Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 288 за запитом науково-виробничу

Вступ 1. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств 2. Аналіз фінансово господарської діяльності ПП «НАЗВА» 2....
цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b.... цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c.
цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста b.... цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c.
цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста c.... цілісний науково виробничий комплекс, у який входять науково дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста d.
...єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників d....єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c.
...нормативно правової бази з обліку виробничих запасів 1.4. Аналіз наукової та періодичної літератури щодо проблемних питань з бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.5.
...єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 6 Державне підприємство являє собою ...єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «наукововиробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідн...
Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал....Україні технопарки створені у вигляді науково виробничих комплексів до яких входять дослідний центр і виробнича зона, що прилягає до нього і містить невеликі наукоємні фірми, які ...
Для удосконалення системи управління виробничими запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи ...
...були прийняті перші спроби створення виробничих і науково виробничих обєднань. На першому етапі реформи (1992 1993 рр.) було штучно зруйновано багато виробничих і науково виробничих комплексів, ...
...населення пошук та постачання обладнання виробничого і невиробничого призначення; різноманітні консультативні послуги; експорт і імпорт обладнання та товарів; ...комерційна діяльність; науково дослідницькі та впроваджувальні роботи; розробка, виробництво і реалізація продукції виробничого технічного призначення; інші види діяльності, ...
...значимість роботи проявляється в наявності науково обґрунтованих й апробованих у ході експериментальної роботи системи методів і засобів визначення фінансового результату від сільськогосподарської діяльності Об’єктом дослідження ...методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та науково практичні засади обліку і контролю ...
Для удосконалення системи управління виробничими запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи ...
...результатами якого встановлено успішне виконання виробничої програми по всім видам продукції. Загальний обсяг виробництва продукції у 2005 р. зріс у порівнянні з 2004 роком на ...прогресу (нові конкурентоспроможні вироби, поліпшення якості продукції, що випускається). Погодженість виробничої і збутової діяльності підприємства, за ...
виробничі гуртки b. гуртки якості c. гуртки робітників d. жодної правильної відповіді ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Перша редакція ...прийняття рішень, аналізу і обліку b. управління за науково технічними, виробничими, економічними і соціальними факторами і ...
...структури, особливо активної частини основних виробничих фондів; модернізація діючого устаткування і оптимізація часу його роботи; впровадження робототехнічних комплексів в поєднанні з АСУВ; технічне удосконалення засобів праці; ...технології виробництва; впровадження системи наукової організації виробництва і праці; підвищення кваліфікаційного рівня робітників; зменшення строків введення в дію знову створених виробничих потужностей.
...об'єднання, з централізацією функцій науково технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. В) тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками ...єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам ...
...методи, які використовуються для розробки науково технічних прогнозів 4. Розкрити сутність, завдання та принципи планування інновацій Задача № 27 У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має ...
...наукоємним характером основної діяльності – державне науково виробниче підприємство „Ротор”. Дослідженням його стану переконливо доведено, що підприємство з катастрофічною швидкістю втрачає свій виробничий, науково технічний і кадровий ...за все – оцінки поточної вартості науково технічного доробку. В запропонованій моделі джерела фінансування проекту реструктуризації відшукані в активах і пасивах самого підприємства, бо, маючи майже 34 ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського коде...
...України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України ...правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудов...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку в сучасних умовах господарювання 1.4 Зарубіжний досвід формування прибутку підприємства 1.5 Управління формуванням та використанням прибутку підприємства Розділ 2 аналіз фінансових результатів та фінансового стану ват «смілянський цукровий комбінат» ...
...підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 2. Виробничим кооперативом є: добровільне об'єднання громадян на ...
...трансформацію, відповідно до якої три виробничі підприємства можуть бути анульовані поетапно, тому що у підприємства не будуть надходити інвестиції, працівники не будуть проходити трейдинг та ...обмінні курси та запобігти можливій майбутній кризі. Білет 20 Науково виробниче підприємство „Славприлад", використовуючи науковий потенціал ...
...України передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково технічних, організаційних і економічних проблем. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарювання в Україні. У відповідності із Господарським кодексом України ...правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовим...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості і доходності підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості і доходності підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості (доходності) підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» 2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства 2.3 Аналіз пр...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат ...витрат виробництва та собівартості продукції рослинництва. Закрите акціонерне товариство "...
...підставі стратегічного і передбачає визначення виробничої, маркетингової, науково – дослідної та інвестиційної політики. br />br /> Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує ...
Без чітко зформованої виробничої програми, поточні рішення, які приймаються керівником нерідко ґрунтуються виключно тільки на інтуїції, а не на продуманому наперед розрахунку з ...вимог; усвідомлення своїх можливостей та наявних ресурсів (дослідницьких, науково технічних, виробничих, збутових, фінансових, кадрових тощо) на ...
...на комерційній основі, інших форм виробничого і науково – технічного співробітництва, розвиток імпорту – експорту і послуг для розвитку власної бази, інші види діяльності, що не заборонені законодавством.
...згодом і розв’язання сучасних наукових, соціальних і виробничих завдань, які потребують відповідних мовленнєвих умінь. Необхідність враховувати зв’язки між різними науками переконливо доводив ще давньогрецький ...
...підставі матеріалів фінансово господарської діяльності науково виробничого об'єднання "Фармація" провести експертне дослідження операцій з грошовими коштами. Виявлені порушення порядку ведення банківських операцій на поточному (311 ... згідно кредитного зобов'язання № 4 науково виробниче об'єднання "Фармація" для придбання технологічної фасувальної лінії отримало кредит у 150 тис. грн.
...входить до навчального чи навчально науково виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально технічного забезпечення; Технікум (училище) вищий навчальний ...
...повернення до 11.12.1998 науково виробничому об'єднанню 3 тони дизельного пального вартістю 5,7 тис. гривень. Після зазначеного строку пальне не було повернене.... Але науково виробниче об'єднання рішення арбітражного суду не виконало, посилаючись на те, що дизельного пального в натурі в наявності немає.
повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції b. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях досягнення комерційного ... суттєвим перетворенням всього виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не змінюють загальну схему ...
...форм підприємницької діяльності Завдання № 2 Науково виробнича фірма виробник РОСС реалізує хлібопекарні вироби, продуктивність (П) – 2300 кг за зміну. Знов створена фірма вирішила закупити їх для ...
Науково виробнича фірма „О", що займається виробництвом міні пекарень, одержала листа від виробничого об'єднання „А" із проханням поставити йому міні ...
...правами юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими ...
Досліджене підприємство – Закрите Акціонерне Товариство науково виробнича фірма “ПРІНТ”, що створена і діє на підставі статуту, затверджено го загальними зборами учасників ЗАТ НВФ “ПРІНТ”(свідоцтво про ...
...застосовувати на виробництві прогресивні форми наукової організа¬ції праці, удосконалювати його нормування, домагатися росту культури ви¬робництва, зміцнення порядку й дисципліни, стабільності трудових колекти¬вів....факторами й напрямками покращення стану виробничого потенціалу підприємства є: науково технічний прогрес, режим економії, підвищення рівня використання основних виробничих фондів, удосконалювання структури економіки, оптимальна інвестиційна політика .....
...1 Скласти комплексний індивідуальний план науково дослідної роботи на всі роки навчання, розподіляючи етапи досліджень по семестрах. Завдання № 2 Визначити предмет та об’єкти : природничих ...українською мовою; – друковані джерела іноземною мовою. Завдання № 7 Сформулювати тему наукового дослідження. Сформулювати проблеми.
...покликана забезпечити підтримку і розвиток науково технологічного потенціалу, довгострокові інтереси країни у сфері безпеки та оборони. Серед напрямів співробітництва актуальними є також такі галузі: медицина, ...продукції. Тому актуальними як ніколи для України стають всі форми науково технічної і технологічної кооперації з ...
Особливості формування наукововиробничих структур 2. Методи управління фірмами та сучасні тенденції їх розвитку 3. Сучасні організаційно – управлінські структури Висновки Література
...ситуації: Раптовою інвентаризацією каси акціонерного науково виробничого об'єднання "Фармація" виявлено готівки в сумі 152 грн. 45 коп., марок державного мита на суму 52 грн.
...ситуації: Раптовою інвентаризацією каси акціонерного науково виробничого об'єднання "Фармація" виявлено готівки в сумі 152 грн. 45 коп., марок державного мита на суму 52 грн.
...особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково дослідної, торгівельної та іншої господарської діяльності Тестове завдання №10 Політика роздержавлення та приватизації – це: а. Процес ліквідації підприємства; b.
Завдання № 1 При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
...При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об’єданням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
...При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.