Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 348 за запитом подолання

ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПОДОЛАННЯ ЖІНОЧОГО БЕЗРОБІТТЯ…….............................5 1.1.Безробіття як соціальне явище……………............................5 1.2.Жіноче безробіття : причини та наслідки…………………..10 1.3.Вивчення міжнародного досвіду подолання безробіття серед жінок……………………………………………………………………..
...ШКІЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА МЕТОДІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 1.1. Поняття адаптації та дезадаптації підлітків. Прояви шкільної дезадаптації 1.2. Причини шкільної дезадаптації у підлітків 1.3. Психологічна стратегія подолання учнівської дезадаптації РОЗДІЛ ІІ.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ 9 1.1. Феномен безробіття у вимірах соціально гуманітарного ...соціально економічні чинники та напрямки подолання 20 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА 27 2.1.
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України 1.... Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5.
Шляхи подолання фінансово економічної кризи в Україні…………....6 3.Світова практика антикризових заходів: уроки для України…………12 Висновки………………………………………………………………….... Подолання негативних тенденцій та посилення антикризового потенціалу вбачається у запровадженні антикризового регулювання національної економіки, спрямованого на формування стійкої до зовнішніх і ...
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ ІНФЛЯЦІЇ...................32 3.1. Особливості інфляційних процесів у зарубіжних країнах.............................32 3.2. Шляхи подолання інфляції в Україні...............................................................36 ВИСНОВКИ...............................................................................................................
...особистих інтересів та шляхи їх подолання……………………………………………………………………..…….29 3.1. Сутність особистих інтересів та їх мотиви…………………………..………29 3.2. Сутність конфлікту інтересів……………………………………………..…..32 3.2....особистих інтересів та шляхи їх подолання……………………………………………………………………….…..35 Висновки………………………………………………………………………..…..40 Список використаних джерел……………………………………………………..44 Додатки………………………………………………………………………......….46 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...3.1 Психокорекційна програма з подолання шкідливих звичок молоді старшого шкільного віку з девіантною поведінкою..........................................68 3.2 Перевірка успішності психокорекційної програми з подолання шкідливих звичок молоді старшого шкільного ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини ...
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 І Фінансова криза як найбільш небезпечний вид кризи підприємства…. ІІ Фiнансово економiчнi проблеми подолання кризових ситуацiй на підприємствах……………………………………………………………………. Висновок…………………………………………………………………….
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти конфлікту та соціальної ролі Розділ 2. Аналіз виникнення та розвитку рольових конфліктів Розділ 3. Методи подолання рольових конфліктів Висновки Список використаних ...
Вступ Розділ 1. Теоретичне вивчення проблеми логопедичного впливу при подоланні письма 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи психологічного дослідження шкільної тривожності та страхів у молодшому шкільному віці 1.1.... Робота психолога по подоланню шкільної тривожності у молодших школярів 1.5. Психорекція шкільної тривожності методами арт терапії Розділ 2.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади банкрутства, як економічного стану підприємства..6 1.1....суб’єкта господарювання, як способи подолання банкрутства..............................................................................27 3.1. Санація підприємства як один із методів покращення стану підприємства банкрута..........................................
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1. Теоретичні засади банкрутства, як економічного стану підприємства..............6 1.1. Сутність банкрутства та його суб’єкти.................................................................суб’єкта господарювання, як способи подолання банкрутства.............................................................................................27 3....
Зміст Вступ……………………………………………………………………......….….4 Розділ 1. Поняття і причини прогалин в праві………………………........….…6 1.1. Природа прогалин в праві………………………………….…..…...........….... Рішення суду як спосіб подолання прогалин в праві.................................24 Висновок……………………………………………………………………...….25 Список використаних джерел……………………………………………....…..30 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ 1.1. Поняття, сутність та види інвестиційних криз 1.2.... ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1. Покращення інвестиційного клімату в Україні 3.2. Роль підприємств з іноземними інвестиціями у формуванні ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення проблеми використання логопедичної ритміки при заїканні 1.1.... Система корекційної роботи з подолання заїкання засобами логопедичної ритміки 2.3. Аналіз результатів експеримент Висновки Список використаної літератури Додатки
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРИЧИНИ ПОЯВИ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 1.1. Передумови та чинники кризових явищ в Україні у ... ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1. Основні завдання антикризової політики 3.2. Джерела фінансування антикризових дій 3.3.
... Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її подолання
... 1. Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її подолання 2. Диференціація доходів у суспільстві.
1. Бідність як суспільне явище 2. Форми бідності 3. Специфіка проблем бідності в Україні 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на ...
ЗМІСТ Вступ................................................................................................................. Розділ 1. Сутність проблем сучасних сімей......................................................... 1.1.
Вступ 1. Поняття, фази та компоненти стресу 2. Можливі заходи протидії та виходу зі стресу 3.
План 1. Поняття міжособистісних конфліктів та основні особливості таких конфліктів. 2. Основні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. 3. Види внутрішньоособистісних конфліктів 4.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ……………………………………………………..…6 1.1.
Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування державного боргу. 6 1.1. Економічна сутність та класифікація державного боргу.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...…. 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ………………………………………………………………………..… 6 1.1.
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП…………………………………………………………………………..……3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ……..…...……..6 1.1. Сутність державного боргу, причини його виникнення………...………….
Вступ 1. Тіньова економіка в сучасному світі 1.1Сутність тіньової економіки 1.2 Історичні передумови виникнення та розвитку тіньової економіки ...
...вимови африкат та методи їх подолання. 18. Методика логопедичної роботи при свистячому сигматизмі. 19 Вади вимови звуків Л . Л’ та методи їх подолання. 20.
...збіль¬шенню доходів в процесі подолання кризи націлені на: a. використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи) b. скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих ...активів Question 7 Наступальна тактика подолання кризи передбачає: a. скорочення персоналу b. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації c.
...факторів, які є перешкодою у подоланні тривожності Question 21 Балів: 1 Зазначте, який з названих пунктів розкриває сутність принципу неупередженості в роботі психолога: Виберіть одну правильну ...язання практичних завдань, виявлення і подолання недоліків у її розв’язанні b. система антропологічних, психологічних знань та умінь, особлива здатність розуміти психіку інших людей, уміння спілкуватися ...
ВСТУП 1.1 Вивчення об’єкту, мети та завдання курсової роботи 1.2 Необхідність подолання бідності та підвищення добробуту населення ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Огляд та аналіз законодавчих та нормативних актів щодо подолання бідності та основні напрямки соціальної ...
Бартери непорозуміння та шляхи їх подолання Конфліктна взаємодія як варіант комунікативного акту. Види і структура спілкування. Явні і приховані джерела конфліктів в процесі спілкування.... Шляхи подолання бар'єрів непорозуміння. Роль гумору, культури мови і поведінки ТЕМА 7. Конфліктність в системі "Керівник колектив" та шляхи управління нею ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства 1.1 Поняття банкрутства 1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства 1.3 Огляд літературних джерел Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП “КІПП” 2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП” 2.3 Визначення масштабів кризового стану ...на кризовий розвиток; • розробка плану подолання кризового стану підприємства. На протязі всієї роботи н...
Подолання правового нігілізму в Україні...............................................26 3.1. Основні шляхи подолання правового нігілізму в Україні..................26 3.2.
...В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ…………………………………………………………………....30 3.1. Законодавчі проблеми вексельного обігу в Україні та напрями їх подолання…………………………………………………………………...……30 3.2.
...розділу І Розділ І Проблеми подолання тривожності в період переходу від підліткового до юнацького віку. 2.1. Соціалізація агресії. 2.2. Роль самовизначення у подолані тривожності у період переходу від ...
...довгостроковий характер державну функції щодо подолання негативних наслідків аварії. Успішна реалізація зазначеної функції передбачає створення належної системи правового регулювання в даній сфері, її постійного розвитку та ...теоретичним дослідженням всього комплексу проблем подолання негативних наслідків чорнобильської катастрофи. Слід зазначити, що питання соціального захисту громадян, які зазнали радіаційного впливу, в юридичній науці по суті ...
...оскільки кооперація — це найдієвіший спосіб подолання цих обмежень; • співпраця приводить до виникнення систем, які діють погоджено. Успішне функціонування таких систем залежить від результативності і властивої їм ...чужої думки і коректної дискусії, подолання егоїстичних поглядів. Ці фактори виходять за рамки роботи команди і позначаються на загальному успіху фірми.
Проблемна ситуація Роль структурних фондів ЄС в подолання регіональної асиметрії Прагнення до постійного поглиблення інтеграційних процесів в Євросоюзі вимагає певного вирівнювання рівнів соціально економічного розвитку країн учасниць....впливають кошти структурних фондів на подолання асиметрії регіонального розвитку в Європейському Союзі? Розрахункове завдання США і Китай виробляють два товари автомобілі і мобільні телефони.
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.2. Фінансово економічне забезпечення охорони здоров'я 1.3. Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я ...
Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… .24 ВСТУП Актуальність теми....і зайнятості; 3) проаналізувати перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні. Об'єктом дослідження є : молодіжний ринок праці. Предметом дослідження є: соціально економічні відносини, що виникають ...
Основні методи подолання безробіття 26 5. Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання 39 Висновки та пропозиції 42 Список використаної літератури 45
Основні методи подолання безробіття 26 5. Причини безробіття в Україні та шляхи його подолання 39 Висновки та пропозиції 42 Список використаної літератури 45
...зробити, полягає в тому, для подолання труднощiв пiдприємство повинно володiти запасом необхiдних виробничих технологiй, набором сучасних iнформацiйних технологiй, щоб оволодiти технiкою обробки iнформацiї для подолання невизначеностi, покращувати якiсть комунiкацiй.
...забруднення) Висновки Список використаних джерел Подолання кризових процесів і економічне зростання України значною мірою залежить від енергозабезпечення й енергозбереження. Високорозвинуті країни приділяють велику увагу розвиткові нафтопереробної ...багато в чому залежить від подолання кризових явищ у нафтопереробці. Довгострокові прогнози розвитку світової енергетики свідчать про збереження домінуючого положення нафти серед інших енергоносіїв і тенденції ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.