Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 107 за запитом обстановки

Відтворення обстановки та обставин події як одна із слідчих дій 1.1. Поняття, мета та види відтворення обстановки і обставин події 1.2.
Загальна характеристика обстановки вчинення злочину та її елементів……………………………………………………………………………..6 1.1. Сутність обстановки вчинення злочину…………………………………….....6 1.2.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ……………………………………………………………………..…….6 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВЧИНЕННІ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ…………………………………………………………………………11 2.1. Обстановка вчинення шахрайства…………………………………….……...11 2.2.
Заняття 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях 1. Дати визначення осередку ураження при застосуванні сучасної зброї (...
...закриття шахт 2.3 Екологічна обстановка в Луганській області 2.4 Екологічна обстановка в промислових регіонах Луганської області 2.5 Екологічна обстановка в Донецькій області Розділ ...
Місце, час, обстановка, спосіб і знаряддя вчинення злочину та їх кримінально правове значення. Основний та додатковий списки літератури та матеріали судової практики: Бажанов ... Обстановка вчинення злочину: проблеми питання // Право України. – 1998. – № 6. – с.106–107. Тимейко Т.В. Общее учение об объективной стороне преступления.
Особливості спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку. Висновки. Список використаних джерел. ВСТУП Інститут спадкового права в усіх правових системах, як стародавніх так і сучасних, є ...та спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку. Об'єктом дослідження є правове регулювання видів спадкування. Предметом дослідження є особливості різних видів спадкування.
...будь якої матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок вчинення злочину. У системі доказів особливе місце належить речовим доказам, велику, а часом і вирішальне місце серед яких займають ...індивідуально визначені об’єкти речової обстановки розслідуваної події. Удосконалюючи існуючі та розробля ючи інноваційні методи, способи і засоби виявлення, вилучення та дослідження слідів, вчені криміналісти реалізують ...
...вирішив провести допит у «невимушеній обстановці» та записати його на диктофон. У своєму кабінеті він приготував чай, печиво, запросив до столу Б.... Обстановка в квартирі не порушена. Інших обставин, які мали б значення для справи не виявлено. Під час огляду місця події проводилося ...
...роль грає і соціально психологічна обстановка, що сприяє взаємодії виконавців у процесі роботи, появі стимулів до високопродуктивної й ефективної роботи. Важливим являється також належне виконання працівником ...у трудовому колективі сприятливої психологічної обстановки. Залучення соціально психологічних факторів, зменшення можливості конфліктів, поліпшення координації між співробітниками підприємства, правильний розподіл службових обов'язків, чітка система просування ...
...в тому числі предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в ощадбанку в сумі 5 тис. гривень, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова до суду звернулась ...ним права спадкування предметів домашньої обстановки та вжитку, вказуючи, що він проживав однією сім’єю з спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього. Вирішіть спір.
...що така неможливість визнача¬ється обстановкою, яка склалася. Тому важливо проаналізувати різні види такої обстановки, навести належні приклади. При висвітленні другого питання спочатку потрібно на¬звати ...
...єкт може скористатися лише в обстановці, при якій досягнення значної суспільно корисної мети без ризикованого діяння є неможливим. Аналізуючи об’єктивну ситуацію, що викликає необхідність досягнення ...неможливості для даної особи в обстановці, що склалася, досягати певної мети неризиковим діянням, потрібно розкрити сутність зазначеної “неможливості”. В ході аналізу слід врахувати позиції різних криміналістів ...
Коли пройшло приблизно два місяці, обстановка в групі різко змінилася. Усенко, заходячи в кімнату жінок, часто бачив, що Зінченко сидить із заплаканими очима, а в кімнаті ... Обстановка усе погіршувалася. Загальний обсяг перекладів у групі явно зменшився. Якщо раніш дехто з перекла¬дачок засиджувався вечорами, брав роботу додому, ...
Поняття та види відтворення обстановки та обставин події. 60. Тактика відтворення обстановки та обставин події. 61. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. 62.
...будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микитові (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя ...речі з пред¬метів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подяку¬вав братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник ...
Відтворення обстановки і обставин події Література
Відтворення обстановки і обставин події Література
Зміни у міжнародній обстановці та внутрішньополітичному житті України 2. Відбудова і подальший розвиток промисловості України 3. Становище в сільському господарстві у повоєнний період Висновки ...
Задание № 1 Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих СДЯВ Содержание задания: По исходным данным, представленным в таблице 1, определить размеры и площадь зоны ...
Обстановка, час, місце вчинення злочину .................................................. 26 1.3. Типові сліди злочину .................................................................................... 31 1.4. Особа злочинця ............................................................................................. 39 РОЗДІЛ 2.
...проводив спостереження за потерпілим та обстановкою, безпосередньо під час вчинення його вбивства, з метою забезпечити реалізацію спільного, з іншими співучасниками, умислу на вбивство? 2.
, необхідного і достатнього в даній обстановці для ... або припинення посягання, якщо при цьому не було допущено ... 2) ... сторона злочину відображає процеси, які відбуваються в ...
Место, время, обстановка, способ и средства совершения преступления Литература
...фінансової системи країни, нестабільність зовнішньої обстановки) досягло таких меж, що старі суспільні відносини почали досить серйозно перешкоджати подальшому розвитку держави. Павло І – один з найсуперечливих правителів ...
...документу щодо оцінки воєнно – політичної обстановки
...закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки злочину ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...вчаться застосовувати їх в різній обстановці. За допомогою прикладних вправ удосконалюється загальна координація рухів, розвиваються і зміцнюються окремі м'язові групи.
Відтворення обстановки і обставин подій 2.4. Призначення і проведення експертизи Висновки Список використаної літератури
Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину. Основна та додаткова література: 1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В.
Оцінка та уточнення радіаційної обстановки. грунтів Висновки Використана література
...ответственности в связи с изменением обстановки (ст. 48 УК) 6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 49 УК) Литература
...у природній або штучно створеній обстановці 2.3. Бесіда і розповідь учителя як методика навчання аналізу і порівнянню об'єктів і явищ природи в процесі проведення ...
Оцінка та уточнення радіаційної обстановки грунтів (за методикою УНДІСГР) Висновки Використана література
Радиационная обстановка в г. Таганроге 4. Ликвидация радиационного загрязнения в г. Таганроге Заключение Список использованной литературы
...права і зумовлює погіршення екологічної обстановки у місті. Заяву підписало 389 мешканців Одеси. Одеська міська рада заяву відхилила, обґрунтовуючи відмову вигодою для міста від будівництва нових ...
...будинок, грошові заощадження, предмети домашньої обстановки і побуту, особисті речі) заявляють свої права сестра Третьякова, дружина і син брата спадкодавця. Сестра Третьякова останні 5 років проживала ...
МІСЦЕ, ЧАС, ОБСТАНОВКА, СПОСІБ, ЗАСОБИ ТА ЗНАРЯДДЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ.................................................................27 ВИСНОВКИ………………………………………………………………....…......31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...………......34 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...у зв'язку із зміною обстановки 5.1. Передумови звільнення 5.2. Втрата діянням характеру суспільно небезпечного Розділ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку ...
Місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину........30 РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ………………………………………………………………………….34 ВИСНОВКИ………………………………………………………….……....…......
Час, місце, обстановка та знаряддя вчинення ухилення від сплати податків………………………………………………………………………….…..20 2.2. Класифікація способів вчинення ухилення від сплати податків…………...23 РОЗДІЛ 3.
Освідування та відтворення обстановки і обставин подій 2.7. Призначення та проведення експертизи 2.8. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів ...
...у зв'язку із зміною обстановки. • Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Література 1. Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс.
...відповідь на виклики спричинені післявоєнною обстановкою. Своє матеріальне втілення ідеї європейської інтеграції знайшли у створенні трьох відособлених об’єднань ЄОВС (1951), ЄЕС і Євроатому (1957).
...у зв'язку із зміною обстановки 2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності РОЗДІЛ ІІІ.
Лютнева революція проходила в іншій обстановці, ніж революція 1905 1907 рр. Участь Росії у виснажливій першій світовій війні різко загострило всі соціально економічні та політичні суперечності.
...у зв’язку зі зміною обстановки; 2.7. Перебіг строків давності – правова підстава звільнення від кримінальної відповідальності. Зупинка та перебігу строків давності: кримінально – правове значення.
...у зв’язку із зміною обстановки..................................................................................................................31 2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.........................................................................................................34 2.6.
...його новій родині нема спокійної обстановки і навряд чи сім’я буде міцною. Кого суд повинен притягти для розглядання справи? Чи повинен бути задоволений позив Нікіфорова?
Фомін залишився контролювати обстановку, а Семенов зламав сейф та виявив в ньому лише 100 грн., які він викрав і частину передав Фоміну.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.