Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 513 за запитом об'єкта

... Задача №211 ТОВ „Укрбіотон” уклало з ВАТ „Воропай” договір про створення за замовленням і використання обєкта ...
Історія розвитку торговельної марки як обєкта правової охорони…...6 Розділ 2. Поняття та функції торговельної марки………………………………..11 2.1. Поняття та сутність торговельної марки…………………………..
...1 Знаходження динамічної ланки моделі об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до безрозмірної форми………………………………..
Поняття обєкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони»....значення загального, родового та безпосереднього обєкта злочину. 4. Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. Співвідношення обєкта та предмета злочину. Висновки.
Поняття обєкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони»....значення загального, родового та безпосереднього обєкта злочину. 4. Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. Співвідношення обєкта та предмета злочину.
Поняття обєкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони»....значення загального, родового та безпосереднього обєкта злочину. 4. Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. Співвідношення обєкта та предмета злочину.
Поняття обєкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2. Співвідношення понять «об’єкт злочину» та «об’єкт кримінально правової охорони»....значення загального, родового та безпосереднього обєкта злочину. 4. Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину. Співвідношення обєкта та предмета злочину.
Аналіз особливостей безпосереднього об'єкта і предмета злочину 18 2.1. Характеристика безпосереднього об'єкту злочину 18 2.2.... Значення безпосереднього об'єкта і предмета злочину для його кваліфікації та характеристики суспільної небезпечності 28 3.1. Значення об'єкта і предмета злочину ...
Відмінність обєкта предмета. Основний та додатковий списки літератури та матеріали судової практики: Гавриш С.Б. Теоретические предпосылки объекта преступления//Право и ...
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН………………………………………………………………….6 1.1. Поняття інформації як обєкта цивільних правовідносин………………..…..6 1.2.... ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА…………………………….…28 ВИСНОВКИ………………………………………………………………...………37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….…………39 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Залежно від виду безпо середнього об'єкта, якому суспільно небезпечне діяння заподі¬ює шкоди, слід класифікувати наслідки на основні й додаткові, які, у свою чергу, можуть ...
Поняття об'єкта злочину…………………………………….5 РОЗДІЛ 2.Ознаки об’єктивної сторони злочину………………………...7 2.1. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).
Поняття суб’єкта правовідносин, його ознаки 2.Класифікація суб’єктів правовідносин Розділ 2 Об’єкти правовідносин: 1.Поняття обєкта правовідносин, його сучасні інтерпретації. 2.
Предмет як факультативна ознака обєкта злочину 2.3. Класифікація предметів злочинів та її кримінально правове значення Висновки Список літератури
...перше питання варто дати визначення обєкта цивільних прав, дати характеристику видам об’єктів цивільних прав, згідно з положеннями Цивільного Кодексу України.
Опис обєкта 3.2 Підбір обладнання (Оптимізаційний вибір параметрів обладнання) 3.3 Опис проектованої системи контролю і управління доступом (СКУД) 3....
...1 Вимоги законодавства щодо розміщення обєкта, що становить підвищену екологічну небезпеку 2.2 Екологічна криза Донбасу 2.3 Вплив громади на подолання екологічної кризи 3.
Поняття об'єкта соціології 3. Предмет соціології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...ТА ЧЕСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ОБЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ....................................................................................................6 1.1. Ідея гідності та честі в праві................................................................................6 1.2.
...Question 118 Вміст контекстного меню об'єкта a. настроюється користувачем самостійно b. правильної відповіді немає c. є фіксованим для усіх об'єктів d.
...для визначення стану і поведінки обєкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня контролюючі  спрямовані на вирішення питань поточного характеру ...втручання до стану і розвитку обєкта управління оперативні (щодінні)  базуються на аналогії з минулими успішними діями, приймаються за умови, що є достатні загальні знання, досвід, ...
виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання b. виключне право дозволяти використання обєкта права інтелектуальної власності ...творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) обєкта права інтелектуальної власності d. право на використання обєкта права інтелектуальної власності Question 5 Майновими правами інтелектуальної власності є...
...кредитів Question 2 Конкретна вартість обєкта, що оцінюється, для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей, — це: a. ліквідаційна вартість b....вартість Question 3 Аналітична оцінка обєкта нерухомості, яка базується на знаннях та обліку його фінансового стану, а також перспектив одержання прибутку та чистого доходу, — це: ...
розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей ... розгляді досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c.
Аналіз об`єднання громадян як суб`єкта адміністративного права ………………………………………………………………………….12 2.1 Адміністративно правовий статус об'єднань громадян ……………….
...документацію та інші документи стосовно обєкта інвестування, які прямо чи опосередковано стосуються Проекту та даного Договору, без попереднього письмового погодження таких документів повноважним представником Інвестора....2 Здавання приймання в експлуатацію об'єкта загалом оформляється актом, дата підписання якого Сторонами визначає момент передачі об'єкта у власність Замовника 9.3 Замовник зобов'...
розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 Принцип розвитку полягає в: b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів ... визначення об'єкта b. проведення перевірки запасів c. проведення перевірки основних засобів Question 8 Сутність першого підходу щодо проведення автоматизованого внутрішнього контролю ...
...декількох характеристик з метою калібрування об'єкта і порівняння одержаних результатів з установленими вимогами для визначення того, чи досягнуто відповід¬ність для кожної з цих характеристик, ...розробку, виготовлення та експлуатацію стандартизованого об'єкта c. річний економічний ефект d. всі відповіді невірні Question 5 При оцінці ефективності підвищення якості продукції обов'язковим при ...
...організації будівництва враховується ступінь складності об'єкта будівництва. Оскільки відсутні складні архітектурно планувальні і конструктивні рішення, будівництво виконується із застосуванням типових будівельних конструкцій та серійного технологічного ...будівництва, організаційпо технологічні схеми зведення об'єкта, відомість обсягів основних будівельних монтажних та спеціальних робіт, відомість потреби в будівельних конструкціях, графік потреби в основних буд...
7) Особливості оподаткування новоствореного (нововведеного) обєкта житлової нерухомості. Контрольні завдання до Теми 6 1) Назвіть суб’єктів та об’єкт екологічного податку....яких випадках зменшується база оподаткування обєкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Характеристика обєкта дослідження 2. Оцінка системи обліку і аналізу основних засобів на підприємстві 2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху ... У випадку часткової ліквідації обєкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини ...
Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції.....488 3.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.....490 3.3....створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності.....797 Підрозділ VI. Договори, спрямовані на цілі, єдині для всіх учасників.....799 Глава 59.
залежністю наукової картини обєкта від методів його дослідження c. незалежністю наукової картини обєкта від методів його дослідження d....Метод, який потребує, щоб розвиток обєкта відтворювався у всій його багатогранності, з урахуванням всіх зигзагів та випадковостей, це: a. логічний метод b. історичний метод c.
...визначенням платника податку і збору, обєкта оподаткування, джерела, строків і порядку сплати, податкового періоду. Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г....перелічені Question 8 При встановленні об’єктивного стану щодо суб’єкта, що перевіряється корисною є: a. категорична інформація b. умовно точна інформація c. орієнтована інформація d.
Поняття «одиниця вимірювання об'єкта оподаткування» та «ставка податку», їх суть. 3. Класифікації податків за економічними ознаками, їх характеристика.... Характеристика об'єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб для резидентів та нерезидентів. 7. Податкова знижка при оподаткуванні податком на доходи фізичних ...
...надання числових значень властивостям реальних об'єктів за допомогою певних прийнятих одиниць, це: a. вимірювання b. обчислення c. порівняння d. узагальнення Question 10 Метод дослідження, заснований ... теорія Question 62 Вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, які утворюють систему з урахуванням всіх факторів, що впливають на його функціонування, це: a.
Основними напрямками діяльності обєкта дослідження ВАТ «БМУ 23» є: виконання будівельно – монтажних робіт за контрактами підряду з замовниками за вільними договірними цінами, надання ...коштів від зростання виробничої потужності об'єкта; 4) зменшення витрат, пов'язаних з використанням об'єкта основних засобів. Витрати, які включають до первісної вартості об'єкта: ...
...транспортними фірмами) на спільне спорудження обєкта для замовника, починаючи з нульового циклу і закінчуючи здачею обєкта в експлуатацію, є: a. поточним підрядним договором b.
...визначенням платника податку і збору, обєкта оподаткування, джерела, строків і порядку сплати, податкового періоду. Ставок податку, підстав для надання податкових пільг. 4. Доступність Г....перелічені Question 8 При встановленні об’єктивного стану щодо суб’єкта, що перевіряється корисною є: a. категорична інформація b. умовно точна інформація c. орієнтована інформація d.
...перетворитися на фактичне спричинення шкоди об'єкту, перешкоджає закінченню злочину. Так згідно з ч.2 ст.17 КК особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до ...вчинення злочину усуває небезпеку для об'єкта, який охороняється кримінальним законом і виключає можливість вчинення злочину. Крім того, особа може вчинити будь які дії щодо ліквідації ...
Це умова перебування застрахованого обєкта в стані небезпеки d. Це правило, по якому страховик заплатить максимальну суму страхового відшкодування Question 42 Ринкові регулятори на ...
Це умова перебування застрахованого обєкта в стані небезпеки d. Це правило, по якому страховик заплатить максимальну суму страхового відшкодування Question 42 Ринкові регулятори на ...
...відносин, що виступають в ролі об'єкта злочину 1.2.1. Предмет суспільного відношення 1.2.2. Суб’єктний склад 1.2.3.
...бути безпосередньо віднесені до конкретного обєкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, ...бути безпосередні віднесені до конкретного обєкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’...
...становить 20% при: – однаковій вартості об'єкта при ціні 30000 грн.; – вартості одного об'єкта у 100000 грн., а решти – по 30000 грн.
Характеристика обєкта дослідження 2.2. Визначення задачі та її аналіз 2.3. Побудова концептуальної моделі 2.4.... Якщо ж об'єкта оригіналу ще не існує, то модель вважається адекватної об'єкту оригіналу, якщо вона з достатнім ступенем наближення на рівні ...
...незмінності грошового потоку від використання об'єкта; в) змінності потоку доходів від використання об'єкта; г) непередбачуваності змін зовнішнього середовища. 7....можливий доход від експлуатації однорідного об'єкта; б) повна собівартість виробництва однорідного об'єкта; в) цінова інформація по комплектуючим вузлам однорідного об'єкта; г) індекси зміни ...
...які передбачають докорінне ламання соціального обєкта і, як правило, спираються на насильство, це: Виберіть одну правильну відповідь a. еволюційні зміни b. революційні зміни c....Результатом якого дослідження є аналіз обєкта, розробка правил, теорії: Виберіть одну або кілька відповідей a. описового b. пілотажного c. аналітичного Question 50 Балів: 1 Вибіркова ...
...їх перегляду; умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з законодавством України; умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізингоодержувача; умови страхування об'єкта лізингу; ...його технічного стану; умови реєстрації об'єкта лізингу; умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору; умови дострокового розірвання договору лізингу; умови ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.