Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 341 за запитом ні

Варіант № 3. (В, Е, З, Ї, Л, О, С, Ф, Ч, Ю) Завдання № 1 Розглядаючи справу за позовом АТ «...недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобілів, що імпортуються позивачем, та стягнення митних зборів виходячи з митної вартості, вказаної у контракті та рахунках постачаль ника, суд ...
Варіант № 3. (В, Е, З, Ї, Л, О, С, Ф, Ч, Ю) Завдання № 1....недійсним відмови в митному оформлен¬ні автомобілів, що імпортуються позивачем, та стягнення митних зборів виходячи з митної вартості, вказаної у контракті та рахунках постачаль¬ника, суд ...
Варіант II І. 1. Статут юридичної особи. 2. Пайові цінні папери. 3. Вчинення правочину під впливом обману. 4.... не бажав ні з ким спілкуватись. Його донька М., дізнавшись, що Н. склав заповіт щодо будинку на користь релігійної громади, звернулась до суду ...
Зміст Вступ 1. Програма соціологічного дослідження 2. Робочий план 3. Основна анкета 4. Обробка, узагальнення соціологічних даних. 5.
ні b. так Question 3 Душу народу Вундт пропонує вивчати методом аналізу конкретно історичних продуктів творчості народу: мови, міфів, звичаїв. Виберіть одну правильну відповідь a. ні b.
а) так; б) ні. 2. Чи вважаєте ви, що багато хто з оточуючих вас людей займають більш високе положення в суспільстві, користуються більшою повагою, ... а) так; б) ні. 3. Знаходячись на зборах людей, рівних вам по соціальному статусу, чи відчуваєте ви бажання не висловлювати своєї думки, навіть коли ...
Ні Question 2 Головною характеристикою сім’ї як соціальної системи є наявність взаємостосунків між членами сім’ї. a. Так b. Ні Question 3 У дисфкункційних сім’...
ні, це не призведе до появи нових областей знань c. ні, лише зміна методів дослідження не робить наукової революції d.
ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне призначення c. так, тому що наукове знання передбачає точність, виваженість, експериментальну перевірку ... ні, тому що вчений повинен певним чином організувати факти d. так, вже одне накопичення фактів робить науку наукою Question 6 Гіпотеза – ...
ні c. залежно від обставин Question 7 Яке з підприємств в разі розділення великої фірми за принципом утворення самостійних підприємств на ... Ні; c. Може, якщо є дозвіл ДКЦПФР; d. Може, якщо розмір збитків не перевищує 5 % статутного фонду.
ні Question 2 Ціноутворення окремого виробника на ринку вільної конкуренції характеризується: a. найбільшою складністю b. завжди регулюється державою c.... ні b. так Question 7 Яка ціна буде більшої за рівнем: a. DAF b. DDP Question 8 Ціна брутто це: a.
ні b. так Question 9 В сучасних умовах менеджмент повинен орієнтуватись на a. рішення споживача щодо розподілу його доходу b.... ні b. так Question 7 Підходи до підвищення соціальної і виробничої активності працівників передбачають впровадження: a. програм гуманізації праці b.
ні Question 6 До якої частини системи галузі трудового права віднесений такий правовий інститут, як «забезпечення зайнятості і працевлаштування»? a.... ні b. так c. допускається тільки за рішенням суду ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 В який термін має бути підписаний ...
Ні b. Так Question 24 Яку максимальну довжину може мати файл? a. Вона не обмежена взагалі b. 1 гігабайт c.... Ні Question 27 До якого результату призведе виконання команди СOPY CON EXAM.TXT *********** разрыв содержания (не помещается) Question 95 Для того, ...
ні Question 7 Інвестиції, на величину яких не впливають підсумки виробничо господарської діяльності підприємства, які можуть бути отримані в результаті виконання ... ні b. так Question 10 Аналіз потреб в машинах та обладнанні з зазначенням кількості і терміну роботи, подається в такому розділі ...
...діяльністю Управління ПФВ Ратнівському р ні 8 РОЗДІЛ 2. Організація обліку в Управлінні ПФВ Ратнівському р ні 10 2.1. Загальна характеристика організації обліку Управління ПФВ ...
...Він – говорить мати – не впізнає ні мене, ні батька, ані своїх брата із сестрою, не може тримати голову, не вміє говорити.
ні Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і: a. людина, яка бере на себе відповідальність і ... ні b. так Question 8 Характерними рисами підприємницької діяльності є: a. Самостійність здійснення підприємницької діяльності b. Екологічна безпека c.
ні b. так Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і: Виберіть одну або кілька відповідей a.... ні b. так Question 8 Характерними рисами підприємницької діяльності є: Виберіть одну правильну відповідь a. Вільний рух капіталів b.
ні Question 5 Участь в управлінні системами соціального страхування соціальних партнерів дозволяє забезпечити: a. соціальне сприяння у суспільстві b.... Ні Question 5 До страхового стажу зараховуються: a. перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами b.
Ні b. Так Question 5 До першої школи економічної теорії відносять школу: Виберіть одну правильну відповідь a. класиків b. кейнсіанців c.... Ні ТЕСТ 2 Question 1 Рушійною силою економічного розвитку суспільства є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічна система суспільства b.
Ні Question 15 Балів: 1 В економічній науці процес диференціації знань розпочався в ІІІ ст.. до н.е. Виберіть одну правильну відповідь a. Так b. Ні Тест до теми 2 Question ...
ні Question 4 Демографічна політика – це: a. нормативно правові акти, що регулюють перебіг демографічних процесів b.... ні b. так Question 12 Межа бідності – це: a. рівень доходу, нижче якого неможливе задоволення основних потреб b.
1) Так; 2) Ні. Question 14 of 31 Яким терміном в біології називають учення про варіації будови об’єкту, його форми та структури: 1) ... 1) Так; 2) Ні. Question 19 of 31 Що досліджується за допомогою антропометричних методів? 1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; ...
1) Так; 2) Ні. Question 14 of 31 Яким терміном в біології називають учення про варіації будови об’єкту, його форми та структури: 1) ... 1) Так; 2) Ні. Question 19 of 31 Що досліджується за допомогою антропометричних методів? 1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; ...
ні b. так Question 7 Сукупність людей, у яких один і той же період часу відбулася певна демографічна подія, називається: Виберіть ... ні Question 7 Демографія досліджує такі функції сім`ї: Виберіть одну правильну відповідь a. господарсько економічну b. репродуктивну c. виховну d.
Вірночи ні: 1. Результативність консультативної допомоги розглядається як розв’язання клієнтом своїх психологічних проблем; 2. У роботі психолога практика техніки та прийоми ... Вірно чи ні: 1. Прийом психологічної інтерпретації для фокусування інформації відрізняється від варіативного повторення вже сказано тим, що сприяє виникненню у свідомості клієнта ...
А я — ні. А це — моя машина. Не відчиняй дверцята. Мій кіт — у машині. Це — гарний чорний кіт. Він — мій друг.... — Ні, я не вчитель, я — студент. 2. Боб, дай цьому хлопцю твою книжку, будь ласка. 3. Цей капелюх червоний чи жовтий?
ні 10 Типовими функціями управлінського циклу є: Виберіть одну або кілька відповідей a. координація і регулювання b. активація і стимулювання c.... ні 2 Особливістю сіттьової структури є те, що вона грунтується на: Виберіть одну правильну відповідь a. діягональних зв’язках b.
...знаряддя праці: 1) так; 2) ні. Question 3 of 35 Чи вірне судження, що людина відноситься до ряду вузьконосих мавп: 1) так; 2) ні.
ні c. так, після проведення аудиту за звітний рік d. так Тест до теми 2 Question 1 Аудиторська палата України: a.... ні c. мають, якщо це передбачено засновницькими документами Question 6 Лист зобов’язання про згоду аудиторської фірми на проведення перевірки направляється ...
1) Так, цілком вірне; 2) Ні, вони впливають лише на фізичний тип людини; 3) Ні, вони впливають лише на соціальну організацію людей; 4) Кліматичні умови абсолютно ...
...лише із медичного страхування; г) ні. 18. Основними функціями страхової медицини є: а) вироблення єдиної політики впровадження та функціонування системи ОМС в Україні; б) вирівнювання фінансування ...таблиці смертності: а) так; б) ні; в) так, лише за дозволом страхувальників; г) так, лише за дозволом органу державного нагляду за страховою діяльністю. 20.
Але ні за тиждень, ні за місяць борг так і не був повернений. Почекав 3 місяці, Міхненко звернувся до юристів з проханням ...
...далі ДПІ) у Дзержинському р ні м. Харкова № 01 від 16.09.2009 р. "Про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість", згідно з яким було ...до ДПІ у Дзержинському р ні м. Харькова з вимогою скасувати зазначений акт та поновити реєстрацію платника податку на додану вартість.
...відкриття палацу, якого не відновлювали ні за царів, ні за комуноімперії, ні за перших наших президентів. І нарешті палац ожив. Ще в період завершення реставрації громадськість ...
...присутнім на наступних зборах чи ні, а також дізнатися, яким чином йому вдалося добитися прогресу в своїй частині проекту. Після розмови з Полом Сью стала виконувати ...тим, що у команди немає ні настрою, ні енергії, щоб переборювати чергові рубежі, і іноді відчуває повне безсилля у зв'язку з тим, що її спроби, ...
б) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне ... а) так; б) ні. 9. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування ...
а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне ... а) так; b) ні. 9. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування ...
а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне ... а) так; b) ні. 9. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування ...
а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне ... а) так; b) ні. 9. Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування ...
...далі ДПІ) у Дзержинському р ні м. Харкова № 01 від 16.09.2009 р. "Про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість", згідно з яким було ...до ДПІ у Дзержинському р ні м. Харькова з вимогою скасувати зазначений акт та поновити реєстрацію платника податку на додану вартість.
...й культури, сам не знаходиться ні в мовній, ні в культурної сферах, ні в них обох одночасно. Концепт є ментальна одиниця, Список використаної літератури
...проведення таких робіт не загрожуватиме ні життю, ні здоров'ю мешканців, ні цілісності їхнього майна. Крім того, суд відзначив, що одержання згоди було б необхідно тільки ...
ні; Question 3 Судова психологія це: a. психологія суддів; b. психологія учасників судового процесу; c. психологія досудового слідства; Question 4 Об'... ні; b. так; c. частково; Question 4 Мотивація злочинної поведінки може бути: a. тільки навмисною; b. тільки ситуативною. c. ситуативною, навмисною.
...цедента і перестраховика за договором — ні. г) тантьєма — це винагорода перестрахувальникові від перестраховика за прибуток, отриманий переетраховиком по переданих у перестрахування ризиках. — так. 7.... а) Так; б) ні, в) тільки якщо належать до засновників або акціонерів. 4. Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до ...
Адже ні війни, ні стихійні лиха, ні соціальні потрясіння не можуть спинити трудову діяльність людей, без чого не змогло б існувати жодне ...
Ні Question 2 Балів: 1 Іонізуюче випромінювання має кумулятивний ефект. Виберіть одну правильну відповідь a. Ні b.
У певних випадках наслідки назва¬ні в диспозиції статті Особливої частини КК України як обов'язкова ознака складу злочину, а в деяких ні.
...на узбіччі дороги, не включив ні стояночних, ні габаритних вогнів. У цьому ж напрямку рухався вантажний автомо біль, яким, перебуваючи в стані сп’яніння, керував Сафонов.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.