Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Який курс найскладніший?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4218 за запитом обсягу

Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн....Визначіть: а) індивідуальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту; б) загальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту.
...використаної літератури Вступ Аналіз витрат обсяг прибуток містить у собі вивчення взаємозв'язку наступних Змінні витрати на Обсягу або рівня виробництва  Ціни товарів.
...виробничої програми підприємства та вимірників обсягу продукції 41. Викласти порядок визначення потреби в робітниках та обладнання для ремонту технологічного устаткування. ЗАДАЧІ Задача №7 Припустимо, що підприємство монополіст прагне визначити обсяг виробництва та ціну реалізації своєї ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність основних засобів 1.2....основних засобів на темпи росту обсягів виробництва ВАТ «Чернівецький емальзавод «Карпати» 2.3. Визначення залежності між вартістю основних виробничих засобів та обягом виробництва та розрахунок прогнозного ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Планета Сонячної системи. Вольтметр. Парад. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Блискавка, стихійне ...
Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Комп’ютер. Сержант. Роман. 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Делегат, партійний функціонер, ...
...результатами, якщо визначений рівень продуктивності, обсягу виробництва, витрат змінюватиметься. Ця інформація має виняткове значення для керівництва підприємства, тому що знання залежності між такими факторами, як сукупний ...між сукупними витратами, виходом продукції (обсягом виробництва), виручкою від реалізації під час аналізу спрощуються реальні умови, з якими стикається фірма в практичній діяльності.
...2.3 Аналіз динаміки загального обсягу та структури витрат 58 2.4 Аналіз стану формування витрат по окремим статям на торговельному підприємстві 79 2.5 Оцінка ... Обгрунтування мінімально необхідного обсягу витрат по окремим статтям на торговельному підприємстві 103 3.1 Методичні підходи до обгрунтування обсягів витрат на перспективний період та ...
Задача № 23 Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн. продукції за такими даними: – обсяг реалізації продукції в оптових цінах ...
Підготуйте інформаційне повідомлення обсягом до 10 сторінок про педагогічну технологію, яку ви обрали. Для характеристики скористайтеся планом: сутність, визначення технології, характерні ознаки; концептуальна основа ...представлені у вигляді текстуальної частини (обсяг до 10 сторінок стандартного тексту: 14 кегель, поля – верхнє і нижнє по 1,5 см, праве – 2,5 см, ліве – ...
...сумарний за 5 річний період обсяг прибутку, приведений до умов поточного року на основі: А) номінальної дисконтної ставки; Б) реальної дисконтної ставки, якщо щорічний темп інфляції ... Роки Обсяг прибутку, тис. грн. Ставка дисконту, % 1 250 22 2 300 19 3 370 17 4 400 15 5 500 16
Вступ 1.... Динаміка обсягу і структури кредитно інвестиційного портфелю ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та банків України за період 2008 2010 рр. 3.
... Задача № 14 На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, ...
... Задача У таблиці наведено інформацію про індивідуальні витрати праці(tі)групами товаровиробників та обсягів виробництва товару(gі): Група і ...
... Завдання до теми 1. Місце податкового права в системі права 1. Відповідно до ч.1 ст....які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів відноситься податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. Яким чином співвідноситься ця норма Бюджетного кодексу України ...
Світовий та Європейський досвід діяльності системи медичного страхування в економічно розвинутих країнах до розповсюдження як обов’язкової так ...
Вступ 1. Визначення поняття 2. Зміст поняття 3. Сутність та види понять Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Визначення поняття 2. Зміст поняття 3. Сутність та види понять Висновок Список використаної літератури
...дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) млрд $ Компоненти національного доходу за 2006 рік 1....дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) Варіанти Показник Рік 2004 2005 2006 2007 5, 10 Номінальний ВВП, ...
Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 4 20 ...
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1....Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту., млрд. дол.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1....Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол.
...Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7. Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту., млрд. дол.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту продукції на підприємстві 1.3 Методика аналізу реалізації продукції та формування політики збуту Розділ 2 аналіз реалізації продукції та формування політики збуту на ват «смілянський машзавод» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машзав...
Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 4 20 ...
Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 800 — 2 10 200 3 10 800 4 10 ...
...в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилась його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе є наслідком занедбання економічної кризи більшість підприємств намагались досягти збільшення прибутків не ...зменшується прямо пропорційно до змін обсягу виробництва. Напівзмінні витрати – це витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності.
...ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну правильну відповідь a. сукупність предметів, що наділені вказаними у понятті ознаками b. сукупність ознак c....поняття "правопорушення" за типом елементів обсягу: Виберіть одну правильну відповідь a. загальне b. абстрактне c. конкретне d. одиничне e. пусте 4 Як Ви вважаєте, чи правильно ...
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 16 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) – Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 22 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 22 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) – Обсяг річного виробництва виробів становить 10 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 14 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 16 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) – Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 20 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) – Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) – Обсяг річного виробництва виробів становить 20 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 20 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 22 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
...в таблиці 1, дані про обсяг річного виробництва виробів у таблиці Таблиця 1 Дані про характер робіт бригади Показники Значення 1....) Обсяг річного виробництва виробів становить 24 тис. одиниць Обгрунтувати величину комплексної відрядної розцінки за виготовлення бригадою готового виробу 3. Ситуація 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.