Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 271 за запитом освіті.

дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно технічну освіту; c. вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту; Question 8 Рівнів акредитації ...
ВСЕГО 101 ОТВЕТ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d....Болонського університету Question 6 Дистанційна освіта не є: a. формою здобуття безперервної освіти b. формою самоосвіти c. комплексом освітніх послуг що надається широким верствам населення d.
Вища освіта в розвинених країнах світу 3.1 Вища освіта Японії 3.2 Вища освіта у США 3.3 Вища освіта Великобританії ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту 6 1.2 Планування видатків на дошкільну освіту 21 РОЗДІЛ 2 ...
...також вказує на те, що освіта з підприємництва та менеджменту є одним з найважливіших факторів успішного завершення періоду трансформації до ринкової економіки....здатності творити та змінювати світ, освіта підвищує можливості населення для досягнення своїх цілей. Відтак стає важливим, щоб Україна зосередила свою увагу на освіті з менеджменту та, ...
Гендерна освіта в Україні. 1.1. Гендерна освіта: до постановки проблеми. 1.2. Гендерні ініціативи в педагогічній освіті. 2.
Освіта в Українській державі 1917 1919 рр 2. Діяльність ЗУНР у галузі освіти 3. Освіта у перші роки становлення радянської влади ...
Реферат «Законодавство про народну освіту 20 30 рр. ХХ століття УСРР» Київ 2011 План 1. Вступ 2. Народна освіта в Радянській державі 3.
...правові засади здійснення державного управління освітою в Україні 1.1. Система освіти в Україні 1.2. Повноваження та правовий статус органів управління освітою Розділ 2.
Підходи до визначення поняття «освіта»……………………………………4 1.2. Організаційно правові засади й система освіти…………………………….9 1.3. Організація державного управління наукою………………………………12 РОЗДІЛ 2....повноваження та компетенція органів управління освітою….14 2.2. Управління освітніми закладами…………………………………………..19 2.3.Державний контроль за діяльністю освітніх закладів…………………….22 РОЗДІЛ 3.
Вступ 1. Загальні компетенції вищого навчального закладу І ІІ рівня акредитації 2....на підготовку фахівців з вищою освітою; здійснення підготовки наукових і науково педагогічних кадрів; вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників; забезпечення ...
Задача №396 (20 грн.) Випускник вищого навчального закладу К. має юридичну освіту за рівнем спеціаліст за спеціальністю ...
Вступ Розділ 1. Характеристика освіти в незалежній Україні. 1.1. Структура освіти в Україні. 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1.
1. Особливості організації навчання і виховання дітей дошкільного віку у вольдорфському дитячому садку. 2.
Вступ Розділ I. Теоретичні передумови розвитку пізнавальних інтересів дошкільників у процесі еколого валеологічної освіти 1.1.
1. Креативна технологія навчання з використанням сугестопедичної моделі ХЕТвоД 2. Методичні основи ХЕТвоД 3. Організаційні умови реалізації системи ХЕТвоД на ...
Вступ 1. Організація уроків фізичного виховання у системі початкової освіти в європейських школах 2.
1. Інноваційне навчання та його роль у розвитку само оцінної особистості дитини дошкільного віку. 2.
Вступ Розділ I. Ідеї в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського 1.1. Автобіографічні данні і творча спадщина К.Д.
Закон України «Про дошкільну освіту». 2. Закон України «Про освіту». 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 4. Програма «Я у Світі». 18.
112 ТЕСТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є: a. студенти і викладачі b. системи освіти європейських країн; c. процес реформування освітніх систем; d....Болонського університету Question 6 Дистанційна освіта не є: a. формою здобуття безперервної освіти b. формою самоосвіти c. комплексом освітніх послуг що надається широким верствам населення d.
Загальна характеристика соціального попиту на освіту 1.5.3. Політичні чинники розвитку освіти 1.5.4. Інтеграція в галузі освіти 1.5.5. Орієнтація на неперервну освіту 1.5.6.
Освіта у світі. Європейський контекст 1.3. Вища освіта і наука в Україні: пріоритетні сфери розвитку 1.4.
Глобалізація і вплив на освіту 2.2. Проблеми економічної ефективності освіти 2.3. Якісні зміни у характері соціального попиту на освіту 2.4.
Закон “Про освіту” b. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) c. Закон “Про вищу освіту” Question4 Балів: 1 Педагогічний процес – це: Виберіть ...
Закон “Про вищу освіту” b. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) c. Закон “Про освіту” Question 4 Балів: 1 Педагогічний процес це: Виберіть ...
Широке тло суспільних змін і освіта XXI ст 3.2. Головні освітні процеси у світі та Європі 3.3. Стан освіти в Україні РОЗДІЛ 4. Міжнародна взаємодія в освіті: організації та програми 4.1.
...права на життя, недопущення дискримінації, освіту і інформацію, усуваючи перешкоди на шляху доступу підлітків до інформації про сексуальне і репродуктивне здоров'я, а також забезпечуючи всебічну сексуальну освіту в школах, що надає достовірну ...
Вважаючи народну освіту одним із головних факторів розвитку суспільства, Алчевська намагалася використати її на благо культурного і духовного відродження рідного краю....її вчення про виховання і освіту молоді, дорослих є народність, демократизм, гуманізм. Педагогічні ідеї народної вчительки знайшли відображення в творах: «Передумане і пережите» , «Пів року із ...
...наукове обґрунтування нової системи управління освітою. У Концепції розвитку загальної середньої освіти підкреслено, що стрижнем освіти ХХІ ст. є її розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, ...і Законі “Про загальну середню освіту” наголошується на варіативності школи на противагу її одноманітності, правомірності існування різних типів навчальних загальноосвітніх закладів, в тому числі і гімназій.
Як співвідноситься «освіта» та «навчання»? Це одне і теж чи ні? 2. Що спільного та відмінного у професійній та загальній освіті?
...2005 2006 2007 2008 На освіту 15665 16704 17005 18333 1. Дослідити загальну тенденцію видатків Державного бюджету на освіту шляхом аналітичного вирівнювання за прямою (тренд) 2.
...культура Галицько Волинського князівства Висновок Освіта і писемність в Галицько Волинському князівстві продовжувала традиції шкільництва Київської Русі. Ці традиції зв'язували освіту з діяльністю церкви, що відповідало ...
...Волинського князівства Висновок Уривок Висновки Освіта і писемність в Галицько Волинському князівстві продовжувала традиції шкільництва Київської Русі. Ці традиції зв'язували освіту з діяльністю церкви, що відповідало ...
...2002 2003 2004 2005 На освіту 15665 16704 17005 18333 19200 1.Дослідити загальну тенденцію видатків Державного бюджету на освіту шляхом аналітичного вирівнювання за прямою (тренд) ...
Освіта жінки на території Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ стBR> 2.4. Шлюбно сімейні відносиниBR> РОЗДІЛ ІІІ....деякі права, зокрема на вищу освіту Об’єкт дослідження суспільні відносини на території Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Освіта є вирішальним фактором, відколи вона поєднує наступний ряд елементів. підвищення кваліфікації викладачів; вдосконалення навчальних планів; підтримка дослідницької діяльності; використання традиційних ...Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року, іншими ...
Закон “Про освіту” c. Концепція національного виховання d. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) e. Закон “Про вищу освіту” Question 12 Балів: ...
Вища освіта жінки b. Тривалість дошлюбного знайомства c. Період залицяння 1–1,5 років d. Вища освіта чоловіка e.
Закон України «Про освіту» b. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. «Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення» c.... витрати на загальну та професійну освіту b. всі види витрат,які сприяють зростанню в майбутньому продуктивності та заробітків працівника c. витрати на підвищення кваліфікації та охорону ...
...2 При розрахунку видатків на освіту враховується: a. загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту b. фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного учня c.
...громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва; б. громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському ...
Моніторинг в освіті – парадигма розвитку. 2. Основні поняття педагогічної інноватики. 3. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності. 4. Систематизація педагогічних інновацій. Висновки.... Освіта повинна бути спрямована на розвиток творчої, інтелектуальної, сприйнятливої до всьо¬го нового та раціонального, самостійної, рішучої, всебічно розвиненої особистості.
Університетська освіта в контексті Болонського процесу 4 РОЗДІЛ 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою з освітою 7 РОЗДІЛ 3.
Освіта і педагогічна думка у кінці XVI — першій половині XVII ст 2. Розвиток освіти другої половини XVII — кінця XVIII ст 3. Освіта і педагогічна думка в Україні ...
Дошкільна, початкова та середня освіта Франції 3. Вища освіта Франції 4. Мовні школи Франції Висновки Список літератури
...видатних українських культурних діячів на освіту країни .. 1.1.1. Педагогічна діяльність М.В. Ломоносова ...................................... 1.1.2. Культурно просвітницька діяльність Кирило Мефодіївського товариства (Т.... ОСВІТА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ .......................................... 2.1. Основні ланки освіти .............................................................................. 2.2. Шляхи підвищення ефективності освіти ............................
10 РОЗДІЛ 2 Державне управління освітою в Україні ………………………………………...27 2.1 Сучасний стан освіти в Україні ………………………………………...........27 2.2 Реформування системи освіти………………………………………….............55 3.1 Управління освітою у сільській місцевості………………………….........…55 3.2 Регіональний аспект управління процесами надання освітніх послуг у сільській місцевості …………………………………………………….......................62 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………........
...суспільства, заснованого на розумі, справедливості, освіті; б) протиставлення античного суспільства варварському оточенню; в) характеристики певної стадії соціокультурного розвитку людства, а саме для позначення «дикунства варварства» та «... Середню освіту у другій половині XIX ст. отримували у: а) школах; б) прогімназіях; в) гімназіях 6.42.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.