Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 819 за запитом об’єкт

... ВАРІАНТ 6 Тема: Обєкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації ... Обєкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155.
... ВАРІАНТ 6 Тема: Обєкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації ... Обєкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155.
... ВАРІАНТ 6 Тема: Обєкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації ... Обєкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 1997. – Вип. 2. – С. 148 155.
Обєкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
Суспільні відносини як обєкт злочину та їх структура. 3. Класифікація об’єктів злочину. 4. Загальний обєкт злочину. 5.... Цінності як обєкт злочину//Право України. 1999. № 6 с.75 78.
Безпосередній об'єкт і предмет злочину в теорії кримінального права 13 Розділ 2. Аналіз особливостей безпосереднього об'єкта і предмета злочину 18 ...
Цей нематеріальний обєкт з одного боку вкладаються у загальні постулати про об’єкти правовідносини взагалі і цивільні зокрема, а з іншого відображають ... Інформація як обєкт цивільних правовідносин та право на інформацію за чинним законодавством і за проектом Цивільного кодексу України.
Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4. Нормативно правові засади регулювання відносин у сфері інформації Висновок до розділу Розділ 2....власником, розпорядником, споживачем тощо. Відповідно до ЦК України, інформація визнається об'єктом права.
Сутність інформації як об’єкту цивільних прав 1.4. Нормативно правові засади регулювання відносин у сфері інформації Висновок до розділу Розділ 2....власником, розпорядником, споживачем тощо. Відповідно до ЦК України, інформація визнається об'єктом права.
Текст як обєкт вивчення фоносемантики РОЗДІЛ 2. ТЕКСТ ЯК ОБЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2.1.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……4 1. Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……4 1. Правова характеристика об’єктів цивільних прав………………..………….
...технології організації безпечного доступу на обєкт 1.3 Огляд існуючих систем контролю доступу на обєкт 1.4 Принцип роботи мережевої системи контролю доступу 1....
Вступ Розділ 1. Правова характеристика безпосереднього об’єкту злочину 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН………………………………………………………………….6 1.1.
Вступ…………………………………………………………………………………….3 Розділ І. Розвиток поняття інформація в різних науках…………………………….5 1.1. Еволюція поняття інформація………………………………………………….
Інформація як об'єкт права………………………………………...….….8 Розділ 2. Інформація як об'єкт цивільного права…………………………….…..14 Розділ 3. Право власності на інформацію……………………………...…………22 Висновки………………………………………………………………...……….
1. Обєкт і предмет соціології 35. Тестове завдання Що не є соціальним фактом… 70.
Поняття національної безпеки України, як обєкт кримінально правової охорони…………………………………………………………………….6 1.1. Об’єктивні ознаки злочинів проти національної безпеки України………….6 1.2.
...політичне управління, виконавча влада, суб’єкт влади, консенсус. 2. Політологія як наука, її об'єкт, предмет, методи 3. Тест № 10 Список використаної літератури
Моральність як обєкт кримінально правової охорони……………………..11 2.2. Поняття та сутність громадського порядку……………………………...…..15 2.3. Форми забезпечення громадського порядку……………………………..…..
Предмет та обєкт соціології релігії 2. Роль і місце соціології релігії серед інших наук 3. Становлення соціології релігії Список використаної літератури
Персонал організації як об'єкт менеджменту 2.1. Загальна організаційно економічна характеристика ПАТ 2.2. Аналіз нормативно правової бази Висновки та пропозиції Список використаних ...
І Вступ 1.1 Товар як обєкт комерційної діяльності ІІ Коротка характеристика роздрібної мережі «Фуршет» 2.1 місце розташування, підпорядкованість роздрібної мережі «Фуршет» 2.2 Форми ...
Сім'я як об'єкт соціальної роботи 1.1. Теоретико методологічні засади соціальної роботи в Україні 1.2. Функції та основні параметри сучасної сім'...
ПОСЛУГИ ЯК ОБЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ 6 1.1. Поняття послуг та відмінність їх від результатів роботи, речей, інформації 6 1....
ПОСЛУГИ ЯК ОБЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ 6 1.1. Поняття послуг та відмінність їх від результатів роботи, речей, інформації 6 1....
Об'єкт і предмет соціології 1.2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи 2. Вірні наступні твердження (прокоментуйте відповідь) 2.1.
Атмосферне повітря як природний обєкт 1.2. Приписи нормативно правових актів щодо охорони атмосферного повітря Розділ 2. Організаційно правове регулювання охорони атмосферного повітря 2....
Поняття, обєкт та предмет цивільного процесу. 2. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі. 3.
...Конфліктні сім`ї як важливий об`єкт соціальної роботи………………….... РОЗДІЛ 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ У КОНФЛІКТНИХ СІМ”ЯХ… 2.1. Основні методи дослідження сімейних відносин……………………….........
ВСТУП 1. Сутність та зміст соціології 2. Поняття об'єкта соціології 3. Предмет соціології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства як об’єкту контролінгу 1.1 Сутність і необхідність ...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………....3 PОЗДІЛ 1. ТEОPEТИКО ПPАВОВІ ОСНОВИ «НОУ ХАУ» 1.1.
ЗМIСТ br />br /> ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. ЦИВIЛЬНО ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ КОМЕРЦIЙНОЇ ТАЄМНИЦI 10 1.1.
План: Вступ………………………………………………………………………… 2 I Людина як самокерована бiосоцiальна i духовна система……………..
1. Соцiально психологiчне поняття спiльностi й групи 2. Групова диференцiацiя. Статус, соцiальнi ролi, груповi норми i цiнностi 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи активізації винахідницької діяльності 1.1. Історико методологічний аналіз психолого педагогічних досліджень винахідницької ...
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади публічних фінансів......................................................6 1.1.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………………4 Розділ 1. Національна безпека України……………………………………………7 1.1. Система забезпечення національної безпеки України……………….
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Сутність немайнових благ та їх види……………………………...….7 1.1.
ПЛАН: ВСТУП……………………………………………………………………………..1 1. Сутність понять «кризова сім’я» та «сім'я, яка перебуває у складних ...
Обєкт і суб’єкт злочину………………………..………...………………...12 РОЗДІЛ ІІ. Час як одна з характеристик об’єктивної сторони…………….…17 2.1....дослідити злочин з його складовими (обєкт, суб’єкт, об’єктивна і суб’єктивна сторона); акцентувати свою увагу саме на часі, як на ознаці об’єктивної ...
Обєкт злочину План 1. Поняття об’єкта злочину. 2. Види об’єктів злочину. 3. Предмет злочину.... Обєкт злочину і структура Особливої частини Кримінального кодексу / А. Ф. Зелінський, В. М. Куц // Вісн. Ун ту внутр. справ. – 1997.
...особливості впливу злочинної бездіяльності на обєкт кримінально правової охорони. Підстави та умови кримінальної відповідальності за бездіяльність. Література 1. Бахин В.П. Что такое преступная деятельность?
...21 3.2 Спеціальний суб’єкт злочину……………………………………………...25 Висновок………………………………………………………………………...32 Список використаних джерел та літератури………………………………….34 ВСТУП Підставою кримінальної відповідальності є наявність у діяннях особи складу ...ч. 1 ст. 2 КК України ) . У кожному складі злочину , як відомо , мають бути присутні чотири обов'язкові елементи : об'єкт злочину , об'єктивна сторона злочину , ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.