Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 53 за запитом немайнові

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ……………………………………………………………….…..6 1.1. Особисті немайнові права як цивільно правова категорія………………..….6 1.2.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1.1. Поняття та здійснення особистого немайнового права фізичних осіб 1.2.... Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи РОЗДІЛ 3.
...1 Загальні положення про особисті немайнові права..............................5 1.1 Поняття особистих немайнових відносин, не зв'язаних з майновими.....5 1.2 Особливості захисту цих прав.......................................................................21 2.1 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи....................................................................................................21 2.2 Особисті немайнові пр...
ЗАГАЛЬНІ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2.1. Загальний огляд особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування ... Особисті немайнові права, що забезпечують цілісність фізичної особи та репродуктивні права 2.3. Особисті немайнові права, що забезпечують відособленість фізичних осіб 2....
Особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особи……..12 2.2. Особисті немайнові права, спрямовані на забезпечення особистої недоторканності фізичної особи……………………………………………..
1. Поняття особистого немайнового права 2. Види особистих немайнових прав 3. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної ...
1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків ...
ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи особистих немайнових прав авторів....... 8 1.1.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.....137 8. Інші об'єкти цивільних прав.....138 Глава 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА.....139 1.
особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається законодавством b. обов’язково як немайнові так і майнові права c.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ.....141 1. Поняття та правова природа особистих немайнових прав.....142 2. Види та система особистих немайнових прав ... Особисті немайнові права, що забезпечують фізіологічне (природне) існування фізичної особи.....156 3.1. Право на життя як цивільно правова категорія.....
Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права……………….….7 1.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………13 1.3.... Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи……………………………………………………………………………….…..23 2.2. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи………………………………………………………………………………...
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 3.1. Право на життя 3.2. Право на здоров’я 3.3....поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права Висновок уривок Що стосується правової природи особистих немайнових прав, то і сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не ...
...з приводу яких виникають особисті немайнові права, надати дефініцію особистих немайнових прав та визначити їх місце в цивільному праві. Класифікація особистих немайнових прав має важливе теоретичне ...значення, а тому всі особисті немайнові права, залежно від певних критеріїв, необхідно поділити на групи та розглянути окремі види особистих немайнових прав у другому питанні теми.
особисті немайнові відносини b. майнові відносини c. відносини власності d. трудові відносини Question 2 Принципи цивільного права: a. свобода договору b.... особисті немайнові відносини Question 2 Особливості методу цивільно правового регулювання виявляються у: a. диспозитивності b. самостійності та незалежності сторін c.
МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА………………………………………………...…12 2.1. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва………….…12 2.2.
МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА…………………………….....…22 2.1. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва…….22 2.2.
Слід врахувати, що особисті немайнові права фізичної особи не містять економічного змісту та не можуть бути відокремлені від особистості їх носіїв....слід звернути увагу на особисті немайнові блага, суб’єктами яких є юридичні особи. Слухачу доцільно дати характеристику праву юридичної особи на недоторканість її ділової репутації, на ...
Особисті немайнові патентні права 14. Майнові патентні права 15. Строк чинності особистих немайнових патентних права 16. Припинення дії патенту на винахід (корисну ... Немайнові та майнові патентні права 13. Припинення дії патенту на винахід (корисну модель) та промисловий зразок 14.
Особисті немайнові права та обов’язки подружжя Література
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи Тест №53 Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до… 1) державного ...
Проаналізуйте особисті немайнові права інтелектуальної власності. Який зв'язок існує між особистими немайновими правами та майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності ………… 3 2.
Особисті немайнові права громадян та їх захист Література
Особисті немайнові права та обов’язки подружжя 1.2. Право особистої приватної власності подружжя Розділ 2. Дослідження прав та обов’язків подружжя ...
Особисті немайнові права авторів…………………………………………5 1.2. Особисті майнові права авторів……………………………………………9 РОЗДІЛ 2. МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ………………………………………………………………….
Особисті немайнові права фізичної особи. Завдання. Психічно хворий Марков був визнаний судом недієздатним. Органи опіки і піклування призначили опікуном Маркова його сестру ...
Особисті немайнові права як об’єкт цивільного права України 2.2. Право на честь, гідність і ділову репутацію як суб’єктивне цивільне ...
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, СПРЯМОВАНІ НА ОХОРОНУ ОКРЕМИХ ПРОЯВІВ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ…………………………………………………………….30 2.1. Право на індивідуальність………..………………………………….30 2.2.
Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права…………………23 2.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………28 2.3.
...етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Але навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання.
...етапу суспільного розвитку майнові та немайнові відносини. Але навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин, які потребують правового регулювання.
Проаналізуйте майнові і особисті немайнові права організацій мовлення, спираючись на Цивільний Кодекс України і Закон України «Про авторське право і суміжні права» ….. 10 5.
...права інтелектуальної власності, це – особисті немайнові права та майнові права. Для розкриття другого питання теми необхідно визначити коло об’єктів права інтелектуальної власності та розглянути коло ...
Нематеріальні та особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав...22 Висновок ………………………………………………………………………....25 Список використаних джерел………………………………………………..…28 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Особисті немайнові права авторів творів, розміщених в всесвітній інформаційній мережі Інтернет……………………………………………….….27 2.3. Обмеження авторських прав…………………………………………..……..30 РОЗДІЛ 3.
...грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини за участю громадян, організацій та інших соціальних утворень з метою повнішого задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.
...відносини це майнові та особисті немайнові відносини (урегульовані нормами сучасного цивільного праза) між майнове відокремленими, юридичне рівними учасниками, що е носіями суб"активних цивільних прав і ...
Майнові та немайнові права. 5. Цивільно правові способи захисту авторського права і суміжних прав. 6. Патентне право (основні поняття).
...майново вартісні відносини і особисті немайнові відносини, які виникають із приводу духовних благ і пов'язані з особистістю їх учасників.
...пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими ...
...пов'язані з ними особисті немайнові інтереси; вільна оборотоздатність Право на доступ громадян до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими ...
...промислової влас¬ності); 3) особисті немайнові відносини. Вирішення практичного завдання № 1 Дане завдання розраховано на вивчення теми курсу «Цивільне право», а саме питання про порядок скасування ...
...на сімейне життя та особисті немайнові права, спрямовані на охорону окремих проявів особистого життя людини; До особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують їй соціальне буття ...
...і здійснювати майнові й особисті немайнові права. Основ ною метою Товариства є більш ефективне використання придбаного майна, залучення коштів для інвестицій у виробничу і соціальну сферу, ...
...є: доходи від цінних паперів; немайнові блага; дотації з бюджетів кредити банків та інших кредиторів. 5. Холдингова компанія – це: господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, ...
Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців: Монографія/ За ред.. В.В.Луця – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007р.; 18.
Особисті немайнові та майнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.