Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 147 за запитом особистісного

Особистісні конфлікти 2.1. В. С. Мерлін: опис психологічних конфліктів 2.2. К. Левін про мотиваційні конфлікти 2.3.... Хорні про внутрішньо особистісний конфлікт III. Міжособистісні конфлікти 3.1. Позиція К.Левіна: задоволення потреб 3.2. М. Дойч: залежність від конфлікту 3.3.
Загальні аспекти особистісного підходу у педагогіці 1.1. Особистісний підхід в ідеях вітчизняних педагогів та педагогів новаторів 1.2.
Суть особистісного потенціалу 4 2. Структура особистісного потенціалу особистості 7 3. Реалізація розвитку особистісного потенціалу персоналу підприємства 10 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Теоретичні основи становлення професійної та особистісної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.1. Історія вчення про рефлексію у науковій літературі 1.2.... Становлення особистісної рефлексії студентів психологічних факультетів Розділ 2. Експериментальне вивчення психологічних особливостей рефлексії майбутніх психологів 2.1.
Вплив рівня особистісної тривожності на навчальну діяльність студентів Розділ 2 Експериментальне дослідження впливу особистісної тривожності на навчальну успішність студентів 2.1 Методика дослідження ...
Вступ 1. Внутрішня картина хвороби пацієнтів з тяжкими соматичними захворюваннями 2. Моделі формування психосоматичних розладів 3. Типи особистісних реакцій на захворювання Висновок Список ...
Вступ Розділ 1. Особливості психічного і особистісного розвитку дитини вдошкільному віці 1.3.
ВСТУП 1. Психологічний тренінг як засіб особистісного зростання 2. Етапи проведення тренінгу 3. Принципи успішного тренінгу 4.
Вступ 1. Соціологічний і психологічний контроль за кадровою ситуацією 2. Цілі оцінки працівників.
Інтимно особистісні c. Побутово господарчі d. Сімейно батьківські e. Морально психологічні Question 5 Ймовірність захопитися іншою людиною зростає, якщо вона: a....ю і шлюбом; уміння цінувати особистісні якості партнера, об’єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця – є свідченням a. Сексуальної готовності b.
...дозволяє встановити наявні професійні та особистісні якості працівників, тим самим оцінивши їх компетентність та потенціал, а по друге – впровадження системи оцінки мотивує працівників працювати більш краще ...3.1 Оцінка професійних та особистісних якостей працівників обслуговуючого відділу Таблиця 3.3. Оцінка важливості професійних та особистісних якостей працівників обслуговуючого відділу для успішності розвитку компанії ...
біхевіоральної психотерапії Question 3 Сприяння особистісному зростанню клієнта шляхом співпереживання і сприйняття його внутрішнього світу складає сутність: a. біхевіоральної психотерапії b. психодинамічної психотерапії c....консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому b. рішення орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, ...
...людям для досягнення ними цілей особистісного розвитку b. вид психологічної допомоги, що має своїм основним завданням з’ясувати причини низької професійної ефективності окремих працівників з метою ...профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку b. допомога в рішенні складних питань, конфліктних ситуацій c. лікування порушень емоційної сфери пацієнтів d.
світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4. праксеологічний, базовий, інтелектуальний; 5. мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 of 4 Визначте, за ...риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, психологічну компетентність, творчу активність у самореалізації та ін. 3. інтегративна складова особистості, що нерозривно пов’язана з розвитком її ...
світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4. праксеологічний, базовий, інтелектуальний; 5. мотиваційний, операційний, емоційно інтелектуальний Question 2 Визначте, за якими з ...риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, психологічну компетентність, творчу активність у самореалізації та ін. 3. інтегративна складова особистості, що нерозривно пов’язана з розвитком її ...
порушень особистісного компоненту мислення c. порушень операційної сторони мислення d. порушень процесу саморегуляції пізнавальної діяльності e. порушень процесу зовнішньої опосередкованості пізнавальноі діяльності ... особистісних (психопатичних) розладах c. епілептических розладах d. деменції e. невротичних розладах Question 27 Абулія відноситься до однієї з наступних групп психичних ...
...коли особа, яка самовизначається за "особистісним" типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою особистістю. Наведіть приклад, коли так буває. 2. Які типи значущого відношення до професії ... Особливості взаємодії особистісного та професійного становлення на різних етапах життєвого шляху 1. Чи може у працівника з адекватної самооцінкою виникнути стан психологічної кризи?
порушень особистісного компоненту мислення Question 22 Балів: 1 Бесплідне, бесцільне засноване на порушенні мислення мудрування називається: Виберіть одну правильну відповідь a.... особистісних (психопатичних) розладах b. шизофреничних розладах c. деменції d. невротичних розладах e. епілептических розладах Question 27 Балів: 1 Абулія відноситься до ...
...оптимальних умов, що зорієнтовані на особистісний гармонійний розвиток дошкільника 2. Роль ігор в особистісному розвитку дитини дошкільного віку 3. Співробітництво сім’ї і дошкільної установи у ...
Дослідження особистісного розвитку підлітків у психолого педагогічній літературі 1.2. Особливості розвитку особистісних якостей і властивостей у підлітковому віці 1.3.
емоційно – особистісну сферу людини в процесі старіння та явища, які пов‘язані зі старінням організму c. явища і процеси, пов’язані зі ... підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я b. способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною ...
...консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому c. рішення орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ...
...консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій та шляхів запобігання їх у майбутньому c. рішення орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ...
тільки особистісні риси злочинця; c. індивідуальність (одиничні, неповторні риси), його особливі риси і загальні риси; Question 10 Продовжити речення.... тільки особистісні риси злочинця; c. тільки загальні риси, притаманні особам злочинного світу. Question 9 Продовжити речення. Типологія особистості злочинців проводиться на кількох ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СТАН РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ РОЗДІЛ 3. РОЗВИВАЛЬНО – КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ОСОБИСТІСНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 1.1 Психічний розвиток і формування особистісної сфери підлітка 1.2 Психологічні новоутворення підлітка 1.3 Вплив соціально ...
...ставлення 1.1 Тривожність як особистісна властивість..……………………………..6 1.2 Дитяча тривожність …………………………………………………...15 1.3 Стиль сімейного керівництва, як індикатор взаємодії батьків і дітей......методів і методик для обстеження особистісної тривожності і типів батьківського ставлення…………………………….……..24 2.3. Обробка та інтерпретація результатів (кореляційний аналіз, факторний та порівняльний аналіз)…………………………………….
Question 1 of 15 «Щаслива старість» характеризується: 1) способом життя, перенесеними захворюваннями, стресовими ситуаціями, фізичною, психічною і інтелектуальною активністю; 2) підвищенням рівня особистісної тривоги, тривожної уявності з приводу свого фізичного здоров'я; 3) утихомиреною, мудрою просвітленістю світосприймання і світогляду, споглядальністю, стриманістю і самовладанням....тип адекватного самосприйняття; 2) тип особистісного зростання; 3) тип гіпертрофова...
...та складаються з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, які є складовими частинами моральних якостей як комплексу. Також вдалося довести їх взаємопов’язаність, взаємозалежність, взаємообумовленість, яка ...негативним моральним якостям морально етичними, особистісними, колективними якостями, що сприяє духовному, соціальному вдосконаленню студентів, досягненню мети. Слід відзначити, що в ході дослідження вдалося розглянути фізичне виховання, ...
Психодіагностика особистісних якостей як метод виявлення показників комплексу неповноцінності 2.2. Корекційні впливи на дошкільника та молодшого школяра з проблемною самооцінкою Висновки ...самооцінки, але і в тих особистісних причинах (бар’єрах), які ведуть до такого заниження самооцінки і рівня домагань. Рівень домагань узагальнене уявлення про себе, про те, ...
Психодіагностика особистісних якостей як метод виявлення показників комплексу неповноцінності 2.2. Корекційні впливи на дошкільника та молодшого школяра з проблемною самооцінкою Висновки ...самооцінки, але і в тих особистісних причинах (бар’єрах), які ведуть до такого заниження самооцінки і рівня домагань. Рівень домагань узагальнене уявлення про себе, про те, ...
Особистісні реакції протесту d. Прояви аутизму e. Прагнення до самостійності Question 5 Методи дослідження пам’яті: a. Таблиці Равена b....Question 23 Який метод виявляє особистісні порушення? a. Тест Шульте b. Тест Розенцівейга c. Тест Люшера d. Тест ММРІ e. Тест Равена Question 24 Наркоманійна залежність ...
Особистісні реакції протесту d. Прояви аутизму e. Прагнення до самостійності Question 5 Методи дослідження пам’яті: a. Таблиці Равена b....Question 23 Який метод виявляє особистісні порушення? a. Тест Шульте b. Тест Розенцівейга c. Тест Люшера d. Тест ММРІ e. Тест Равена Question 24 Наркоманійна залежність ...
...єкт суб’єктних взаємовідносин – інтимно особистісне спілкування – суб’єкт суб’єктна взаємодія, у процесі якої на основі обміну особистісних позицій суб’єктів конкретної пізнавальної або творчої ...
...підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських якостей передбачає наявність у людини тих якостей, які дадуть змогу ...за все пов’язане з особистісними якостями. Якщо людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе ефективно, а головне, не використовуючи ...
...захищати її інтереси, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення української держави. У документах Верховної Ради України, "Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI ст.... Набуті в школі першого ступеня особистісні якості, а також знання, вміння і навички не лише забезпечують основу навчання й виховання молодших школярів, а й значною мірою ...
...тема є актуальною в психологічно особистісному аспекті, тому що ставить за мету визначення дієвих орієнтирів для особистісного зростання та розвитку, для становлення повноцінної здорової особистості.
організаційно управлінські, соціально психологічні, особистісні Question 8 Вивчення продуктів діяльності – a. метод психологічної діагностики, який застосовує стандартизовані питання та завдання , що мають певну шкалу значень ... особистісні Question 3 Відомим представником поведінкового напряму є a. А. Басі b. С. Сигеле c. А.
особистісні потреби b. педагогічні наміри c. соціальні потреби Question14 Балів: 1 Суть навчального процесу полягає Виберіть одну правильну відповідь a....1 Перцептивно асоціативний засіб між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі Виберіть одну правильну відповідь a. її зовнішності b.
...чи є у вас персональні, особистісні якості, які є необхідними для гарно підготовленого, професійного психолога консультанта. Дайте аргументоване пояснення, звернувши увагу на те, чого Вам на ...людям, які різняться за своїми особистісними якостями, віком, статтю. Геннадій К., 28 років, закінчив Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не ...
особистісні потреби Question 14 Балів: 1 Суть навчального процесу полягає Виберіть одну правильну відповідь a. у взаємодії суб’єктів викладання і ...1 Перцептивно асоціативний засіб між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі Виберіть одну правильну відповідь a. естетичної приналежності b.
Методики визначення особистісних якостей працівника. 3. Культурно виробничий потенціал працівника. 4. Культура керівника в моделях його поведінки. Контрольні питання до лекції 6 1.... Системне використання особистісних та групових якостей персоналу. 3. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва. 4. Контекстуальні навички персоналу. 5.
...карти, метод морфологічного аналізу, метод особистісної емпатії, метод синектики) практичне заняття з використанням різних форм групової роботи; практичне заняття з використанням педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково методичного супроводу професійно особистісного розвитку вихователя. 1.
особистісні потреби c. організаційні наміри d. суспільні потреби e. особистісні мотиви Question 21 Балів: 1 Суть навчального процесу полягає: Виберіть одну ...
...карти, метод морфологічного аналізу, метод особистісної емпатії, метод синектики) практичне заняття з використанням різних форм групової роботи; практичне заняття з використанням педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково методичного супроводу професійно особистісного розвитку вихователя. 1.
визначається як сукупність індивідуальна і особистісних рис b. визначається як сукупність індивідуальних рис c. доповнення до особистості істотних рис Question 8 Фактор успішної діяльності a....5 Question 1 Навчання розглядає особистісний розвиток як набуття людиною: a. певних звичок, умінь і навичок спілкування з людьми b. досвіду c.
Особистісні пріоритети розумового виховання учнів 2.Використання казки при розумовому вихованні школярів 3.Механізми психолого педагогічної дії казки Висновки Список використаної ...
Аномалії емоційно особистісної сфери ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...аспекти менеджменту персоналу 1.1 Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу 1.2 Соціально психологічні фактори трудової поведінки персоналу 1.3 Комунікації в управлінні ...
Особистісні та політичні права і свободи людини і громадянина. 3. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина. 4.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.