Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Вікторія

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 505 за запитом оптимізації

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ...................................................................................................................6 1.1. Поняття мінімізації податкових платежів..........................................................6 1.2. Сутнісні ознаки оптимізації податків та її відмінність від ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДІВ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 7 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат підприємства 7 1.2 Методи оптимізації витрат у діяльності підприємства 17 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.Характеристика сутності капіталу підприємства. 5 1.2. Етапи управління формуванням капіталу підприємства.... Фактори оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 71 3.2. Пропозиції ТОВ „Веломото” щодо оптимізації фінансової структури капіталу підприємства 94 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ...
...2.2 Критерії оптимальності моделей оптимізації виробництв 43 2.3 Моделювання виробничих ситуацій 59 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 70 3....
Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1. Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз ...Удосконалення програмного забезпечення як засіб оптимізації рівня рентабельності ВАТ «Черкасихліб» 3.4 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рівня рентабельності на ВАТ «Черкасихліб» Висновки Література Додатки
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування оптимізації структури капіталу підприємства 1.1 Сутність та значення капіталу в діяльності підприємства 1.2 Показники ефективності використання капіталу підприємства 1.3 Основні шляхи оптимізації структури капіталу Розділ 2 Практичні ...
ТОЛЬКО 4 раздел РОЗДІЛ IV НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 2 4.1. Пропозиції щодо вдосконалення формування та оптимізації структури капіталу підприємства 2 4.2.
Методологічне забезпечення аналізу стану та оптимізації їх структури 27 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 31 2.1.... Оптимізація управління активами ТОВ «Крижопільський елеватор» 53 3.2. Напрямки прискорення обігу активів ТОВ «Крижопільський елеватор» 60 ВИСНОВКИ 72 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Використання ігрових дидактичних прийомів для оптимізації пізнавальної дільності дошкільників на заняттях Розділ 2. Дослідження шляхів та засобі оптимізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку на заняттях 2....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 11 Суть, роль та призначення соціальних видатків бюджету у забезпеченні розвитку суспільства 12 Зміст державних соціальних гарантій та їх вплив на видатки соціальної сфери Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 21 Порядок планування, фінансування та оптимізації соціальних видатків бюджету 22 Оцінка динаміки та структури видатків соціального спрямування Зв...
29 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 33 3.1 Принципи економіко математичного моделювання структури джерел фінансування……………………………………………………………………… 33 3.2 Побудова моделі оптимізації структури джерел фінансування…………….
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 33 3.1. Проблеми фінансового забезпечення соціальної інфраструктури 33 3.2. Напрямки оптимізації соціальних видатків бюджету 42 ВИСНОВКИ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві 2.3 Ана...
Вступ 1 Теоретико наукові основи управління витратами на підприємстві 1.1 Сутність та економічний зміст витрат підприємства 1.2 Класифікаційна характеристика витрат підприємства 1.3 Система управління витратами підприємства, її роль, функції та завдання 2 Методика оптимального управління витратами на підприємстві 2.1 Змінні виробничі витрати: особливості формування та методи оцінювання 2.2 Особливості управління постійними витратами підприємства 2.3 Методика управління витратами...
Перспективні напрямки оптимізації бюджетної системи в країні 3.1. Аналіз виконання бюджету на 2009 рік 3.2. Напрямки оптимізації бюджетної системи Висновки Список використаної ...
Шляхи оптимізації прибутку пп „екватор” із застосуванням економіко математичних методів та моделей 3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення ...
Часова оптимізація портфеля інноваційних проектів економіко виробничої системи 74 3.3. Реалізація моделі оптимізації інноваційної програми підприємства 79 3.4.
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи маркетингового стратегічного планування підприємства 1.1. Поняття, принципи та виді планування 1.... Проект пропозиції оптимізації стратегії маркетингу на підприємстві в умовах кризи на світових фінансових ринках 3.1. PEST аналіз 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність і ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність і організація експортних операцій 1.2 Управління експортною діяльністю 1.3 Методика аналізу ефективності експортної діяльності підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПАТ "Дніпроспецсталь" 2.2 Ана...
І. Теоретична частина 1.1. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі 1.... Шляхи оптимізації і вдосконалення дієтичного харчування в обласній психіатричній лікарні № 1 м.Сміла Іv. Висновки V. Література Сьогодні в Україні є доволі ...
Зміст Вступ Розділ 1. Аналіз ринку та вимог до якості макаронних виробів 1.1.... Оптимізація товаропостачання макаронних виробів 3.1. Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства 3.2. Аналіз ефективності організації товаропостачання 3.3.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні аспекти капіталу підприємства..............................................6 1.1. Капітал підприємства, його економічна сутність................................................. Оптимізація структури капіталу підприємства...............................................16 Розділ 2. Механізм формування і використання активів п...
Контрольна робота з використанням моделі Баумоля. Розрахунки подані на прикладі сільськогосподарського підприємства Перелік графічного матеріалу ...після впровадження заходів щодо її оптимізації Таблиця 3.10 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування та управління структурою капіталу 1.1 Економічна сутність капіталу 1.2 Методика управління ...структурою капіталу 1.3 Особливості оптимізації структури капіталу Розділ 2. Аналіз системи управління структурою капіталу тов «кам’янський машинобудівний завод» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОЦІНКИ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ…………………………………………6 1.1.... Оптимізація процентного ризику з використанням методу Монте Карло………………………………………………..................................85 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….96 ДОДАТКИ
Вступ Розділ 1. Сутність, структура цінних паперів та їх управління 1.1. Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ... Проблеми розвитку та шляхи оптимізації управління портфелем цінних паперів на підприємстві 3.1. Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 3.2.
Вступ Розділ 1. Проблеми розвитку підприємництва та програма мікрокредитування 1.1.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи кредитного ризику банку...........................................6 1.1.
Вступ Розділ 1. Сім’я як головний осередок навчання і виховання дитини 1.1.
1. Визначення проблеми для аналізу: 2. Підстави для державного втручання 3. Консультації 4. Моделювання проблеми 5.
Вступ Розділ 1. Сутність соціально психологічного клімату колективу 1.1. Соціально психологічний клімат учнівського колективу: поняття ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність прибуткового оподаткування в Україні 1....
Вступ Розділ І. Загальна характеристика проведення банківських операцій з векселями та умов дослідження 1.1 Основні аспекти здійснення банківських операцій ...
...підприємства, основою якої мала стати оптимізація мережі вузлів поштового зв’язку з метою скорочення значних витрат на перевезення і оброблення пошти. Оптимізація поштового зв’язку, зокрема, оптимізація ...
...грошових активів та напрями їх оптимізації 3.2. Автоматизація обліку грошових активів та дебіторської заборгованості на підприємстві 3.3. Вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської ...дебіторською заборгованістю, визначено напрями їх оптимізації, запропоновано впровадження на РайСТ конфігурації «1 С: Бухгалтерія 8.0», запропоновано напрями вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на ...
Оптимізація структури необоротних активів. 52 3.3. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства. 55 Розділ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ. 57 4.1.
Оптимізація структури основних і оборотних засобів як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств 3.3. Обгрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством ... Для оптимізації джерел фінансування інвестиційного проекту можна використовувати різні критерії, основними з яких є показники „часу” та „ціни”.
Заходи щодо оптимізації структури фінансових ресурсів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА» 2.1.... Оптимізація фінансових ресурсів — це процес вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з врахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
...компетентності…46 Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності…54 РАННІЙ ВІК Загальні особливості вікового періоду …56 Характеристика психологічного віку …58 Освітні завдання …61 Основні лінії розвитку …...компетентності …92 Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності …107 ДОШКІЛЬНЕ ДИТИНСТВО …109 МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК …113 Загальні особливості вікового періоду…199 Характеристика психологічного віку …204 Освітні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємств в Україні Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба 1” та аналіз фінансово господарської діяльності 2.1 Організаційно – економічна характер...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 Методика аудиту грошових коштів Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки 2.1 Організаційно економічна характеристика Облспоживспілки 2.2 Облік грошових коштів на підпр...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
...метод коефіцієнтів; нормування; метод АВС; оптимізація. Перераховані методи оптимізації оборотного капіталу мають ідеалістичний характер, вони не пристосовані до застосування в умовах інфляції, їх застосування утруднене у ...
...посередників; способи оцінки доходності активів; оптимізацію структури капіталу підприємства 8. Які із наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц): систематичний ризик може бути мінімізований ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.