Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3615 за запитом одиниць

Еталон одиниці довжини — метр 2. Еталон одиниці маси — кілограм 3. Еталон одиниці часу — секунда 2 4. Еталон одиниці сили електричного струму — ампер ...
Теоретичні основи фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 1.1. Проблема визначення фразеологічних одиниць 1.2. Семантична структура фразеологічних одиниць Розділ 2.
Теоретичні основи тексту як одиниці комунікації 1.1. Поняття тексту та його структура 1.2. Текст як елементарна одиниця комунікації Розділ 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 1.1. Сутність понять «фразеологізм», «фразеологічне значення» у сучасній лінгвістики 1.2.... Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому стилі Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЯ ПРОЗИ Г. КВІТКИ ОСНОВ’ЯНЕНКА 2.1.
Лінгвокультурний концепт як одиниця мовної картини світу 1.2. Ментальність концепту у площині національно мовної картини світу Розділ ІІ....концептів (зокрема, концепту КОЛІР) як одиниць цієї картини. Говорячи про мовну картину світу, слід відмітити, що вона являє собою вербалізовану інтерпретацію певним етносом навколишнього світу на ...
НАЗВИ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЧИННИК ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 1.1.З історії появи грошей 1.2.Українська національна грошова одиниця ВИСНОВКИ З 1 РОЗДІЛУ РОЗДІЛ ...
...дослідження семантичної структури просторових лексичних одиниць 32 Висновки до розділу 1 36 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРУ 39 2.1.
Ампер Бекерель Ват Вебер Фарад Вольт Генрі Герц Градус Цельсія Джоуль Зіверт Грей Кельвін Кулон Ньютон Ом Паскаль (одиниця СІ) Сіменс Тесла
В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років ... В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано суми власне видатків; 2) у відповідності з кодами бюджетної класиф...
...кілограмі корму I міститься 5 одиниць поживної речовини А і 2,5 одиниць поживної речовини В, а в одному кілограмі корму II – 3 одиниці споживчої речовини ...
...2007 років збільшуєься – на 126 одиниць в 2006 році (6,97%) і на 473 одиниці в 2007 році (24,47%), при чому потужність по виробництву данного ...
...майбутня вартість ануїтету (в грошових одиницях); RA – сума окремої виплати в ануїтеті (в грошових одиницях) Результати розрахунків представити у табличному вигляді Вихідні данні: Щорічна економія адміністративних ...
...значення показників"витрати обігу на одиницю товарообороту"(ВО на одиницю ТО)та "рівень витрат обігу"(РВО),що розраховані для окремого торговельного підприємства за певний період?
Прибуток на одиницю продукції, що випускається складає відповідно 11 та 17 грн. На випуск одиниці продукції виду А витрачається 0,8 одиниць сировини І ...
одиниць) Період Назва послуги Послуга А Послуга Б Послуга В 1985 500 1986 500 1987 780 1988 1100 1989 1500 150 ...фірми А у вигляді кількості одиниць товару, ціни за одиницю товару (умов, од) і вартості товару (тис. умов, од.) за 1996 рік.
Тепер розглянемо проблему корисності додаткової одиниці даного блага. В економічній теорії корисність благ виражають в умовних одиницях корисності, при цьому вважається, що кожне благо можна поділити ...
Таблиця 2 Вихідні дані Показники Одиниці виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна нормо год. 8,7 2. Планове завдання бригаді на місяць одиниць 215 3.
, норма часу на виготовлення одиниці продукції 0,6 год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає в середньому 1700 годин. Норма виробітку в середньому виконується на ... 3,5 Собівартість одиниці продукції, грн. 2800 3070 Оптова ціна одиниці продукції, грн. 3060 3340 2. У звітньому році підприємство виготовило 1800 одиниць виробу ...
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значння 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 9, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значння 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значння 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3.
...обсяг виробництва продукції; (Ро) – ціна одиниці продукції; (TR = Р х Q) – валовий дохід (валова виручка); (AR = TR/Q) – середній дохід (середня виручка); (MR = ∆TR /∆Q) – граничний ... а) скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб виробити з мінімальними витратами 99 одиниць продукції (товару), та яка величина цих витрат?
...обсяг виробництва продукції; (Ро) – ціна одиниці продукції; (TR = Р х Q) – валовий дохід (валова виручка); (AR = TR/Q) – середній дохід (середня виручка); (MR = ∆TR /∆Q) – граничний ... а) скільки одиниць праці і капіталу повинна використати фірма, щоб виробити з мінімальними витратами 99 одиниць продукції (товару), та яка величина цих витрат?
тільки ціни одиниці продукції b. і обсягу у натуральному виразі, і на основі ціни c. тільки обсягу реалізації у натуральному виразі Question 6 ...беззбитковості проекту, якщо прогнозована ціна одиниці продукції – 15 грн., змінні витрати на одинцю продукції – 11 грн., умовно постійні щомісячні витрати за проектом – 60 тис. грн.: a.
...витрат і прибуток від реалізації одиниці продукції задані у таблиці № 1. Знайти такий план виробництва, який би забезпечував найбільший прибуток. Таблиця 2. Витрати ресурсів на одиницю продукції.
...питома вага) Змінні витрати на одиницю, грн. План Факт План Факт План Факт План Факт А 19 18 85 51 52,7 56,04 55,65 ...на виробництво: 1) розрахувати кількість одиниць продукції, які необхідно реалізувати для отримання визначеного прибутку. 2) проаналізувати, яким буде прибуток, якщо постійні витрати скоротити на 10 000 ...
Таблиця 2 Вихідні дані Показники Одиниці виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна нормо год. 9,3 2. Планове завдання бригаді на місяць одиниць 190 3.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 3,2 3,13 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 28 28 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,...
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,грн 22,9 ** 10.
Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 3,2 3,13 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 28 28 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,...
...замовлень у розрахунку 100 000 одиниць за ціною 0,3 грн. за одиницю, прибуток передбачений у сумі 5 тис. грн. Собівартість визначалась такими параметрами: матеріали – 0,02 грн.
Собівартість одиниці продукції, С грн.. 200 3.Ціна за одиницю продукції, Ц грн.. 280 4.Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.
Собівартість одиниці продукції, С грн.. 200 3.Ціна за одиницю продукції, Ц грн.. 250 4.Обсяг реалізації, Np тис. од. 500 5.
...розрахунку заробітку кожного робітника Показники Одиниці виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна нормо годин 9, 2. Планове завдання бригаді на місяць одиниць 3.
...розрахунку заробітку кожного робітника Показники Одиниці виміру Значення 1. Норма часу на збирання електродвигуна нормо годин 9,3 2. Планове завдання бригаді на місяць одиниць 190 3.
...процесу є витрата енергії на одиницю отриманої продукції. Чим менше енергії витрачається на виробництво одиниці продукції, тим нижча собівартість продукції, і навпаки, у процесі виробництва металів, ...
/од Змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн Умовно – постійні витрати підприємства, що припадають на обсяг виробництва продукції А в базовому періоді – 7000 грн У ...звітному періоді було реалізовано 3000 одиниць продукції А Задача Підприємство виготовляє 400 одиниць побутових електроприладів на місяць; ціна 300 грн.(без ПДВ) за штуку.
Таблиця 1 Підприємство Витрати на одиницю продукції qi, y.е. Об'єм виробництва Qi, шт. Перше 1 300 Друге 1,2 500 Третє 1,5 800 ...яких індивідуальні витрати на виробництво одиниці продукції вище ОНТЗ; 2. Чи повинні вони підвищувати ціни на свою продукцію? 3. Чи не суперечить це вимогам закону вартості?
...Виручка, грн Прибуток, грн на одиницю Усього (с.2*с.3) на одиницю Усього (с.2*с.5) на одиницю (с.3+ с.5) Усього (с.
...Виручка, грн Прибуток, грн на одиницю Усього (с.2*с.3) на одиницю Усього (с.2*с.5) на одиницю (с.3+ с.5) Усього (с.
...вираженні дорівнює: а) ціні останньої одиниці продукту; б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва; в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого ...
умовних грошових одиниць ) Покупці продавці Оптово роздрібні підприємства Оптові бази Райспожив спілка Сільпо Населення Оптово роздрібні підприємства Оптові бази Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків ...характеризується такими даними: / умовних грошових одиниць /. Січень 24 Лютий 24 Березень 33 Квітень 42 Травень 29 Червень 31 Липень 34 Серпень 40 Вересень 35 Жовтень 40 ...
...вільно конвертована валюта б) грошова одиниця економічно сильної країни з могутнім фінансовим потенціалом в) частково конвертована валюта 4. Визначення прямого котирування валют: а) за одиницю або крайнє число одиниць приймається ...
...конвертована валюта (ВКВ); б) грошова одиниця економічно сильної країни з могутнім фінансовим потенціалом; в) частково конвертована валюта (ЧКВ). 4. Визначення прямого котирування валют: а) за одиницю або крайнє число одиниць приймається ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 9
Гостей: 9
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.