Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3190 за запитом наукових

Теоретичні аспекти cучасних засобів популяризації наукових знань у науково популярних виданнях 2.Огляд основних методів популяризації у науково популярних виданнях 3.
№1 Івашко працював у науково дослідному інституті старшим науковим співробітником та займався дослідженням проблем теплозбереження. В процесі роботи він сконструював лічильник тепла, який принципово відрізнявся ...
Задача №1083 Науковці Усенко і Ребров спільно придбали у вдови професора Лисицького наукову бібліотеку, що залишилась після його ...
30. Завідувач відділу одного з науково дослідних інститутів Потєхін, ознайомившись з рукописною статтею молодшого наукового співробітника Турова, сказав ...
так, тому що наукове обґрунтування розповсюджується на ріні сфери людського життя b. ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне призначення c. так, тому що наукове знання передбачає точність, виваженість, експериментальну ...
...чином відбувається процес створення нових наукових дисциплін? 3. Які функції виконує наука у житті суспільства? 4. Які риси характеризують класичну науку? 5....Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.Вебера «Наука як покликання і професія»).
Напрями науково технічного співробітництва України та ЄС 2. Перспекти співробітництва ЄС та України у науково технічній сфері 3.
Індивідуальний графік проходження науково дослідної практики…….….3 2. План звіт науково дослідної практики з відзивом від наукового керівника……………………………………………………………………….5 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ 5 1.1. Суть поняття науково технічного нововведення та його класифікація 5 1.2.
Об'єкти науково технічної інформації 2. Зміст права на науково – технічну інформацію 3. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію Висновок Список використаної літератури Науково ...
Вступ Розділ 1 Особливості функціонування наукових видань УРСР у повоєнні роки 1.1 Основні напрямки наукового та культурного життя в УРСР 1.2 Вплив ідеології на ...
...АСПЕКТИ ОГЛЯДУ МОВНО – СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАУКОВО ПОПУЛЯРНИХ ВИДАНЬ 1.1. Морфологічні особливості 1.2. Фразеологічні особливості 1.3. Граматичні особливості 1.4. Синтаксичні особливості 1.5.... ПОРІВНЯННЯ В НАУКОВО ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ 2.1.Проблеми порівнянь в науково – популярних текстах 2.2.Зіставлення, аналіз, призначення образності в науково – популярних текстах ...
Наукове пізнання та його специфіка. 2. Поняття науки та класифікація наукового знання 3. Особливості наукового пізнання (критерії науковості) 4. 4.
Загальна характеристика наукового відкриття як об’єкта цивільно правової охорони……………………………………………………………….……6 1.1. Поняття, сутність та особливості наукового відкриття………………..……..6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ НАУКОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1. Науковий стиль та його підстилі у сучасній системі української мови 1.2.
Наукове мислення як першооснова організації наукової діяльності 2. Сутність вікового цензу та «наукового старіння» в науці 3.
Сутність та функції наукової публікації 2. Види наукових публікацій 2.1. Наукова монографія 2.2. Наукова стаття 2.3.
Поняття та сутність наукової організації праці слідчого…….….7 Розділ 2. Характеристика наукової організації праці слідчого…………...13 2.1. Наукова організація праці слідчого як наука……………………...….
Теоретичний аналіз психолого педагогічної та науково методичної літератури з предмету дослідження 1.1. Організація роботи з підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів 1.2. Системний підхід до організації роботи з підвищення науково методичного рівня педагогічних працівників РОЗДІЛ ...
Виконання програми науково дослідної практики……………….5 1.1. Обгрунтування актуальності проблеми, обраної для дослідження, характеристика ступеня її розробленості........................................................5 1.2....основних положень, що містяться в науковій і методичній літературі з обраної проблеми.....................................................7 1.3. Зміст виконаних під час науково дослідної практики наукових досліджень, розроблені на ...
Наукове пізнання 4.1. Загальні підходи у науковому пізнанні 4.2. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання 4.3.
Науково технічний потенціал це потенційні можливості і рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі ...немислимі без втілення в них наукових досягнень. Якщо в минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежно від інших чинників суспільного життя, то з певного ...
Наукова монографія, наукова стаття, тези 3. Методика підготовки та оформлення публікації 4. Форми звітності при науковому дослідженні ВИСНОВКИ Список використаної літератури
Організація та методологія дослідження наукової проблеми 2. Загальнонаукова методологія теоретичного етапу розробленості наукової проблеми 3. Методи і техніка розробленості наукового дослідження 5.
Методика організації науки та підготовки наукових кадрів 3. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація Завдання № 1 Скласти комплексний індивідуальний план науково дослідної роботи на всі ...
...принципи формування і розвитку загальнопланетарного науково інформаційного простору 2. Формування, підтримка і використання інформаційних ресурсів в інформаційному просторі держав 3. Процес формування загальнопланетарного науково науково інформаційного простору 4.
Науково дослідна робота один із важливих засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково технічного прогресу.
...дослідженню її теоретико методологічних проблем, науково дослідній роботі психологів, використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки....заслуги теорія людських відносин, концепція наукового управління залишили поза увагою багато чинників, які впливають на підвищення продуктивності праці. Йдеться про чинники, що не обмежуються фінансовими стимулами ...
1. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень 2. Джерела інформації та їх використання в науково дослідній роботі 3.
Процес наукового дослідження. Характеристика та етапи проведення 2. Науково дослідницька діяльність студентів 3. Вибір теми та реалізація наукового дослідження ВИСНОВКИ Список використаної ...
Сутність і роль науково технічного прогресу у розитку народногосподарського комплексу 2. Науково технічний потенціал України 3. Проблеми реконструкції народного господарства України в контексті завдань ...
Науково дослідний інститут хімізації сільського господарства провів польові випробування агрохімікатів з новою діючою речовиною. Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція ... Заступник директора з наукової частини звільнив комірника та приймаючи до уваги можливі негативні наслідки для здоров'я людей від вживання такої продукції прийняв рішення ...
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………………………………3 I. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського(НБУВ) як головний науково інформаційний центр держави…………………………………………..6 II.
Диференціація стилів викладення наукового дослідження 2. Роль цитування у процесі здійснення наукового дослідження 3. Методика проведення цитування в процесі розробки різних видів наукових публікацій ...
Етапи розвитку наукової теорії 3. Функції наукової теорії Висновки Список літератури
Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження 2. Роль наукового пізнання 3. Етапи становлення і розвитку теоретичних знань Висновки Список використаних джерел
Теоретичні основи відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 1.1. Графічні твори як джерело вивчення наукових поглядів Леонарда да Вінчі 1....
Сутність та особливості світової науково технічної революції 2. Передумови технічної революції. Наука України у першій половині ХХ столітті 3. Розвиток науково технічного потенціалу України у контексті ...
Сутність та роль науково технічного прогресу у розвитку регіональної економіки 5 2. Вплив науково технічного прогресу на екологічний розвиток регіонів світу 12 3.
Становлення і закономірності розвитку наукової картини світу 2. Вплив нової наукової картини світу на філософсько історичне мислення 3. Становлення нового типу наукової раціональності Висновки Список ...
Сутність та джерела науково технічної інформації 3. Особливості пошуку, накопичення та обробки науково технічної інформації 4. Структура національної системи науково технічної інформації в Україні ...
Становлення і закономірності розвитку наукової картини світу 2. Вплив нової наукової картини світу на філософсько історичне мислення 3. Становлення нового типу наукової раціональності Висновки Список ...
... Завдання № 4 Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”. Коментар було надруковано у видавництві „Р”....за форматом, але широко відому наукову статтю Кравченка. Ознайомившись з монографією Петрова, Кравченко прийшов до висновку, що його стаття в повному обсязі через цитування її складових ...
...РЕСУРСІВ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ.......................................................38 2.1. Електронний каталог Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки...................................................................................................................38 2.2. Бази даних на веб сайтах Рівненської ...
Студентська науково дослідницька робота як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів 2. Мета навчально дослідницької роботи студентів 3. Організаційні заходи стимулювання науково дослідницької роботи студентів 4.
Науковий та правовий статуси юридичної науки……………….……6 РОЗДІЛ 2. Розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки……….…..11 РОЗДІЛ 3. Характеристика наукового та правового статусу теорії держави ...
СУТЬ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ…………………………….............7 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 2.1. Удосконалення форм розподілу та кооперації праці……………………11 2....
Встановити джерело написання тез наукової доповіді 2. Побудувати тези наукової доповіді за таким планом: 2.1 Вступ (ознайомлення з проблемою, роль та місце досліджуваного питання ...
Методика організації науки та підготовки наукових кадрів 3. Основи науково дослідницької роботи Висновки Література
...ЯК ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 1.1. Текст як лінгвостилістична єдність та основні аспекти його аналізу 1.2. Текст як об’єкт вивчення фоносемантики ...ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2.1. Текст як об'єкт аналізу психології 2.2. Психолінгвістичний аспект дослідження тексту Висновки Список літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.