Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 277 за запитом обумовлені

1. Визначте можливості і перешкоди для виходу України на світовий ринок, що обумовлені факторами економічного і науково технічного ...
Варіант № 4 1. Захист цивільних прав та інтересів. Категорія ризику у цивільному праві. 2.... Подання заяви він обумовив тим, що тітка потребує призначення над нею опіки, оскільки не може в силу свого душевного стану відповідати за свої дії ...
План Вступ.......................................................................................................................................1 Зародження українського козацтва: причини та сутність.
Карпенко відмовився сплатити майстру обумовлену винагороду та вимагав від нього безкоштовного ремонту телевізора. Майстер, в свою чергу, вимагав сплатити йому обумовлену винагороду та заперечував проти ремонту, ...
...задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку і використання науково технічних і організаційно економічних інновацій з урахуванням сфери діяльності, а також проблем клієнта.... Ця негативна реакція може бути обумовлена різними факторами: особисті інтереси, різні цінності і досвід, різна основа для міжособистісних відносин, боротьба за право доступу до ресурсів організації.
Страхову суму або її заздалегідь обумовлену частину b. Страховий платіж c. Страхову пенсію (ренту) d. Страхове відшкодування e. a або c Question 18 Полісом майнового страхування ... c і в деяких заздалегідь обумовлених полісом випадках – b Question 25 Перестрахування це самостійний вид страхових послуг, призначених для: a. Вільного перепродажу ризиків між страховиками без ...
Страхову суму або її заздалегідь обумовлену частину b. Страховий платіж c. Страхову пенсію (ренту) d. Страхове відшкодування e. a або c Question 18 Полісом майнового страхування ... c і в деяких заздалегідь обумовлених полісом випадках – b Question 25 Перестрахування це самостійний вид страхових послуг, призначених для: a. Вільного перепродажу ризиків між страховиками без ...
Діаграма: чим обумовлений ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.9. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.10.... Діаграма: чим обумовлений ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.25. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.26.
...до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її ...право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором? 2. До 5 січня 2005 року до М ського районного суду звернулася гр. С.
Межі та обмеження права власності, обумовлені речовими правовідносинами 98 2.2. Межі та обмеження права власності, обумовлені договірними правовідносинами 138 2.3.
...суду з проханням про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її ...право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором? 2. До 5 січня 2005 Н ського районного суду звернулась громадянка С про визнання недійсним договору дарування.
...до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її ...право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором? Задача 2 До 5 січня 2005 року до М ського районного суду звернулася гр. С.
...все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків ...підприємств оптової торгівлі, що й обумовило вибір теми роботи, її актуальність, цільову спрямованість і структуру. Метою роботи є узагальнення різноманітних підходів до обліку і аудиту товарних ...
...вчасно перерахував МПП усю сумму, обумовлену угодою, проте "Дон" своїх зобовязань не виконав і пальне не поставив. Районий прокурор подав позов ло господарського суду в інересах "...про стягнення вартості пального та обумовленого угодою штрафу за прострочення виконань зобовязання в розмірі 20% від суми передоплати. Питання 1.Який розмір неустойки передбачено законодавством за ...
Підстави, обумовлені суспільною небезпечністю вчиненого злочину 2.3. Підстави, обумовлені суспільною небезпечністю особи, яка вчинила злочин Розділ 3.
...до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її ...право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором?
Часто недостача прісної води обумовлена якісним виснаженням водних ресурсів, тобто забруднення водотоків та водоймищ різними хімічними речовинами та брухтом. Водотоки та водоймища вважаються забрудненими, якщо ... Діяльністю людини в більшості випадків обумовлене забруднення водойм, її ж діяльність повинна бути спрямована на очищення різними методами: механічними, хімічними, біологічними.
Вступ Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому ...взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління підприємством як відкритої системи, внутрішня стабільність якої залежить від умов зовнішнього середовища.
...до позичальника позов про стягнення обумовленої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи факту прострочення, звернувся до суду з проханням про звільнення його від сплати неустойки, оскільки її ...право зменшити суму неустойки, що обумовлена договором? Задача.№2 Мудров, отримавши кредит в банку, в строк повернув лише відсотки за користування кредитом і частину штрафу.
...обертається на вільному ринку, що обумовлено значною кількістю закритих АТ і лише «номінальною» відвертістю відкритих АТ. Тобто пріоритетним є питання контролю над компанією, ніж питання стратегічного ...і структури українських підприємств, що обумовлене бажанням і наміром українських компаній котируватися на міжнародних біржах. Ці тенденції повинні сприятливо позначитися на інтеграційних процесах України і Європи.
Така діяльність банку обумовлена великою сумою коштів на поточних рахунках, а також невеликою часткою капіталу в банківських сукупних ресурсах....певний спад діяльності, але це обумовлено загальним спадом виробництва, торгівлі, ВНП в цілому. Наявність грошей, нерівномірність їх обігу приводить до утворення в господарському обороті, з одного ...
Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи ... Актуальність цієї роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до даної теми в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю.
Ці межі обумовлені відсутністю української державності та входженням південноукраїнських земель до адміністративної системи Російської імперії. У кінці ХІХ – на початку ХХ столітті Південь ... Вибір історичного періоду обумовлений наступними чинниками: нижня межа пов’язана зі скасуванням кріпацтва і реформами 60 – 70 х рр. ХІХ ст.
...оскільки неухильно старіючий парк автотранспорту обумовив збіль¬шення транспортних витрат. Якщо ґрунтуватися на віковому складі парку автомашин, то автомашини у віці до 10 років складають лише ... Збільшення транспортних витрат обумовлено та¬кож і постійним зростанням цін на паливо. Держава повинна підтримувати виробників, встановлюючи доступні для них тарифи на паливо; необхідно ...
...все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків ... Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку і рішення таких завдань: • розглянути товар як обліково аналітичну категорію; • дослідити організацію товарних операцій в торгівельних підприємствах; • розглянути загальне ...
...перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції....проблеми становлення ефективної бюджетної системи обумовлено потребою в дієвих механізмах функціонування фінансово бюджетної політики в Україні і, відповідно, застосування визначених принципів і підходів, які поширені в ...
Необхідність розробки зазначених проблем обумовлена як складністю вирішення багатьох питань, відсутністю достатнього досвіду регулювання відносин у даній сфері, так і деякої суперечливістю пропонованих концепцій радіаційного ...практична актуальність теми цього дослідження обумовлена не тільки особливою значущістю забезпечення ефективного соціального захисту громадян, які зазнали радіаційного впливу внаслідок чорнобильської катастрофи, необхідністю вдосконалення її законодавчого ....
...аудиту залишаються дискусійними, що й обумовило дослідження даного питання. У розробку теоретичних і методичних проблем відносин власності значний внесок зробили українські вчені економісти В.Я....оцінок власного капіталу при аудиті обумовили актуальність теми. Однією з основних ділянок аудиторської перевірки є аудит власного капіталу, оскільки від правильності ведення обліку власного капіталу залежить ...
...цілому ж, проблеми банківської системи обумовлені двома причинами: по перше, на обличчя несприятливі макроекономічні умови, по друге, існують внутрішні причини, пов'язані з особливостями діяльності самих ... Актуальність вибраної теми дипломної роботи обумовлена тим, що кредитна діяльність — один з найважливіших для сучасних банків. Не буде перебільшенням стверджувати, що рівень організації кредитного процесу — чи ...
...функціонування всієї системи вцілому, що обумовлена тим, наскільки "підігнані" один до одного її елементи, наскільки погоджено вони взаємодіють c. процес поступового руйнування і втрати важливих функцій ... Обумовлені переважно соціально економічними умовами c. Такі, що приносять збиток суспільству d. Такі, що потребують соціального захисту людини Question 7 Що ...
...виконувати грошові зобов’язання, які обумовлені законом або договором, перед страхувальниками; в) отримувати від перестраховиків обумовлені суми, які передані їм у перестрахування; г) усе правильно. 6.
...зниження власного капіталу підприємства, що обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ВАТ „ЧКХ”....з обмеженого кола питань, які обумовлені їх функціональною спеціалізацією. Лінійно функціональна система забезпечує ефективне поєднання лінійного управління з консультаційним обслуговуванням з боку функціональних служб без порушення ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
) Форсований режим роботи обумовив понад нормовану роботу по 2 години, як в суботу так і в неділю, яка передбачає доплату до тарифу у розмірі ...активності, яка на виробничих підприємствах обумовлена обсягами виготовлення і продажу продукції. В динамічних умовах ринкової економіки існує висока вірогідність значних коливань в обсягах виробництва продукції –підприємство ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.