Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 217 за запитом незавершеного

...та нормативного регулювання аудиту оцінки незавершеного виробництва та готової продукції Розділ 2. Методика аудиту незавершеного виробництва і готової продукції 2.1 Прийоми і методи аудиту незавершеного ...
...Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: – виробнича собівартість виробу 480 грн., у тому числі: – одноразові витрати в перший день виробництва становлять 75%; – одноденні витрати з незавершеного виробництва 16 000 грн.
як суму незавершеного виробництва b. нарахування торгової націнки c. списання запасів у виробництво Question 10 При роздрібній торгівлі місцем перміщення має бути: a.... Незавершене виробництво Question 4 Режим Предварительная в документі калькуляція призначений для формування: a. незавершеного виробництва b. фактичної собівартості c.
...вартість капітального ремонту, зміна залишків незавершеного виробництва, інстументів і пристосування. Товарна продукція – економічний показник, що характеризує в грошовому виразі обсяг виготовленої і готової до реалізації продукції.... Незавершене виробництво – продуція, виготовлення якої не закінчене на даному підприємстві (така продукція може знаходитись на різних стадіях виробничого процесу – від запуску ...
...порівняно з 2005 роком вартість незавершеного виробництва зменшилась на 50,2 тис.грн. або 79,68%, а в 2007 році незавершене виробництво на підприємстві відсутнє; залишкова ...
...рахунок фінансового обліку Матеріали 20000 Незавершене виробництво 8700 Готова продукція 2300 Разом 31000 У звітному періоді відбулися такі господарські операції: № п/п Зміст операції Дебет Кредит ...Основні матеріали 40 000 50 Незавершене виробництво 10 000 14 Готова продукція 100 000 160 Доходи від реалізації продукції 1260 Пряма оплата праці працівників основного виробництва ...
Залишок незавершеного виробництва ІЗ. Залишок готової продукції 14.3аборгованість покупців за вивантажені товари 15. Нерозподілений прибуток звітного року 16. Статутний фонд 17.... Незавершене виробництво 14. Готова продукція 15. Товари І6. Заборгованість до бюджету по податках 17. Каса 18. Заборгованість постачальникам 19.
...між товарним випуском і залишками незавершеного виробництва? 13. Як здійснюється оцінка залишків незавершеного виробництва на кінець місяця? 14. Чим відрізняється виробнича собівартість випущеної (товарної) продукції від ...
...74% в 2007 році; вартість незавершеного виробництва збільшується в 2006 році на 91 тис.грн. або 19,91% і знижується в 2007 році на 69 тис....і послуги (44,66%); найменшу – незавершене виробництво (2,77%), товари (0,12%), інша поточна дебіторська заборгованість (2,08%), грошові кошти в національній (2,08%) та іноземній (0,49%) ...
...комплектуючі, МШП, готова продукція та незавершене виробництво. Це могло б викликати перебої в постачанні і зайві витрати. Таким чином, внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів ...запасів – на 14,47 раз, незавершеного виробництва – на 16,5 раз, готової продукції – на 2,53 раз, тривалість обороту виробничих запасів зменшиться на 22,9 днів, ...
Незавершене виробництво 12 2. Грошові кошти на поточному рахунку 29 3. Кредиторська заборгованість 72 4. Дебіторська заборгованість 83 5....011 13 знос 012 6 Незавершене будівництво 020 62 Основні засоби 030 20186 Залишкова вартість 031 41980 Первісна вартість 032 21794 Знос Довгострокові фінансові інвестиції Які ...
морозильних камер 30 шт Незавершеного виробництва на кінець періоду немає 4. Скласти відповідні облікові регістри Дані для виконання: Незавершене виробництво на початок місяця: • холодильників 3670 ...
...28000 54 3 Початковий запас незавершеного виробництва 18 000 10 000 30 000 28 4 Прямі матеріальні витрати 44 000 32 000 38 000 26 5 ...31292 36 8 Кінцевий запас незавершеного виробництва 36 000 18 000 18 000 9 Собівартість незавершеного виробництва 114 000 118826 130 000 134 10 Кінцевий запас ...
...Знос основних засобів 25000 13 Незавершене виробництво 25750 14 Сировина 80600 15 Статутний капітал ? 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 8760 17 Кошти на поточному рахунку у банку ...бюджетом по ПДВ 8 3 Незавершене виробництво 6,5 4 Дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями 60,6 5 Паливо на складі 1,9 6 Статутний ...
Постійні витрати 40 Незавершеного виробництва на початок року не було Необхідно розрахувати: змінні витрати на збут маржинальний дохід змінні виробничі накладні витрати повну виробничу ... Початковий запас незавершеного виробництва 4. Прямі матеріальні витрати 5. Пряма зарплата 6. Виробничі накладні витрати 7. Кінцевий запас незавершеного виробництва 8.
...на збут продукції 20 000 Незавершеного виробництва на початок року не було. Необхідно розрахувати: – змінні витрати на збут; – маржинальний доход; – змінні виробничі накладні витрати; – повну виробничу ... 3 Початковий запас незавершеного виробництва 28 000 4 Прямі матеріали 26 000 5 Пряма зарплата 58 000 6 Виробничі накладні витрати 36 000 7 ...
...дані таблиці, розрахувати норматив по незавершеному виробництву: Показники Сума 1. Витрати на незавершене виробництво за планом (тис.грн.) 580 2. Одноденні витрати (тис.грн.
...на збут продукції 20 000 Незавершеного виробництва на початок року не було. Необхідно розрахувати: – змінні витрати на збут; – маржинальний доход; – змінні виробничі накладні витрати; – повну виробничу ... 3 Початковий запас незавершеного виробництва 28 000 4 Прямі матеріали 26 000 5 Пряма зарплата 58 000 6 Виробничі накладні витрати 36 000 7 ...
...Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п. 11 – 13 табл Завдання №6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції на ... Залишки незавершеного виробництва: – на початок року – на кінець року 7. Вартість сировини та матеріалів замовника 8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні ...
...Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п. 11 – 13 табл. 1. Завдання № 6 Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції ... Залишки незавершеного виробництва: – на початок року 1300 – на кінець року 1700 7. Вартість сировини та матеріалів замовника 280 8.
...на збут продукції 20 000 Незавершеного виробництва на початок року не було. Необхідно розрахувати: – змінні витрати на збут; – маржинальний доход; – змінні виробничі накладні витрати; – повну виробничу ... 3 Початковий запас незавершеного виробництва 28 000 4 Прямі матеріали 26 000 5 Пряма зарплата 58 000 6 Виробничі накладні витрати 36 000 7 ...
...підприємство планує змінити свої запаси незавершеного виробництва з врахуванням ринкової ситуації для забезпечення стійкості в наступному році. Необхідно: Розробити план забезпечення підприємства матеріалами для виробництва продукції ...в плановому періоді треба збільшити незавершене виробництво: – крісел для офісу – 180 шт. – столів для офісу – 130 шт. – комплектів корпусних меблів – 58 шт.
Незавершене будівництво. 6. Статутний капітал. 7. Довгострокові кредити банка. 8. Короткострокові кредити банків. 9. Кредиторська заборгованість за авансами одержаними. 10.... Незавершене виробництво. Задача 3 1.Накрелити схеми рахунків та записати в них суми початкових залишків (тис.грн.
...не враховуються під час оцінки незавершеного виробництва і не виділяються під час калькулювання собівартості. Це пояснюється тим, що головна мета стандарт косту — поточний контроль за валовою ...їх вплив на витрати у незавершеному виробництві і, як результат, на фактичну собівартість окремих видів продукції. Тобто, у вітчизняній практиці на підставі обліку зміни норм вносяться ...
Незавершене виробництво 600300 3. Статутний капітал 800000 4. Нерозподілений прибуток 202150 5. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 350000 ... Незавершене будівництво для власних потреб 32000 10. Нематеріальні активи: – залишкова вартість 1600 – первісна вартість 2100 – знос 500 11.
...012 1119 Інший додатковий капітал Незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Залишкова вартість 030 13090 Неоплачений капітал Первісна вартість 031 ...110 Інші довгострокові зобов’язання Незавершене виробництво 120 1155 Усього за розділом 3 Готова продукція 130 4630 4. Поточні зобов’язання Товари 140 Короткострокові кредити банків ...
...012 1119 Інший додатковий капітал Незавершене будівництво 020 1295 Резервний капітал Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Залишкова вартість 030 13090 Неоплачений капітал Первісна вартість ...110 Інші довгострокові зобов’язання Незавершене виробництво 120 1155 Усього за розділом 3 480 Готова продукція 130 4630 4. Поточні зобов’язання Товари 140 Короткострокові кредити ...
Вартість незавершеного виробництва на 2004 рік зменшилося на 1,1 тис. грн. Це свідчить про перехід будівництва в стадію завершення. Але на кінець 2004 року вартість незавершеного будівництва зросла на 0,4 тис.
Поняття незавершеного виробництва. 6. Відображення незавершеного виробництва у фінансовій звітності. 7. Інвентаризація незавершеного виробництва. Завдання Виконати кореспонденції бухгалтерських проведень, оформити журнал реєстрації ...
Незавершене виробництво 1.1.3. Витрати майбутніх періодів 1.1.4. Готова продукція 1.1.5. Дебіторська заборгованість 1.1.6....категорії які включають : виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції і грошові кошти. Ефективне управління безпосередньо впливає на успішне ...
...170 Статутний капітал 1 185 Незавершені капітальні вкладення 40 Додатковий капітал 85 Виробничі запаси 10 Нерозподілений прибуток 35 Готова продукція 120 Довгострокові зобов’язання 5 Незавершене виробництво 26 Кредити банків 10 ...
...продукції 7000 3 Початковий запас незавершеного виробництва 5000 4 Прямі матеріали 16000 5 Пряма зарплата 21000 6 Виробничі накладні витрати 19000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 9000 8 Собівартість виробленої ...
...початок періоду матеріали 288000 324000 Незавершене виробництво 213000 195000 Готова продукція 135000 246000 Запаси в кінці періоду матеріали 324000 306000 Незавершене виробництво 195000 252000 Готова продукція ...
Розділ 1 Теоретичні засади раціональної побудови обліку, аналізу і контролю витрат у підрядних будівельних організаціях Економічний зміст та класифікація витрат у будівництві Дослідження нормативно правової бази щодо формування витрат у будівництві Організаційно технологічні особливості діяльності будівельного підприємства та їх вплив на побудову обліку, аналізу та контролю витрат Висновки до розділу 1 Розділ 2 Облік витрат у підрядних будівельних організаціях Документування та облі...
...капіталу: в лютому проведено дооцінку незавершеного будівництва на 6 тис. грн.; в березні погашено заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу 140 тис. грн....валюті 63,6 16, 13 Незавершене виробництво 23,6 43, 14 Статутний капітал 470,0 470, 15 Неоплачений капітал (126,0) 16 Векселі видані 6,8 5, 17 ...
Залишок незавершеного виробництва 170 ІЗ. Залишок готової продукції 206 14.3аборгованість покупців за вивантажені товари 550 15....Незавершене виробництво 1270 14.Готова продукція 2040 15.Товари 625 І6.Заборгованість до бюджету по податках 4870 17.Каса 300 18.
...утворення Сума, грн Виробництво 495 Незавершене будівництво Виробничі запаси 616 Готова продукція 927 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3219 Забезпечення виплат персоналу Основні засоби (первісна вартість) 25366 ...на склад, якщо відомо: вартість незавершеного виробництва на початок місяця – 10500 грн., на кінець місяця – 9700 грн. витрати на виробництво продукції у звітному періоді становили: сировина ...
...кредити банку 350.000 16 Незавершене виробництво 45.000 17 Незавершене будівництво 750.000
Запаси незавершеного виробництва на початок 10 000 4. Прямі матеріали 30 000 5. Пряма зарплата 40 000 6. Виробничі накладні витрати 38 000 7. Запаси незавершеного виробництва на кінець 18 000 ...
...Інші основні засоби 270200 32 Незавершене виробництво 1020670 33 Грошові кошти в касі 100 34 Прибуток звітного періоду 2040895 35 Знос основних засобів 4390100 36 Позики ...180480 Сировина 24720 Паливо 4460 Незавершене виробництво 38000 Готова продукція 60500 Статутний капітал ? Розрахунки з дебіторами 22000 Каса 1500 Розрахунковий рахунок 130000 Нерозподілений прибуток 25000 Короткотермінові ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 10 1, Службовці 75 8,1...
...за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; фактична ...) На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця. Заробітна плата кожного з робітників основного виробництва менше мінімально прожиткового мінімуму на працездатну особу Кількість працівників ...
...за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; фактична ...) На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця. Заробітна плата кожного з робітників основного виробництва менше мінімально прожиткового мінімуму на працездатну особу Кількість працівників ...
...моменти: І) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати; 2) ...
Залишки незавершеного виробництва: тис. грн – на початок року – на кінець року 7. Вартість сировини та матеріалів замовника тис. грн 8.... 19500 19500 Залишки незавершеного виробництва, тис. грн – на початок року 7700 – на кінець року 7800 Разом 22509920 Задача №8 У звітному році підприємство виготовило ...
...державного вищого учбового закладу входить незавершене будівництво адміністративного комплексу по вул. Сумській. Будівельна компанія ПАТ “Хмарочос” запропонувала керівництву вищого учбового закладу укласти договір міни. Умовами такого договору є обмін незавершеного будівництва на певну кількість квартир ...
...умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошті у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів, ...
...умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошті у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів, ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.