Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 115 за запитом пасивних

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретико економічна характеристика пасивних операцій комерційних банків 1.2. Організація процесу управління власними коштами банків ...
Теоретичні основи управління пасивними операціями комерційного банку 1.1 Загальна характеристика банківських операцій 1.2 Економічна сутність пасивних операцій комерційного банку 1.3 Методика ...
Теоретичні передумови пасивних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.1. Економічна сутність цінних паперів та їх вплив на фінансову діяльність комерційного банку ...КБ «Приватбанк» Розділ 2 Облік пасивних операцій комерційного банку з цінними паперами 2.1. Організація обліково операційної діяльності комерційного банку з цінними паперами 2.2.
...і основні завдання активних і пасивних операцій банку 2. Характеристика фінансової діяльності уставного банку та постанови аналітичної роботи 3. Управління активами та пасивами банку 4.... Структура та аналіз пасивних операцій банку 6. Основні напрямки поліпшення структури активних і пасивних операцій банку, їх взаємозв’язок Висновки Список використаної літератури Додаток ...
Варіант – 58 1. Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян. 2.
пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси c.... пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси Question 4 Агресія a.
пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.... пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.... пасивна не співпраця, що характеризується відсутністю бажання як піти назустріч опонентові, так і захищати власні інтереси.
тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки ... тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки ...
...свої невдачі; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; ...свої невдачі; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; ...
Завдання №1 Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними? а) «Витрати на збут» (активно пасивний) б) «Розрахунки з різними дебіторами» (активний) в) «Цільове фінансування і цільові ...
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними? а) «Розрахунки з бюджетом» (активно пасивний) б) «Виробництво» (активний) в) «Резервний капітал» (пасивний) Завдання №2 Вкажіть статті, ...
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретичні аспекти формування власного капіталу комерційних банків 1.2. Депозитні операції – основна складова пасивів комерційних ... АНАЛІЗ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ „ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” ЗА 2003 2005 РР. 2.1. Аналіз обсягу, динаміки та структури власних коштів комерційного банку „...
Активні й пасивні операції комерційного банку 18 1.3. Управління активними і пасивними операціями банку 27 Розділ 2.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАСИВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРЦІЙ 2.1. Поняття та ознаки пасивних банківських операцій 2.2. Види пасивних банківських операцій РОЗДІЛ 3.
...типи профілактичних заходів: активні і пасивні. При активному профілактичному обслуговуванні виконуються операції, основна мета яких продовжити термін безвідмовної служби комп'ютера.... br />br /> Під пасивною профілактикою звичайно розуміють заходи, спрямовані на захист комп'ютера від зовнішніх несприятливих впливів. Мова йде про встановлення захисних пристроїв у ...
Пасивну. 4. Невтручання. 25. М.Монтессорі була прибічницею педагогічного напряму. 1. Християнсько релігійного виховання. 2. Авторитарного виховання. 3. Вільного вихователя. 4.... Прийом пасивних дій. 2. Виконання дії за словом вихователя в поєднанні з показом дії. 3. Виконання дії за словесною вказівкою. 58.
Пасивністю d. Молодим віком e. Стремлінням людини до пошуку нових вражень Question 10 Розвитку якого виду ревнощів сприяють певні риси характеру, ... Нездатність до лідерства, відсутність ініціативи, пасивність, низький ступінь соціальної й комунікативної компетентності, низький рівень соціальної відповідальності й моральної компетентності c. Імпульсивність, агресія, непевності в собі, тривожність, ...
Завдання №1 Перетворіть речення з активного стану в пасивний та перекладіть їх на рідну мову. 1. Man lieferte die Ware zu den angegebenen Terminen....по одному прикладу : речення в пасивному стані, речення з інфінітивим. Завдання №6 Знайдіть у тексті та випишіть німецькі еквівалента українських слів та словосполучень.
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними? а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння Вкажіть ...
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними? а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завдання Вкажіть ...
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними? а) «Витрати на збут» б) «Розрахунки з різними дебіторами» в) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння Вкажіть ...
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з різними дебіторами» В) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння 2.
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Виробничі запаси» Б) «Розрахунки з різними дебіторами» В) «Цільове фінансування і цільові надходження» Завданння 2.
...які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними А) «Розрахунки з бюджетом» Б) «Виробництво» В) «Резервний капітал» Завданння 2. Вкажіть статті, які являються: високоліквідними активами, ...
...типів кадрової політики відносять: а) пасивна політика; б) раціональна політика; в) політика добору кадрів; г) авантюристична політика; д) політика соціальних відносин; ж) політика розвитку. 2....політика; в) авантюристична політика; г) пасивна політика. 3. Виділяють такі види кар'єри: а) професійна; б) вертикальна; в) горизонтальна; г) центрострімка; д) внутрішньоорганізаційна. 4.
...які з рахунків являються активними, пасивними, активно – пасивними Вкажіть об’єкти бухгалтерського обліку, які являються: активними, власним капіталом, зобов’язаннями Дайте визначення і наведіть приклади рахунків ...
Аналіз активних і пасивних операцій банку 2.4. Діагностика фінансового стану банку РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 3.1 Оцінка сучасного ...іншими факторами; аналіз активних і пасивних операцій банку зроблено в розрізі основних операцій банку. Зокрема, було проаналізовано кредитні операції, що дало змогу зробити висновок, що заборгованість ...
...комерційними банками операції поділяються на пасивні й активні. Пасивні операції — залучення грошових ресурсів шляхом прийому депозитів, продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів.
пасивність b. розміреність у виконнанні спільної діяльності c. розвиток ділової активності Question 6 Колективне управління забезпечує ефективне функціонування організації, гарантує значні ... пасивність ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Які основні принципи побудови нормальних соціально психологічних відносин у колективі? a.
...цієї концепції, працівники є загалом пасивними, вони перебувають у моральній залежності від керівників, завдання яких полягає у тому, щоб схилити робітників до співробітництва....і спрощення обміну інформацією; подолання пасивної поведінки окремих членів колективу; розв’язання конфліктних ситуацій; згуртування членів колективу та підвищення їх мотивації; скорочення плинності кадрів та запобігання ...
Вибір орієнтації є вибір пасивної позиції. І своєрідним виправданням цієї пасивності є багатовекторність як основна підвалина зовнішньополітичної діяльності України. На нашу думку, лише цей незначний ...
Порядок обліку господарських операцій на пасивних рахунках. 8. Синтетичний і аналітичний облік. Контрольні запитання до тем 5,1 5,4 1.... Класи, в яких згруповано пасивні рахунки. 6. Особливості використання забалансових рахунків. 7. Синтетичні рахунки та їх характеристика. 8. Аналітичні рахунки та їх характеристика. 9.
...підприємства складаються з активної та пасивної частини. Більшу частину фондів на Звенигородського УЕГГ становить пасивна частина 60%. Це ненегативно впливає на фондовіддачу основних фондів випуску продукції.
...підприємства складаються з активної та пасивної частини. Більшу частину фондів на Звенигородського УЕГГ становить пасивна частина 60%. Це ненегативно впливає на фондовіддачу основних фондів випуску продукції.
...один з інструментів підвищення ефективності пасивних операцій; 3) до заходів щодо збільшення обсягу пасивів належать як прямі операції, пов’язані зі зростанням асортименту та якості послуг ...в тому, що в частині пасивних операцій вибір банку, як правило, обмежений певною групою клієнтури до якої він прив’язаний набагато більше, ніж до позичальників.
...вона полягає в активній чи пасивній поведінці учасників суспільних відносин b. форма реалізації норм права, яка полягає в пасивній поведінці учасників суспільних відносин шляхом реалізації уповноважуючих ...
Пасивні операції банку 2. Валютні операції банку 3. Задача №1 Визначити ефективність факторингової операції для підприємця продавця за наступними даними.
Активні і пасивні депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності Завдання №7 Банком "Мрія" 4.02. Х3 р.
...по залученню і відволіканню коштів(пасивні та активні операції) 33. Адміністративні операції. Загальна характеристика Література
Активні та пасивні операції комерційного банку 48.Спеціалізовані небанківські кредитно фінансові установи 49.Активні операції Центрального банку
...виокремлення в нiй активних i пасивних шарiв 1.1Аналіз процесу проникнення запозичень в українську мову 1.2. Загальнi вiдомостi про неологiзми 1.3.
Характеристика та аналіз пасивних операцій пат «пумб» 4. Аналіз організації управління ризиками 5. Аналіз доходів та витрат пат «пумб» Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи банківської діяльності 1.1 Сутність та види банківського обслуговування підприємств 1.2 Активні банківські операції 1.3 Пасивні банківські операції Розділ 2 Практичні аспекти діяльності ЧФ КБ “Приватбанк” 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЧФ КБ “Приватбанк” 2.2 ...
Пасивні операції банків 2.3. Кредитні операції комерційних банків 2.4. Інвестиційна діяльність банків 2.5. Валютні операції банків 3.
Оцінка основних пасивних операцій банку 6. Діагностика фінансового стану банку СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Оцінка основних ...
Активні і пасивні рахунки. Дебет і кредит рахунків. Порядок відображення господарських операцій на рахунках. Обороти і залишки на рахунках, порядок їх визначення.
1.4 Активна і пасивна спрямованість соціального захисту ............. 1.5 Соціальний захист і соціальне забезпечення ................................ 4 ІІ. Державні соціальні стандарти............................................................... ІІІ.
Пасивна правомірна поведінка..........................................................................21 2.4. Маргінальна поведінка.......................................................................................25 Розділ 3. Поведінка, яка суперечить нормам права...............................................27 Розділ 4.
Пасивні заходи політики зайнятості.....................................................12 2.3. Активні заходи політики зайнятості.....................................................15 3. Пропозиції, щодо змін в державній політиці регулювання зайнятості ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.