Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3261 за запитом операції

Записати наведені господарські операції в журнал реєстрації операцій за формою. При відсутності сум їх необхідно визначити самостійно. 2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, рознести в ...
...характеристика та види нетрадиційних банківських операцій 2. Лізингові операції комерційних банків 3.Значення лізингу для економіки 3.Сучасна практика у лізингових операціях провідних банків України Висновок ...
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту валютних операцій на прикладі ТОВ Лан Україна, 95 стор., додатки (Полтавський інститут бізнесу) Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1....ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’єкт обліку і аудиту 5 1.2.
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, 75 стор....ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2. Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних ...
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів обліку 6 1.2....питань обліку, аналізу і контролю операцій з валютними коштами 13 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Столиця» 19 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ ...
...обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.2 Методологія обліку та аудиту ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретико економічна характеристика пасивних операцій комерційних банків 1.2. Організація процесу управління власними коштами банків 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 ...
...та методологічні аспекти обліку товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 Нормативна база обліку товарних операцій 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 Огляд законодавчої бази ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2. Аналіз нормативно правової бази з обліку товарних операцій 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку експортно – імпортних операцій на підприємстві 1.1. Сутність експортно імпортних операцій на підприємстві 1.2. Законодавчо – нормативна база здійснення екпортно – імпортних операцій на ...
...основи обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами 1.1. Аналіз основних техніко економічних показників 1.2. Аналіз фінансового стану базового підприємства Розділ 2. Облік операцій з цінними паперами 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку грошових коштів і розрахункових операцій 1.1. Сутність грошових коштів та розрахункових операцій та завдання їх обліку 1.2. Нормативно – правова база обліку грошових коштів ...
...обліку, контролю і ревізії розрахункових операцій 1.1 Огляд нормативно – законодавчої бази та літературних джерел з обліку і контролю розрахункових операцій 1.2 Методологічні засади обліку ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі 1.1 Економічна сутність та особливості товарних запасів як об’єкту обліку 1.2 Законодавча та нормативна база обліку товарних операцій 1.3 Теоретичні основи оцінки ...
...аспекти обліку і аудиту кредитних операцій 1.1 сутність, види та принципи банківського кредитування 1.2 організація кредитної діяльності банку 1.3 основні етапи процесу банківського ...4 організація внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій 2. Облік і аудит кредитних операцій на прикладі черкаського обласного управління ват «ощадбанк» 2.1 загальна характеристика черкаського обласного управління ...
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ 7 1.1 Теоретичні засади здійснення операцій з імпорту товарів, робіт, послуг 7 1.2 ...
...аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства Розділ ...
...банківську діяльність» як кредитні розглядає операції (стаття 49):  розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;  організацію купівлі та продажу цінних ...паперів за дорученням клієнтів;  здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);  надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі 1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 1.2 Економічна сутність та організаційні засади оптової торгівлі 1.3 Методологія обліку товарних операцій в оптовій торгівлі Розділ 2.
Теоретичні основи управління дистриб’юторськими операціями підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність дистриб’юторських операцій та їх види 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1. Економічний зміст та класифікація товарних операцій 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку операцій з товарами 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи операцій з банківськими депозитами 1.1 Економічна сутність операцій з банківськими депозитами 1.2 Роль банку та аналізу в управлінні операціями ...
Теоретичні аспекти касових операцій в комерційних банках 1.1. Організація касової роботи в комерційних банках України 1.2. Документація, документообіг та облік прибуткових і видаткових касових операцій 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ДАВАЛЬНИЦЬКІЙ СИРОВИНІ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 8 1.1. Економічна сутність та види експортних операцій на давальницькій сировині 8 1....
Економічна сутність орендних операцій 2. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 3. Організаційно – економічна характеристика підприємства ДП “Мрія” 4....первинного обліку і документообороту орендних операцій 5. Облік операцій з оперативної оренди 6. Облік операцій з фінансової оренди 7. Облік орендних операцій в умовах застосування ПЕОМ ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік касових ...
Загальна характеристика операцій лізингу……………………………..5 1.1. Сутність лізингу, суб`єкти, об`єкти та функції лізингових операцій…………...5 1.2.
Теоретичні засади проведення факторингових операцій в банку 1.1 Сутність та класифікація факторингових операцій банку 1.2 Міжнародна конвенція по факторингу та їх ратифікація в ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку кредитних операцій підприємства 1.1. Сутність кредитних операцій та кредитування підприємства 1.2. Законодавче і нормативне забезпечення кредитних операцій підприємства 1.3.
Теоретичні основи управління банківськими операціями 7 1.1. Сутність і класифікація банківських операцій 7 1.2. Активні й пасивні операції комерційного банку 18 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Суть лізингових операцій та класифікація видів лізингу 1.2 Огляд літературних джерел та нормативно – правове забезпечення обліку лізингових ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 5 1.1. Економічна сутність та види валютних операцій банку 5 1.2. Регулювання валютних операцій комерційного банку 10 ...
Теоретичні засади валютних операцій на ринку фінансових послуг 1.1 Сутність та види валютних операцій 1.2 Механізм операцій банку з валютними цінностями 1....
Загальна характеристика проведення банківських операцій з векселями та умов дослідження 1.1 Основні аспекти здійснення банківських операцій з векселями 1.2.
...Теоретико методологічні аспекти дослідження активних операцій комерційних банків…………………………………………...……...……...……………..............5 1.1. Суть і функції активних операцій комерційних банків……...…….......5 1.2.
Економічна сутність розрахунків за нетоварними операціями і іх нормативне регулювання 1.1 Сутність та роль розрахунків за нетоварними операціями 1.2 Нормативне регулювання обліку нетоварних операцій ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 1.1 Сутність та особливості організації касової роботи в банку 1.2 Документальне оформлення касових операцій банку 1.3 Облік касових ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку та аналізу операцій банку з дорогоцінними металами 1.1 Сутність та види операцій банку з дорогоцінними металами 1.2 Нормативна база обліку операцій ...
Теоретичні передумови активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.1 Економічна сутність активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.2.
...ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 7 1.1. Поняття, класифікація та види експортних операцій 7 1.2. Методика та технологія проведення аудиту експортних операцій 12 ...
Лізингові операції та механізми їх функціонування 1.2. Основи ефективності лізингових операцій 1.3. Особливості лізингових операцій Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 1.1. Сутність та значення банківських операцій з векселями 1.2. Методика документального оформлення та основні вимоги до ...
...ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ 1.1. Стан дослідження проблеми кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом в теорії кримінального права .
Теоретична сутність валютних операцій 1.1 Характеристика операцій банків з готівковою іноземною валютою 1.2 Класифікація операцій з готівковою іноземною валютою 2.
Зміст Вступ Розділ І Теоретичні основи бухгалтерського обліку і ревізії операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках банку 1.1.Економічна суть та значення грошових коштів в діяльності підприємства ...Завдання обліку і ревізії операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках банку 1.3.Характеристика та облікова політика підприємства Розділ ІІ Стан організації ...
...методологічні основи обліку експортно імпортних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.................................................................................................... 1.1. Сутність експортно імпортних операцій, як об’єкту дослідження......... 5 1.2.
...ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ, ЯК ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ...................................................................................6 1.1 Економічна сутність депозитних операцій, їх види та характеристика....................................................................................................
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Система і принципи безготівкових розрахунків 1.2 Мета і завдання аудиту безготівкових операцій 1.3 Аналіз нормативної бази ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.