Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 889 за запитом оплату

...аналізу та аудиту витрат на оплату праці 1.1 Економічна сутність витрат на оплату праці в обліку, аналізі та аудиті 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку непрямих витрат на оплату праці 1.1. Сутність непрямих витрат на оплату праці та їх нормативно – правове забезпечення 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку витрат на оплату праці 1.1 Витрати на оплату праці як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1.1 Витрати на оплату праці і нарахування на фонд оплати праці, як ...
...обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками на підприємствах торгівлі 1.1. Сутність та порядок здійснення розрахунків з оплати праці 1.2....обліку і контролю витрат на оплату праці та розрахунків з працівниками 1.3. Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства споживчої кооперації «Універбаза» Чернігівської обласної спілки споживчих товариств ...
...аналізу витрат комерційного банку на оплату праці 1.1Економічна сутність та склад витрат комерційного банку на оплату праці 1.2Роль обліку та аналізу в управлінні витратами ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витяг з наказу підприємства з організації обліку витрат на оплату праці та розробка посадової інструкції головного бухгалтера та касира підприємства Розділ 2 Особливості організації облікового процесу у ТОВ ТД «Логос» ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики ТОВ ТД «Логос» 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Витяг ...
Право працівників на оплату праці.........................................................................14. 2.1. Права працівників на оплату праці............................................................14. 2.2. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці..........................................15.
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку витрат на оплату праці за повними витратами 1.1 Сутність оплати праці, її види і функції 1.2 Значення обліку втрат на оплату праці за повними витратами 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СКЛАДІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Значення, завдання та джерела аналізу затрат на оплату праці 1.2 Методика аналізу ...
...обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 22 Висновок до І розділу 27 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ПМК 168» ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 29 2.1.
...основи організації обліку витрат на оплату праці 1.1 Витрати на оплату праці як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат ...
Теоретичні основи обліку витрат на оплату праці: 1.1. Нормативна база, що регулює облік оплати праці. 1.2. Облік витрат на оплату праці. 2. Розділ.
Облік витрат на оплату праці 2.1. Форми і системи заробітної плати 2.2. Структура фонду оплати праці 2.3. Синтетичний облік витрат на оплату праці 2.4.
Задача № 5 Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.; 2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 ...
...ресурсами та використання коштів на оплату праці 2.3. Факторний аналіз продуктивності праці та ефективності використання ФОП підприємства 3. Напрями удосконалення механізму впливу продуктивності на оплату праці на підприємств 3.1.
План Вступ............................................................................................................... 3 І Заробітна плата, як важлива ланка системи соціально трудових відносин………………………………………………………………………….. 1.1 Економічна сутність оплати праці………………………………… ... Нарахувань по оплаті праці. Облік робочого часу……………………………. ІІІ Синтетичний та аналітичний облік нарахувань та вирахувань заробітної плати…………………………………………………………………. Висновок……………………………………………………………………....
Вступ 1. Організація обліку оплати праці на підприємстві 1.1. Організація оплати праці (форми, види, системи оплати праці) 1....веде до зменшення витрат на оплату праці. На підприємстві пропонується ввести надбавки за стаж на даному підприємстві, що дозволило б знизити плинність кадрів та зекономити людські ...
В договоре С. с издательством предусмотренная выплата авторского вознаграждения в размере, эквивалентом 200 дол....но когда предъявил вексель к оплате издательство заявило, что оно готово оплатить вексель, но в сумме 8 тыс. грн., т.к объем после его сокращения уменьшился.
Задача ЖЕУ подали до суду позов про стягнення з Шкунько У. заборгованості по оплаті комунальних платежів.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи оплати праці персоналу в ринкових умовах 1.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оплати праці працівників на підприємстві 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації оплати праці..........................................
; в) оплата ПДВ (20%) — 8919,8 тис. грн.; г) оплата мита — 6689,8 тис. грн.; ґ) витрати на обслуговування кредиту — 557,8 ...
Необхідно ширше парктикувати оплату праці керівників підприємств, дільниць, головних спеціалістів у вигляді фіксованої частини (проценту) від одержаного кінцевого результату.... Бухгалтерський облік розрахунків по оплаті праці починається з належного оформлення первинних документів. Первинні документи починають оформляти у відділі кадрів: трудова книжка, особова картка, накази.
...Статутний капітал 90 • Розрахунки з оплат праці 15 • Гудвіл 6 • Сировина 11 • Короткострокові кредити банків 30 • Малоцінні предмети 2 • Виробництво 30 • Розрахунки за претензіями 15 • Готова ...за податками 9 • Розрахунки з оплат праці 25 Господарські операції: 1. Оприбутковано кошти в касу за оренду приміщення 8 2. Повернуто невикористані підзвітні суми 2 3.
оплата робіт по виправленню браку, не з вини робітника 340 4. доплата за понаднормові години роботи 8050 5. оплата пільгових годин підлітків 230 6.
...матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість cировини ... До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконані роботи або надані послуги, які можуть бути ...
...від постачальника 50 2 Нарахована оплата праці: робітникам основного виробництва (пряма) допоміжному персоналу виробничих підрозділів персоналу відділу збуту адміністративному та загальногосподарському персоналу разом 3 Відпущено матеріали ...від реалізації продукції 1260 Пряма оплата праці працівників основного виробництва 300 Різні допоміжні матеріали 47 Доплата за понадурочну роботу 20 Оплата за час простою не з ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колекгшшим результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
Така оплата праці за кінцевим колективним результатом має високу стимулюючу роль і точки зору націлювання працівників на першочергове виконання завершених комплексів робіт.... В даний час оплата праці в бригаді побудована на індивідуальній основі – операторам встановлені індивідуальні відрядні розцінки за виконання кожного виду операцій, а забезпечуючим робітникам – ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.