Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2810 за запитом необхідно:

Завдання. Першим етапом виконання індивідуальної самостійної роботи є вибір варіанта. Студент вибирає варіант згідно з порядковим номером у ... Для рішення задачі необхідно: 1. Записати наведені господарські операції в журнал реєстрації операцій за формою. При відсутності сум їх необхідно визначити самостійно. 2.
... Задача 1 Фізичній особі підприємцю М. надійшло письмове повідомлення з районної податкової інспекції про те, що йому необхідно з'явитися у податкову службу ...
Задача Для продажу вироблено товарів на суму 100 млрд. грн. Яку кількість грошей необхідно випустити в обіг, щоб забезпечити ...
Варіант № 11 1. Право на захист цивільних прав та інтересів. 2. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. 3. Задача.№1....водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив, пояснивши, що це не справа міліції і порекомендував звернутися за ...
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 1996 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
...перевірки введення залишків в програму необхідно: a. сформувати оборотно сальдову відомість b. змінити дату підведення підсумків c. провести перерахунок валюти Question 6 Який із довідників призначений ...7 Для ведення курсів валют необхідно використовувати елемент програми: a. Кратность у вікні довідника списку валют b. Список періодичних даних c.
...відповідь на перше питання теми, необхідно звернутись до визначення суб’єкта злочину, розкрити всі його ознаки. Необхідно з’ясувати чи існує юридичне визначення такої категорії як „...
Які бухгалтерські проведення необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М. надається відпустка; 24 календарних дня.... Які бухгалтерські записи необхідно зробити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо перша ...
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 2006 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 2006 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
...1 і 1.2 додатка, необхідно визначити: 1. Величину ВВП (GNP) в 2006 році за потоком доходів і за потоком видатків 2.... 2 додатка, необхідно: 1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупної пропозиції АS 2. Описати теоретичний зміст трьох відрізків кривої сукупної пропозиції 3.
...починати зі вступу, в якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Висвітлюючи перше питання теми необхідно вказати, які визначення осудності та неосудності ...
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 2006 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 1996 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 1996 році по потоку доходів і по потоку витрат....які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2.
Як необхідно кваліфікувати дії суб’єкта? Обґрунтувати кваліфікацію, зазначити правові орієнтири, дати юридичне формулювання обвинувачення (ЮФО). Завдання:Під час захоплення та тримання ...орієнтири та теоретичні правила кваліфікації необхідно використати для вирішення завдання ? Задача 2: Неповнолітні Степанюк (16 років) та Москаленко (17 років) грали в карти і за пропозицією ...
...в цілому В другій задачі необхідно розрахувати теперішню (поточну) вартість грошей за складним відсотком за наступною формулою: PV = FV(1 + i) n Результати розрахунків представити у ...вартості ануїтету В третій задачі необхідно визначити майбутню вартість ануїтету в кожному році (інтервалі) всього періоду нарахування відсотків за наступною формулою: FVA = RA ´ (1 + i) n – ...
Необхідно зазначити, що вертикальна кар’єра є можливою для таких категорій: висококваліфіковані працівники у перспективному віці; новaчки без кваліфікації ( кар’єра ... Необхідно також зазначити, що опитувані встановили не досить високі показники щодо об’єктивності формування кадрового резерву, при цьому середній арифметичний показник ...
Необхідно зазначити, що вертикальна кар’єра є можливою для таких категорій: висококваліфіковані працівники у перспективному віці; новaчки без кваліфікації ( кар’єра ... Необхідно також зазначити, що опитувані встановили не досить високі показники щодо об’єктивності формування кадрового резерву, при цьому середній арифметичний показник ...
...Завдання № На основі наведених даних необхідно: 1) розрахувати для кожного підрозділу рентабельність капіталу; 2) визначити, котрий підрозділ має кращі результати діяльності; 3) розрахувати чистий (кінцевий) прибуток ...обладнання, для кожного з них необхідно мати інвестицій в сумі 94500 у.о. Кожний із проекту розрахований на три роки і забезпечує такі грошові надходження, у.
Необхідно враховувати, що система покарань повинна бути соціально обумовлена й повинна визначатися соціальними, економічними, політичними, кримінологічними й іншими факторами.... Далі необхідно показати юридичне значення системи покарань. Розкриваючи друге питання теми, необхідно проаналізувати історію побудови системи покарань, визначити пріоритетність побудови системи покарань ...
...вказівки: Аналізувати перше питання теми необхідно на підставі законодавчого визначення співучасників (ст. 27 КК). Опрацьовуючи дану тему слід приділити увагу розмежуванню функціональних ролей співучасників злочину, характеру ... Необхідно також зазначити, що сама наявність виконавця можлива лише в тому випадку, коли має місце дія спільно з ним осіб, що ...
...організованою злочинністю та корупцією, оскільки необхідно вдало досягти завдань щодо забезпечення охорони правоохоронюваних інтересів, що має реалізовуватися не лише через посилення кримінальної відповідальності, а й відмови ...добровільної відмови від вчинення злочину необхідно розглядати у контексті стадій вчинення злочину. В. В. Сташис визначає, що стадії вчинення злочину – це передбачені Кримінальним кодексом (далі – КК), ...
Необхідно: а) охарактеризувати порушення, б) обрати вид висновку; в) підготувати текст висновку аудитора Завдання №21 1) Необхідно оцінити власний ризик аудитора та ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків 1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств 1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків 1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2.1 Організаційно економічна характеристика ЗАТ «Еко» 2.2 Облік готівкових розрахунків на ЗАТ «Еко» 2....
Необхідно відзначити, що на відміну від позиції ряду науковців, законодавець визначає дану форму співучасті незалежно від виконуваної ролі кожним із співучасників ... Аналізувати четверте питання теми необхідно на підставі вивчення точок зору вчених щодо визначення поняття організованої групи, її співвідношення з іншими формами співучасті.
...є фінансова безпека і тому необхідно виокремити існуючі підходи до розкриття її суті та механізму забезпечення. Величезне значення для держави має її фінансово кредитна система, яка ...АКТИВНОСТІ ФКУ Ділову активність ФКУ необхідно визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу ФКУ (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і ...
Необхідно визначити норму амортизаційних відрахувань на плановий період Задача Визначити середньорічний контингент учнів, середньорічну кількість класів і кількість ставок для планування ...Всього При перевірці проекту кошторису необхідно врахувати таке: 1. Лікарні не мають права на розширення штатів до рівня минулого року, оскільки передбаченого лікарнями зростання контингентів у ...
У даному випадку необхідно відмовити у прийнятті позовної заяви. І тут саме слід зазначити, що закон стосовно цього не містить чітких правових положень.... Необхідно доповнити ст. 136 ЦПК спеціальним пунктом і змінити ч. 4, де необхідно передбачити, що відмова судді у прийнятті заяви третьої ...
...виходу з положення, що склалося, необхідно провести розрахунки і зіставлення по основних показниках фінансового менеджменту як для самого підприємства, так і для контрагентів, з якими має намір співпрацювати підприємство. Необхідно: 1) розрахувати 4 основних показники ...
1), необхідно, використовуючи ординалістський підхід пояснення поведінки споживача, визначити: 1) оптимум (рівновагу) споживача; 2) реакцію споживача на зміну ціни товару В (детермінується ... 2 додатку необхідно: 1) Накреслити криві ринкового попиту та ринкової пропозиції. 2) Визначити рівняння (формули) для даних кривих попиту та пропозиції.
Визначення поняття співучасті необхідно почати з до¬слідження дефініції, що міститься у ст. 26 КК України, на підставі чого слід виділити ознаки співучасті....ознаки включені законодавцем у дефініцію, необхідно звернутися до історії розвитку цього питання в науці криміна¬льного права та в законодавстві. Далі потрібно з' ясувати, яке значення ...
...перевірки були застосовані відповідні санкції Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під час перевірки ...При вирішенні завдань з аудиту необхідно визначити: які нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові ...
Необхідно: А) вказати процедури внутрішнього контролю, що можуть попередити подібні відхилення; Б) скласти тести узгодженості, які застосовуються аудитором під час перевірки ...При вирішенні завдань з аудиту необхідно визначити: які нормативні акти порушені, вказуючи пункт, статтю і т.п.; як дані операції вплинуть на валові доходи чи валові ...
У першому пункті плану необхідно визначити поняття стадій вчинення злочину, проаналізувати його об’єктивні та суб’єктивні ознак, висловити ставлення до так званого «виявлення наміру».... У другому пункті необхідно дати поняття готування до злочину, його об’єктивні та суб’єктивні ознаки (ч. 1 ст. 14 КК).
...починати з вступу, в якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Перший пункт плану доцільно розпочати з визначення загального поняття причини, як ... Необхідно дослідити ці правила, навести приклади застосування. Розгляд третього питання теми припускає розкриття поняття «необхідноі» умови, з'ясування різниці між зв’...
Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад. Необхідно охарактеризувати їх функції основні завдання та компетенцію.
Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад. Необхідно охарактеризувати їх функції основні завдання та компетенцію.
Необхідно: 1. Визначити фінансовий результат від даних операцій з цінними паперами. 2. Які властивості цінних паперів використовуються?... Необхідно: Визначити яку суму доходу матиме банк від вкладень в асоційовану компанію. Задача № 3 Акціонерний комерційний банк "Славутич" в 19X1 році ...
Необхідно вказати порядок формування місцевих рад. Висвітлюючи друге питання особливу увагу слід приділити статусу постійних комісій місцевих рад та тимчасових контрольних ... Також необхідно проаналізувати основні форми та методи роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій місцевих рад та депутатів місцевих рад.
Необхідно вказати порядок формування місцевих рад. Висвітлюючи друге питання особливу увагу слід приділити статусу постійних комісій місцевих рад та тимчасових контрольних ... Також необхідно проаналізувати основні форми та методи роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій місцевих рад та депутатів місцевих рад.
...межах відповіді на це запитання необхідно надати визначення конституційно правової норми, вказати основні ознаки та властивості конституційно правових норм, а також згадати основні різновиди таких норм....час відповіді на це запитання необхідно згадати, що є зовнішньою формою вираження конституційно правових норм та навести класифікацію таких форм. Розкриваючи друге питання, треба розглянути інститут ...
Розкриваючи кожний з аспектів необхідно визначити предмет державного права зарубіжних країн. Особливу увагу, в межах цього питання, слід приділити предмету державного права зарубіжних країн як ... Розкриваючи друге питання роботи, необхідно відзначити, що у більшості сучасних країн вибори є ємним елементом суспільно політичного життя, представляючи собою основну форму волевиявлення населення та ...
...які відображено в науковій літературі, необхідно виявити основні ознаки, властиві одиничному злочину й розкрити їх зміст. Вирішивши це завдання, слід сформулювати поняття одиничного злочину та охарактеризувати ... У роботі необхідно особливу увагу приділити особливостям його юридичної конструкції, яка дає можливість відокремлювати його від ускладнених одиничних злочинів.
...успіху на ВАТ “Городищенський маслозавод” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії.... Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і перевитратам, знижувати собівартість продукції, підвищувати продуктивність праці, щоб надалі Ват “Городищенський ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.