Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 353 за запитом первісній

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗПАД ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА…....6 1.1. Походження людини та становлення людського суспільства……..…...........6 1.2. Виникнення людського суспільства. Початок соціогенеза………................14 1.3. Розпад первісного суспільства………………………………….….…............18 РОЗДІЛ. 2.
Першим етапом розвитку та формування культури загалом є первісна епоха. Вона властива всім без винятку формам людської спільноти. Звичайно, кожній з них притаманний свій історичний шлях розвитку. Однак доцільно виходити з того, що первісна історія суспільства, її культура мають ...
ПЕРВІСНЕ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ЄВРОПІ ..... 4 1.1. Головні ознаки первісного нагромадження .................................... 4 1.2. Джерела первісного нагромадження в Англії .................................
1. Основні характеристики первісної культури (міфологічність, тотемізм, анімізм, фетишизм, ритуали ...
Вступ Основні характеристики первісної культури (міфологічність, тотемізм, анімізм, фетишизм, ритуали і табу).
Вступ 1. Організація влади в первісному суспільстві 2. Загальна характеристика правової держави 3.
Вступ 1. Теоретичні основи сутності та форм первісного нагромадження капіталу 1.1 Сутність нагромадження капіталу та його ...
Вступ Розділ 1. Слов’янське язичництво – складова великого загальнолюдського комплексу первісних переконань, вірувань, обрядів 1.1.
Вступ 1. Племена овамбо та дамара 2. Народи химба та бушмени 3.
Вступ 1. Загальна інформація про племена та народи Африки. Маври та пігмеї 2.
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2.
Пе ред мо ва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Розділ 1. Перші кро ки люд ності на ...
...рахунку 710: 7101 „Дохід від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю”; 7102 „Дохід від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”....рахунку 940: 9401 „Витрати від первісного визнання активів, які обліковуються за справедливою вартістю”; 9402 „Витрати від зміни справедливої вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2005 р. страхові платежі витрати на монтаж тис. грн. у % до підсумку 1....X 1472,615 100,0 Сформувати первісну вартість по кожній групі основних засобів на 01.01.2005р. Розрахувати загальну первісну вартість основних засобів підприємства на 01.01....
Його первісна вартість складає 105 00 грн., ліквідаційна вартість 3000 грн. Базовий (плановий пробіг) 200 000 км....засоби (лінію по виробництву цукру ) Первісна вартість ОЗ = 260 800грн. Знос = 170 520. Продажна вартість = 180600. Відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, враховуючи те, ...
...баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту основних засобів. По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної ...зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і ...
...придбання необоротних активів Question 3 Первісна вартість це –: a. вартість необоротних активів після їх переоцінки b. історична фактична собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або ... первісною вартістю Question 5 Моральний знос обумовлений: a. навантаженням на обладнання b. первісною вартістю об’єкта c.
...такі основні засоби: будівля офісу первісною вартістю 340000 грн., знос 272000 грн.; будівля виробничого цеху первісною вартістю 500000 грн., знос 328000 грн.
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) коефіцієнти зносу на початок і кінець кварталу 5) коефіцієнти оновлення та вибуття ... Техніко – технологічна база виробництва Ба...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця ...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця ...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця № ...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця №...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця №...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця №...
Вартість першої групи первісна балансова 2. Вартість другої групи первісна балансова 3. Вартість третьої групи первісна балансова 4. Вартість четвертої групи первісна балансова Таблиця ...
Первісну та балансову вартість загальну фондів на кінець кварталу; 4. Коефіцієнти зносу фондів на початок і кінець кварталу; 5.... Вартість першої групи – первісна 850 – балансова 740 2. Вартість другої групи – первісна 340 – балансова 190 3. Вартість третьої групи – первісна 780 – балансова 530 4.
Первісну та балансову вартість загальну фондів на кінець кварталу; 4. Коефіцієнти зносу фондів на початок і кінець кварталу; 5.... Вартість першої групи – первісна 980 – балансова 670 2. Вартість другої групи – первісна 430 – балансова 280 3. Вартість третьої групи – первісна 480 – балансова 320 4.
...баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту основних засобів. По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної ...зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і ...
Первісна вартість на початку року 6?0* тис. грн.. 2. Знос на початку року *% 3. Введено за рік нових ОЗ 21*? тис.... Надійшло від інших підприємств: За первісною вартістю За залишковою вартістю 22? Тис. грн.. 20* тис. грн.. 5. Вибуло ОЗ: За первісною вартістю За залишковою вартістю 8*0 ...
Первісна вартість на початку року 6?0* тис. грн.. 2. Знос на початку року *% 3. Введено за рік нових ОЗ 21*? тис.... Надійшло від інших підприємств: За первісною вартістю За залишковою вартістю 22? Тис. грн.. 20* тис. грн.. 5. Вибуло ОЗ: За первісною вартістю За залишковою вартістю 8*0 ...
Первісна громада 3.1. Суспільна влада і соціальне регулювання в умовах первісної громади 3.2. Загальні закономірності походження держави і права.
; – первісна вартість – 50 700 грн.; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн.
; – первісна вартість – 50 700 грн.; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн.
У чому полягає синкретизм первісної культури? 4. Охарактеризуйте мізинську, трипільську, черняхівську археологічні культури та їх значення для культури слов’ян: 5.... Які форми первісної релігії представлені у цьому фрагменті? 2. Визначте ранні форми мистецтва та їх характерні риси: Види мистецтва Форми мистецтва Характерні риси ...
Первісна вартість – 12000 грн. Ліквідаційна вартість – 1000 грн. Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за прямолінійним та кумулятивним методами (оформити у вигляді ...обліковується об’єкт основних засобів, первісна вартість якого 3000 грн., сума нарахованого зносу 500 грн., справедлива вартість 4000 грн. Провести переоцінку, визначити переоцінену первісну вартість та ...
...які періоди поділяють вчені історію первісного суспільства? 2. Коли з’явилась перша людина на території України? Назвіть рештки стоянок первісних людей на території України. 3.
Первісна вартість основних засобів на початок року 5800,0 2. Введено в дію основних засобів 350,0 3. Вибуло основних засобів за первісною вартістю 220,0 4.
; – первісна вартість – 50 700 грн.; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн.
; – первісна вартість – 50 700 грн.; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн.
; – первісна вартість – 50 700 грн.; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн.
...Яцькова надійшла заява про заміну первісного позивача ТОВ «Компанії “Перша юридична”» правонаступником, в якій заявник повідомляє, що 15 серпня 2011 р. між первісним позивачем та заявником укладено договір ...
1) характери поселень первісних людей; 2) кількість особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 4 of 35 Що досліджується за допомогою соматологічних методів?...архантропів стала визначальною для згуртування первісного стада? 1) рибальство; 2) давні ритуали; 3) полювання. Question 21 of 35 Чи вірне судження, що Палеоантропи будували штучні житла?
...наступні види оцінки нематеріальних активів – первісна, залишкова, справедлива, переоцінена. Існує 5 методів нарахування амортизації: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий....розділ активу – відображається інформація про первісну, залишкову вартість і знос) та Примітках до фінансової звітності (розділ 1 –дані про склад нематеріальних активів, їх оновлення і вибуття).
Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства. 6. Фактори, що зумовили перехід до відтворюючого господарства в період первісної доби. 7. Країни східного рабства.
...активи залишкова вартість 010 7 Первісна вартість 011 13 знос 012 6 Незавершене будівництво 020 62 Основні засоби 030 20186 Залишкова вартість 031 41980 Первісна вартість 032 21794 Знос Довгострокові ...
Основні засоби: – залишкова вартість 450000 – первісна вартість 570000 – знос 120000 9. Незавершене будівництво для власних потреб 32000 10. Нематеріальні активи: – залишкова вартість 1600 – первісна вартість 2100 – знос 500 11.
Сума первісної вартості збільшилась в 2007 році на 8690 тис.грн. або 20,44% і в 2008 році на 89522 тис.грн....фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився. В нашому випадку можна говорити про не досить ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.