Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 796 за запитом ознаки права

Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ І. Фінансове право як публічна галузь права………………………..….….7 1.1.
...Question 14 Об’єктивне юридичне право характеризується наступними ознаками: a. демократизм, законність, гуманізм b. нормативний та універсально регулятивний характер c. системність, загальнообов’язковість, формальна визначеність, нормативність, ...та спеціально юридичні Question 17 Ознаками права є: a. обов’язковість, нормативність b. формальна визначеність, нормативність, догматизм c. загальність, демократизм, єдність правових інститутів Questi...
...розуміння права 1.2 Поняття права: різноманіття визначень та єдність поняття Розділ 2. Основні ознаки права Розділ 3. Суть права 3.1 Право як формальна рівність ...
Договір у цивільному праві України ……………………………………. 14 3. Поняття, ознаки і структура правовідносин ……………………. 18 4. Задача А / В С = D x E (F x K) , ...
...ДО МОДУЛЯ 2 Question 1 Ознаки права власності: a. воно існує незалежно від відносин між особами b. воно залежно від волі інших осіб c.... право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб Question 9 Ознаки інших речових прав: a. здійснюються вільно b.
Поняття, значення і ознаки принципів цивільного процесуального права.....27 § 2. Класифікація принципів цивільного процесуального права.....30 § 3. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права........ Поняття, ознаки, права та обов'язки третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, підстави і мета їх участі у ...
ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ /DIV> DIV>1.1.Поняття принципів права та їх основні ознаки 1.2.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА…...5 1.1. Сутність та зміст дефініції «функція права»………………………….………5 1.2. Класифікація функцій права та їх ознаки……………………………………10 РОЗДІЛ 2.
Поняття та ознаки речових прав 2. Види речових прав 3. Речове право на своє майно (право власності) 4.
Знайдіть та порівняйте визначення права, викладені в роботах І. Канта, Г. Гегеля. 2. Вкажіть на позитивні риси та недоліки соціалістичного вчення. 3. Назвіть основні ознаки права, які виокремлювали представники історичної школи ...
Загальна характеристика права………………………………………….6 1.1. Поняття і ознаки права…………………………………..…………..….6 1.2. Сутність права……………………………………………………….....10 1.3. Принципи права………………………………………………...………12 Розділ 2.
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 1.1. Поняття і ознаки права 1.2. Сутність права РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО 2.1.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА........................................................................10 2.1 Сучасні концепції праворозуміння.......................................................10 2.2 Основні ознаки права...........................................................................................10 2.3 Поняття й ознаки права.........................................................................
Загальна характеристика права……………………………………..……5 1.1. Поняття і ознаки права……………………………………………..…..5 1.2. Цінність права…………………………………………………………..8 1.3. Функції права……………………………………………………….….11 Висновок………………………………………………………………………..…...
Правова природа самозахисту прав 1.3. Сфера реалізації та ознаки права на самозахист Розділ 2. Здійснення учасниками цивільних правовідносин права на самозахист 2.1.
...1.1 Сутність і зміст права 1.2 Основні ознаки права 1.3 Принципи та функції права Розділ ІІ. Поняття та ознаки моралі 2.1 Сутність ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА 1.1. Основні теорії праворозуміння 1.2. Поняття та основні ознаки права РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВА 2.1.
Поняття та ознаки права 3.Єдність і відмінність права і моралі Література
Поняття та ознаки юридичних осіб.....82 2.1. Види юридичних осіб.....85 2.2. Створення юридичної особи.....94 2.3....немайнових відносин та особистих немайнових прав фізичної особи. їхні ознаки.....142 3. Особисті немайнові права як предмет цивільного права.....146 4.
...що ґрунтувалося на нормативістській теорії права, поступово набуває ознак, які з позицій сучасних підходів до права дають підстави розглядати його як загально соціалістичне явище, а не ...
...немайнові відносини як предмет цивільного права……………….….7 1.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………13 1.3. Класифікація особистих немайнових прав……………………………………..19 Розділ 2.
...її взаємозв’язок з фінансовим правом……………………………………………….17 2.2. Ознаки інституту податкового права та принципи на яких він ґрунтується………………………………………………………………...………..21 Розділ 3.
Ознаки і сутність права 1.2. Функції права 1.2.1. Принципи права 1.2.2. Зміст права 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАЦІЇ ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА…………………………………………………..….7 1.1. Поняття, види та ознаки корпорацій……………………………………..……7 1.2. Поняття, сутність та структура корпоративного права……………………..10 1.3.
СИСТЕМА ПРАВА ТА ЇЇ ОЗНАКИ 2.1. Поняття та риси системи права 2.2. Предмет і метод правового регулювання 2.3.
1.1 Поняття, ознаки та сутність права. Система права України 1.2 Цивільна правоздатність та дієздатність громадян України. Цивільно правові питання безвісно відсутнього громадянина ...
...юридичної особи в римському приватному праві.....200 2. Поняття та ознаки юридичної особи.....204 3. Сутність юридичної особи.....209 4. Цивільна правосуб'єктність юридичної особи........ ОХОРОНА ПАТЕНТНИХ ПРАВ.....715 1. Джерела, ознаки та поняття патентного права. Особливості об'єктів патентного права.....716 1.1. Правова охорона винаходу.....
...адміністративних правовідносин є: а) норма права; б) законодавчий акт; в) управлінське рішення; г) домовленість сторін. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види?...та обов’язків, урегульованих адміністративним правом. Характерними ознаками адміністративних правовідносин є: 1) державно владний характер, наявність спеціального суб’єкту, виникнення їх всупереч бажанню іншої сторони; 2) ...
Предмет регулювання приватного права 4.2. Ознаки приватного права 4.3. Критерії віднесення норм до приватного чи публічного права Висновки Список використаної літератури Висновок ...
...ознаки порушення авторського і суміжних прав. 4. Кваліфікуючі ознаки порушення авторського і суміжних прав. Методичні вказівки: При написанні курсової роботи за темою «Кримінальна відповідальність за порушення ...порушення авторського права і суміжних прав. Визначити ознаки таких дій, з’ясувати зміст їх незаконності. Провести їх відмежування між собою. Обов’язково з’ясувати, що слід ...
Поняття та ознаки системи права 1.2. Структура система права Розділ 2. Предмет і мета правового регулювання як підстави розподілу норм права на ...
Гарантія права на захист у вітчизняному судочинстві є однією з основних ознак стабільності правих норм. На мій погляд це дуже актуальна тема, ...
Поняття кримінального права 1.2. Ознаки кримінального права 1.3. Система кримінального права 1.4. Наука кримінального права Розділ 2.
Головні ознаки злочину та їх місце в системі кримінального права 1) Злочинне діяння; 2) Суспільна небезпечність; 3) Протиправність; 4) Винність; 5) Караність; ...складу злочину в системі кримінального права VII. Ознаки складу злочину VIII. Поняття та підстави класифікації злочинів IX. Правила класифікації злочинів X.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ НОРМ ПРАВА 1.1. Поняття норм права 1.2. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм РОЗДІЛ 2.
...характеристики 1.1 Генезис принципів права 1.2 Поняття та головні ознаки принципів права Розділ 2. Основні підходи до систематизації принципів права 2.1 Класифікація і ...
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ НОРМ ПРАВА. ВИДИ НОРМ ПРАВА…………………………………………………………………………..…14 2.1. Поняття та особливі риси норм права………………………………..14 2.2. Ознаки норм права…………………………………………………….... СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ НОРМ ПРАВА З ІНШИМИ СОЦІАЛЬНИМИ НОРМАМИ……………………………….……….24 3.1. Співвідношення ознак норм права і звичаїв………………………….24 3.2.
Вступ Поняття та ознаки житла 1. Обмежені речові права на житло 2. Проект Житлового кодексу та його загальна характеристика 3.
Нормативно правовий акт, його ознаки та класифікація 1.1 Закон, як нормативно правовий акт, його значення та дія 1.2 Підзаконні нормативно правові акти України: поняття види Розділ ...
Поняття та ознаки норми права 1.1. Поняття норми права……………………………………………...….....6 1.2. Види і ознаки норм права………………….…………………………….7 1.3.
Поняття норми права, її основні ознаки та класифікації 1.1 Поняття і основні ознаки норми права 1.2 Структура норми права 1.3 ...
...Поняття соціальних норм і норм права 1.2 Ознаки норми права 2. Норми моралі і норми права 2.1 Загальні риси права й моралі 2.2 ...
...Поняття соціальних норм і норм права 1.2 Ознаки норми права 2. Норми моралі і норми права 2.1 Загальні риси права й моралі 2.2 ...
Система права та основні ознаки……………………………..…10 2.1 Поняття системи права……………………………………………….....10 2.2 Ознаки системи права…………………………………………….……..
Нормативно правовий акт, його ознаки та класифікація 1.1 Закон, як нормативно правовий акт, його значення та дія 1.2 Підзаконні нормативно правові акти України: поняття види Розділ ...
...7 1.1 Поняття та ознаки системи права………………………………….7 1.2 Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права……………………………………………………...12 1.3.... Місце і основні ознаки правової системи України……………….30 РОЗДІЛ 3. Система законодавства……………………………………………..35 3.1. Поняття системи законодавства………………………………….…35 3.2.
Поняття і ознаки аграрного права Розділ 2. Загальна характеристика системи аграрного права як галузі права 2.1. Поняття та особливості системи аграрного права ...
Поняття, класифікація та ознаки норми права.........................7 Розділ 2. Структура норми права, характеристика її елементів............16 Розділ 3. Класифікація структурних елементів норми права за ...
Поняття, кримінально правова характеристика порушення права на захист 1.1. Об’єктивні ознаки порушення права на захист 1.2. Прокурор і підсудний Розділ 2.
...особливостями володіє система галузі конституціного права, виокремлювались властиві ознаки даних категорій та їх втілення і вплив на систему конституційного права. Важливим аспектом роботи було також проведення ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.