Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 948 за запитом перевірку

... ЗАДАЧА №994 У січні 2014 р. до ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» прийшли працівники місцевої податкової інспекції для проведення позапланової перевірки, пред’явивши постанову начальника податкової ...
Державна податкова інспекція провела перевірку порядку проведення розрахунків за товари за допомогою РРО. Під час перевірки касир взяла із сейфу касову книгу, в якій лежали ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕВІРКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ХОДІ АУДИТУ 5 1.1. Аналіз економічної сутності поняття наукових напрямів з перевірки фонду додаткової заробітної плати 5 ...
Завдання до теми 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства 1. У філіі виробничого об’єднання “ Оріон “, яка має статус податкового агента , була проведена документальна перевірка .
ПЕРЕВІРКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 89 5.1. Перевірка доказів у процесі розслідування кримінальної справи 89 5.2.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2.
Аудиторська перевірка операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями 1.1 Аудит довгострокових позик і векселів 1.2 Методика аудиту розрахунків з ...ВАТ "Пролісок" 2.4.1 Перевірка даних звітності 2.4.2 Пояснювальна записка щодо проведеної аудиторської перевірки господарських операцій ВАТ "Пролісок" 2.4.3 Аудиторський висновок ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 6 1.1 Суть планування, його необхідність 6 1.2 План аудиту та етапи планування 8 1.3 Програма аудиту ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 6 1.1 Суть планування, його необхідність 6 1.2 План аудиту та етапи планування 8 1.3 Програма аудиту 12 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 15 3 ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДП «ЧАЙКА» ВАТ «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ» 20 3.1 Загальн...
Вступ 1. Навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів 2.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Завдання та інформаційна база аудиту стану обліку та фінансової звітності 5 2. Аудиторська перевірка стану обліку та оцінка системи ...
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Визначте види центральних органів виконавчої ... Завдання 4 В ході оперативної перевірки приватного магазину податковим інспектором було встановлено порушення правил розрахунків зі споживачами, зокрема, виявлено факт здійснення операції купівлі продажу товару без ...
Задача За наслідками комплексної перевірки додержання екологічного законодавства акціонерною компанією по ...
... Контролер ревізор Південної залізниці Суханов здійснював перевірку фінансової дисципліни в потязі № 71 ...
Задача 943 (земельне право) Державна податкова інспекція (ДПІ) після перевірки Одеського морського торгівельного порту (Порт) ...
Завдання: 1. Мухов працював у будівельній компанії. У грудні при перевірці інспекцією з охорони праці був ...
Бровченко одержала за кілька місяців пенсію, призначену їй за віком . Перевіркою було встановлено, що до пенсійного ...
Завдання 13. АТ «Фармація» (далі – АТ) були укладені правочини по реалізації фармацевтичних препаратів. При перевірці діяльності АТ податковою інспекцією було ...
1. Формування кадрового резерву 2. Аналіз формування системи управління кадровим потенціалом Список використаної літератури
Перевірка фактичної наявності та збереження основних засобів 4. Порядок перевірки даних податкового обліку основних засобів 5.
Організація і проведення перевірок Висновок Список використаної літератури Отже, проведення податкового контролю здійснюється за наступними етапами: попередній аналіз; планування контролю; здійснення перевірки; завершальний етап контролю; реалізація й ...
перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам Question 13 Спіральна проектування системи базується на: a. поетапному виконанні робіт b....2 Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на підставі: a. облікових реєстрів b. типових операцій c.
перевірка отриманого програмного забезпечення на предмет відповідності вимогам c. реалізація проекту Question 13 Спіральна проектування системи базується на: a....2 Особливість контролю у формі перевірок (ревізій) полягає в тому, що він проводиться на підставі: a. типових операцій b. технологій c.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.
...необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М. надається відпустка; 24 календарних дня. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку 12 місяців....необхідно зробити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо перша подія відвантаження товарів у повному ...
...послуг України є: а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; ...страховика додаткової обов’язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора; б) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; в) видача ...
Визначити строки проведення аудиторської перевірки 2. Укласти від свого імені, як незалежного аудитора (що має кваліфікаційний сертифікат серії Б та ліцензію на здійснення аудиторської діяльності) ... Перевірити наявність внутрішнього положення по оплаті праці працівниками і назвати його особливості 2. Встановити наявність укладання на підприємстві трудових угод (для ...
Перевірка навчально виховної роботи в групах раннього віку. 4. Перевірка навчально виховної роботи в дошкільних групах. 5.
...Отже, основні напрями контролю: 1) перевірка стану організації інвентаризаційної роботи на підприємстві щодо призначення планових і позапланових повних чи часткових інвентаризацій матеріальних цінностей у структурних підрозділах підприємства; 2) перевірка компетентності інвентаризаційних комісій; 3) перевірка ...
...орган провів документальну невиїзну (камеральну) перевірку заявлених у ній даних щодо сплати ПДВ, в ході якої були виявлені порушення податкового законодавства, після чого на наступний день ...було проведено позапланову виїзну (документальну) перевірку платника для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування. Зробіть юридичний аналіз та дайте Ваше бачення щодо правомірності чи неправомірності даної ситуації ...
...Методи збору аудиторських доказів, проведення перевірки документування процесу перевірки обліку оплати праці 2.5 Узагальнення результатів аудиту оплати праці Розділ 3 Удосконалення методики аудиту оплати праці ...
формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб Question 9 До логічних операцій належать : a. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів b.... формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб Question 10 До аналітичних операцій належать : a. кодування документів, зустрічна звірка розрахунків b.
...Методи збору аудиторських доказів, проведення перевірки документування процесу перевірки обліку власного капіталу 2.5 Узагальнення результатів аудиту власного капіталу Розділ 3 Удосконалення методики аудиту власного капіталу ...
5) Які існують види перевірок, що проводяться податкової службою. 6) Назвіть обставини, за яких здійснюється фактична перевірка. 7) Якою є тривалість перевірок.
Методика аудиторської перевірки фінансових результатів Завдання № 1 Необхідно віднести наведені характеристики до відповідних методів фінансово господарського контролю. Результати оформити у вигляді наведеної нижче ...виявлення фактичної наявності об'єкта перевірки. 8. Контроль примусовий, здійснюється за розпорядженням вищих органів. 9. Є слідчою дією, яка призначається після порушення кримінальної справи. 10.
Перевірити відповідність даних бухгалтерського балансу, що відображають наявність основних засобів на підприємстві з даними первинних документів обліку основних засобів 2....та у разі виявлення відхилень перевірити порядок усунення недоліків. Назвати якими документами оформляються результати проведення інвентаризації основних засобів. 4. Вказати порядок відшкодування нестач основних засобів винними ...
Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних стандартів аудиту 4.2. Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки фінансового стану 4.3.
Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних стандартів аудиту 4.2. Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки фінансового стану 4.3.
Перевірити статистичні гіпотези: про значущість коефіцієнта детермінації (тобто перевірити адекватність моделі); про значущість кореляційного зв’язку; про значущість окремих параметрів моделі.
Основні етапи проведення аудиторської перевірки 15. Організація і методика аудиту кредитних та депозитних операцій Завдання 1.2 Необхідно: 1. Провести загальний огляд наявності та правильності ...якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. Відображення результатів перевірки необхідно показати за допомогою таблиці 1. Завдання 2.3 Необхідно: 1.
1) Розкрити порядок проведення перевірок податковою інспекцією 2) Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках готівкових операцій 1. При проведенні перевірки виявлено, що працівник у представницьких цілях повечеряв з потенційним клієнтом у ресторані і надав ...
Умова: Під час перевірки розрахунків з постачальниками ВАТ «Глорія» ревізор здійснив вибіркову перевірку розрахунків з нерезидентом за липень 2008р.
...якими займається підприємство, а також перевірити їх відповідність установчим документам. 3. Виходячи з показників звітності та оцінки аудиторського ризику, визначити oпepaції та активи, які підлягають детальній перевірці.
...все визначається мета і завдання перевірки, вивчається нормативно правова база, яка стосується регулювання фінансових взаємовідносин. Велика увага приділяється вивченню і оцінці системи внутрішнього контролю так як ...інформацію аудитор виконує основну частину перевірки: планує подальшу роботу і складає програму аудиторської перевірки. Відповідно, метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених ...
...разі відсутності порушень під час перевірки складається: А) акт; Б) довідка; В) заява. 4. Відмова платника податків від проведення інвентаризації призводить до: А) дисциплінарної відповідальності; Б) ... Перевірка, яка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.