Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 317 за запитом письмові

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА У ПЕРШОМУ КЛАСІ 1.1. Цілі і задачи навчання письму у першому класі 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПИСЬМА У 1 КЛАСІ.... 5 1.1. Психофізіологічні процеси письма першокласників.................... 5 1.2. Гігієнічні правила............................................................................. 8 1.3. Елементи обладнання.
Організація навчання письма молодших школярів 1.1. Вироблення навичок письма як складний багатосторонній процес 1.2. Організація навчання письма Розділ 2.
Організація навчання письма молодших школярів 1.1. Вироблення навичок письма як складний багатосторонній процес 1.2. Організація навчання письма Розділ 2.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2. ПРАКТИЧНІ ВИДИ РОБОТИ ІЗ ФОРМУВАННЯ КАЛІГРАФІЧНОГО ПИСЬМА 2.1. Підготовчі вправи до написання літер (перший етап письма) 2.2.
...проблеми логопедичного впливу при подоланні письма 1.1. Історія вчення про порушення письма 1.2. Види дисграфії Розділ 2. Експериментальне дослідження дисграфії у молодших школярів 2....
Формування навичок письма 3. Методика підготовки руки дитини до письма у ДНЗ Висновок Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Поняття та теоретичні основи судового почеркознавства Розділ 2. Ідентифікаційні ознаки письма Розділ 3.
"Пізнє каяття" роман китайської письменниці Шень Жун, де питання про трансгендерну ідентичність письма залишається відкритою.
Задача Підприємство планує продавати письмові столи на ринку. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції становлять 250 грн.
Оформлення відповідає загальноприйнятим вимогам та нормам: 12 посилань; мета, завдання; висновки. Структура: Вступ с.3 Розділ І. Історія виникнення та генезис графічного письма с.5 Розділ ІІ.
Ідентифікаційні ознаки письма 1.3. Неідентифікаційні дослідження в судовому почеркознавстві Розділ 2. Характеристика криміналістичного дослідження письма та його значення при проведенні слідчих дій ...
Цель и задачи обучения каллиграфическому письму 1.2. Психофизиологические основы формирования каллиграфических навыков младших школьников 1.3. Этапы формирования каллиграфических навыков Раздел II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ 2.1.
...зарубежной командировки, Лукин написал Кротову письмо, в котором сообщал, что на следующей неделе собирается приехать к нему и уплатить оставшуюся сумму долга. Письмо Лукина Кротов получил только 2 ...
Навчання письма 4.1. Письмо і писемне мовлення 4.2. Навчання техніки письма 4.3. Етапи навчання писемного мовлення 4.4.
Передумови формування навичок письма. 58. Принципи, методи і система обстеження дітей з ринолалією. 59. Класифікація афазії. 60. Загальна характеристика бульбарної дизартрії. 61.... Психофізіологічні механізми процесу письма. Операції процесу письма. 68. Дитяча афазія. 69. Обстеження мовлення дітей з дизартричними порушеннями. 70. Організація логопедичної допомоги в Україні.
Особливості жіночого письма. Фемінізм сучасної української літератури 1.2. Ґенеза основних характерів прози О. Забужко РОЗДІЛ 2. Художній світ творів О....яскравим прикладом так званого "жіночого письма", що цікавиться жінкою та її місцем у сучасній культурі. У процесі дослідження ми з'ясували, що письменниця на сторінках своїх ...
Особливості жіночого письма. Фемінізм сучасної української літератури 1.2. Ґенеза основних характерів прози О. Забужко РОЗДІЛ 2. Художній світ творів О....яскравим прикладом так званого "жіночого письма", що цікавиться жінкою та її місцем у сучасній культурі. У процесі дослідження ми з'ясували, що письменниця на сторінках своїх ...
...оволодіння первинними уміннями читання і письма 1.1. Навчання грамоти як процес формування у дітей умінь читати й писати 1.2.... Ступені навчання читання і письма 3.1. Добукварний період та його характеристика 3.2. Методика вивчення звуків, букв. Робота над складом, складоподілом, наголосом 3.3.
ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТОК ПИСЬМА У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН…………………………………………....7BR> 2.1. Розвиток освіти й шкільництва в Київській Русі …………..8BR> 2.2. Школи при монастирях……………………………………….... Письмові пам’ятки педагогічної думки Київської Русі……12BR> РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ШКІЛЬНИЦТВА У ГАЛИЦЬКО ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ………………………….15BR> ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...
186 КК України, дав слідчому письмові вказівки: а) допитати як свідків Савенко і Коропова; б) провести слідчий експеримент за участю потерпілого Глущенко і підозрюваного Шарапова; в) ...скаргу потерпілого та дав слідчому письмові вказівки про задоволення клопотання потерпілого відповідно до ст. 59 Конституції України. Також прокурор вказав, що у даному випадку треба застосовувати ...
...вивчивши кожне із проваджень, дав письмові вказівки про виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, а також негласних слідчих (розшукових) дій. При цьому начальник органу внутрішніх справ встановив ...слідчий проводив досудове слідство, підготував письмові вказівки про проведення ряду слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також інших процесуальних дій.
33 Читання і письмо — основні складові навчання грамоти ....33 Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’язку з графічною ......приголосні, способи позначення їх на письмі» ...274 Вивчення теми «Дзвінки і глухі приголосні» ....276 Вивчення теми «Склад», «Наголос» ......277 Звуковий і звуко буквений аналізи, методика їх ...
Психофизиология процесса письма. Операции процесса письма. Основные предпосылки, необходимые для овладения грамотой.
Як свідчать Святе Письмо та отці Церкви про наявність у людині природного морального закону? Контрольні питання 4 1. Що таке совість? 2.... Письмі. 4. Прочитайте і розкажіть біблійну історію про отримання Заповідей Адамом (Бут. 2, 15 20). 5.
...інформація, надана попереднім аудитором; 3) письмові пояснення працівників облікової служби; 4) усні пояснення керівника служби постачання; 5) інформація, отримана від засновників підприємства; 6) письмові пояснення керівництва економічного суб’єкта ...
...насамперед, зводиться до навчання читанню, письму щоб забезпечити їм таким чином деяку фору на перших етапах шкільного навчання. Частково це спровоковано і самою учбовою програмою сучасної ...що на відробіток початкових навиків письма, читання і відліку часу не відведено. Якщо дитина приходить в школу безграмотною, вона відразу ж відстає від своїх більш просунутих ...
потеря способности переноса навыков письма с правой руки на левую у правшей; c. навязчивые повторения отдельных букв при письме или штрихов при рисовании; d.
потеря способности переноса навыков письма с правой руки на левую у правшей; c. навязчивые повторения отдельных букв при письме или штрихов при рисовании; d.
потеря способности переноса навыков письма с правой руки на левую у правшей; c. навязчивые повторения отдельных букв при письме или штрихов при рисовании; d.
...також долучити до матеріалів справи письмові показання свідка Сирова, присутніх під час передачі телевізора на зберігання. Суддя відкрив провадження у справі, долучив до справи письмові показання свідка і призначив справу ...
...досягли вісімнадцятирічного віку, можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність? a. які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із застосуванням у процесі виробництва ... з неповнолітніми працівниками письмові договори про повну матеріальну відповідальність не укладаються c. які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням матеріальних ...
Піктографічне письмо сучасності Висновок Список використаної літератури
Дати письмові розгорнуті відповіді на 10 термінів: 1. caput liberum 2. testamentum 3. causa 4. error in corpore 5.
Завдання № 1 Надати письмові відповіді на питання: 1. Операції з обміну іноземної валюти через мережу обмінних пунктів. Норми відшкодування витрат на відрядження за кордон.
Перші письмові документи. Розвиток справочинства в Давній Греції, Давньому Римі та Київській Русі 2. Ухвали, їх особливості за походженням 3.
Подготовьте сопроводительное письмо 3. Укажите требования к разработке должностных инструкций Литература
Письмові, нотаріально завірені заповіти 1.3. Коло спадкоємців за заповітом і змістом заповіту Розділ 2. Заповіт подружжя 2.1.
Виникнення писемності та історія розвитку письма 1.2. Кодування інформації та класифікація знаків 1.3. Засоби, за допомогою яких документують інформацію РОЗДІЛ 2.
Завдання Тема: Криміналістичне дослідження письма Фабула №1. При огляді квартири, з якої було викрадено комп’ютерну систему (комп’ютер, монітор, принтер, модем), була виявлена записка ...
Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, бажано з юридичного тексту). 3. Наказ (характеристика наказу та приклад з юридичної практики).
Письмові форми управлінського спілкування Розділ 2. Експериментальне дослідження управлінського спілкування 2.1. Методика експериментального дослідження 2.2.
...МД: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Кожен вид МД має свої певні етапи формування, для котрих характерні певні системи вправ. У методиці навчання іноземних мов виділяють ...
...написал из мест лишения свободы письмо, в котором он обещал жене, что «рассчитается» с ней. Ежова продала в г. Харькове квартиру, которая принадлежала ей и уехала ...
Письмові докази 27 2.4. Речові докази 31 РОЗДІЛ 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА, ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗУ 34 ВИСНОВОК 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Письмові докази 2.4. Речові докази 2.5. Висновки експертів РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ТА ОЦІНКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИСНОВКИ ...
...придбані малоцінні необоротні матеріальні активи: Письмові столи для співробітників у кількості 5 шт. за ціною 140 грн.; Стільці у кількості 5 шт. за ціною 60 грн.
Вопрос или письмо самому себе или что такое самооценка? Как вы сами оцениваете себя как личность? ...15 3.1.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.