Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 738 за запитом обґрунтування

Експертиза банком документів обґрунтування інвестицій 4 2. Види експертизи документів обґрунтування інвестицій 5 3. Техніко економічне обґрунтування інвестицій 7 ВИСНОВКИ 12 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 13 ...
Методичні рекомендації з економічного обґрунтування заходів щодо поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства в часі 3.2. Методичні рекомендації по обґрунтуванню прискорення оборотності оборотних коштів підприємства ...
Методи обґрунтування альтернативних стратегій малого підприємства 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ МВП «РЕМОНТНИК» 17 2.1....та пропозиції щодо покращення їхнього обґрунтування 26 2.3. Шляхи використання інформаційних технологій у виборі альтернативних стратегій при створення МВП «Ремонтник» 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 ...
Методологія обґрунтування проектів якості та конкурентноспроможносі продукції Розділ 2. Аналіз системи управління конкурентності та якості продукції тов "черкаська продовольча компанія" 2.1.... Обґрунтування проектів підвищення якості продукції ТОВ "ЧПК" Висновок Використана література У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне ...
Аналітичне обґрунтування ефективності управлінських рішень. 1.4. Проблеми вдосконалення діяльності підприємства в сучасних умовах. 2. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Славутський солодовий завод»....функціонування підприємства та їх економічне обґрунтування. 3.1. Підвищення ефективності використання основних фондів. 3.2. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами підприємства. 3.3.
Розробка та обґрунтування стратегії збільшення прибутковості фірми 3.1. Розробка пропозицій щодо збільшення прибутковості діяльності фірми 3.2. Обґрунтування пропозицій та розрахунок прогнозних показників ...
ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «РОМІРА»….71 3.1. Визначення шляхів підвищення ефективності, мета і завдання проектів………………………………………………………………71 3.... Обґрунтування економічної ефективності та оцінка наслідків впровадження проекту на підприємстві………………………….81 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….…100 ДОДАТКИ………………………………………………………………….109
Економічне обґрунтування та аналіз чинної організаційної структури управління персоналом підприємства 22 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 27 ... Економічне обґрунтування і розрахунок ефективності запропонованих напрямків на досліджуваному підприємстві 35 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41 Данная работа написана ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обгрунтування напрямків підвищення ефективності підприємницької діяльності фірми 1.1 ...діяльності 3.2 Техніко економічне обґрунтування модернізації діючого обладнання підприємства 3.3 Економічний ефект запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел Додатки
1. Типи ризиків, які аналізуються в бізнес – плані 2. Цілі і завдання розробки фінансового плану у ... Обґрунтування рентабельності уведення в лад й експлуатацію цеху по виробництву керамічної цегли на заздалегідь побудованих виробничих площах і реалізації готової продукції ...
Вступ Розділ 1. Теоретико методичне обґрунтування нового напряму підприємницької діяльності в організації Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Теоретико методичне обґрунтування нового напряму підприємницької діяльності в організації Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КРИЗОВОМУ СТАНІ ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КРИЗОВОМУ СТАНІ 1.1 Сутність понять «криза» та «кризовий стан» 1.1 1.2 Стратегія управління підприємством в кризовому стані 1.2 1.3 Методики визначення кризового стану підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 2.1 Організаційно економічна ...
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2.
ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 9 1.1.... ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 33 3.1. Визначення напрямів розширення виробництва продукції підприємства 33 3.2.
Тести з обґрунтуванням 1. Теорію граничної корисності пов’язують з ім’ям: а. Карла Менгера; b. Карла Маркса; c.
Тести з обґрунтуванням 1. До авансового капіталу належать: a. вартість будівель і споруд; b. вартість сировини і матеріалів; c.
Тести з обґрунтуванням. 1. Суспільні продуктивні сили: а. мають суб’єктивну та об’єктивну складову; b.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... Економічне обґрунтування і розрахунок ефективності запропонованих заходів на досліджуваному підприємстві 50 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 ДОДАТКИ 57 Данная работа написана ...
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 6 ВСТУП ...системи планування на підприємстві та обґрунтування показників собівартості та прибутку на плановий період 70 3.2. Планування прибутку на основі операційного аналізу.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці 1.1 Поняття продуктивності праці ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інноваційної стратегії підприємства 1.1 Сутність інновацій на підприємстві 1.2 ...
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність ...
Темою даного курсового проекту є обгрунтування управлінського рішення при проектуванні СТО в умовах невизначеності.
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність ...
Вступ 1 Теоретичні основи продуктивності праці та її економічного обгрунтування на підприємстві 1.1 Сутність ...
1. Методи обгрунтування господарських рішень 2. Фінансовий менеджмент в управлінні підприємством Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в ...
1. Методи обгрунтування господарських рішень 2. Функція корисності, принципи застосування Практичне завдання 1 Користуючись наведеними в таблиці ...
Інформаційна та нормативна база обґрунтування економічної стратегії 1.2. Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3. Методологія обґрунтування економічної стратегії підприємства 1.4.
юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій b. формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій c. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій d. економічною експертизою документів обґрунтування інвестицій Question ...
Теоретичні основи обґрунтування стратегії фірми 1.1 Інформаційна та нормативна база підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження проблеми 1.3 Методологія обґрунтування стратегії адаптації фірми на ринку ...
формальною експертизою документів обґрунтування інвестицій b. технічною експертизою документів обґрунтування інвестицій c. юридичною експертизою документів обґрунтування інвестицій d. економічною експертизою документів обґрунтування інвестицій Question ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум 2000” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ефективності ...ефе...
Нормативна та інформаційна база обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємства 1.2. Огляд літературних джерел з проблем дослідження 1.3. Методологічні підходи до вивчення стратегії економічної ... Методи обґрунтування стратегії збільшення ефективності діяльності підприємства 1.5. Висновки 2. Практичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності ЗАТ “Техмонтажсервіс” 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності 1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов твп «україна» 2.1 Організа...
розробкою остаточного і техніко економічного обґрунтування b. прийняттям оціночного висновку c. розробкою бізнес плану d. дослідженням інвестиційних можливостей Question 2 Розробка бізнес плану інвестиційного проекту є ... попереднього техніко економічного обґрунтування b. передінвестиційної фази проекту c. остаточного техніко економічного обґрунтування d. інвестиційної фази проекту Question 3 Бізнес план не є: a.
...Question 12 Остаточне техніко економічне обґрунтування закінчується: a. розробкою концепції маркетингу b. розробкою графіку здійснення проекту c. економічною та фінансовою оцінкою проекту d.... остаточного техніко економічного обґрунтування d. попереднього техніко економічного обґрунтування ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 До показника ефективності інвестиційного проекту не відноситься: a.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування стратегії збільшення Прибутковості підприємства 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування стратегії збільшення прибутковості 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження стратегії збільшення прибутковості 1.3 Методологічні підходи до вивчення стратегії підприємства 1.4 Методи обґрунтування стратегії прибутковості підприємства Розділ 2 практична альтернатива обгрунтування стратегії Атф „укргазбуд” 2.1 Орга...
ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 2.1 Обґрунтування структури програмного забезпечення 2.2 Розробка алгоритму програми 2.3 Розробка ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТОВ ТВП «УКРАЇНА» 2.1...
Економічне обґрунтування проекту оновлення виробничої бази підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Отже, відповідно до завдань, які були поставлені в магістерській роботі ...процесом: визначення об’єкта інвестування, обґрунтування доцільності, прийняття рішення, забезпечення інвестування ресурсами, їх раціональне використання, поточний моніторинг, своєчасне внесення змін у процес, знову обґрунтування і прийняття ...
Економічне обґрунтування доцільності змін у процесі управління Великодолинським НВК – гімназією......................................................................89 3.3. Прогнозна ефективність проектних рішень з удосконалення процесом управління навчально – ...загальноосвітніх закладів різних типів; наукове обґрунтування нової системи управління освітою. У Концепції розвитку загальної середньої освіти підкреслено, що стрижнем освіти ХХІ ст.
...сказане вище актуальних є наукове обґрунтування й практичне забезпечення нової, за своєю сутністю, системи громадянського виховання, мета якого сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, що виявляються ... Чамати здійснено психологічне обґрунтування громадянського розвитку особистості. На багатоаспектність й інтеграційність громадянського виховання вказано дослідниками Н. Алігавабовим, Т. Більгільдієвою, І. Валєєвим, О. Волжиною, К.
Філософське обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за скоєння злочину…………………………………….……………..……5 11 2. Правова природа звільнення від відбування покарання з випробовуванням…………………………………….……………..….....роботи є: • Перш за все, обґрунтування обов’язку винної особи понести покарання за вчинений злочин, а також встановлення ознак і мети покарання; • Встановлення підстав за яких ...
Матричні методи обґрунтування товарно продуктових стратегій (BCG, "GE McKincey") 3. Стратегічне планування в системі стратегічного менеджменту Ситуаційна вправа Вихідні дані Ви менеджер зі ... Наведіть алгоритм обґрунтування інвестиційної та фінансової стратегії підприємства 2. Підготуйте доповідну записку, в якій чітко би визначались переваги інвестиційної та фінансової стратегії підприємства ...
Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності*. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5. Підстава кримінальної відповідальності. Висновки....філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності та поведінки: Пропонується розглянути питання про детермінізм людської поведінки та свободу волі як філософське обґрунтування кримінальної відповідальності, зовнішні ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.