Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3667 за запитом охорони

Вступ 1. Нагальні проблеми охорони природи 2. Заповідники як одна з форм охорони природи 3.
Міжнародно правова охорона та захист авторських прав згідно норм міжнародного приватного права………………………………….40 2.1. Основні принципи міжнародно правової охорони та захисту авторських прав……………………………………………………………………..
Дати визначення змісту "охорона праці". 2. Що регулює закон України "Про охорону праці"? 3. Назвати і дати характеристику організаційно технічним заходам та засобам з ...
Поняття та правове забезпечення охорони праці працівників на виробництві........................................................................................................5. 2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві...................8. 3.
Фінансування в сфері охорони навколишнього природного середовища Проблеми фінансування та інвестування в екологічну сферу розглядалися такими вітчизняними економістами й екологами, як: Р.М....Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної ...
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України 1.1.2 Механічний ... Фінансово економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах ...
Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед нинішнім і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНИ 6 1.1. Сутність державної політики в галузі охорони праці 6 1.2.
...ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я їх сутність класифікація та управління ними 1.2.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров`я 1.2. Форми, методи та джерела фінансового забезпечення ...
Сутність контролю за використанням та охороною земель 8 1.1. Земля як об’єкт охорони і використання 8 1.2. Законодавство України щодо контролю за використанням ...
Суть й основні завдання охорони праці на виробництві 2. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві 3. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВ НА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ…….…..6 1.1. Мета та завдання правового регулювання охорони прав на промислові зразки……………………………………………………………………………..…..6 1.2.
Загальне поняття охорони праці та її характеристика. Актуальність і проблематика інститут охорони праці на підприємствах різних форм власності.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ....7 1.1. Поняття та система правової охорони конституції………………………..….7 1.2. Завдання та функції правової охорони конституції………………...……….
РЕФЕРАТ на тему: «Здійснення моніторингу та контролю за використанням, охороною і відтворенням земель» В галузі земельних відносин для забезпечення належного використання, охорони і відтворення земель мають значення дві такі категорії ...
...членів Європейського Союзу у сфері охорони правового порядку 7 1.2. Принципи міжнародного співробітництва країн членів ЄС у боротьбі із злочинністю 13 1.3....ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 31 2.1. Правове регулювання співробітництва у галузі боротьби з торгівлею людьми 31 2.2.
Основи законодавства України про охорону праці. Конституція держави про охорону праці. Закон України про охорону праці 2. Система управління охороною праці.
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3. Система комп'ютерно інтегрованого управління лікувально ...
...ознаки «Порушення вимог законодавства про охорону праці»…………………………………………………………………………………5 1.1. Об’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»……5 1.2.
Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, які регулюють охорону праці на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці 2.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДІТЕЙ 1.1. Теоретико – правова характеристика охорони дітей 1.2. Поняття адміністративно правового забезпечення прав і свобод неповнолітніх та його ...
Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря 1.1. Атмосферне повітря як природний об’єкт 1.2. Приписи нормативно правових актів щодо охорони атмосферного повітря Розділ 2.
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ 1.1. Становлення правової охорони комерційних найменувань……………………………………………………………………….7 1.2. Сутність комерційного найменування ……………………...…….………15 Висновки до розділу 1 ……………………………………………..…………...
НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ…………………………………………………………………………..….7 1.1. Ґенеза розвитку законодавства в сфері охорони земель та ґрунту…………..7 1.2.
Охорона праці у Швейцарії 2. Особливості охорони праці у США 2.1. Статистичний облік 2.2.
Нормативні акти з охорони праці. Державне управління охороною праці (Закон України про охорону праці) 14. Організація охорони праці на виробництві. Управління охороною праці 24.
...завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певної ситуації. Відповідь обґрунтуйте. Працівнику пропонується робота, яка за методичним висновком протипоказана йому за станом ... Планування робіт по охороні праці може бути: а) перспективне, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, декадне); б) попереднє, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, ...
...та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2. Навчання і перевірка знань з питань ...
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
Охорона праці жінок і неповнолітніх. 2. Економічне та соціальне значення охорони праці. 3. Іонізуюче випромінювання, дія на людину, дозиметричні величини.
Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання 2. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві 3.
...положення про комісію з питань охорони праці та роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 18. Державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці і фонди охорони ...
Поняття правової охорони та правового захисту прав акціонерів…….7 Розділ 2. Способи правової охорони прав акціонерів……………………………14 2.1.
Цивільно правова охорона кооперативної власності 3. Кримінально правова охорона кооперативної власності 4. Адміністративно правова охорона кооперативної власності Список використаної літератури
...України в галузі праці та охорони праці 2. Принципи державної політики в галузі охорони праці 3. Нормативно правові акти та документи підприємств з охорони праці 4.
Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення ... Фінансування системи охорони здоров'я 1.4. Альтернативні джерела фінансування медичного закладу на сучасному етапі 1.5. Організація акушерсько гінекологічної допомоги населення 2.
Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1. Структурна перебудова державної системи медичної допомоги і забезпечення ... Фінансування системи охорони здоров'я 1.4. Альтернативні джерела фінансування медичного закладу на сучасному етапі 2. Аналіз фінансово господарської діяльності пологового будинку №1 ...
Поняття охорони водних ресурсів 1.2. Правові заходи охорони вод в Україні 1.3. Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням ...
...ЯК ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ...........................................7 1.1. Доктринальні підходи до розуміння поняття «особисте життя» людини…………………………………………………………………..7 1.2. Інститут охорони особистого життя людини у сучасному ...
...органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища: органи управління загальної і спеціальної компетенції Підстави й умови юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища Державне управління ...
...посадових осіб за порушення нормативів охорони праці. 1) Поняття охорони праці. 2) Обов’язки роботодавця і робітника. 3) Служба охорони праці на підприємстві.
...НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЇЇ ОХОРОНУ………………………………………………………………………...….12 2.1. Суб’єкти прав на комерційну таємницю……………………………………....12 2.2. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну ... НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..…23 3.1. Юридичні гарантії реалізації прав на охорону комерційної таємниці……....23 3.2.
Законодавство Євросоюзу з охорони праці 4.Міжнародні організації з питань охорони праці 5. Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності. 6.
Історія охорони права інтелектуальної власності 2. Зміст охорони права інтелектуальної власності України 3. Проблеми охорони права інтелектуальної власності Висновки Список літератури
Історія охорони права інтелектуальної власності 2. Зміст охорони права інтелектуальної власності України 3. Проблеми охорони права інтелектуальної власності Висновки Список літератури
КЗпП України з охорони праці 16. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Посадові особи, які зобов’язані проходити попередню та ...
Тваринний світ як об'єкт охорони і використання 2. Правове регулювання полювання і мисливського господарства 3. Правове регулювання рибальства і рибного господарства 4. Правова охорона тваринного світу.
Поняття охорони праці за трудовим правом Розділ II. Загальні та додаткові гарантії прав працівників на охорону праці Розділ III.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.