздрібній торгівлі місцем перміщення має бути: a.
Об’єктами для нарахування амортизації є основні засоби підприємств і організацій, що перебувають на їхньому балансі: виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані. 3.... На етапі проведення аудиту правильності нарахування амортизації і зносу основних засобів здійснюється: перевірка дотримання положень облікової політики підприємства щодо амортизації основних засобів; перевірка правильності віднесення об'...
Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 13 1.3. Методи нарахування амортизації в податковому обліку 21 1.4.
Облік нарахування та сплати єдиного соціального внеску 2.2. Фінансовий облік розрахунків за соціальним страхуванням на підприємстві 2.3....здійснення контролю порядку та правильності нарахування, своєчасності сплати внеску страхувальника виконуєПенсійний фонд України. Затвердження Інструкції № 21 5 сприяло розширенню бази нарахування єдиного внеску (сума нарахованої заробітної ...
Аналіз нарахування та сплати податків і платежів 3.4. Аналіз показників ефективності податків і платежів 3.5....організації з правильного обчислення, утримання, нарахування та сплати всіх податків, платежів та зборів. Мета роботи досягнена вирішені всі поставлені завдання, а саме: досліджено нормативно методологічну базу ...
Облік операцій з нарахування та справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру. 35.Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку ...
...перевірки, де відображена необхідна для нарахування та сплати податків інформація. Дослідивши практичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в управління по експлуатації газового ...повну і неупереджену інформацію щодо нарахування та сплати податків і платежів та контролювати дані операції з метою недопущення помилок та викривлень.
База для нарахування та утримання ЄСВ зазначена в ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ (вона відповідає базі, установленій для справляння внесків до ...та підприємцям у частині адміністрування нарахування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування. Проте, якщо звернути увагу на ставки, які встановлюються, наприклад, для підприємців на ...
...праці працівників бюджетних установ 1120 Нарахування на заробітну плату 1132 1133 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки, всього, з них: медикаменти та ... 200 Нарахування на зарплату (37%) грн Нарахування на зарплату (49%) грн. 27897 Утримання приміщень Електроенергія грн Ремонт постановок поточного репертуару грн Реклама ...
...на підприємстві 2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів 2.6 Організація обліку витрат на ремонт та інші види поліпшення основних засобів на ...мають бути розкриті: 1) порядок нарахування амортизації основних засобів; 2) облік оренди основних засобів; 3) порядок обліку інших необоротних матеріальних активів; 4) методи оцінки і переоцінки ...
Ситуаційне завдання вариант № О, 5 Використовуючи метод “факт/факт” встановіть суму річного та місячного розміру доходу товариства "Омега" використовуючи методику нарахування простих процентів. ТОВ "Омега" розмістило 01/03/06 на депозит в ЗАТ банк "Гарант" 500 тис. грн....видів: "Святковий" на умовах щодекадного нарахування складних про¬центів за ставкою 22 % річних; "Ювілейний" на умовах щоквартального нарахування процентів за ставкою 23 % річних. Визначимо найвигі...
Методика нарахування зносу на підприємстві 2.4. Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5.... На підприємстві використовують податковий метод нарахування амортизації. Нарахування зносу здійснюється на всі об’єкти основних засобів (крім землі) згідно з нормами ст.8 Закону про прибуток.
...про необхідність подальшого дослідження питань нарахування і обліку амортизації та роблять цю тему актуальною на наш час. Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати.... Обраний метод нарахування амортизації закріпляється наказом та відображається у обліковій політиці підприємства. Отже, амортизаційні відрахування – один з головних джерел здійснення реальних інвестицій.
Порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату податків 2. Склад доходів в обліку податку на прибуток. Відмінність від фінансового обліку Завдання 1....готової продукції табель 6 Проведені нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства ЄСВ (ставка умовна – 38%) (5100+7800+2350+1820)* 0, (24000+25000+36000)*0, 30400*0, Відомість нарахувань ...
• Чи дотримуються порядку нарахування оплати праці працівникам за сумісництвом посад? • Чи дотримується підприємство порядку утримання із заробітної плати та відрахувань на оплату праці відповідних ...звіряння обсягу виконаних робіт із нарахуваннями оплати праці? • Чи подаються списки прийнятих і звільнених працівників у бухгалтерію підприємства? • Чи підписують відомості по нарахуванню оплати праці особи, ...
...капіталу Розрахунок №1 з первиного нарахування резерву сумнівних боргів Таб № 3.1. Відображення первісного нарахування резерву в фінансовому обліку за І квартал 2004 року.
...ми є дотриманням принципу: а) нарахування та відповідності; б) послідовності; в) обачності; г) превалювання сутності над формою. 5. Які бухгалтерські рахунки підлягають закриттю наприкінці року і ...і викупу, включаючи амортизацію дисконту, нарахування відсотків; – на дату погашення. Тестові завдання 2. Визначити дії банку між датою залучення строкового депозиту й датою його повернення, якщо ...
...під 18 % річних за умови нарахування складних відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється раз на рік А також вніс на депозитний рахунок у цьому ж банку ...
...роз рахунків 1.4 Порядок нарахування заробітної плати 2. Діюча практика організації обліку праці та заробітної плати на під приємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика та ...та документа льне оформлення процесу нарахування заробітної плати 2.3. Розрахунок середньої заробітної плати 2.4. Організація аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати та пов’язаних ...
...доход вкладника за умов щомісячного нарахування простих процентів. Розрахунки виконати окремо для кожного періоду нарахування та загалом. 2. Визначити загальний розмір депозитного вкладу на кінець встановленого ...
...чотири роки (за методом рівномірного нарахування амортизації) і по закінченні строку експлуатації не матиме залишкової ліквідаційної вартості. Оборотний капітал повинен дорівнювати 1/12 від обсягу щорічних ...за 4 роки (методом рівномірного нарахування амортизаці), тобто залишкова вартість наприкінці дорівнює 0. Мінімальна прийнятна ставка доходності за проектом дорівнює 15% річних, компанія сплачує податок на прибуток ...
Методи нарахування амортизації при оподаткуванні податком на прибуток підприємств. 20.Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування при оподаткуванні податком на ...іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки. 25.Порядок заповнення податкової накладної з ПДВ. 26.Порядок розрахунку акцизного податку з тютюнових виробів. 27.
...поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 940 З поточного рахунку перерахована заборгованість по податках та зборах 960 З каси видана заробітна плата 2000 ... 29800 11500 Нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу: Єдиний соціальний внесок (36,76%) Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок (36,76%) ...
...поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 960 З поточного рахунку перерахована заборгованість по податках та зборах 990 З каси видана заробітна плата 2000 ...4500+2000+4000= 37300 16500 Нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу: Єдиний соціальний внесок (36,76%) 1711,48 Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок (...
...поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 840 8. З поточного рахунку перерахована заборгованість по податках та зборах 810 9.... Нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу: Єдиний соціальний внесок 19. Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок 20.
...податковому) обліку таких операцій, як: нарахування заробітної плати в розрізі співробітників; нарахування регулярних доходів від оренди, витрат по оренді; нарахування амортизаційних відрахувань; нарахування відсотків по кредитах (...
...Теми 5 1) Назвіть методи нарахування амортизації та у чому їх відмінність. 2) Назвіть суб’єкти, які звільнені від сплати земельного податку....Які бази оподаткування встановлені за нарахування збору за першу реєстрацію транспортного засобу. 6) Які транспортні засоби звільняються від сплати збору. 7) Особливості оподаткування новоствореного (нововведеного) об’...
Нарахування на заробітну плату % 38,3 8. Амортизація устаткування грн 169.90 9. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення грн 31,20 ... Нарахування на заробітну плату обслуговуючого персоналу % 38,3 13. Витрати на охорону праці грн 8,10 14.
...облікової інформації абонентного відділу по нарахуванню населенню за отримані послуги з теплопостачання. Також на підприємстві застосовується комп’ютерна програма „Клієнт – банк”, та програма по нарахуванню заробітної плати „ Парус ”.
4) Здійснити нарахування зборів на соціальне страхування на заробітну плату (згідно діючого законодавства) працівників адміністративно управлінського персоналу та робітників основного виробництва. Відобразити суми нарахувань на заробітну плату в системі ...
На підприємстві використовують податковий метод нарахування амортизації. Нарахування зносу здійснюється на всі об’єкти основних засобів (крім землі) згідно з нормами ст.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.