Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 206 за запитом нематеріальних

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 1.2 Нормативно – правова база з ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність аудиту нематеріальних активів 1.2 Критичний огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність нематеріальних активів та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації ...
Особливості оцінки нематеріальних активів Висновки Список використаної літератури Згідно з МСБО 38 нематеріальним активом є немонетарний актив, який: – не має фізичної субстанції; – може ...
Оцінка і амортизація нематеріальних активів 3. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів Висновки Список використаних джерел Отже, нематерiальний ...
...основи побудови обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства 1. 1. Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту 1.2. Основи побудови обліку та аудиту нематеріальних активів підприємства 1.3.
Оцінка і амортизація нематеріальних активів 1.3. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 1.4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів 2. Практична частина 1.
Економічна сутність нематеріальних активів, їх ідентифікація та порядок визнання як об’єкта бухгалтерського обліку 1.2. Структура та класифікація нематеріальних активів 1.3.
Вступ Розділ 1 Значення нематеріальних ресурсів для сучасної системи господарювання 1.1. Сутність та види нематеріальних ресурсів 1.2. Оцінка нематеріальних ресурсів 1.3.
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1 Сутність, класифікація та основні методи оцінки основних засобів та нематеріальних активів 1.2 Особливості обліку основних засобів ...
Мета та завдання аудиту нематеріальних активів…… 6 1.2. Організація аудиту нематеріальних активів…………… 12 1.3. Методика аудиту нематеріальних активів…………….. 15 2.
Переоцінка нематеріальних активів 5. Синтетичний облік наявності та руху нематеріальних активів
Методика оцінки нематеріальних активів Висновки Література Згідно з МСБО 38 нематеріальним активом є немонетарний актив, який: – не має фізичної субстанції; – може бути ідентифікований; – ...
...періодичної літератури з питань аналізу нематеріальних активів…………………….….9 4. Організаційно інформаційна модель аналізу нематеріальних активів…19 5. Інформаційне забезпечення та система показників, що застосовуються при аналізі ...
Значення та завдання обліку нематеріальних активів на підприємстві 2. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки фінансового обліку на ЗАТ „Черкасивторресурси" 3. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами 4.
Значення та завдання обліку нематеріальних активів на підприємстві 2. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки фінансового обліку на ЗАТ „Черкасивторресурси" 3. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами 4.
1. Специфіка маркетингу нематеріальних послуг 2. Визначення позицій підприємства на ринку 3. Ціноутворення та просування на ринку послуг Список ...
... Вступ………………………………………………………………………….. 3 1. Розвиток автоматизованих інформаційних технологій………………… 3 2. Комп’ютерізований сегмент процесу обліку основних засобів і нематеріальних активів……………………………………………………… 5 Висновки……………………………………………………………………..
Аудит нематеріальних активів 3. Практичне завдання Висновок Додатки Список використаної літератури Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Перелік видів діяльності господарських операцій ...представництв) Таблиця 2.2 Визнання нематеріального активу в обліку і звітності за П(С)БО 8 Таблиця 2.3 Оцінка нематеріальних активів в обліку і звітності ...
Визнання та класифікація нематеріальних активів. 2. Класифікація нематеріальних активів. 3. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів. 4. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення ) ...
...ТЕМИ 4 Question 1 До нематеріальних ресурсів підприємства можуть бути віднесені ... a. ліцензія на певний вид діяльності b. товарний знак обслуговування c....на освіту Question 2 До нематеріальних ресурсів, які є об ¢ єктами промислової власності, відносяться ... a. товарний продукт b. товарний знак c. корисна модель d.
Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права. 2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи. 3.
Економічний зміст нематеріальних активів, особливості їх обліку 11.Економічний зміст основних засобів, особливості їх обліку 12.Загальна схема обліку кредитних операцій. 13....операцій з основними засобами та нематеріальними активами. 20.Методика тестування системи обліку і внутрішнього контролю банку на надійність 21.Об’єкти бухгалтерського обліку, 22.
...початок розрахункового року первісна вартість нематеріальних активів ВАТ «НВП Новатор» становила 2130 тис. грн.. На початку березня підприємство планує придбати навчальну комп’ютерну програму для своїх ... Необхідно визначити: 1) Середньорічну вартість нематеріальних активів; 2) Балансову вартість нематеріальних активів на початок наступного року; 3) Величину амортизаційних відрахувань за нематеріальними активами за розрахунковий рік ...
Оцінка ефективності нематеріальних форм мотивації праці підприємства Розділ ііі. Пропозиції щодо удосконалення мотивації праці на підприємстві „галторг” 3.1.... Пропозиції щодо розвитку нематеріальних форм мотивації персоналу підприємства Висновки та пропозиції Список використаної літератури В результаті проведеного дослідження теоретичних питань мотивації та аналізу існуючого ...
...і оборотних фондів); оцінка потенціалу нематеріальних активів; оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів. Аналіз основних фондів виявив, що їх залишкова вартість постійно знижується, в питомій ... Сума нематеріальних активів є незначною, а в 2010 році їх залишкова вартість становить 0, а за останні 3 роки нематеріальні активи не оновлювались, ...
Оцінка потенціалу нематеріальних активів. Їх вартість є незначною, через відсутність оновлення і значний знос, тому ефективність їх використання є невисокою. 3....2.11 Динаміка складових елементів нематеріальних активів підприємства, тис.грн. Таблиця 2.12 Структура нематеріальних активів підприємства, тис.грн. Таблиця 2.13 Структура і динаміка працівників ...
...і оборотних фондів); оцінка потенціалу нематеріальних активів; оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів. Аналіз основних фондів виявив, що їх залишкова вартість постійно знижується, в питомій ... Сума нематеріальних активів є незначною, а в 2010 році їх залишкова вартість становить 0, а за останні 3 роки нематеріальні активи не оновлювались, ...
Сутність та види нематеріальних ресурсів 2. Оцінка нематеріальних активів 3. Активізація нематеріального ресурсу в стратегії розвитку виробництва Література
Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права 2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи 3.
...це «право» до складу своїх нематеріальних актинів. Через два роки в ході ревізії виявилося, що вказаний нематеріальний актив на балансі засновника не обліковується і, звідси, передавати ...
...це «право» до складу своїх нематеріальних актинів. Через два роки в ході ревізії виявилося, що вказаний нематеріальний актив на балансі засновника не обліковується і, звідси, передавати ...
...це «право» до складу своїх нематеріальних актинів. Через два роки в ході ревізії виявилося, що вказаний нематеріальний актив на балансі засновника не обліковується і, звідси, передавати ...
...завдання Здійснити аналіз ефективності використання нематеріальних активів. Дослідити вплив факторів на прибутковість нематеріальних активів Показники Минулий період Звітний період Вартість нематеріальних активів, тис.грн.
...Таблиця 21 Динаміка складових елементів нематеріальних активів підприємства Таблиця 22 Структура нематеріальних активів підприємства Таблиця 23 Оцінка ефективності використання нематеріальних активів Таблиця 24 Структура і динаміка ...
...оцінка основних і оборотних фондів, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів. На даному підприємстві зношеність основних фондів і нематеріальних ресурсів є повною, тому було зосереджено увагу на ...
...та стану основних фондів і нематеріальних активів 84.Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів 85.Зміст , завдання та основні напрями аналізу оборотних коштів 86.
...послуга за своєю сутністю є нематеріальною, невідчутною і не призводить до передачі права власності на неї. Хоча послуги у сфері нематеріального виробництва можуть бути різноманіт¬ними, ...
Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів, витрат на їх утримання і вибуття 2. Види, оцінка та облік довгострокових зобов’язань в міжнародній практиці Задачі Завдання № ...за грошові кошти придбало групу нематеріальних активів: франчайзингові права на використання товарного знаку і ліцензію, при цьому понесло такі витрати: ціна придбання ...
...нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів у податковому і фінансовому обліку Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі).... Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється банком за визнання цього об’єкта активом (під час ...
США, нематеріальних активів 100000 дол. США. Курс НБУ на дату підписання установчих документів – 7,70 грн. за 1 дол....від іноземного інвестора: іноземною валютою, нематеріальними активами; – відображено курсову різницю, яка виникла на дату зарахування коштів на рахунок підприємства; – оплачено і відображено збір на державну реєстрацію ...
Реалізовано нематеріальний актив за ціною 2000 грн. в тому числі ПДВ. Первісна вартість 1500 грн., сума нарахованого зносу 300 грн....Нараховано амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого призначення(500 грн). 9. Відображено витрати на переміщення готової продукції із цехів на склади (300 грн.) 10.
Завдання на дипломну роботу Реферат Вступ 1 Теоретичні основи управління мотивацією персоналу 1.1 Зміст поняття мотивації 1.2 Методи мотивування персоналу 1.3 Відмінні особливості систем мотивації підприємств України від систем мотивації інших країн 2 Аналіз ефективності системи мотивації персоналу Запорізької філії ВАТ «Кредитпромбанк» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз матеріальної системи мотивації на підприємстві 2.3 Аналіз стану немат...
...оцінка основних і оборотних фондів, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів. На даному підприємстві зношеність основних фондів і нематеріальних ресурсів є повною, тому було зосереджено увагу на ...
Оцінка потенціалу нематеріальних активів. Їх вартість є незначною, через відсутність оновлення і значний знос, тому ефективність їх використання є невисокою. 3....Таблиця 4 Оцінка ефективності використання нематеріальних активів Таблиця 5 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу Таблиця 6 Аналіз ефективності використання фінансових ...
Задача № 27 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів. Показники Значення 1.
...Задача №35 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів: Таблиця 3 Вихідні дані Показники ...
...Задача № 28 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів.
...Задача №34 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів: Таблиця 4 Вихідні дані Показники ...
...Задача № 27 Скласти розрахунок амортизації нематеріальних активів при використанні методу пропорційного розподілу вартості та бухгалтерське проведення на нарахування амортизації нематеріальних активів.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.