Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 8429 за запитом облік-І

Теоретичні особливості обліку і аналізу послуг в аудиторських фірмах....................................................................................................................19 1.3. Нормативно правове регулювання ведення обліку наданих по слуг........................................................................................................................... Дослідження методичних особливостей організації обліку в ауди торській фірмі..................
спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку b. нова платформа програми c. немає правильних варіантів Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a.... управлінський облік і облік синтетичний b. аналітичний облік c. систему оподаткування і податкову службу Question 3 Однією із функцій АІС «Податки» є: ...
спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a. інструменти для складання і контролю виконання фінансових планів b.... управлінський облік і облік синтетичний c. систему оподаткування і податкову службу Question 3 Однією із функцій АІС «Податки» є: a.
Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 2.1. Організаційно економічна характеристика відкритого акціонерного товариства “Черкаське Хімволокно” 2.2....належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь ...
Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.... Стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві 2.1. Організаційно економічна характеристика споживчого товариства та стан обліку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні...
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ...оцінка основних засобів 6 1.2. Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 ...
Аналітичний і синтетичний облік надходження та списання запасів 2.4. Огляд облікових регістрів з обліку запасів Висновок до 2 го розділу 3....вона дозволяє значно спростити ведення обліку і скоротити затрати робочого часу для виконання різних видів облікових робіт. Застосування комп’ютерів в лікарні дозволить автоматизувати робоче місце ...
...зробити висновок, що правова база обліку і контролю в Україні ще повністю не сформована. Існує думка що необхідний нормативно правовий документ, який би забезпечив комплексний підхід ...де, зокрема, розглянуті питання з обліку, контролю і контролю грошових потоків і розрахунків бюджетних установ. Аналізуючи стан обліку грошових коштів та стан розрахунків ліцею необхідно зазначити, ...
...процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного ...5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства. Облік власного капіталу забезпечує узагальнення інформації ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв 1.2....засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та аналізу ефективності їх використання 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Городищенський маслозавод» 2.2.
Сутність і методи обчислення рентабельності 2. Діюча практика організації обліку на підприємстві 2.1. Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2....процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного ...
...процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного ...5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства. Облік власного капіталу забезпечує узагальнення інформації ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів 1.3 Теоретичні основи обліку доходів за видами діяльності 1.4 Методика аудиту доходів за видами діяльності ... Для потреб податкового обліку введено поняття “валові доходи”, які відображають загальну суму доходу підприємства від усіх видів ді...
...засобів 1.1 Концепція фінансового і податкового обліку основних засобів 1.2 Облікова політика, завдання, оцінка та класифікація основних засобів 1.3 Бухгалтерський і податковий облік ...підприємстві 2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів 2.6 Організація обліку витрат на ремонт та інші види поліпшення основних засобів на підприємстві ...
Економічна сутність оборотних активів і характеристика грошових коштів 1.2. Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства 1.3.... Огляд нормативної бази з формування обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві Розділ 2. Організація і методика обліку грошових коштів підприємства 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання ...
...податкової звітності Розділ 3 вдосконалення обліку, контролю, аналізу і прогнозування розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами 3.1 Вдосконалення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами 3....теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами. В першому розділі дипломної роботи „Теоретичні обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними ...
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 ...нормативної бази по грошових коштах і грошових потоках 11 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18 1.4.
Окремим питанням обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів приділялась увага Покропивного С.Ф., Кужельного М.В., Ткаченко Н.М., Бєлобжецького І.... Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення обліку та контролю витрат на ремонт і поліпшення основних засобів, а також недостатнє їхнє вивчення визначили вибір ...
Теоретичні аспекти обліку і аналізу процесу реалізації готової продукції 1.1. Сутність процесу реалізації, як об’єкта обліку та аналізу 1.2.... Діюча практика обліку і аналізу реалізації готової продукції на ват "." 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ «.» 2.2.
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, ... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2.
...підприємства; – розробити рекомендації щодо удосконалення обліку і аналізу операцій з валютними коштами та контролю за їх збереженням. Об’єктом дослідження є операцій з валютними коштами ТОВ «...зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з валютними коштами; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи і ...
...1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат 1.3 Методологія обліку і аудиту витрат за економічними елементами 1.4 Методика аналізу витрат за економічними ...теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами. В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за ...
Діюча практика організації обліку доходів і витрат на ВАТ “Азот” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Азот” 2.2 Документування господарських операцій з обліку ...ВАТ “Азот” 2.4 Податковий облік доходів і витрат на ВАТ “Азот” 2.5 Управлінський облік доходів і витрат на ВАТ “Азот” 2.6 Шляхи вдосконалення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами 1.1 Сутність податків, їх класифікація та джерела сплати 1.2 Теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами 1.3 Методика аудиту розрахунків за податками та платежами Розді...
Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 ...нових підходів до організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати особливості біологічних перетворень в сільському господарстві. Щоб правильно і раціонально організувати облік необхідно мати: досконалу законодавчо нормативну ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній шк...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках ... Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія ауд...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання со...
Оцінка системи обліку і аналізу основних засобів на підприємстві 2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів 2.2.... Удосконалення обліку і аналізу основних засобів 3.1. Формування облікової політики що до обліку основних засобів 3.2.
Методологічна основа і нормативна база обліку та аналізу власного капіталу 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку та аналізу власного капіталу ...процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубі жними партнерами, ...
...суть і зміст витрат виробництва і методологію їх обліку. І з’ясували головне, що це ті витрати, які пов’язанні з випуском готової продукції.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат ... Розглядаючи облік затрат і ка...
...нею розрахунків 2.5 Податковий облік у заробітній платі 3. Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат нфв “прінт” 3.1 Завдання, матеріали та методика ...висновок 4.3 Шляхи вдосконалення обліку і аудиту заробітної плати із застосуван ням інформаційних технологій 4.3.1 Автоматизація обліку, аналізу та аудиту праці та заробітної ...
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту валютних операцій на прикладі ТОВ Лан Україна, 95 стор., додатки (Полтавський інститут бізнесу) Зміст ВСТУП ...ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’єкт обліку і аудиту 5 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2.... Облік виробничих запасів в умовах застосування компютерної техніки.68 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.
Нормативно методологічна база обліку і аудиту податків і платежів 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку по податках і платежах 1.2.... Облік і аудит податків і платежів на прикладі Таращанського районного шляхового ремонтно будівельного управління 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характе...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел ...підприємства РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів ...
...міжнародних стандартів, дано критичну оцінку обліку товарних операцій за колишніми і сучасними методами обліку, визначені недоліки і переваги з даного питання.
Характеристика управлінського обліку реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів 33 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ 103 4.1. Визначення проблем відображення доходів в бухгалтерському обліку та шляхи їх вирішення ...
...їх обліку 1.2 Завдання і джерела обліку товаро – матеріальних цінностей 1.3 Нормативно правове забезпечення обліку товаро – матеіральних цінностей підприємства Розділ 2.... Дослідження діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку витрат на виробництво 1.3 Організаційно – економічна хар...
Теоретичні аспекти обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів ...Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.
Діюча практика обліку і аудиту товарних операцій на тов „корпорація молторг” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ „Корпорація Молторг” 2.2 Документальне оформлення ...2.6 Пропозиції щодо вдосконалення обліку товарних запасів в оптовій торгівлі Розділ 3. Аналіз товарних запасів оптовой торгівлі 3.1 Аналіз структури та джерел формування запасів ...
...готівкою, характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти». 5. Підсумкові документи аудитора. 6. Основні положення П(С) БО 16 «Витрати». 7....фінансового стану підприємства та стану обліку і звітності. 21. Напрями класифікації витрат, назвати принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.