Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 57 за запитом нетрадиційні

Загальна характеристика нетрадиційних уроків учнів 1 4 класів 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до його проведення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ПОНЯТТЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ…………………………………………………………………………...10 1.1 . Аналіз психолого педагогічної літератури з досліджуваної проблеми...10 1.2 . Нетрадиційні уроки у системі навчання учнів ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття форми організації навчання 1.2. Основні форми організації навчання 1.3. Поняття та особливості нетрадиційних форм організації навчання в сучасній ...
Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до ...
Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1. Поняття нетрадиційного уроку та основні вимоги до ...
НЕТРАДИЦІЙНІ УРОКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ 1.1 Нетрадиційні уроки у формуванні розумових здібностей 1.2 Методика проведення ...
Види загартування: традиційні і нетрадиційні 1.4. Фізіологічні основи загартування 1.5. Загальні правила загартування Розділ II. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ЗАГАРТУВАННЯ 2.1.
ВСТУП Розділ 1. СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ ТА РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 1.... НЕТРАДИЦІЙНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 2.1. Пілатекс 2.2. Стрейчинг 2.3. Хатха йога 2.4. Шейпінг 2.5.
зміст Постановка технічного завдання Аналіз технічного завдання Вступ Розділ 1 1.1 Перспективи використання сонячної ... зміст Постановка технічного завдання Аналіз технічного завдання Вступ Розділ 1 1.1 Перспективи використання сонячної фотоенергетики 1.2Сонячний ПК:перетворення сонячного світла на обчислювальну потужність Розділ 2 2.1 Вітроенергетика як нетрадиційне джерело енергії для ПЕОМ 2.2 Класифікація вітрового потенціалу місцевостей Розділ3 3.1 Ко...
ВСТУП .............................................................................................................. 3 I.ЗАВДАННЯ І ЗАСОБИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ... МЕТОДИКИ НЕТРАДИЦІЙНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ...... 41 3.1. Методика оздоровлення фіто та аромотерапією ................................... 41 3.2.
Вступ 1.Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій 2. Лізингові операції комерційних банків 3.
Процес трансформації суспільно політичних відносин, що відбувається в українському суспільстві, не ...
1. Правова та економічна сутність лізингових операцій 2. Депозитні операції з дорогоцінними металами 3.
Нетрадиційні банківські послуги. Розвиток нетрадиційних банківських послуг в Україні 19. Фінансові послуги на валютному ринку Задача № 27 Визначити доцільність вкладу коштів ...
...права, об’єкти суміжного права, нетрадиційні об’єкти. 2. Довести різницю по суті між об’єктами промислової власності та авторського права....власності, авторського та суміжного права, нетрадиційних об’єктів. 8. Визначити найбільш раціональну схему охорони об’єкту ІВ у конкретній ситуації. 9.
...допомогою двох підходів – традиційного та нетрадиційного. Такий поділ випливає із протилежних способів та методів, які існують в прийнятті рішень щодо управління кредитним портфелем.... Нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія базується на економіко математичних методах та моделях, активно застосовує комп’ютерну техніку.
Нетрадиційні уроки. 29. Неурочні форми організації. Змоделювати урок семінар. 30. Контроль у навчальному процесі. 31. Сучасні проблеми перевірки та оцінки ЗУН.... Змоделювати нетрадиційну форму педагогізації батьків. 40. Поняття про методи виховання, їх класифікація. Умови оптимального вибору методів вихователів. Аналіз власного досвіду. 41.
...пов’язане виникнення та розвиток нетрадиційних банківських операцій та послуг? 2. Які банківські послуги відносяться до нетрадиційних? 3. Як поділяються послуги в залежності від їх обліку ...
НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ'ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....481 1. Наукове відкриття.....481 2. Компонування інтегральної мікросхеми.....484 3. Раціоналізаторська пропозиція........ Нетрадиційні види засобів забезпечення виконання зобов'язань.....585 Розділ VIII. Окремі види договірних зобов'язань.....589 Підрозділ І.
...дохідності активів (Аз) від інших нетрадиційних послуг і доходів інших (Ді) 6. «Мертва точка» прибутковості ФКУ Показує мінімальну дохідну маржу для покриття всіх витрат, після чого ...залежність обсягу надходжень від разових, нетрадиційних операцій; залучення дорогих ресурсів на ринку міжбанківських кредитів з метою підтримання обов’язкових економічних нормативів.
Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 2.Поняття цивільного правочину та цивільного договору Література
Традиційні та нетрадиційні методи компенсації. Суть сучасних систем, які застосовуються для оплати праці персоналу. Мотивація персоналу 2. Дослідження факторів, які лежать в основі ...
Нетрадиційні банківські послуги Список використаної літератури
Класифікаційні групи нетрадиційних і нових релігій в Україні 4. Нормалізація релігійного життя мусульман в незалежній Україні Література
Нетрадиційні методи ознайомлення дітей з цифрами. 4. Ігрові ситуації з навчання дошкільників лічбі. Висновок Список використаної літератури Додатки
Нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності. 3. Способи захисту права інтелектуальної власності. Висновки Список використаної літератури
До нетрадиційних банківських операцій належать: а лізинг б надання гарантій в консультації г вісі вірні відповіді 2. Акредитиви бувають: а.
...діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини. Розділ 2. Дослідження дозвільно реєстраційних функцій у сфері охорони здоров’я. 2.1. Державна реєстрація харчових продуктів спеціального дієтичного ...
...суб‘єкти права інтелектуальної власності; нетрадиційні об‘єкти інтелектульної власності; захист прав інтелектуальної власності в Україні та його особливості. 2. Дати визначення термінам: Представництво Час відпочинку ...
...впровадити в життя цілий ряд нетрадиційних, нових про¬грам щодо підвищення рівня життя населення (нова інвестиційна політика, нові аспекти соціальних заходів і ін.).
Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності………………...…..27 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………………..…33 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….
Нетрадиційні методики розслідування злочинів Висновки Список використаної літератури
Нетрадиційні послуги банківської установи 56 Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення надання послуг банківською установою 3.1. Напрями удосконалення надання послуг банківською установою ...
...б) витримана; в) раціональна; г) нетрадиційна; д) традиційна. 4. Як називають систему заходів, що забезпечує співробітництво найманих працівників з роботодавцями? а) адаптація; б) договір; в) соціальне ...
Аналіз нетрадиційних форм розрахунків клієнтів в АКБ «Укрсоцбанк»….63 РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТІВ З БАНКОМ………………………………………….
...у поєднанні з використанням додаткових нетрадиційних методів та засобів, спрямованих на розширення обсягу силових можливостей організму спортсмена [21]. Біг на короткі дистанції один із найпопулярніших видів ...
...умов зростає інтерес до таких нетрадиційних для вітчизняних банків способів залучення ресурсів, як сек'юритизація іпотечних активів, яка отримала широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою ...
...створенні і розповсюдженні рекламної продукції, нетрадиційного устаткування і радикально нових матеріалів, що з'явилися на світ в результаті процесу окремих галузей промисловості: ЕОМ, топографії і т.
Інші (нетрадиційні) види засобів забезпечення виконання зобов'язань.....112 Підрозділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР.....132 Глава 3.
...засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. 2. Об'єкти авторського права відносяться: літературні твори; драматичні і музично драматичні твори, сценарні твори; хореографічні ...
...Тема:Методика підготовки та проведення нетрадиційних видів лекційних занять з педагогіки початкової школи Завдання 1.Розробити навчально методичну модель проблемної лекції з педагогіки початкової школи.
...у відсутності досліджень традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем комерційного банку. Сукупність викладених аспектів і обумовила вибір теми дипломної роботи.
Нетрадиційні види харчування 12.1 Вегетаріанство 12.2 Сироїдіння 12.3 Роздільне харчування 12.4 Харчування йогів 12.5 Харчування макробіотиків ...
Загальна характеристика нетрадиційних методик розслідування злочинів. 66. Криміналістична характеристика злочинів: поняття і структура. 67. Елементи криміналістичної характеристики злочинів. 68. Методика розслідування вбивств. 69.
сегрегативне Question 17 Що є нетрадиційним для японської манери дискусії: a. прагнення зрозуміти погляди і переконання супротивника b. уникнення категоричних думок c.
...для ефективної діяльності необхідно приймати нетрадиційні рішення. Так, ТП «Лікорн», за рахунок прийнятого рішення популяризувати екстремальні види туризму та сконцентрувати основну увагу на спеціалізованих видах туризму, ...
...для ефективної діяльності необхідно приймати нетрадиційні рішення. Так, ТП «Альф туристичний оператор», за рахунок прийнятого рішення популяризувати екстремальні види туризму та сконцентрувати основну увагу на спеціалізованих ...
...для ефективної діяльності необхідно приймати нетрадиційні рішення. Так, ТОВ “Нитка Аріадни”, за рахунок прийнятого рішення популяризувати екстремальні види туризму та сконцентрувати основну увагу на спеціалізованих видах ...
...для ефективної діяльності необхідно приймати нетрадиційні рішення. Так, ТОВ “Нитка Аріадни”, за рахунок прийнятого рішення популяризувати екстремальні види туризму та сконцентрувати основну увагу на спеціалізованих видах ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.