Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 192 за запитом небезпеки

...за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. План. Вступ. 1. Поняття правовідношення з факту спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки. 2. Поняття джерела підвищеної небезпеки. 3.
В ході дослідження вдалося розкрити поняття та сутність небезпек та загроз техногенного характеру. Вдалося довести, що небезпеками та загрозами техногенного характеру є об’єкти створені людиною, котра проявляється завдяки ...
...Поняття та ознаки джерела підвищеної небезпеки Види джерел підвищеної небезпеки Поняття володільця джерела підвищеної небезпеки Підстави звільнення від відповідаотності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки Висновки ...
...ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 2. 1. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки 2. 2. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки РОЗДІЛ 3.
...ознаки та види джерел підвищеної небезпеки 2. Умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки 3. Суб’єкти зобов’язань з відшкодування шкоди, ...
Соціально природничі небезпеки 3. Соціально техногенні небезпеки ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Характеристика техногенних небезпек………………………………..4 1.1. Поняття техногенної небезпеки. 1.2. Хімічні та фізичні вибухи……………………………………………8 Розділ II.
Суть та особливості абіотичних небезпек 2. Вплив абіотичних факторів на здоров'я людини 2.1. Космічні, геліо й геофізичні фактори 2.2....попередження та мінімізацію наслідків абіотичних небезпек Висновок Список використаної літератури
МІСЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1.2. ПОНЯТТЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) ТА ЇХ МІСЦЕ СЕРЕД ...
Вступ 1. Генетичний фонд України: сучасний стан та перспективи збереження 2. Перспективи використання генетичних досліджень для визначення небезпеки забруднення довкілля 3.
1. Комплексний аналіз життєдяльності людини 2. Небезпека виникнення технологічних катастроф. Їх руйнівний потенціал 3.
Зміст: 1. Поясніть в чому полягають небезпеки фізичної та розумової діяльності.3 2. Задача 1.
Складіть схему «Види складів злочинів», класифікувавши зазначене поняття за ступенем суспільної небезпеки, за структурою, за особливостями законодавчого ...
1. Класифікація небезпечних і шкідливих чинників 2. Вплив діяльності людини на атмосферу і водні ресурси 3. Причини виникнення соціальних і політичних небезпек 4.
1. Урбанізація та її негативні наслідки ......................................................... 3 2. Екологічне середовище в містах ............................................................... 4 3.
...складається із двох елементів: 1) небезпеки, що безпосередньо загрожує охоронюваним зако¬ном інтересам особи, суспільства чи держави, та 2) неможливо¬сті усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім вчинення дій, ...
Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Природні небезпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, їх характеристика, класифікація ...
...Поняття безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Побутові небезпеки види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'...
...Поняття безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Соціально політичні небезпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення 3. Гігієнічне нормування (токсинометрія) небезпек 4.
Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Передумови формування поняття про ризик. Ризик як кількісна характеристика прояву небезпек – індивідуальний, соціальний та екологічний ...
Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Стратегія сталого розвитку і проблеми безпеки життєдіяльності 3. Технологічні безпеки – види, характерні ознаки, причини виникнення.
...Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Стихійні лиха, характерні особливості прояву, дія на людей і об’єкти 3.
...Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Фактори раціональних умов життєдіяльності людини та умови їх забезпечення 3.
...Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Глобальні екологічні проблеми – походження, сутність, шляхи розв’язання 3. Аналіз небезпек та оцінка ризику на ...
...ба може припинити створену нею небезпеку спричинення шкоди об’єкту, який охороняється кримінальним законом. Добровільна відмова виключається на стадії закінченого злочину, бо є всі елементи та ...відмови особа припиняє створену нею небезпеку, не дає їй реалізуватися, перетворитися на фактичне спричинення шкоди об'єкту, перешкоджає закінченню злочину. Так згідно з ч.2 ст.
...ступеня вражаючої здатності зброї (її небезпеки). Класифікація зброї в кримінальній літературі 3. Коротка кримінально правова характеристика незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними ...врахування їх високого ступеня суспільної небезпеки. Приклади судово слідчої практики свідчать, що саме ці категорії злочинів є одними з найбільш поширених серед загальної кількості злочинів, встановлених ...
Основні небезпеки в урбанізованому середовищі Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
...забезпечення процесу управління загрозами та небезпеками, за якого державними і недержавними інституціями гарантується прогресивний розвиток українських національних інтересів, джерел духовного і внутрішнього добробуту народу України, ефективне ...в результаті дії загроз та небезпек. Метою забезпечення національної безпеки є створення підґрунтя для реалізації національних інтересів за умов дії загроз та небезпек, а також проведення ...
...життєдіяльності людини 1.1 Природні небезпеки 1.2 Хімічні і біологічні фактори небезпеки 1.3 Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі 2.
Об’ єкт підвищеної небезпеки. 12. Заходи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 13. Комплекс заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.... Інформування населення про небезпеку. Оповіщення населення про небезпеку. Сигнали оповіщення. 19. Спостереження і контроль за обстановкою і територією: мета, порядок організації та здійснення. ...
...кадрові, ін формаційні, технологічні Ступінь небезпеки особливо небезпечні, небезпечні, підвищені, близькі до межі, надлишкові Стадія виникаючі, затухаючі; ті, що розвиваються; ті, що загострюються Значущість найбільш суттєві, ...тривалості й особливостей прояву; ступеня небезпеки; стадії, значущості; характеру спрямування, повторюваності; вірогідності й ступеня реалізації. Чинники послаблення економічної безпеки банків і заходи щодо обмеження їх негативного ...
Поняття – безпека, ризик, небезпека. Аксіома про потенційну небезпеку. 2. Технологічні катастрофи та стихійні лиха. 3. Основні принципи та вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки.
...крайньої необхідності 2.1 Наявність небезпеки – одна із підстав крайньої необхідності 2.2 Невідворотність небезпеки як один із елементів крайньої необхідності Розділ III.
Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення: 1) Правомірне спричинення шкоди для усунення небезпеки, що загрожує державним, суспільним або особистим інтересам, що охороняється законом, зроблене при обставинах, коли ця небезпека не може бути усунута іншими ...
Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування 1.6. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я ...
Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки. Нові види небезпек, що породжуються науково технічним прогресом ……. 9 (57) 4. Кримінально правова оцінка тероризму.
...питань безпеки життєдіяльності населення; б) небезпека. Ризик як оцінка небезпеки; в) пожежа як антропогенна катастрофа 3. ОП: система пожежної безпеки: система протипожежного захисту, система попередження пожежі, ...
...одного різних за ступенем суспільної небезпеки і характеру поведінки засуджених. Крім того, вона створює умови для індивідуалізації виконання покарання. Згідно зі ст....оцінки характеру і ступеня суспільної небезпеки злочинів у разі призначення і виконання покарання. Правильне та точне визначення виду установи виконання покарання з відповідним рівнем безпеки і ...
Захист від техногенних небезпек здійснюється……… 4. Небезпечною зоною вважається…… 5. Техносфера поділяється на…… 6. Встановіть відповідність: Огороджувальні захисні пристрої Блокувальні захисні пристрої Пристрої автоматичного ...1.3.5 Хімічні фактори небезпеки 4. Ізотопи це………. 5. Встановити відповідність: Шум Радіоактивність Вібрація Іонізуюче випромінювання Іонізація ¾ самовільне перетворення ядер атомів одних елементів у ...
...злочинними діяннями, або як реальної небезпеки (загрози) заподіяння такої шкоди. Усі ці ознаки треба розкрити. Важливо показати, що наслідки злочину можуть мати місце в різних сферах (...поставлення Івакіної та Малихіної в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини (ч. 1 ст. 130 КК України). Зараження не сталося внаслідок випадко¬вого щасливого збігу обставин.
...дає змогу вчасно виявити зовнішні небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, ...слабкі сторони вказують на можливі небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути. Ринкові можливості і загрози значною мірою визначають стратегію ТОВ «Підприємство «Авіс».
Небезпеки соціально політичного характеру в умовах натовпу….. 18 3.5. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнопаління…………………… 18 4. Надзвичайні ситуації воєнного часу ………………………………………..
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства 1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки стратегії розвитку тов «підприємство «авіс» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Підприємство «Авіс» 2...
У чому знайшла вияв суспільна небезпека даного діяння? 4. Охарактеризуйте два критерії суспільної небезпеки. 5. Чи містить дане діяння ознаку винності?
...підходів щодо вирішення проблеми суспільної небезпеки адміністративного правопорушення. 2. Поняття юридичного складу адміністративного правопорушення. Спосіб закріплення в законі ознак складу адміністративних правопорушень....адміністративних правопорушень за ступенем суспільної небезпеки, за характером шкоди, за суб’єктом проступку, за структурою складу, за особливостями конструкції. 3. Структура юридичного складу адміністративного правопорушення. 4.
...діяльності; перелік загроз, що створюють небезпеку для громадської безпеки; засоби її забезпечення. Зміст громадської безпеки включає в себе суспільні відносини, що виникають як у звичайних умовах ..., «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 28 жовтня 1996 р., Положення «Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської ...
...класифікація злочинів за ступенем суспільної небезпеки. Чинне кримінальне законодавство розрізняє такі групи злочинів: особливо тяжкі; тяжкі; середньої тяжкості, невеликої тяжкості, але існує різноманіття інших класифікації злочинів, ...ступенем тяжкості як обсягу суспільної небезпеки злочинів, що посягають на один об’єкт і заподіюють йому шкоду одного і того самого виду, не є досконалою.
Червоний небезпека, стоп Зелений безпека, дозвіл, показує, що шлях вільний Синій несе в собі інформацію Білий меж проїзду, проходу, місць складання Жовтий увага, попередження про можливу небезпеку Question 8 Знаки безпеки бувають: ...
...закону, володільці джерел підвищеної екологічної небезпеки зобов'язані відшкодувати заподіяну ними навколишньому природному середовищу шкоду відповідно до ст. 450 Цивільного кодексу України....що являють собою підвищену екологічну небезпеку, вирішуються відповідно до вимог ч. З ст. 66 ......
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.