Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3616 за запитом періоду

Темою даної роботи є динаміка витрат на виробництво продукції у коротко і довгостроковому періодах та резерви їх зниження. Обрана тема є дуже актуальною, оскільки аналіз динаміки витрат фірми як у короткостроковому, так і у довгостроковому періоді, побудова кривих витрат дають підприємству ...
...тривожність» та причини тривожності в період переходу від підліткового віку до юнацького. 1.1 Особливості емоційної сфери у ранній юності. 1.2 Тривожність в період переходу від підліткового віку до ...
...витрат на підприємстві у звітному періоді ми досягли для удосконалення роботи підприємства таке, що ми повинні планувати собівартість з максимальним прибутком при мінімальних витратах, щоб підприємство ...витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати як. правило поділяються на адміністративно управлінські, витрати на збут та ...
... Тема 1: «Діяльність, структура діяльності. Особливості та розвиток діяльності у різні вікові періоди» .. 3 План 1.
Класичний період у розвитку світової соціології…………………….5 Розділ 2. О. Конт – засновник соціології як самостійної науки………………22 Розділ 3....думка зародилася значно раніше того періоду, коли О. Конт запровадив до наукового вжит¬ку поняття «соціологія». Та й сам він стверджував, що його вчення нерозривно пов'...
...економічному розвитку в Англії в період пізнього середньовіччя Розділ ІІ. Еволюція аграрних відносин в період пізнього середньовіччя Розділ ІІІ. Процеси пауперизації англійського селянства в період пізнього ...
...Англії та Франції у міжвоєнний період. Мета визначає завдання: • визначити роль Великобританії та Франції у післявоєнному влаштуванні світу; • порівняти соціально політичне становище країн у міжвоєнний період; • дослідити рівень економічного розвитку країн; • ...
Задача Визначити Cash Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис....коштів) по підприємству за звітний період розраховується як арифметична сума Cash flow від усіх видів діяльності. Він дорівнюватиме приросту грошових коштів та їх еквівалентів за означений ...
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Будова та функції мигдаликів 1.2. Макроструктура піднебінних мигдаликів в ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу 1.3.
Період держави Шан (Інь) (приблизно 1500 1000 рр. до н. е.) 3. Суспільний лад в період держави Шан (Інь) 4.
... Задача № 22 Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними: – вартість товарної продукції у звітному періоді 1 200 000 грн.
Політичні партії перехідного періоду: теоретико методологічні підходи 1.1. Партії при тоталітарному і демократичних режимах 1.2. Політичні партії в Україні, їх генеза і ...зарубіжного досвіду політичних партій перехідного періоду 2.1. Проблеми політичних партій перехідного періоду 2.2. Парламентська діяльність партій: проблеми партійної структуралізації 2.3.
Характеристика періоду пізньої бронзи. Проблеми хронології археологічних культур 9 2.1. Природно кліматичні умови 9 2.2. Характеристика епохи 12 2.3....обряд культур Правобережної України в період пізньої бронзи 24 3.1.Пховання і поховальний обряд Зрубної культури 24 3.2. Поховання і поховальний обряд Лужицької культури ...
...роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 1.2. Виховання батьків 1.3....роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 2.1. Педагогічне значення співпраці з сім’ями у виховному процесі дошкільного навчального закладу 2....
Завершується період блискучого авангардного розвитку, відбувається формування державної тоталітарної системи мистецтв. Цей новий період розпочинається під гаслами штучно створеного напряму – так званого “...
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках 1.2. Характеристика історичної епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі ...
Вступ 1. Структура кредитно інвестиційного портфелю за станом на 01.11.2010 р. 2....Аваль» та банків України за період 2008 2010 рр. 3. Рух резервів під заборгованість за кредитами 4. Кредитний портфель банку за станом наза період 2008 2010 ...
Задача № 19 На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства: 1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 ...
Загальна характеристика кризових періодів життя клієнтів та тактика роботи з ними 1.1. Криза одного року, стратегія і тактика протидії 1.2....роботи з клієнтами у кризові періоди життя 2.1. Тактика роботи з агресивними дітьми 2.2. Корекційно розвивальна програма з питання тютюнопаління Висновки Додатки Використана література
Законодавство періоду Громадянської війни у США П л а н 1. Причини і передумови Громадянської війни 1861¬1865 рр. 2....військових дій: так званого конституційного періоду війни (15 квітня 1861 р. 22 вересня 1862 р.) і війни пореволюційної, яка закінчилася поразкою Пів¬денної конфедерації у квітні ...
1.1 Економічна сутність монополії як ринкової структури 1.2 Аналіз рівноваги фірми монополіста в короткостроковому періоді 1.3 Аналіз рівноваги фірми монополіста в довгостроковому періоді Список використаної літератури
Характеристика історичної епохи Романського періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу ...технологічної послідовності виконання зачіски Романського періоду (подіумна) 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки Література
Україна періоду козацької доби в контексті християнського та мусульманського конфлікту 2.2. Кримське ханство та вплив кримських татар на віросповідання українців 2.... Османська імперія та Україна періоду козацької доби Висновки Список використаної літератури
...діяльність католицьких підпільних організацій в період 1939 – 1944 рр. За даними польських істориків лише протягом 1939 – 1942 рр. їх діяло близько 50. Головними формами боротьби в цей період були саботаж та диверсійні акції ...
Зміст Вступ 3 Розділ I. Загальні особливості поховань періоду Київської Русі 6 Розділ 2.
ВАРІАНТ ... Задача: В період з січня 2004 р. по січень 2007 р. Дибін, маючи умисел на довготривале безоплатне та безоблікове використання електроенергії, шляхом накиду ...
1. Сутність витрат. Витрати у довгостроковому періоді 2. Сутність чистої монополії. Види бар’єрів до вступу нових ...
ВАРІАНТ 22 1.... Задача: Руденко в період з 28.10.2006 року до вересня 2010 року, здійснюючи підприємницьку діяльність у кіоску з літнім майданчиком, що розташований на ...
Вступ 1. Долітературний період (до середини ІХ ст. до н.е.) 2. Гесіод 3. Лірична поезія: загальна характеристика 4.
... Задача:12 січня в період з 22 до 23 год. Молчанов С.С., раніше судимий за хуліганство, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, озброївся ...
Вступ Розділ 1. Зміни тактики УПА у післявоєнний період (1944 1953 рр.) Розділ 2. Боротьба УПА з загонами НКВС у ...
Вступ Р о з д і л 1.1. Державно правовий статус УСРР в кінці 20 тих ... Зміни в законодавстві УРСР в період в роки Великої Вітчизняної війни Р О З Д І Л 3. Особливості розвитку права в УРСР у післявоєнні роки ...
Зміст Стор. Вступ 1. Джерела права середньовічної Європи періоду абсолютизму 1.1. звичаєве право 1.2. законодавство.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ 1. Зовнішня політика «санаційного» уряду у 1926 1932рр………5 Розділ 2....війни; Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 1926 го по 1939 рр.. Нижня хронологічна межа травень 1926 — час початку «санаційного» режиму Пілсудського.
Варіант № 2 1. Поняття та характеристика нейтралітету в період війни в міжнародному праві. 2.
ВАРІАНТ №9 (Х, Ц) 1. Статистичний підмет. 2....На території даного ОВС за період 2012 та 2013р. було зареєстрована вказана кількість злочинів. Чисельність: Населення 58416 2012 р. 67180 2013 р.
Інвестиційний проект має наступні показники прибутку і ставок дисконту: Розрахуйте сумарний за 5 річний період обсяг прибутку, приведений до умов ...
Вступ Розділ 1. Висвітлення становища УГКЦ в період Другої світової війни вченими СРСР та української діаспори Розділ ...
ВАРІАНТ №2 (Г, Д, Е, Є) 1. Предмет кримінально правової статистики....даного органу внутрішніх справ за період 2012 2013рр. було зареєстрована, вказана в таблиці кількість злочинів: 2012р. 2013р. Чисельність населення в районі 75148 74860 Кількість зареєстрованих злочинців ...
Визначити фінансовий результат за звітний період на основі господарських операцій: Реалізовані товари на суму 2400000 грн.
... ВАРІАНТ 17. 1. Розкрийте основні характерні риси української філософії радянського періоду. 2. Охарактеризуйте основні ідеї систем–даршан Стародавньої Індії 3.
Задача 1 Андронов у 2012 році придбав автомобіль ВАЗ за 25 000 грн. За період експлуатації він обладнав машину сигналізацією ...
Вступ Розділ І. Утворення «Союзу українок» в контексті суспільно політичних процесів в Галичині у міжвоєнний період Розділ ІІ.
Задача Неповнолітнім Ткаченко вчинений злочин, за який судом йому призначено покарання з випробуванням. В період відбування покарання з випробуванням він ...
Задача Неповнолітнім Ткаченко вчинений злочин, за який судом йому призначено покарання з випробуванням. В період відбування покарання з випробуванням він ...
... Задача № 18 На основі наведених даних необхідно визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за звітний період, якщо мали місце такі операції: ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 6
Гостей: 6
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.