Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 118 за запитом науково-дослідної

№1 Івашко працював у науково дослідному інституті старшим науковим співробітником та займався дослідженням проблем теплозбереження. В процесі роботи він сконструював лічильник тепла, який принципово відрізнявся ... Науково дослідний інститут, вважаючи, що Івашко створив службовий винахід, звернувся до суду про визнання інституту співволодільцем патенту.
Завідувач відділу одного з науково дослідних інститутів Потєхін, ознайомившись з рукописною статтею молодшого наукового співробітника Турова, сказав йому, що стаття потребує доопрацювання і що він ...
Мета і завдання Європейського дослідного простору (European Research Area) 2. Інтеграція сфери науково дослідних розробок держав членів ЄС Список використаної літератури
Індивідуальний графік проходження науково дослідної практики…….….3 2. План звіт науково дослідної практики з відзивом від наукового керівника……………………………………………………………………….5 3.
Виконання програми науково дослідної практики……………….5 1.1. Обгрунтування актуальності проблеми, обраної для дослідження, характеристика ступеня її розробленості........................................................5 1.2.... Зміст виконаних під час науково дослідної практики наукових досліджень, розроблені на їх основі пропозиції...........................................13 Розділ 2. Виконання програми педагогічної практики……………………..37 2.1.
Науково дослідна робота один із важливих засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в ...освіти подається таке визначення поняття “науково дослідна робота” – “…важлива складова навчального процесу, органічна складова частина освіти, базовий елемент і рушійна сила її розвитку” [5, с. 554].
Науково дослідний інститут хімізації сільського господарства провів польові випробування агрохімікатів з новою діючою речовиною. Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція ...
ЗМІСТ І. Щоденник практики 1.1. Характеристика проходження практики 1.2. Стислий аналіз науково інформаційних джерел, використаних при ...
План 1. Організація роботи установ з проблем НДР з бібліотекознавства. 2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РИКАМИ В ЬАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.
...з рис не є особливістю наукового знання: a. можливість дослідної перевірки b. інтерпретація популярних в суспільстві теорій c. постійна методологічна рефлексія d.... у формі повідомлення про науково дослідну роботу b. у формі наукової праці та доповіді c. на носіях наукової інформації у формі звіту Question 4 Науковим ...
Лакатосом, науково дослідна програма? Практичне заняття 3. Методологічна культура науки 1. Які риси визначають саме науковий метод дослідження? 2.... Характеристика науково дослідної та навчально – методичної продукції 1. Чим відрізняється підручник від навчального посібника? 2. Як пов’язані такі види наукової продукції ...
...1 Скласти комплексний індивідуальний план науково дослідної роботи на всі роки навчання, розподіляючи етапи досліджень по семестрах. Завдання № 2 Визначити предмет та об’єкти : природничих наук ( ...
...дослідженню її теоретико методологічних проблем, науково дослідній роботі психологів, використанню надбань інших галузей психологічних знань, з якими психологія управління має тісні міждисциплінарні зв'язки.
...інформації та їх використання в науково дослідній роботі 3. Техніка роботи зі спеціальною літературою Література
у формі повідомлення про науково дослідну роботу d. все, зазначене вище Question 2 Форма наукової студентської роботи, що передбачає короткий письмовий виклад змісту книги, статті, ...Question 15 Яка установа вважається науково дослідною? a. установа, весь обсяг робіт якої повинен бути науково дослідною діяльністю b. установа, 50% обсягу робіт якої складає наукова ...
...усіх ланцюгів системи управління, апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які ... ріст витрат на науково дослідні і дослідно конструкторські роботи Question 2 Життєвий цикл нововведення це період від зародження ідеї до розробки, поширення та: a.
...усіх ланцюгів системи управління, апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених ... ріст витрат на науково дослідні і дослідно конструкторські роботи c. ріст пропозицій нових товарів d. перевага нового товару над товарами конкурентів Question 2 Життєвий ...
...усіх ланцюгів системи управління, апарату науково дослідних підрозділів та окремих фахівців c. розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених ... ріст витрат на науково дослідні і дослідно конструкторські роботи c. ріст пропозицій нових товарів d. перевага нового товару над товарами конкурентів Question 2 Життєвий ...
...та сутність договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт……………………………….6 1.1. Юридична природа договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських ...та предмет договору на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт……………………….....……8 Розділ 2. Умови, порядок укладення і форма договору на виконання науково дослідних ...
органи управління, науково дослідні інститути, центри і відділи інформації, навчальні заклади b. органи управління, управління зі стандартизації міністерств, головні організації, науково дослідні інститути ...управління зі стандартизації, базові організації, науково дослідні інститути, навчальні заклади Question 7 До територіальних органів Держспоживстандарту України входять: a. центри стандартизації, метрології та сертифікації, центри і ...
...Question 2 Для залучення інвестування науково дослідної галузі слід: a. змінити підходи до науково дослідної роботи b. залучити відомих науковців з інших країн c.... освітньо науковий c. практично дослідний d. інформаційно технологічний Question 7 Забезпечення працевлаштування випускників здійснюється шляхом: a. видачі диплому про освіту b.
...Question 2 Для залучення інвестування науково дослідної галузі слід: a. змінити підходи до науково дослідної роботи b. залучити відомих науковців з інших країн c.... освітньо науковий c. практично дослідний d. інформаційно технологічний Question 7 Забезпечення працевлаштування випускників здійснюється шляхом: a. видачі диплому про освіту b.
...студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті ...статті: «Науково методичні засади інтеграції»// Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько викладацького ...
...студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті ...статті: «Науково методичні засади інтеграції»// Науково дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько викладацького ...
Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем. Діапазон застосування імітації на ЕОМ надзвичайно широкий — від конкретних форм діяльності підприємств, ...якої під силу лише великому науково дослідному заснуванню. Кожна модель може мати два найменування. Перше з них характеризує клас алгоритмічної моделі, а друге один з можливих ...
НВО включали у свій склад науково дослідні оргнізації, конструкторські бюро, дослідні та серійні заводи. Руйнування цих науково виробничих комплексів значно погіршило умови як наукових і конструкторських ...
Машинна імітація — визнаний науковий метод вивчення складних соціально економічних і виробничих систем. Діапазон застосування імітації на ЕОМ надзвичайно широкий — від конкретних форм діяльності підприємств, ...якої під силу лише великому науково дослідному заснуванню. Кожна модель може мати два найменування. Перше з них характеризує клас алгоритмічної моделі, а друге один з можливих ...
науково дослідна робота; b. професійна майстерність. c. навчально наукова робота зі студентами; Question 10 Навчально наукова робота викладача зі студентами передбачає: ...при його участі у виконанні науково дослідної роботи; c. допомогу та консультації в публікації статті студента; ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Європейська кредитно трансферна система ...
результатом науково дослідних робіт та маркетинговим інструментом c. документом, в якому описані основні аспекти майбутнього проекту, аналізуються проблеми, що виникають при виконанні ...
Підряд на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт.................................................................................................33. ВИСНОВКИ..................................................................................................................36. Список використаних джерел......................................................................................38. ВСТУП Актуальність теми....пошукових робіт, ...
Збірник праць дослідників Проекту «А» науково дослідної програми АПрН України та НІЮ США. – Х.: НЮАУ, 2002. – С. 106 144. 28. Мельник М.
Завдання № 1 При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
...При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об’єданням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
...рамках договору про співробітництво між науково дослідною фірмою „К” (далі – НДФ „К”), виробничим підприємством “N” (далі – ВП “N”) та корпорацією “А” розробляються нові високочастотні антени (далі – ...на них; ВП “N” готує дослідні зразки та проводить їх випробування, організовує випуск пробних партій товару, а пізніше буде займатися й масовим виробництвом товару та його ...
...При укладанні договору на проведення науково дослідних робіт між виробничим об'єднанням і науково дослідним інститутом виникли розбіжності. Виробниче об'єднання після розгляду проекту договору склало ...
виконувати науково дослідну роботу Question 3 Державний службовець може бути позбавлений рангу за рішенням: a. за вироком суду b.
...ризик при інвестуванні в прикладні науково дослідні розробки: 5%; 10%; жодний варіант невірний 48. Яким буде рівень премії за ризик при інвестуванні в перспективні науково дослідні ...ризик при інвестуванні в прикладні науково дослідні розробки: 5%; 10%; 20% 51. Очікуване значення прибутку від інвестиційного проекту залежить від: обсягу виробництва; витрат виробництва; імовірності; вірні ...
дослідні господарства науково дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно технічних училищ c. міжнародні організації d.
Збірник праць дослідників Проекту «А» науково дослідної програми АПрН України та НІЮ США. – Х.: НЮАУ, 2002. – С. 106 144. 23. Новицький Г.В.
Менеджмент Вариант № Завдання № Дати коротку загальну характеристику організації: повна назва організації; галузева належність; форма власності; основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо); показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам по...
...архівний інститут (МДІАІ) та Всесоюзний науково дослідний інститут документознавства та архівної справи (ВНДІДАС). Про стан організації документознавчих досліджень у ці часи в окремих рес публіках, зокрема ...
...юридичної особи і здійснює виробничу, (науково дослідну) та комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку. Для здійснення своєї діяльності підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і ...
Планування міжнародних науково дослідних та дослідно конструкторських робіт ТНК включає: a) Розміщення науково дослідних підрозділів; b) Прийняття рішення щодо розробки продукту (технології); c) ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
Науково дослідний інститут хімізації сільського господарства провів польові випробування агрохімікатів з новою діючою речовиною. Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція ...
Науково дослідний інститут хімізації сільського господарства провів польові випробування агрохімікатів з новою діючою речовиною. Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція ...
...на виконання експериментальних науково технічних, науково дослідних робіт, направлених на розробку і впровадження прогресивних методів і технологій виконання робіт з ремонту автомобільних доріг та інженерних споруд ...
1. Науково дослідний інститут виконує фундаментальні дослідження, оплата вартості яких здійснюється за рахунок бюджету, а також конструкторські роботи за замовленням комерційних підприємств.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.