Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 554 за запитом незалежності.

Декларація незалежності США і Статті конфедерації П л а н Буржуазна революція у Північній Америці. Зміст Декларації незалежності США. Зміст Статей конфедерації.
Формування передумов незалежності України 1.1. Політичні умови суверенізації 1.2. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р 1.3.... Здобуття Україною незалежності 2.1. Суспільно політичні процеси у першій половині 1991 року 2.2. Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 ...
Акт проголошення незалежності України та його історичне значення 2. Референдум 1 грудня 1991 року й вибори Президента України 3. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 4.
Підприємство «Незалежність» уклало договір з приватним підприємцем Нечитайло на будівництво складських приміщень. У складі будівельної бригади, яку організував Нечитайло, крім інших працівників, ... Між підприємством “Незалежність” та Нечитайлом 2. Між членами будівельної бригади та підприємством “Незалежність” 3. Між Нечитайлом та Марчуком і Петренком.
Акт проголошення незалежності України .............................................. 6 4. Початок державотворчих процесів в Україні в умовах незалежності... 7 5. Економічні проблеми незалежної держави ............................................ 7 6.
...участь в голосуванні) було проголошено незалежність Карпатської України. Президентом став Августин Волошин. Сойм ухвалив закон, який містив такі положення: 1. Карпатська Україна є незалежна держава. 2.
... 1. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності 2. Особливості формування багатопартійності в Україні 3.
Характеристика освіти в незалежній Україні. 1.1. Структура освіти в Україні. 1.2. Органи освіти: їх функції та структура. 1.3. Стандарти освіти. Розділ 2 Дослідження освіти в незалежній Україні. 2.1.
Податкові надходження як основа фінансової незалежності місцевого самоврядування 2.3. Сучасний стан фінансів місцевого самоврядування в Україні РОЗДІЛ 3. Напрямки вдосконалення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні 3....
1. Перші кроки до утворення Карпатської України 2. Формування державних органів Карпатської України 3. Боротьба Карпатської України за свою незалежність Література
Варіант № 23 1. Правоприємництво нових незалежних держав в міжнародному праві. 2.
Вступ ................................................................................................................ 3 1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу ………………. 3 2. Декларація про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України. Конституційний процес …………………………. 5 3.
1. Культурний процес в умовах трансформаційного періоду 2. Зовнішньополітичний курс незалежної України Література
1. Вихід на міжнародну арену 2. Зовнішня політика України після проголошення незалежності Список використаної літератури
Вступ 1. Історія становлення і розвитку референдумів в незалежній Україні 2. Класифікація референдумів 3.
1. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 pp.) 2.Гетьманський переворот Література
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Історичний аспект розвитку місцевого самоврядування…………….…6 1.1. Основна періодизація історії місцевого самоврядування…………....... Місцеве самоврядування в незалежній Україні…………………….….15 2.1. Класичні та перехідні теорії місцевого самоврядування……………15 2.2. Місцеве самоврядування за Конституцією України 1996 року….....
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Державотворчий процес. Економічна криза та її наслідки ……………. 3 2. Політичний розвиток України.
1. «Помаранчева революція» 2. Україна на сучасному етапі Література
1. Розгортання державотворчих процесів і формування національної економіки 2. Формування передумов «Помаранчевої революції» Література
Вступ 1. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької 2.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Гастролі Рівненського обласного музично драматичного театру…..4 1.1.Коротка історична довідка музично драматичного театру………...
1. Третя російська збройна інтервенція 2. Західноукраїнська Народна Республіка Література
Вступ Розділ І. Інфляція як соціально економічне явище 1.1 Інфляція і сутність, вимір, соціально економічні наслідки 1.2 Кейнсіанська ...
...завдань: досягнення фінансової й територіальної незалежності, вибудовування життєвих цілей, визначення критеріїв обрання партнера, набуття психологічної готовності до шлюбу? a. Період народження дітей у сім’ї («експансія») ... Інфантильність, висока тривожність, відсутність незалежності, страх реальної діяльності b. Нездатність до лідерства, відсутність ініціативи, пасивність, низький ступінь соціальної й комунікативної компетентності, низький рівень соціальної відповідаль...
...разів у серії n повторних незалежних випробувань (n – велике число), використовують: Виберіть одну правильну відповідь a. формулу Бернуллі b. інтегральну теорему Муавра Лапласа c.... незалежними c. залежними d. сумісними e. довільними Question 11 Балів: 1 Серед 100 лотерейних білетів є один з виграшем 100 грн, ...
Проголошення незалежності України, зміни в структурі економіки та політико правовій галузі поставили перед нашою державою завдання реформування трудового законодавства, зокрема, з огляду ...а) дореволюційний; б) радянський; в) незалежної України. Характеризуючи перший етап ― період виникнення ― варто зазначити, що поява трудових спорів була пов’язана з розпадом феодально кріпосницької системи ...
Це стало поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio той, що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб....вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для ...
Це стало поштовхом до виникнення незалежного контролю, який дістав назву аудиту (від. лат. audio той, що вислуховує), тобто такого, що вислуховує звіти посадових осіб....вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором. Аудит є незалежною експертизою фінансової звітності комерційних підприємств уповноваженими на те особами (аудиторами) з метою підтвердження її достовірності для ...
незалежний фінансовий контроль c. державний контроль d. громадський контроль Question 2 При встановленні об’єктивного стану щодо суб’єкта, що перевіряється ... незалежний самостійний орган, який здійснює організаційне і методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні b. це орган, якому адміністративно підпорядковані аудиторські фірми ...
Колективне підприємство Київської області "Незалежність" запропонувало колективному підприємству "Січ" Херсонської області купити у нього овочеве насіння. У листі були названі овочі та їх сорт, кількість ...на умовах, запропонованих йому підприємством "Незалежність", який з вини пошти був доставлений через два місяці. Встановлений для відповіді місячний строк закінчився.
...show/55 12 Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1427 12 Про ... Створення незалежного суду – одне з завдань судової реформи / О.М. Литвак // Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та законних інтересів людини і ...
...полягає відмінність додаткової змінної від незалежної. 4. Що таке “контроль” змінних? Якою є процедура контролю незалежної змінної? 5. Яким чином можна контролювати побічні змінні у психологічному ...
...процеси в Україні в умовах незалежності. 69. Внутрішня політика незалежної України (1991 2010 pp.) 70. Зовнішня політика незалежної України (1991 2010 pp.). 71.
Україна на шляху незалежності Питання до теми 14 1. Що зумовило появу на політичній карта нової незалежної держави? 2.
Вступ Розділ 1 незалежність україни 1.1. Проголошення незалежності України 1.2. Міжнародне визнання України Розділ 2 основні напрямки зовнішньої політики 2.1.
...втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний робочий час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних ...втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом ...
...більш фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішнього кредиторів є ЗАТ. Коефіцієнт фінансування є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу. Коефіцієнт фінансування ЗАТ у 2003 році ... Коефіцієнт незалежності ЗАТ і становить в 2003 році 55,96 % (14199,3:25373), а за звітний період 57,96 коефіцієнт незалежності ЗАТ ...
...більш фінансово стійким, стабільним і незалежним від зовнішнього кредиторів є БУ 1. Коефіцієнт фінансування є оберненим до коефіцієнта концентрації власного капіталу.... Коефіцієнт незалежності БУ 1 і становить в 2003 році 55,96 % (14199,3:25373), а за звітний період 57,96 коефіцієнт незалежності ...
особа або орган, визнані частково незалежними від сторін b. орган, визнаний частково незалежним від першої і другої сторін c. особа або орган, визнані незалежними від сторін, ...
...НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ДО ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2.1. Еволюція науки фінансового права в дореволюційний період 2.2. Стан науки фінансового права у радянський період РОЗДІЛ 3....ПРАВА В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 3.1. Основні шляхи та тенденції розвитку науки фінансового права в Україні, зумовлені проголошенням незалежності 3.2.
...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) підприємства «...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства: – коефіцієнт фінансового левериджу 0,5; – коефіцієнт незалежності (автономії) > 0,5; – коефіцієнт фінансової стабільності > 1 Показники ліквідності та платоспроможності: – ко...
Зроблено три незалежні перевірки. Знайти імовірність того, що тільки в одній із них буде допущена помилка. Задача № 3 Імовірність одержання дивідендів по акціях ...моста до місця падіння бомби) незалежні і розподілені нормально із середніми квадратичними відхиленнями, відповідно рівними Sx = 6 i Sy = 4 і мат сподіваннями, рівними 0.
...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) підприємства «...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства: – коефіцієнт фінансового левериджу 0,5; – коефіцієнт незалежності (автономії) > 0,5; – коефіцієнт фінансової стабільності > 1 Показники ліквідності та платоспроможності: – ко...
...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) підприємства «...характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства: – коефіцієнт фінансового левериджу 0,5; – коефіцієнт незалежності (автономії) > 0,5; – коефіцієнт фінансової стабільності > 1 Показники ліквідності та платоспроможності: – ко...
Зроблено три незалежні перевірки. Знайти імовірність того, що тільки в одній із них буде допущена помилка. Задача № 3 Імовірність одержання дивідендів по акціях ...моста до місця падіння бомби ) незалежні і розподілені нормально із середніми квадратичними відхиленнями, відповідно рівними Sx = 5 i Sy = 4 і мат сподіваннями, рівними 0.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 4
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.