Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 167 за запитом організму.

...лень про навколишній світ і організми. 2.1. Загальні, психо¬фізіологічні, нейрофізіологічні, основи сприйняття та уявлення учнів про організми. 2.2.
Суть генно модифікованих організмів (ГМО) 2. Переваги та ризики пов’язані з ГМО 3. Правила поводження з генетично модифікованими організмами Висновки Список використаних джерел
Загальні закономірності адаптації людського організму до різноманітних умов 2.1. Фізіологічний зміст та механізми адаптації. 2.2. Адаптація до м’язової діяльності. Розділ 3.... Морфологічні прояви адаптаційних змін організму людини 4.1. Морфологічні зміни у серцево судинній системі. 4.2. Зміни у нервовій системі. 4.3.
Вступ 1. Нешкідливого тютюну немає, це шкідлива речовина для організму 2. Шкідлива дія тютюну на органи травлення 3.
Зміст Вступ Розділ 1. Огляд літератури. 1.1. Шум як фізичне і фізіологічне явище. 1.2. Фізичні характеристики шуму.... Дія шуму на організм людини. 1.4.1. Сутність ”шумового сп'яніння”. 1.4.2. Вплив шуму на сон людини. 1.4.3.
1. Поняття про опіки, ступені опіків. Опікова хвороба 2.... Загальне переохолодження організму 4. Поняття про відмороження. Перша медична допомога 5.Електротравма, ураження блискавкою Література
Тема 1: «Екологічні фактори та їх вплив на життєдіяльність організму» План 1. Визначення поняття «екологічні фактори» …………………………….
Це презентація, а не реферат, містить 22 слайди, з планом, вступом, висновками, багато картинок, анімація, влучний текст...
1. Якісні зміни антропогенезу на сучасному етапі 2. Поняття антропогенного фактору. Особливості антропогенних екосистем 3. Процеси урбанізації.
Вступ .......................................................................................................... 3 1. Кліматичні фактори .................................................................................. 6 2. Фактори водного середовища ................................................................. 9 3. Едафічні фактори ...................................................................................... 11 Література .....................................................
...якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання окремих процесів b. емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням організму c.
...язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму до зовнішнього середовища, у ...
...фізіологічну систему, яка забезпечує життєдіяльність організму в нормальних і змінених умовах зовнішнього середовища c. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх ...
...рівні зміни зачіпають: 1) фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого; 2) всі структури і функції організму, пронизуючи всі рівні його організації, починаючи з ...
...а) така клітина, яка керується організмом; б) клітина, яка виходить з під контролю власного організму: її ростом організм не керує; в) клітина, яка не виліковна і ...
...10 of 15 Неспецифічна реакція організму під впливом стресора характеризується: 1) зниженням резистентності органузму; 2) зростанням реактивності фізіологічних систем; 3) однотипністю реагування організму, його мобілізацією; 4) протидією фізіологічних ...
...Стресом називається: 1) така реакція організму, яка супроводжується розвитком нетиповим для фізіологічних систем напруженням; 2) вкрай напружений стан організму, який зв'язаний із значними нервовими напруженнями; ...
імунним властивостям організму c. генотипу d. інтелектуальній поведінці e. індивідуальному досвіду Question 8 Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються ... сукупність спадкових структур організму e. здатність до швидких змін Question 12 Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: a. аферентацією b.
Question 1 of 15 Дайте правильну відповідь на питання, що вивчає геронтопсихологія: 1) явища і процеси, пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості); 2) психологічні якості особистості в процесі старінням організму, притуплення окремих психічних функцій, затухання ...
...змін; Д) сукупність спадкових структур організму 4. Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) ...умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин 17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна Котс, вивчаючи знарядійну та ...
...змін; Д) сукупність спадкових структур організму. 4. Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) ...умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин. 17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна Котс, вивчаючи знарядійну та ...
...змін; Д) сукупність спадкових структур організму. 4. Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають: А) антропопсихізмом; Б) антропоморфізмом; В) актуалізацією; Г) антропогенезом; Д) ...умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин. 17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна Котс, вивчаючи знарядійну та ...
...На тривалі впливи несприятливих чинників організм людини або тварини відповідає закономірною реакцією. На першій її стадії мобілізуються захисні сили організму, які протидіють, нібито врівноважуються, організм поступово ...
...3 Схожість і відмінність «соціального організму» і біологічного Концепція інститутів відтворює образ суспільства по аналогії з біологічним організмом. Спенсер, мабуть, усвідомлював умовність такої аналогії, але постійно ...
Причини функціональних змін в організмі людини. 4. Функціональні зміни в організмі людини. 5. Принципи раціоналізації режимів праці та відпочинку. 6.
...про те, що гени живих організмів мають властивість змінюватися під впливом різноманітних факторів належить: 1) креаціонізму; 2) глобальному еволюціонізму; 3) теорії біологічної еволюції; 4) синтетичній теорії ...часу і дають нову форму організмів; 2) зміни спадковості відбуваються практично одномоментно і дають відразу нову форму організмів; 3) зміни спадковості відбуваються одномоментно і протягом тривалого ...
...лікувальних впливів на психіку і організм хворих членів сім’ї b. Спеціальні психотехнічні прийоми, що передбачають насамперед вирішення внутрішніх конфліктів членів сім’ї c....на сім’ю як єдиний організм b. Будь які внутрішньосімейні порушення вважаються результатом сімейних стосунків, а не проблемою окремого члена сім’ї c.
Вплив вживання наркотиків на організм людини 3. Вплив алкоголю на організм людини Список використаної літератури
...людини, яка розглядає взаємодію нашого організму з довкіллям з погляду формування та забезпечення високого рівня здоров'я. Екологія людини – це розділ екологічних знань, який спрямовано на ...відомо, що зовнішній вплив на організм, який активно формується, набагато інтенсивніший порівняно з впливом, якого зазнає організм дорослої людини. Тому саме здоров'я дітей є природним ...
...і складними наслідками у функціонуванні організму людини. Відбувається це внаслідок стискання внутрішніх органів, порушення їх правильного розташування в організмі. Неправильне положення тіла порушує легеневу вентиляцію, зменшує ...
...правильному всебічному фізичному розвитку, загартування організму, сприяння ліквідації чи стійкій компенсації порушень в органах і системах, викликаних захворюванням, поступова адаптація організму учнів до фізичних навантажень, формування ...
Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини 2. Загальні принципи захисту від іонізуючих випромінювань 3. Небезпека впливу електромагнітних полів на організм людини 4.
...МАСАЖУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ 1.1. Історія виникнення масажу 1.2. Системи масажу 1.3. Види масажу 1.4. Вплив масажу на організм Розділ II.
Основні характеристики аналізаторів організму. 2. Дія наркотиків, лікарських та інших речовин на організм людини. 3. Підручні засоби для надання першої допомоги. 4.
...МАСАЖУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Історія виникнення масажу 1.2. Системи масажу 1.3. Види дитячого масажу 1.4....на розвиток і формування дитячого організму Розділ II. МЕТОДИ ТА ФОРМИ МАСАЖУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ 3 7 РОКІВ 2.1. Методи массажу 2.2.
...зовнішні подразники, які діють на організм людини 3. Захисні можливості людського організму Список літератури
Яким чином здійснюється віддача тепла організмом? ………………… 7 5. Які технічні рішення забезпечують нормальну освітленість робочих місць? ………………………………………………………………………… 8 6. Які засоби індивідуального захисту застосовуються від шуму і ... Яка дія радіоактивних випромінювань на організм людини? ………… 11 8. Основні параметри, що характеризують пожежонебезпечність речовин ……………………………………………………………………… 12 Література …………………………………………………………………… 14
...2) викликає необоротні процеси в організмі людини; 3) призводить до захворювань і зниження працездатності людини 4) специфічно впливає на організм людини Завдання №93 Ви побачили людину, ...
Особливості реакції організму дитини на фізичні навантаження у різні вікові періоди, точність виконання рухів. 2.2. Вікові особливості швидкості, точності виконання рухів 2.3. Тимчасове зниження працездатності організму 2.4.
Особливості реакції організму дитини на фізичні навантаження у різні вікові періоди, точність виконання рухів. 2.2. Вікові особливості швидкості, точності виконання рухів 2.3. Тимчасове зниження працездатності організму 2.4.
...що цілющий вплив музики на організм людини був помічений ще на зорі цивілізації. Містичними легендами пояснювалось покращення самопочуття та настрою, зменшення болісних відчуттів, страху, повернення людині ...музика здатна впливати на людський організм, переконувати нікого не потрібно: недарма матері споконвіку співають дітям колискові пісні. Сучасна медицина скористалася давно накопиченими спостереженнями і розробила Використана ...
a) патологічно змінений стан організму; b) відчуття зміни в організмі; c) порушення працездатності; d) порушення соціального функціонування. Тест 4 Соматичні захворювання в більшості викликають наступні ...
...Перша (гуморальна): пов'язувала стан організму із співвідношенням в ньому різних соків (рідин); у зв'язку з чим вирізнялися чотири типи темпераменту: а) сангвінічний; б) холеричний; ...виходить із відмінностей у конституції організму його фізичного стану, співвідношення окремих частин, різних тканин (Кречмер, Шелдон та ін.). Флегматичний темперамент характеризується такими ознаками поведінки, як низький ...
...в тому, що у живих організмів с нематеріальна "жива сила"; е) свідомість розлита по всій природі, вся матерія мислить; є) думка це результат філософської діяльності організму.
Довгостроковий вплив цих факторів на організм людини погіршує стан здоров'я і приводить до виникнення різних захворювань, що негативно позначається на виконанні працівниками службових обов'язків ...впливу негативних факторів діяльності на організм людини та її психіку. Відмінність між ними визначається за періодичністю, частотою або тривалістю впливу
Це як живий організм, вплив на будь яку частину відчувається в інших місцях, оскільки тіло не система. Організація також є живим організмом: якщо щось трапилось з підрозділом, ...
...бачення світобудови, що розглядає живі організми як складові біосфери, визначило основні змістові лінії Базового компонента: «Природа планети Земля» і «Природа Космосу»....природне довкілля як цілісний живий організм, в якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, у багатоманітності, єдності, русі, мінливості. Компетентність у галузі «Природа Космосу» становлять ...
...органа; господарського об'єкта; соціального організму; організаційної структури; просторово технічного організму. Висновки Виробнича програма підприємства (план виробництва і реалізації продукції) — це система адресних завдань з виробництва ...
Дія шуму на організм людини. Яка небезпека існує в цьому? 5. Чому вібрації відносяться до шкідливого виробничого фактору? 6....вплив має електричний струм на організм людини? 3. Назвіть фактори електричного характеру, від яких залежить ступінь ураження людини електричним струмом. 4.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.