Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 869 за запитом окремих

Структура окремих криміналістичних методик розслідування злочинів 2. Методика розслідування окремих видів злочинів 3. Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів Висновок ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1.
Вступ Розділ І.... Кримінально правова характеристика окремих злочинів в сфері обігу наркотичних засобів,психотропних речовин, прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я 2.1.
правове регулювання економіки 1. Проаналізувати пріоритетність застосування окремих державно – правових засобів впливу у ...
Варіант 4. 1. Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності. Розкриваючи теоретичне питання роботи по перше слід ...
... Т е м а 5. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ План 1.
Вступ 1.Сутність перестрахування як економічної категорії 2.Методи перестрахування 3. Оцінка динаміки перестрахування за 3 квартали 2010 року ...
Вступ. 1. Залізничний транспорт. 2. Автомобільний транспорт. 3. Морський транспорт. 4. Річковий транспорт. 5. Авіатранспорт. 6. Трубопровідний трансорт.
...функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 Принцип ...функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a.
...функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a. розгляді досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c.
інфляції взагалі та в окремих галузях Question 3 Визначення розміру дефіциту бюджету при розробці податкового прогнозу (плану) на державному рівні відбувається етапі: a. першому b....якоїсь величини по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої величини Question 5 Теорія ігор це a. модель конфліктної ситуації двох учасників з прямо протилежними ...
делегування окремих робіт b. планування видів робіт і робочого часу c. план праці менеджера d. регламентування службових обов’язків Question 15 Балів: ... сукупність окремих ланок управління c. сукупність лінійних і функціональних служб (органів) d. сукупність лінійних органів управління Question 24 Де переважно застосовується лінійна ...
Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права.....33 3.1. Загальні принципи цивільного процесуального права.....33 3.2. Спеціальні принципи цивільного процесуального права........ Характеристика окремих форм участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або ...
...в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання окремих процесів b. емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням ...
Question 1 of 15 Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія: 1) явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості); 2) психологічні якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, ...
...за витратами на виробництво, рентабельність окремих видів продукції показав наступне. У 2001 році товарна продукція збільшилась проти 2000 року на 26,9%....факторного аналізу прибутку від реалізації окремих видів продукції Таблиця 2.9 Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції Таблиця 2.10 Розрахунок впливу структури товарної ...
Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів 3. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії 4. Поняття і види слідчих ситуацій 5.... Елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів 7. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування Список літератури
...статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) ... Упровадження окремих видів обов’язкового страхування пояснюється необхідністю: а) поповнення Державного бюджету; б) захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано ...
Розкрити механізм впливу окремих чинників на розміщення продуктивних сил на території України. 10. Охарактеризуйте основні концепції розміщення продуктивних сил.... Дайте характеристику окремих галузей економіки: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, будівництво, охорона здоров’я. 9. Які принципи лежать в основі виділення секторів економіки?
ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ В УКРАЇНІ……………………………50 3.1. Галузевий стандарт надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних ... Вагомий внесок у розробку окремих аспектів цієї проблеми зробили Бєлєвцова А.С.[3], Жерліцин Д.К. [17], Жуковська В.Г.[18], Павловський В.
...затрат 3.3 Аналіз собівартості окремих сільськогосподарських культур 3.4 Аналіз виконання плану собівартості 3.5 Факторний аналіз на 1 гривню продукції 3.6 Рекомендації щодо ...основі насіння соняшника; 3) собівартість окремих видів сільськогосподарських культур; 4) оцінка виконання плану собівартості продукції рослинництва; 5) факторний аналіз витрат на 1 грн. виробленої продукції.
...на світ в результаті процесу окремих галузей промисловості: ЕОМ, топографії і т.д. Досягнення НТР, упроваджені в рекламну практику, значно понизили людино витрати на одиницю продукції, ...доцільність реклами і результативності її окремих засобів, визначити умови оптимальної дії реклами на потенційних покупців. Абсолютно точно визначити ефективність окремих засобів реклами, рекламної кампанії в більшості ...
...і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 6 Державне підприємство являє собою організаційно правову форму підприємства, заснованого на приватній ...і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d.
комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї b.... дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику Question 4 За значимістю для суспільства ...
...і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників d. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства Question ...і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d.
дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику c. форма професійної діяльності політика d.... комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї b.
...готове експериментувати безтарифну систему на окремих дільницях підприємства. На підприємстві протягом 2004 року значно збільшився фонд оплати праці працівників, продуктивність та якість продукції, тому при переході ...необґрунтоване зниження заробітної плати в окремих працівників, особливо у найбільш кваліфікованих. Щоб система безтарифної оплати праці була ефективною і привабливою для персоналу підприємства, необхідно виконати значний ...
комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c.... дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику b.
узгодженні положень окремих законів про працю c. забезпеченні єдності макроекономічного та мікроекономічного аналізу Question 6 Законодавчий захист права громадян на своєчасне одержання винагороди ...громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб, спрямованих на реалізацію соціальних потреб людини b. комплекс соціальних стандартів, що забезпечують соціальний захист населення c.
комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї Question ... дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику ТЕСТ 4 Question 1 За яким ...
розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури ста¬тей активу і пасиву на звітну дату b.... розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату Question 6 Коефіцієнтний аналіз – це ...
...в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально технічне забезпечення. Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами: зіставленням висновків за взаємозв’...надання позичок, обслуговування інсайдерів та окремих клієнтів на пільгових умовах); залежність обсягу надходжень від разових, нетрадиційних операцій; залучення дорогих ресурсів на ринку міжбанківських кредитів з метою ...
Проблеми правового регулювання окремих видів найму майна 2.1. Поняття та правова природа договору найму майна 34 2.2. Особливості окремих договорів найму майна 50 РОЗДІЛ ...
...і фотографування ділянки та її окремих зон 3. Аналіз комунікацій (водопровід, каналізація, газ, електрика, телефонний кабель і т.д.), їх місце і глибину закладки 4.... Аеро і фотографування ділянки і окремих його зон. 3. Аналіз комунікацій (водопровід, каналізація, газ, електрика, телефонний кабель і т.д.), їх місце і глибину закладки. 4.
...кошторису виробництва 1.4 Собівартість окремих видів продукції Розділ 2. Формування та аналіз собівартості продукції на підприємстві ВАТ “Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів” 2.... Розрахунок впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції за 2001р. Таблиця 2.4.4 Розрахунок впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції за ...
Співвідношення предмета злочину та окремих ознак об’єктивної сторони складу злочину…………………………………………………….…………………………..29 br />br /> РОЗДІЛ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ……………………………………………………………....предмета злочину, останнім часом в окремих наукових працях їх автори, долаючи традиційне ставлення юристів до поняття предмета злочину, сміливо і по новому намагаються вирішити її теоретико ...
...забезпечення комплексу заходів із захисту окремих категорій громадян, нормальна життєдіяльність яких утруднена або обмежена впливом негативних факторів об'єктивної властивості. Серед громадян, які повинні бути охоплені ...права соціального забезпечення розглядалося надання окремих форм соціального захисту у зв'язку з роботою у несприятливих умовах, однак при цьому не порушувалися проблеми використання цих форм ...
...в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей і подібностей між ними, це: a. аналіз b. синтез c.
...підприємстві трудових угод(контрактів) для окремих категорій працівників За досліджуваний період на підприємстві трудові угоди(контракти) для окремих категорій працівників не укладались. 3.
...профспілок, підприємств, установ, організацій та окремих громадян, які захищають права інших осіб Висновки та пропозиції Список літератури Основну увагу в роботі було звернуто на те, що ... Представницькі повноваження окремих громадян або одного із співучасників за дорученням інших співучасників стверджуються довіреністю, виданою від імені особи, права та інтереси якої підлягають ...
...Question 4 Способи впливу на окремих працівників та трудовий колектив у цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства, називаються ... a. функціями управління b. моделями управління c....підприємства для забезпечення координованості дій окремих підрозділів підприємства c. забезпечення найефективнішого використання устаткування, наявних виробничих площ d. вибір форми організації управління підприємством і виробництвом ТЕСТ ДО ...
...як в цілому, так і окремих його інститутів. Обрання напряму реформування досудового розслідування, у тому числі й типу реформування – англо американського, континентального, змішаного – перш за все ...цілому, так і для його окремих стадій, оскільки виражають сутність і призначення кримінального процесу, сприяють досягненню його завдань. Однак окремі стадії кримінального процесу, будучи відносно самостійними ...
...дохідності активів (CAPM): ринкова ціна окремих акцій залежить від їх розрахункового (балансового) курсу; ціна активів залежить від структури джерел їх придбання; кошти слід вкладати лише в ...повноважень управління фінансами в розрізі окремих об'єктів, секторів, регіонів передбачається таким типом організаційної структури підприємства: функціональна; дивізіональна; матрична; усіма із перелічених 13.
...чисельності працівників Таблиця 10 Чисельність окремих категорій працівників за 2005 рік Таблиця 11. Чисельність окремих категорій працівників за 2006 р.Таблиця 12.
...період, що аналізується, в розрізі окремих його інтервалів; чистий грошовий потік характеризує зміну наявних грошових коштів, їх залишків за період, що аналізується, та визначається як різниця ...в цьому періоді у розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є важливим резуль¬татом господарської діяльності підприємства, що значною мірою виз¬начає його фінансову стійкість ...
питома вага продукції окремих галузей в загальному обсязі продукції регіону b. питома вага промислової продукції регіону в загальному обсязі продукції по країні c....вага чисельності зайнятих працівників в окремих галузях у загальній їх кількості в промисловості регіону в цілому Question 9 При розрахунках ефективності витрат розрізняють такі види ефективності: ...
...особа, яка працює на декількох окремих страховиків c. Суб’єкт підприємницької діяльності, який пропонує страхувальникам багато своїх власних страхових послуг d.... Застрахувати на окремих умовах і тільки в окремих випадках Question 32 При страхуванні ризику відповідальності за неповернення кредиту страхувальником має бути: a.
...особа, яка працює на декількох окремих страховиків c. Суб’єкт підприємницької діяльності, який пропонує страхувальникам багато своїх власних страхових послуг d.... Застрахувати на окремих умовах і тільки в окремих випадках Question 32 При страхуванні ризику відповідальності за неповернення кредиту страхувальником має бути: a.
...кореляційного зв’язку; про значущість окремих параметрів моделі. Тема 4. Вправи та завдання На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності ...і значущість коефіцієнта кореляції і окремих параметрів моделі. Тема 7. Вправи та завдання Для задачі четвертого інтернет заняття дослідити мультиколінеарність моделі залежності витрат на споживання C ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.